Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Dagboek Bas van der Bent

Description

Mijn universitaire studie wordt begeleid en vastgelegd in mijn dagboek op internet


My Links

0 Home
0 My Profile
0 Weblog Archives
0 Vrienden
0 Column
0 Mijn liederen

Een nieuwe start - 29-10-2010

Het is al weer even geleden dat ik iets in dit studiedagboek heb geschreven. Niet dat ik niet studeer maar de studie vordert maar stillekens aan. Deze zomer crashte mijn laptop en was ik de uitbreide sprirituele biografie die ik moest schrijven helemaal kwijt. Het zal nog wel even duren voor ik daar weer aan begin. De afgelopen tijd heb ik me vooral ingelezen in diverse onderwerpen. Ik krijg steeds meer het gevoel dat er een algemene basiskennis wordt vooronderstelt die ik mis. Ik ben nooit zo meelevend geweest in de Kerk en van de preken die je hoort wordt je meestal niet veel wijzer. Ik hoop daar met mijn preken toch wat anders voor te bieden. Op 1 augustus ging ik weer voor en op 24 oktober ook weer. De volgende keer zal zijn op 25 december. Inmiddels werd het toch weer tijd om huiswerkopgaven te maken en in te zenden. Begonnen werd met Christologie dat deze week is ingezonden. Het antwoord op de opgaven werd mede gebaseerd op van Nieuwkoop en Breukelman, benieuwd wat ze er van vinden. Nu ben ik bezig met Barnard en rituelen. Een boek waar de mensen in ontbreken. Wat doen rituelen met mensen en waarvoor willen mensen rituelen. Ook het bijzondere van de maaltijd als ritueel zoals dat in de Joods en Christelijke traditie gevierd wordt ontbreekt in dat boek. De maaltijd wordt op afstand geplaatst van de mensen die er aan deelnemen, Jammer. Als de antwoorden op de opgaven klaar zijn en worden ingestuurd keer ik hier weer terug.

Posted: 10:48, 29/10/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Een tussenstand op 28-5-2010

Het wordt tijd een tussenstand op te maken. Voor het vak exegese wordt aanbevolen om een reeks eigentijdse commentaren aan te schaffen. Ook voor de dagelijkse overweging die staat op http://basalk.punt.nl en voor het maken van preken is een reeks commentaren wel handig. Maar een complete reeks kost veel geld, is nieuw niet meer te koop en daarom snuffel ik wat af in de Tweede Hands handel en hoop op een incidenteel geschenk. Om niet ook nog zaken dubbel aan te schaffen of te krijgen hierbij het overzicht van hetgeen ik al heb. Opvallend is dus dat er buiten de vier boeken van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden geen nieuwe meer zijn verschenen. Nieuwe Theologische ontwikkelingen zoals die van de feministische theologie, de Amsterdamse School, de bevrijdingstheologie ontbreken en leveren geen systematische studie en commentaren van de Bijbel op. Wellicht komt dit nog of zie ik iets over het hoofd.
De lijst is alsvolgt:

F.H.Breukelman  Bijbelse Theologie  Genesis- Het eerstelingschap van Israël
A.van Selms  Prediking Oude Testament Genesis deel I
H.Oosterhuis/A.van Heusden    In den beginne - Genesis
H.Oosterhuis/A.van Heusden    En dit zijn de namen- Exodus
D.Monshouwer     Leviticus
H.Oosterhuis/A.van Heusden    In de woestijn - Numeri
C.J.Labuschagne  Prediking Oude Testament Deuteronomium deel II
Amsterdamse Cahiers     Deuteronomium (nr.23)
Amsterdamse Cahiers     Jozua (nr.24)
P.A.H.de Boer  Zoals gezegd is over  Richteren
A.H.van Zyl  Prediking Oude Testament I Samuel deel II
H.A.Brongers  Prediking Oude Testament I Koningen
P.A.H. de Boer  Zoals gezegd is over  Koningen en Kronieken
E.Noort   Kamper Cahiers  Job, een duister duel
J.M.Brinkman  Tekst en Toelichting  Psalmen deel I
J.M.Brinkman  Tekst en Toelichting  Psalmen deel II
Th.Booij   Prediking Oude Testament Psalmen deel III
Th.Booij   Prediking Oude Testament Psalmen deel IV
E.W.Tuinstra  Prediking Oude Testament              Spreuken deel I
A.M.Beek   Prediking Oude Testament Prediker/Hooglied
W.A.M.Beuken  Prediking Oude Testament Jesaja III A
W.A.M.Beuken  Prediking Oude Testament Jesaja III B
B.J.Oosterhoff  Tekst en Toelichting  Jermenia I
C.Westermann     Die Klagelieder
B.Maarsingh  Prediking Oude Testament Ezechiël III
C.van Leeuwen  Prediking Oude Testament              Joël

F.H.Breukelman  Bijbelse Theologie  Mattheüs
H.Baarlink   Tekst en Toelichting  Mattheüs deel I
B.Hemelsoet     Marcus
B.van der Hoorn     Marcus, Evangelie voor alledag, voor alleman
C.J.den Heyer  Tekst en Toelichting  Marcus deel II
H.Oosterhuis/A.van Heusden    Lukas
E.L.Smelik   Prediking Nieuwe Testament Johannes
J.T.Nielsen   Tekst en Toelichting  Handelingen deel I
C.H.Lindijer  Prediking Nieuwe Testament Handelingen deel II
K.Barth      Romeinen
H.van Breukelen     Korinthiërs
H.W.Hollander  Tekst en Toelichting  1 Korintiërs deel III
L.Th.Witkamp  Tekst en Toelichting  Kolossenzen
K.Deurloo/F.van der Steen    Kolossenzen
E.Verhoef   Tekst en Toelichting  Tessalonicenzen
A.F.J. Klijn   Prediking Nieuwe Testament Timotheüs, Titus, Filemon
N.van Kampen-Boot     1 Petrus
A.G.Soeting     Openbaring

Benieuwd wanneer de lijst compleet zal zijn


Posted: 09:18, 28/5/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Persoon en professie

Op 5 mei stuurde ik eindelijk na maanden mijn levensgeschiedenis in die ik moest ontwerpen aan de hand van een aantal vragen rond de ontwikkeling van wat men noemt mijn "spiritualiteit" Dat is een begrip waar ik een gloeiende hekel aan heb en hoewel ik geprobeerd heb dat uit te leggen is het iets dat ik kritiekloos heb overgenomen van mijn vader volgens de docent. Het kwam na een dag namelijk al terug vol met vragen zodat ik de negen A4tjes die ik oorspronkelijk had gebruikt kan verdubbelen. Werk voor de komende week want ik heb geen zin er nog maanden mee te worstelen. Ik ben inmiddels begonnen met hoofdstuk 4 van de Inleiding Systematische Theologie het hoofdstuk over Christologie, dat is weer heel wat leuker. Benieuwd hoe lang ik daar over ga doen.

Posted: 17:48, 7/5/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Al lezend voort op 22 maart 2010

Al enige tijd heb ik dit dagboek niet bijgehouden en dat was toch niet helemaal de bedoeling. Maar er moet veel gelezen worden om voortgang te maken met de studie. "Grondvormen" van Rinse Reeling Brouwer, verschillende delen Bijbelse Theologie van Frans Breukelmans, Barth lezen van Gerrit Neven, Liegen en tegen de leugens van Augustinus zijn zomaar een greep uit de serie boeken die een betere bodem moeten leggen onder het maken van de verschillende opgaven bij de diverse vakken. Er groeit kennis en inzicht en elke dag een uur Hebreeuws en Grieks begint ook heel langzaam haar vruchten af te werpen. Ondertussen worden ook nog diverse onderdelen van een uitgebreide opgave persoon en professie afgewerkt, maar voor mij als geheelonthouder klinkt spiritualiteit nog altijd als vol van spiritualiën, vol van zoete wijn zoals tegen Petrus is gezegd. Voor de zomer had ik op dringend verzoek van enkele gemeenteleden uit Alkmaar ook eens geïnformeerd naar de procedure voor het verkrijgen van preekconsent. Ik kreeg een lange brief terug van Ds.de Feijter, toen nog voorzitter van de synode, die eigenlijk schreef dat je daaraan maar beter niet kon beginnen. Nu zal ik zelf ook niet beweren dat ik de singuliere gaven bezit die daarvoor nodig zijn maar als je 62 bent en eerst nog een aantal jaren moet studeren dan gaat er toch kostbare tijd verloren waarin je de kerk zou kunnen dienen met de gaven van het woord die je zijn toebedeeld. Inmiddels blijkt dat dat dienen best kan. In een gesprek met Ds. de Feijter bleek dat er niets op tegen is voor te gaan in gemeenten die voor een zondag geen toegelaten gastpredikant kunnen vinden. En dat doe ik dus. Zo ben ik op 21 maart voorgegaan in de Thomasgemeente in Oostwoud en dat beviel best, na afloop waren er ook positieve reacties. Dat gaan we dus vaker doen en het motiveert ook om onverdroten met de studie voort te gaan. Op 18 april verzorg ik een morgengebed in de Terp in Oudorp. Zo'n morgengebed biedt gemeenteleden de ruimte om te laten horen wat hen nu in het geloof en in de kerk beweegd, die ruimte grijp ik graag.  En wie mij wil vragen als voorganger moet maar een reactie plaatsen of een mailtje sturen.

Posted: 10:44, 22/3/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Een hart onder de riem op 16 december 2009

Ik had aan het begin van deze week ook de portfolio van Verkenningen Religieuze Praktijk ingevuld. Soms haal je de opdrachten door elkaar en deze sloot niet logisch aan bij de overige opdrachten. Maar goed een half jaar te laat gemaakt is ook gemaakt. Nu kreeg ik na een paar dagen al de reactie : Opdracht goed gemaakt en helder verwoord, kijk daar kun je wat mee. Dit gedeelte is tenminsten met goed gevolg afgesloten. Nu de spiritualiën nog.

Posted: 13:12, 16/12/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Een gevecht met Grieks (tussenstand 15 december 2009

Dat Grieks gaat niet goed. Ik had eindelijk na veel studie en herhalen het laatste huiswerk Grieks in durven sturen. Dat worstelen met Grieks betekende ook dat de studie niet echt opgeschoten is sedert afgelopen zomer. Maar er zijn nog te veel fouten. De zelfstandige naamwoorden blijk ik nu wel te kennen, de naamvallen ook te herkennen en meestal goed toe te passen nu de werkwoorden nog, die had ik kennelijk onderschat. Inmiddels ben ik begonnen aan profiel en professie 1 en dat maak ik nu maar eerst eens af, spiritualiteit is voor mij iets als bezeten zijn door spiritualiën en dat past wel bij de kersttijd. Ondertussen de eerste werkwoorden Grieks en vooral de vervoegingen inoefenen en memoreren. Dan opnieuw en voor de derde keer hetzelfde huiswerk insturen en weer afwachten. We houden tenminste vol en gaan door.

Posted: 13:20, 15/12/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Complimenten en een 7, 24-07-2009

Vlak voor ik met vakantie ging ronde ik de opgave voor Kerkgeschiedenis over de late middeleeuwen af. Een hele puzzel omdat een deel van de opgave boven de 600 woorden kwam, 1032 oorspronkelijk, teruggebracht tot 693. Nu krijg ik het terug met de complimenten over een heldere en beknopte schrijfwijze en een 7. In de eerste vraag had ik Latijn moeten gebruiken en in de tweede vraag het jaartal van de uitgave van de Imitatio Christi van Tom van Kempen. Maar complimenten en doorgaan zo dus, alle lidwoorden schrappend.

Posted: 10:38, 24/7/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Vakantie, 13/07 - 20/07

We waren een weekje op de Veluwe in Oldenbroek. Met het boek "Reformatie" van Diarmaid MacCulloch heerlijk genoten van de zon, en vast ingelezen op een volgende opgave van Kerkgeschiedenis, achtergrond informatie is nooit weg. Ook naar de "kerk" geweest. De vier kerken van Oldenbroek verzorgen beurtelings een kerkdienst op bungalowpark 't Loo. Op 19/7 waren de Nederlands Hervormden aan de beurt, een ander kerkgenootschap als de PKN volgens eigen zeggen. Voorganger was Evangelist Gerrit de Haan uit Harderwijk die na de dienst vertelde regelmatig voor te gaan in Nederlands Hervormde, PKN, Baptisten en Vrij Evangelische kerkdiensten. Hij was kerkelijk werker met preekbevoegdheid en ooit maatschappelijk werker geweest. Hij preekte over de roeping der apostelen vertelde hij. Een bijbellezing kwam er niet aan te pas, er werd voorgelezen uit "het boek" een vertaling uit het Engels. Veel gezongen werd er ook, uit de bundel van de HGJB al waren ze geen Gereformeerde Bond. Uit die bundel werden 19de eeuwse opwekkingsliederen gekozen, hoogtepunt was het "Welk een vriend is onze Jezus" Toen ik de 50 jaar geleden geleerde tweede stem inzette kreeg ik enthousiast bijval. Het zal nog heel erg wennen zijn met de verschillende stromingen die zich verenigd hebben in de PKN. Uit de Emerging Church en de NGK komt op internet de roep om alles maar onder de vlag van de PKN te verenigen. Als ik dan gewoon mag preken zoals mijn columns zijn vindt ik het best, als we dan ook maar wat anders mogen zingen. Na mijn verjaardag op 25/07 volop aan het Grieks en Hebreeuws. Voor 1/09 moeten we de achterstand hebben ingehaald vindt ik.

 


Posted: 13:47, 21/7/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Verrassing en hoe uitgebreid is de geschiedenis 10 juli

Vandaag zat er bij de post een verrassing. Een heus certificaat dat ik het Tentamen religieuze verkenning met goed gevolg heb afgerond met een cijfer 7. Daarvoor krijg ik ook 7 studiepunten, de eerste punten die ik officieel haal. En dat op het moment dat ik met vakantie ga. Een stimulans om deze zomer het Grieks en Hebreeuws af te ronden zodat ik deze herfst in het gewone ritme van afwisseling van vakken kan doorgaan. Moet lukken. Ik heb vandaag ook de tweede opgave van Kerkgeschiedenis afgerond. Met een groot probleem. De opkomst van de monniken ordes mocht maar 600 woorden zijn. Ik had er 1032. Na veel schrappen, verkleinen van zinnen, schrappen van lidwoorden en op het laatst het schrappen van alle vrouwenkloosterontwikkelingen kwam ik op 693 woorden. Ik vond het een prestatie en ben benieuwd naar het cijfer.

 


Posted: 13:10, 10/7/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Systematische Theologie : 8 op 24 juni 2009

Dat doet goed, een 8 voor de inleiding Systematische Theologie over de drie-eenheid en het kwaad en de theodicee. Over dat laatste onderwerp had ik wel 9 boeken in de kast staan, inclusief natuurlijk mijn eigen commentaar op Job. Maar dat verwerken in een to the point beantwoording van de inzendvraag is niet eenvoudig. Daarbij had ik dus, zo bleek nu, de paragraaf over de verplichte lectuur van David Ford vergeten. Maar een 8 met positief commentaar doet goed na de matige uitslag van het tentamen. Dat moet toch ook een goed stuk over de vroege middeleeuwen kunnen opleveren. Door alle drukte voor de vakantie zal het wel de komende week worden voordat dat stuk klaar is, maar onvermoeibaar gaan we er mee aan de slag.


Posted: 10:30, 24/6/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Eerste Tentamen : 5,5, 23 juni 2009

Dat Duits is toch een handicap,had ik de stappen van Schnelle op zich goed, dat hadden ze dus niet bedoeld, ze bedoelden de voorbereiding, die had ik dus niet als methodische stappen herkent, maar goed. Het jaartal was inderdaad geheel onjuist beantwoord. Die kreeg ik er niet in. Er staat in de module een lijst met jaartallen die je dus inderdaad nauwkeurig in het hoofd moet stampen. Ik heb daar een aversie tegen en door de omstandigheden had ik de aversie niet voldoende overwonnen. De vraag over hermeneutiek had ik helemaal goed. Ik heb het tentamen keurig teruggekregen zoals ik het had gemaakt en daardoor ook (bijna) alle vragen. Dezer dagen zal ik er een keurig document van maken en dat uploaden naar de A-drive. Een cijfer van 5,5 betekent geslaagd!  En dus krijg ik daar tzt een bevestigingsbrief over binnen. Voolopig heb ik me gestort op de Kirchengeschichte en leer in het Duits weer over de vroege middeleeuwen en de kerstening van Europa. De inzendopgave zal wel weer een week moeten wachten.

