Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
6 procenten regeling voor de bouw moet blijven. Home | Profile | Archives | Friends

Hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer10/4/2013

Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als bijvoorbeeld woningbouwcorporaties opdracht geven tot het verrichten van renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan woningen, geldt het verlaagde tarief. Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing, mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Arbeid en Materiaal10/4/2013

De verhouding tussen de materialen en de arbeidscomponent van de renovatie-/herstelwerkzaamheid wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst verricht. Als voor het geheel één vergoeding in rekening wordt gebracht en er is op de factuur geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid, dan dient voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aangesloten te worden bij de marktwaardemethode. Dit betekent dat een vergelijking moet worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke prestaties ontbreken dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs. Daarbij vallen de kosten van in eigen productie vervaardigde materialen onder materiaalkosten (zie voor de factor arbeid de goedkeuring in par. 8). Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen worden verdeeld.

 

Voorbeeld van berekening

- A (arbeidsuren) = € 10.000

- B (materialen) = € 2.500

- C (arbeid en materiaal) = € 12.500

- D (overheadkosten) = € 1.500

- E (aanneemsom excl. btw) = € 14.000

Toerekenen overheadkosten:

- F (overheadkosten arbeid) = (A/C x D) = € 1.200

- G (overheadkosten materiaal)= (B/C x D) = € 300

De btw bedraagt:

Arbeidskosten (A + F) x 6% = € 672

Materiaalkosten (B + G) x 21% = € 588

Aanneemsom incl. btw = E + € 672 + € 588 = € 15.260

:
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

BTW renovatie 6%9/4/2013
In het parlement had het kabinet geen meerderheid voor zijn plannen voor de woningmarkt. Daarom is op 12 februari 2013 besloten om de btw voor renovatie en verbetering van het huis weer op 6% te zetten. Dit is een tijdelijke maatregel voor de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Het is gunstig voor de bouw en voor wie zijn huis wil verbeteren. De 6% geldt niet voor de gehele verbouwing maar voor het arbeidsloon. De btw op de materialen wordt niet anders. Met andere woorden de verlaging van de btw met 15% betekent niet automatisch een 15% lagere rekening voor uw verbouwing of renovatie.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer