Puur Leven

2/9/2006 - Lieveling!

 

Lezen: 2 Sam 11: 1 – 12: 24

 

Tekst: 12:24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief 25 en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja, ‘Lieveling van de HEER’.

 

Ik sprak vandaag een vrouw die zich vanwege een diepe leegte gestort had op het seks-chatten. Ze voelde zich zo eenzaam en was op zoek naar liefde. Misschien dat dit haar liefde zou geven. Ze voelde zich alleen maar viezer, slechter, walgelijk. ‘Ik ben een hoer, een slet!’

En boven alles had ze het gevoel: God heeft mij verlaten. Ik heb het helemaal verprutst!

 

David en Batseba. Een schokkend verhaal! Hoe kun je dit als koning maken?!? Een koning die het helemaal verprutst heeft!

Maar ook heel confronterend. Ben ik ten diepste ook niet zo? Er valt veel over dit gedeelte te zeggen, maar dat zullen we in deze overdenking niet doen. Vandaag staan we puur en alleen stil bij die laatste twee verzen, maar ik hoop dat je het hele gedeelte gelezen hebt, want daardoor wordt de tekst alleen maar mooier! Want in die laatste verzen schuilt het evangelie! God kijkt verder dan de zonde. Zijn genade is groter dan mijn zonden!

 

God verwerpt David en Batseba niet. Nee, Hij laat zijn grote liefde zien. Heel nadrukkelijk wordt hun tweede zoon door de Here zelf voor het voetlicht gehaald. Hij geeft Salomo een nieuwe naam, Jedidja, Lieveling van de Here. Een nieuw begin! Bij God is er altijd een nieuw begin mogelijk.

En weet je wat zo mooi is? Jij en ik mogen ook Jedidja heten, Lieveling van de Here! Lees maar:

 

Rom 9: 25 zoals ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. 26 En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.’

 

Laten we verder kijken dan onze zonde en onze zwakheid naar de God die ons een nieuwe naam geeft:

 

Op 2:17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

 

Gebed: Dank U Heer dat ook mijn naam Jedidja mag zijn! Uw Lieveling! Help mij nu ook om vanuit die nieuwe naam te leven! Amen

 

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

27/8/2006 - Gebed van een ex-pornoverslaafde

Het volgende gebed is geschreven door een man die ik heb mogen ontmoeten. Hijzelf heeft Jezus mogen ontmoeten en heeft volledige bevrijding ontvangen. Die bevrijding kwam van God. Dit is zijn gebed, en het is een prachtig gebed! Hij wilde het graag met jullie delen!

 

Here Jezus, grote Vader, de Deur, toegang die tot leven leidt!

Ik kom moe en met schaamte tot U. U weet dat ik weer in zonde ben gevallen.

Here Jezus wilt u mij helpen om te strijden tegen deze irritante en allesverwoestende zonde.

 

Door U kan ik en wil ik veranderen!

Nooit meer terug keren naar de smerige afdelingen van het Internet.

Verander mij nu Heilige Geest, breek de kracht van de Duivel.

Maak mij nieuw, schoon en zuiver. Duivelse geesten verdwijn uit mijn ziel!

Verkeerde gedachten, herinneringen verdwijn ook!
Alle verslavingen of slechte gewoonten zorgen ervoor dat ik verder van U Jezus af kom te staan. Terwijl het mijn sterke wens is om u toe te laten in mijn leven en u te volgen.

 

Graag ga ik de verplichting aan om mijn leven te beteren.

Ik kan stoppen met gokken, roken en onzinnig tv-kijken. Dus met Uw hulp Jezus kan ik

ook stoppen met het kijken naar porno.

Here Jezus, Heilige Geest wilt U mij ook helpen als ik alleen op kantoor ben.

Juist dan word ik sterk aangepakt door de Duivel.

Soms heb ik er maanden geen last van en dan steekt het weer de kop op.

Ik voel me dan vies, teleurgesteld, lamgeslagen.

 

Vader in de hemel wilt u mij vergeven de zonden die ik ook vandaag weer heb gedaan.
Wilt u via Jezus Christus naar mij kijken. Geef dat ik ontdek wat oprecht berouw hebben is.
Ik voel wél een diep verlangen naar bevrijding en ook voel ik me zondig maar of ik voldoende berouw toon/heb, is mij niet helemaal duidelijk. Toch doe ik een beroep op wat u Jezus Christus zelf hebt gedaan voor de mensheid.

U hebt uw leven gegeven en bent door God verlaten geweest, zodat ik niet door God verlaten wordt.

Want dat zou ik niet eens aankunnen. Dit hebt u gedaan omdat U van ons mensen houdt.

Omdat U wilt dat het weer goed komt tussen God en de mensen.

Op Uw offer doe ik een beroep en daarom blijf ik telkens weer om vergeving vragen.

 

Wilt U mij en mijn lieve vrouw helpen bij het groeien in het geloof. Het ontdekken van de Bron van levend water, eeuwig leven. Dit levende water zorgt voor genezing, leven dus! Wat moet het heerlijk zijn om vrij te komen van zondige verlangens. Geef dat wij ook dichter naar elkaar toe groeien en onvoorwaardelijk van elkaar houden. Alles tot uw eer en grote naam!

Ik verlang naar rust en U Jezus zegt dat wie tot u komt die rust ook zal ontvangen.