Posted: 12:25, 23/6/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Wachten duurt lang, maar Calvijn bracht uitkomst

We wachten nog steeds op de uitslag van het tentamen inleiding Bijbelwetenschappen. Inmiddels ben ik wel begonnen met opgave 3 van het vak Inleiding Systematische Theologie maar op de vraag of ik maar even een aantal aspecten van het kwaad en de goede God wil beschrijven en aangeven wat ik daarvan vindt zag ik zo 9 boeken in de kast staan die mij in de loop van de jaren de weg hadden gewezen. Eén ervan is natuurlijk mijn eigen commentaar op het boek Job zoals dat staat in "Dagen met de Bijbel I", via mijn columnpagina komen daarvoor nog steeds bestellingen binnen. Een leuke afwisseling was de Calvijnviering op 14 juni. De toespraak die ik hield staat op http://zoekendgeloven,ning.com onder "Preek van de Week". Er viel een gat doordat Ds. Peter Verhoeff naar de PKN is vertrokken en bij ons zou preken. Zulke gaten vul ik graag. Een diaken kwam met het idee er een Calvijnviering van te maken en dat is wonderwel gelukt. Voorlopig moeten we van de 9 boeken 1 antwoord zien te brouwen en dan weer op naar het volgende vak, wachten duurt lang nietwaar.

Posted: 09:25, 15/6/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Hoe het tentamen ging? 21 mei 2009

Vandaag is het Hemelvaartsdag nu gisteren ben ik niet ten hemel gevaren. Zoals ik al gevreesd had zat mijn hoofd nog vol met de gebeurtenissen van de afgelopen week, het overlijden en de begrafenis maandag van de tweelingzus van mijn geliefde. Een dag weer met vrouw en beide dochters op pad voor een zo verdrietige gebeurtenis grijpt je aan en gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik heb de vragen van het tentamen naar beste eer en geweten beantwoord. Ik had alleen vijf jaar lang niet zoveel geschreven met een pen. Ik schrijf eigenlijk nooit met een pen omdat mijn handschrif allerberoertst is, in de tweede klas van de HBS kreeg ik nog schrijfles omdat de leraren mijn handschrift niet meer konden lezen. Ik hoop dat het nu wel leesbaar is. Ik was in 45 minuten klaar terwijl er 2 uur voor staan. Ik had na afloop de vragen nog even willen noteren, je mag niets mee naar buiten nemen, maar ik wist de vragen niet meer, noch wist ik de antwoorden. Er was een vraag naar een jaartal dat ik vast fout heb. Ik heb in de trein nog geprobeerd het rijtje jaartallen in het geheugen op te nemen dat in de module staat, maar vergeefs, de meeste weet ik niet meer en ik moet zeggen dat ik gegokt heb. Ik kan dus net zo goed een dikke onvoldoende gehaald hebben als een mager zesje. We wachten het maar af. In elk geval was ik vandaag meer dan moe en heb de halve dag geslapen. Morgen beginnen we opnieuw, met een nieuwe les systematische theologie.

Posted: 17:14, 21/5/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Morgen tentamen, struikelend er heen, 19 mei 2009

Het is natuurlijk al enige tijd bekend dat het eerste tentamen in het kader van mijn studie op 20 mei valt. Inleiding Bijbelwetenschappen moet ik niet het grootste obstakel hoeven zijn. Voor ik aan de studie begon las ik al Inleiding Oude Testament van Kuhl, Inleiding Nieuwe Testament van Klein en zelfs de Oud Testamentische geschriften van Vriezen staat in mijn boekenkast. Ook de Inleiding van de studie van het Nieuwe Testament van Klein en anderen had al inzicht gegeven in methoden van onderzoek. Stof die aansluit bij de stof van de module. Maar zoals sportlieden voor de wedstrijd voor 100% in vorm moeten zijn en zich ongestoord moeten kunnen voorbereiden moet ik dat vanwege mijn handicap ook. Mijn vermogen om nieuwe zaken in mijn geheugen op te nemen is afgenomen. Ik had daarom een plan gemaakt van vier weken studeren op de hele module. Dat viel best mee. In de laatste week lag dan het echt uit het hoofd leren van jaartallen en feiten en het doornemen van proeftentames die gelukkig beschikbaar zijn. Maar dan verslechterd de ziekte van de tweelingzus van je vrouw en komt ze te overlijden. Gisteren zijn we naar de begrafenis geweest. Dat beperkt het vermogen om te leren en de tijd die beschikbaar is en dat vlak voor de datum van het tentamen. Ik denk dat een 6 tot de mogelijkheden moet behoren. Kuhl, Klein, Vriezen, van der Woude, Schnelle en Conzelmann verschillen hier en daar van opvatting, ik hoop dat ik de meest gewenste kies of me herinner op wie me te beroepen. Maar we zijn morgen de hele dag in Leiderdorp om daar 2 uur schriftelijk tentamen te doen, de wereld zal er niet door vergaan. 

