Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Buurtvereniging kort door de bocht

• 1/3/2006 - weer een mooi voorbeeld van goede buur

 

Tijdens een oppas bij de familie Muis werd er door de dames War een zakje chips genuttigd

en in deze zak zat een lot waarmee je een ipod kunt winnen en Jawel dit was een winnend lot voor Lieke War.

 

Gefeliciteerd Lieke

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 5/2/2006 - Gerrie en Jan nog steeds op koers

 

Van harte gefeliciteerd namens de BV met jullie 25 jarig huwelijk

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 5/2/2006 - artikel over geluidscherm

Grote zorgen in Doesburg over milieu en financiën
DOESBURG - Het baggerplan houdt de gemoederen in de Doesburgse politiek flink bezig. Alle fracties vragen zich af wat de risico’s zijn voor het milieu en de financiën.

Een beslissing over het zogenaamde Baggerplan Plus laat op zich wachten. Reden hiervoor is dat er nog te veel onzekerheid is over de verwerking van het sterk vervuilde slib in de Doesburgse grachten, voor een geluidswal langs de N317. Vooral over de duur van de opslag van het slib en de mogelijke risico’s voor het grondwater roepen veel vragen op bij de Doesburgse politiek.

Daarnaast is er nog erg veel onzekerheid over de financiering van de plannen. Zeker nu blijkt dat alleen al de voorbereidingen vijftien- tot twintigduizend euro kosten, terwijl het nog niet eens zeker is of het slib straks wel gebruikt mag worden voor een geluidswal. Doesburg en het Waterschap Rijn en IJssel hopen met het Baggerplan Plus meerdere vliegen in één klap te kunnen slaan: schone grachten, een goede oplossing voor de grote hoeveelheden vrijgekomen slib en een geluidswering voor de steeds drukkere provinciale weg N317, langs de Burgemeester Nahuyssingel en de woonwijk het Noordelijk-Molenveld.

Langs de Burgemeester Nahuyssingel komt een geluidsscherm. Hiervoor zou het ernstig verontreinigd slib gebruikt worden, de zogenaamde klassen drie en vier. De rest van het slib, de klassen nul, een en twee, wordt verwerkt in een geluidswal langs het Noordelijk Molenveld. Tot nu toe zijn het uitbaggeren en de geluidswering steeds als één plan gepresenteerd. Dat wordt nu losgekoppeld omdat het waterschap, verantwoordelijk voor het uitbaggeren en opslaan van het slib, in maart wil beginnen met het uitbaggeren. Wachten ze te lang, dan loopt het waterschap subsidies mis.

Inmiddels ligt de milieuvergunning ter inzage om het niet- en minder verontreinigde slib, de klassen nul tot en met twee, maximaal vijf jaar op te kunnen slaan in een depot vlakbij het zwembad Den Helder. De rest van het – sterk vervuilde – slib wordt tot de eventuele verwerking tot geluidsscherm elders opgeslagen, waarschijnlijk op de Zweekhorst in Zevenaar. Onzeker is echter nog steeds of het ernstig verontreinigde slib uit de grachten verwerkt kan worden in een geluidswal langs de Burgemeester Nahuyssingel. Hier wordt tot nu toe slechts op zeer beperkte schaal proeven mee gedaan in Ne

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 3/1/2006 - Tennis ster aan nahuyssingel is cd's kwijt

Tijdens een van de goede voornemens iets aan sport gaan doen in 2006 kwam ik deze foto tegen op de website van TVD onze eigen Nahuys sport ster Jeroen N. lekker kontje he dames!!!!!!!!!

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 31/12/2005 - HAPPY NEW YEAR
Comments (12) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 27/12/2005 - De TPG in nood en gered door het door doorzettings vermogen van een nahuys bewoner en heldendaad van een buurvrouwComments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 27/12/2005 - winter slaat toe laten wij het voorbeeld volgen van Jan en veeg je stoep schoon
Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 16/12/2005 - swingend de kerst in

Comments (7) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 5/12/2005 - de aanmeldingen lopen binnen

Goed nieuws gaat snel in de buurt dat blijkt wel sinds de oprichting van de site hebben reeds diverse buurt bewoners zich aangemeld soms via een wat meer kennis hebbende dochter maar goed het gaat om het idee dus ga zo door.

Mochten jullie dingen hebben die leuk zijn op de site dan laat het mij even weten liefst met foto dan zal ik ze er op zetten.

 

En ja Jacklien dat hadden we toch afgesproken voor de eerste vergadering.

 

Eerste event is een NJ borrel bij Ronald in de disco wel amerikaanse fuif dus zorg zelf ook voor wat drank en versnaperingen

Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 29/11/2005 - Het bestuur

Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 29/11/2005 - Buurvrouwen op de dansvloer

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 27/11/2005 - Eerste bewegingen tot oprichting van een Buurtvereniging

Tijden het 12,5 jarig huwlijks feest van Ingrid en Hans zijn de gespreken tot het oprichten van een Buurt vereniging tot groote hoogte gebracht, wat uiteindelijk resulteerde in een eerste aanzet en een datum voor de eerste vergadering van het bestuur.

 

Comments (7) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Web log van de buurtvereniging kort door de bocht voor de bewoners van de straten Lindewal en burgemeester Nahuyssingel in de gemeente Doesburg

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS
pictures
Bestuur
leden

Friends

Jeroen52
Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer