Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Weblog Bart Gerritsen

Saturday, April 28, 2012 - Faclift

De lente is bij uitstek een tijd voor een facelift. Dat geldt ook voor de huisstijl van Emerald Eye. Kijk zelf eens en laat weten wat je d'r van vindt.
Permanent Link

Tuesday, January 3, 2012 - 2012!

Alle klanten, vrienden, volgers, collega's e.d: het allerbeste voor 2012!Emerald Eye Research & Consultancy

Bart Gerritsen

Permanent Link

Sunday, August 21, 2011 - Een nieuwe company ...

Ik heb deze zomer hard gewerkt aan mijn nieuwe bedrijf: Emerald Eye Research & Consultancy, kortweg EERC. Maar het staat er nu en begint op gang te komen. Alles op het gebied van IT: strategie, management, kennis en technologie. Denken en maken. Inspirerend.
Permanent Link

Tuesday, March 22, 2011 - Ooievaar brengt lente.

Een ooievaar komt lente brengen in de tuin.

Permanent Link

Wednesday, December 22, 2010 - Fijne Kerst en een goed begin van 2011.Een fijne Kerst en een goed begin van 2011 voor al mijn vrienden en bekenden.
Permanent Link

Saturday, December 4, 2010 - Vreemde vogel


Deze herfst zat er een vreemde vogel in onze tuin, met meer interesse in de vrijheid van de appelboom dan de vertrouwde kooi.
Permanent Link

Thursday, December 17, 2009 - Kerst


Op naar een witte Kerst? Hoe dan ook al onze vrienden en bekenden: een fijne Kerst toegewenst.


Permanent Link

Wednesday, December 31, 2008 - Beste wensen voor 2009 aan al mijn vrienden en bekenden!

Ik wens al mijn vrienden en bekenden een voorspoedig 2009 toe!
Permanent Link

Friday, December 26, 2008 - Fijne feestdagen!

Ik wens al mijn vrienden en bekenden hele fijne feestdagen toe!
Permanent Link

Tuesday, January 1, 2008 - De allerbeste wensen voor 2008!

Vrienden, kennissen, bekenden en bezoekers van mijn weblog: een gelukkig en gezond 2008!
Permanent Link

Wednesday, July 18, 2007 - Zomer in de tuin

Het is zomer in onze tuin. Kijk naar een plaatje dat je hier kunt vinden.

Permanent Link

Monday, January 1, 2007 - Een gelukkig 2007 gewenst!

Ik wens alle bezoekers van mijn weblog een heel gelukkig 2007 toe!
Permanent Link

Saturday, October 21, 2006 - Rijnlandtrace

De Voorschotenaren dreigen de dupe te gaan worden van een volstrekt verkeerde keuze voor de Rijnlandtrace. Het "Ontwerpatelier" heeft in feite de oude RW11 West uit de kast gehaald, afgestoft en in een (ook nog eens povere) uitwerking naar voren geschoven als "beste alternatief". Deze keuze dreigt nu in de verdere besluitvorming boven te komen drijven als het te keizen trace.

Onbegrijpelijk, voor wie deze jarenlange discussie heeft gevolgd. Van een zekere minachting getuigend ook, voor het aandragen door de gemeente Voorschoten van het veel betere Korte Vliet trace.

Zonder op alle details in te gaan: deze uitwerkingsvorm en dit uitwerkingsproces van de regionale infrastructuur kan anno 2006 niet meer. Was er nou geen alternatief, dan zou het nog de resultante kunnen zijn van een afweging van regionale belangen. Maar er is een prima en betaalbaar aternatief. Nu dreigt het de resultante te worden van een proces van powerplay, voorbijgaand aan de ernstige consequenties hiervan voor de gezondheid en de leefbaarheid in Voorschoten.

De  locale politiek en de inwoners van Voorschoten lijken zich opnieuw te verenigen, zoals ze dat al vele jaren lang gedaan hebben, in een poging om ook nu weer dit onzalige plan van tafel te krijgen.

Geen RW11 West dus, althans, niet in deze vorm. De oplossing ligt in de Korte VLiet.
Permanent Link

Sunday, May 21, 2006 - Op zoek naar betontegels ...

Voor onze tuin zijn wij op zoek naar extra betontegels, om ons terras uit te breiden. Wat wij zoeken zijn standaard 20x20 betontegels. Wie weet wilt U er juist vanaf ... neem dan even contact op. 
Permanent Link

Wednesday, March 1, 2006 - Meer leefruimte

De binnenmuren en vloer zijn klaar. Nu nog de verwarming, de electriciteit, de vloerbedekking, etc. Maar de ruimte-winst is  al goed te zien. Nu nog wachten tot alles voldoende droog is.

Foto's van de voortgang zijn te vinden op mijn andere weblog.
Permanent Link

Wednesday, February 22, 2006 - Bijna klaar.

Onze uitbouw nadert zijn voltooing. Althans, aan de buitenkant. We wachten nog op glas-in-lood bovenlichtjes en de loodgieter moet nog een keer terugkomen om zijn werk af te maken. Ook het binnenwerk vordert. We wachten nog op een goede electricien, die ook nog tijd heeft om wat te doen ...

Foto's van de voortgang zijn te vinden op mijn andere weblog.
Permanent Link

Thursday, February 9, 2006 - De uitbouw vordert gestaag


Onze uitbouw vordert gestaag. De fundatie is klaar, de binnenmuren staan en de dakconstructie zit erop. Het buitenmetselwerk is nu aan de beurt.

Foto's van de voortgang zijn te vinden op mijn andere weblog.

Permanent Link

Sunday, January 15, 2006 - Verbouwing

De verbouwing van ons huis is begonnen. Voorlopig betekent dat alleen nog maar modder, herrie en stof, maar uiteindelijk zal het ongetwijfeld mooi worden.

Foto's van de voortgang zijn te vinden op mijn andere weblog.

Permanent Link

Tuesday, December 27, 2005 - Gelukkig Nieuwjaar

Ik wens al mijn vrienden en kennissen een gelukkig 2006 toe.
Permanent Link

Sunday, November 20, 2005 - Hagedis of salamander

Enige tijd geleden troffen wij in onze tuin een hagedis of salamander aan. Zwart op de rug, gele stippen en strepen aan de onderkant. Het diertje is kleiner dan de palm van de hand. Het zat onder een tagel, leek in winterslaap, maar kwam na enige minuten weer tot leven. Wie kan zeggen wat dit voor een beestje is?

Permanent Link

Thursday, October 13, 2005 - De regio Leiden - Den Haag

Recent plaatste de Leidse Counrant een interview met wethouder Houtzager van Leidschendam. In dat artikel verdedigt Houtzager, zoals van een wethouder mag worden verwacht, de gemeentelijke plannen en belangen. De "verrommelling", het op peil houden van voorzieningen, woningen voor starters en een sterke regiostuctuur als wapen tegen de verstedelijking, alle bekende argumenten komen in zijn verdediging voor. Wie de de facto "ontwikkeling" van de regio Leiden-Den Haag in de afgelopen tien-twintig jaar overziet, merkt al gauw dat alle goede bedoelingen ten spijt, de regie over de regio zoek is.

 De vraag is natuurlijk allereerst of die regie bij de betrokken gemeenten vandaan moet komen. Ik denk het niet. Veel gemeenten zijn teveel bezig met meer bedrijven en meer inwoners, om financieel te kunnen overleven. En toegegeven, gemeenten staan er lastig voor. Het onderlinge vertrouwen onder de gemeenten is verder te gering. Nee, het gemis aan regie mag vooral de provincie worden verweten. Als de provincie uit wil stijgen boven het uitruilen van belangen op gemeentelijk niveau, dan moet de provincie een echte kwaliteitkeuze maken. Geen marginale bedrijven met veel ruimtebeslag, veel verkeer en relatief weining arbeidsplaatsen. En natuurlijk geen recreatiebungalowpark in een nu nog vrij recreatiegebied zonder een goede bestemmingsstrategie.

Dan het voorzieiningenniveau in landelijke gebieden. Daarin heeft Houtzagers natuurlijk gelijk: dat wordt steeds lastiger. De schaalvergroting in supermarkten, bouwmarkten, maar ook ziekenhuizen, scholen, e.d., zet deze voorzieiningen op een steeds grotere afstand van de regiobewoners en schept een monocultuur in de dorpskernen. Vooral de minder en immobielen onder ons betalen de prijs daarvan. Maar woonkernen vergroten of nieuwe woonkernen vormen, is niet de oplossing. Veel voorzieningen concentreren zich juist rond verkeersknooppunten. Ketens spelen gemeentelijke belangen uit en bepalen zelf in hoge mate waar ze zich vestigen.

De Nota Ruimte gaat uit van het idee dat locale ruimtelijke ordening bij gemeenten en provincies "in goede handen is". Wie de praktijk bekijkt ziet dat een uitgebalanceerde afweging nog al eens sneuvelt in de realiteit waarmee gemeenten worstelen en bij een provincie die daar teveel in meegaat. Dat gaat ten koste van onze regio, met onomkeerbare gevolgen. Aan onze regiogrenzen gebeurt hetzelfde. Zowel naar het noorden, richting Bollestreek en Schiphol als met het Groene Hart.