Posted: 17:17, 19/5/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Veel lezen levert niet een hoger cijfer op op 24 april

Vandaag weer goed nieuws bij de post, het huiswerk Kerkgeschiedenis werd beloond met een 6. Door het vele lezen had ik me wat ingehouden bij de beantwoording, maar dat was niet helemaal nodig, hier stonden tenminste een aantal nuttige tips die ook bij de komende lessen waarde kunnen hebben. Voorlopig blok ik maar op het komende tentamen dat minder dan een maand weg is.

Posted: 09:58, 24/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Een eigen mening leidt tot een 5 op 23 april

Ik had Nietzsche verkeerd geschreven, en mijn eigen mening deugde niet, daarom kreeg ik een 5. Twee redenen die me verbazen, erg verbazen. In de moderne tijd van spellingchequer is een spelfout snel gemaakt.  Maar goed dat kan, waarom daar in een inzendopgave zo zwaar aan wordt gehecht ontgaat me. In de opgaven kom je soms vergelijkbare foutjes tegen. Erger nog is dat gevraagd wordt om je eigen mening weer te geven. Als je dat doet, onomwonden en eerlijk uit het hart zoals ik gewend ben, dan is het niet goed, er was ooit een filosoof die het met je eens was maar die is al lang dood zo blijkt en dus ben je blijven hangen en deugt het niet. Merkwaardig, mijn geloof dateert van zo'n 2000 jaar geleden, tenminste de verhalen waarop ik dat geloof baseer dateren uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling, maar een filosoof die net 100 jaar dood is, en waar je toch over moet leren, is verouderd als die per ongeluk ooit tot dezelfde conclusie kwam als jij. Het zij zo, ik zou niet weten hoe een docent die ik niet ken en die mij niet kent tot de orde kan roepen en eerlijk gezegd zou ik het met mijn handicap ook niet kunnen opbrengen, we moeten er maar van leren dat als naar mijn mening gevraagd wordt ik moet raden wat de mening van de docent zou kunnen zijn. Mijn mening ventileer ik dan wel in deze blog.

Posted: 17:35, 23/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Haastige spoed is zelden goed 21 april

Vrijdag was ik begonnen aan de uitwerking van de tweede inzendopgave inleiding Systematische Theologie toen onverwacht de kleinkinderen kwamen studeren. Zaterdag kreeg ik de inzendopgave filosofie retour met het verzoek nog wat kleine aanvullingen aan te brengen. De stuie stopt als de kleinkinderen er zijn maar het denken gaat natuurlijk wel gewoon door. Daardoor kon ik maandag in de loop van de dag de beide inzendopgaven afronden en heb ik maandagavond als laatste de inzendopgave Systematische Theologie ingezonden. Wat schetst mijn verbazing toen ik dinsdagmorgen twee maal dat huiswerk inleiding systematische theologie retour kreeg. Eén maal met een 8 en 1 maal met de opmerking dat ik het te weinig gelezen had en dus onvoldoende gemaakt had. Wat te doen? Het LOI programma heeft de 8 geregistreerd dus daar zullen het we zonder tegenbericht maar op houden. Of ik het voldoende bestudeerd heb blijkt wel bij het tentamen denk ik. Vandaag beginnen we maar met de studie voor het tentamen in mei, gewoon alle modules opnieuw lezen, literatuur lezen, opgaven maken en repeteren of de parate kennis niet is weggezakt. Want ook uit de dubbele retourzending blijkt dat haastige spoed zelden goed is. 

Posted: 07:41, 21/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Snelle Filosofie op 14 april

Zonder omhaal van woorden de tweede inzendopgave filosofie gemaakt. Het hielp natuurlijk dat ik dit vak ook op de HBO al heb gehad en dat ik met veel genoegen het boek van Palmer had gelezen. Maar dat ik dit essay zo snel zou kunnen schrijven had ik niet gedacht, het wordt dus misschien nog wel een onvoldoende, je weet maar nooit. Het is vandaag ingestuurd en we gaan door met het volgende vak "Inleiding Systematische Theologie", het hoofdstuk over de Theologische vakken.