Om bij de regio Leiden-Den Haag te blijven: er moeten geen bedrijven komen ten oosten van de vliet (Oostvlietpolder), eventueel wel recreatievoorzieningen zoals een golfterrein, een manege of watersportvoorzieningen.  In Vlietland zou alleen een beperkte uitbreiding van de watersportvoorzieningen en horica- en gemeenschapsvoorzieningen moeten komen, gericht op dagtoerisme. Ook zo kan Vlietland worden versterkt. Verder: de open corridor tussen Wassenaar, Leidschendam en Voorschoten doortrekken, over de Vliet naar het oosten, bij voorkeur tot aan de Noord Aa. In feite kan van de zone tussen de A4 en de Vliet ook een corridor worden gemaakt, waarin Oostvlietpolder, Vlietland, en Leischendammerhout zijn opgenomen. Voorzieningen voor sport, en dag- en verblijfdrecreatie (land en water) kunnen dan worden geconcentreerd op de uithoeken, in Leidschendam, in Wassenaar, in Voorschoten, in Zoeterwoude, in Stompwijk, in Zoetermeer en in de Oostvlietpolder in Leiden. Dat soort voorzieningen zijn stuk voor stuk goed inpasbaar in de structuur van "het platteland". De provincie kan daarbij aanhaken aan de urgentie voor meer beweging en activiteit en het groeiende georganiseerde en ongeorganiseerde watertoerisme op de Vliet. Glastuinbouw wordt gedoogd, maar niet uitgebreid en niet in de corridors. De bestaande snelwegen A4, A44, A12 en N11 blijven de voornaamste verkeersaders, samen met de Rijn-Gouwelijn en de spoor- en tramverbindingen met  Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Lastig blijft nog het toenemende vliegverkeer boven de regio. Tenslotte, een beperkte groei van de woningbouw, aansluitend aan de kern van Zoeterwoude en Stompwijk. De overige grootschalige woningbouw kan het best gebeuren op Valkenburg en aan de oostkant van Zoetermeer. Daarnaast zou meer geinvesteerd moeten worden in het kustgebied (dag- en verblijfrecreatie) en rond Alphen aan de Rijn/Oude Rijn (meerdaagse recreatie). Ook de recreatiefunctie van Leidschendam en Voorschoten zou moeten worden versterkt. In de kern van Leidschendam en Voorschoten kunnen daarvoor beperkt voorzieningen worden gebouwd. Voorburg, Leidschendam en Voorschoten zouden hun havenfuncties nieuw leven in moeten blazen om zo hun oude kernen aan te sluiten op het watertoerisme tussen Delft en Leiden.

De huidige plannen stuiten op brede weerstand, bij bevolking, bij buurgemeenten en op bezwaren (Oostvlietpolder) van de Raad van State. Deze weerstand is te massaal en te massief om genegeerd te worden. De provincie zou daar wat mee moeten doen en de plannen moeten aanpassen zoals hierboven aangegeven. Zonodig zou de provincie de plannen breder moeten toetsen aan de "zienswijzen" onder de bevolking. De belangen van veel van de betrokken gemeenten kunnen daarin worden gebundeld. Ook de belangen van de gemeente Leidschendam kunnen daarin een plaats krijgen. Ongetwijfeld zijn er veel technische en organisatorische problemen die moeten worden opgelost. Maar het begint allemaal met een aangescherpt plan voor de hele regio. Een gemeentelijke herindeling kan daarin passen, maar moet niet als paardemiddel worden toegepast en moet niet als een zwaard boven de partijen worden gehangen.

Onze regio is een van de meest bedreigde regio's. Een keer extra nadenken en een andere weg inslaan is daarom geen schande, maar verstandig. Dat kan nog steeds.

Permanent Link

Tuesday, September 27, 2005 - Nieuwe web pagina online!

Onze nieuwe web pagina is online. Bekijk hem eens of stuur eens een mailtje!
Zie verder ook mijn engelstalige weblog, met een iets andere inhoud.


Permanent Link

Wie ben ik?

Dit is de weblog van dr.ir. Bart H.M. Gerritsen, Assoc.Prof aan de TU Delft en oprichter en eigenaar van Emerald Eye Research & Consultancy -- EERC --

Vrienden


Vrijwaring/Disclaimer

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Uitingen, meningen, beweringen, e.d. zijn altijd op persoonlijke titel.
Hosting door HQ ICT Systeembeheer