Posted: 14:24, 14/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Goede Vrijdag(10 april) als afsluiting van een drukke week

Die week begon op 4 april, toen mijn vrouw 65 werd en met pensioen ging. Ik nam om 7 uur 's morgens de trein naar Utrecht en vervolgens de bus naar Hyde Park in Doorn waar een ontmoetingsdag was van studenten theologie die Predikant in de PKN willen worden. Daar ook Rene Altena ontmoet en Iet van de A-drive, een online community waar afstandsstudenten documenten uitwisselen. Het was een gedenkwaardige dag. 's Morgens twee referaten over de toekomst van de Kerk, Prof. Dr. Evert Jonker, hoogleraar praktische theologie in Kampen en Dr.Arjan Plaisier, scriba van de Generale Synode van de PKN. Evert Jonker had het overhet boek van Charles Taylor, A secular Age, boek dat we dus moeten lezen en dat ons laat zien dat de ontkerkelijking een uitbreiding van de kerk naar de hele samenleving betekent en zeker niet het verdwijnen van het geloof. Arjen Plaizier sloot zich daarbij aan, de ontkerkelijking betekent niet dat de kerk verdwijnt. De dag ervoor was er een boek verschenen over de het verschijnsel dat de Pinksterkerken gebruikt worden als doorgangshuizen van gevestigde kerken naar buitenkerkelijkheid( Ooit Evangelisch), we moeten wennen aan pluriformiteit volgens Plaizier.

In de middag hadden we een workshop "Make a Preek", dit soort workshops zullen door het hele land gegeven gaan worden. Nu de kleine synode de toepassing van de bepalingen over toelating op grond van singuliere gaven heeft afgeschaft zullen die work-shops gepaard moeten gaan met goede voorlichting over studiemogelijkheden.  Prof. Gerrit de Kruijff en Drs. Ronelle Sonnenberg wisten evengoed een achttal studenten enthousiast aan het preekschrijven over Marcus 11:1-11 te krijgen. Christus Koningschap stond daarbij voorop, als spel of als voorspel, maar zonder de donkere schaduw van het kruis, de gemeente moest naar huis gaan met de zekerheid van de overwinning door de Liefde op de dood.

De rest van de week was druk, zondag eerst voorlezen in de kerk (Marcus 11) 's middags met kinderen en kleinkinderen de verjaardag van oma vieren en samen dineren bij de Griek. (in de loop van de week zou iedereen meer of minder ziek worden) Ik ben in elk geval zwaar verkouden geweest, heb gezongen ter voorbereiding op de Paasviering en extra vergadering gehad van de raadscommissie stadsontwikkeling.

Uiteindelijk op Goede Vrijdag, na het kijken naar de Duitse Evangelische Karfreitag messe, onder de uitzending van de Mattheus Passion van Ton Koopman het huiswerk Kerkgeschiedenis afgemaakt en ingestuurd.  Op de studiedag in Doorn bleek al dat ik niet de enige was die worstelt met Grieks en Hebreeuws en dat de weg van steeds opnieuw beginnen, gewoon elke dag een paar uur tot je het vloeiend kan, een goede weg is. Dus nu naar de tweede huiswerkopgave Filosofie en door met Grieks en Hebreeuws tot ik er bij neerval (nog twee dagen tot de opstanding)


Posted: 09:49, 10/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Het vinden van een evenwicht en een 8 voor kort schrijven op 9 maart 2009

Kreeg ik een 7 voor filosofie met de opmerking dat het wel wat omslachtig was geformuleerd, voor Inleiding Systematische theologie kreeg ik een 8 met de opmerking dat het wel wat erg kort was geformuleerd. Een goed evenwicht is kennelijk moeilijk te vinden en de vraag is natuurlijk of het cijfer nu meer door de vorm dan door de inhoud wordt bepaald. Voorlopig gaan we nog maar even door, de worsteling met Grieks en Hebreeuws blijft onverminderd een worsteling, ik worstel en kom boven. Het valt ook op dat voor de Inleiding Kerkgeschiedenis wel heel erg veel gelezen moet worden, zoveel ben ik nog niet tegengekomen. Maar aangezien de benadering een andere is dan ik voor dit vak gewend ben is het toch wel leuk om het zo te doen. Ben benieuwd hoe moeilijk het huiswerk wordt.

Posted: 09:30, 9/3/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

<- Last Page | Next Page ->

Hosting door HQ ICT Systeembeheer