U bent groot, sterk, machtig, verstandig, God. Heer ik kom tot U en U alleen. Help mij, alstublieft.
Zie om naar mij bevrijdt mij van verslavingen, vul mijn eenzaamheid, herstel mijn geweten.

Alles tot uw eer en grote naam!

 

Wilt u Here Jezus, grote God, Heilige Geest mijn gebed verhoren en mij genezen.

U hebt beloofd dat genade iets is wat je krijgt als je je handen uitstrekt. Hierbij bied ik u, op mijn knieën mijn lege handen aan. Wilt u ze vullen met genade en liefde? Zodat ik ook nee kan zeggen tegen verleidingen.

Ja, u doet het, want dat hebt u beloofd!

 

Amen, amen, amen.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

24/8/2006 - Gebrokenheid, het verhaal van een partner

 

Heb je wel eens tot je door laten dringen hoe een verslaving voor een partner is? Wanneer je getrouwd bent, of een relatie hebt, dan zul je hier vast wel mee geconfronteerd zijn, maar heb je het echt tot je door laten dringen?

Zelf heb ik niet kunnen bevatten hoe pijnlijk een seksverslaving voor een partner is. Ik heb de laatste jaren veel partners gesproken en ik ben keer op keer weer heel erg onder de indruk van hun diepe verdriet. Elke keer denk ik weer: ‘Nooit geweten dat het zoveel kapot maakt!’

 

In de gesprekken met partners keert steeds een thema weer terug, namelijk hun gevoel dat de verslaafde partner geen, of te weinig oog heeft voor haar gevoelens. ‘Het lijkt wel alsof hij het niet snapt, of hij vindt dat ik er nu maar overheen moet stappen: “Ik doe toch mijn best, waarom kun je dat nu niet zien!”’

Hoewel ik ook weet dat veel mannen wel hun best doen, is het óók mijn ervaring dat de meeste mannen meestal maar weinig oog hebben voor de gevoelens van hun partner. Vaak merk ik ook dat ze het gewoon heel erg moeilijk vinden er bij stil te staan, helemaal nu ze zelf bezig zijn te veranderen.

Ik kan me die moeite ook wel een beetje voorstellen. Echt onder ogen zien wat je kapot gemaakt hebt, echt stilstaan bij de machteloosheid van haar verdriet, en niets kunnen bieden. Je realiseren dat haar verdriet door jou komt, dat is geen gemakkelijke opgave. Toch is het nodig! Deze les staan we stil bij dit thema. Ook wanneer je nog geen partner hebt is het goed deze les te lezen. Realiseer je dat bij een mogelijke relatie dit de pijn is die een seksverslaving kan veroorzaken!

 

Vraag: Heb jij voldoende oog voor het verdriet van je partner? Ken je haar verdriet? Begrijp je hoe het voor haar voelt en heb je daar begrip voor?

 

Antwoord:

        

Om je te helpen iets van haar pijn te begrijpen voeg ik een ervaringsverhaal toe. Lees ze, laat ze tot je doordringen. Ze spreekt voor zich. Het is een verhaal dat mij tot in het diepst van mijn wezen heeft geraakt. Nog kan ik haar niet met droge ogen lezen. Mezelf bekijkend als iemand die hetzelfde gedaan heeft.

 

Gebrokenheid:

 

Mijn leven lang heb ik gewacht op die ene man die er voor mij zou zijn, door GOD gegeven. Met deze man zou ik trouwen, kinderen krijgen, lief en leed delen. En op hem zou ik altijd kunnen bouwen.

 

Verhalen van ontrouw en bedrog kwamen altijd bij anderen voor. In mijn werk begeleidde ik de slachtoffers naar de hulpverlening. Maar nooit was er bij mij opgekomen dat mijn man me ontrouw zou zijn. Ik vertrouwde hem volkomen.

 

Tot die ene dag…………… Ik wist niet eens wat het was. Ik had er nog nooit van gehoord. SEKSVERSLAAFD. Porno via Internet, jezelf te bevredigen, seksblaadjes bij het pompstation (nooit gezien dat die er lagen), 0906-nummers op de telefoonrekening (nooit een alarmbel bij mij gegaan), en opgewonden worden van de Wibra-folder al helemaal niet.

Ik was zo naïef dat ik niet wist dat dit allemaal voorkwam, ja misschien bij de buurman, maar niet bij mijn man. Hij had geen vieze moppen, keek geen vieze films, keek nooit naar vrouwen en ging altijd gelijk met mij naar bed. Maar helaas is een seksverslaafde iemand die heel erg goed de schijn op kan houden want ik heb nooit iets gemerkt.

 

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat we samen naar een huwelijksconferentie gingen. We hadden geen problemen maar het leek me leuk, tijd voor elkaar, zonder de kinderen. Na een onderwerp over seksualiteit gingen we als partners uiteen en bespraken het onderwerp.

 

Toen ik die ene vraag stelde veranderde mijn hele leven voorgoed:

“Zijn de vrouwen blind die bedrogen worden, zoiets zie je toch?” Ik zou het wel zien want, jij bent niet zo?

Toen ik het antwoord kreeg: “Blijkbaar kun je het niet zien, want ik ben namelijk al 23 jaar seksverslaafd.”

 

Als ik dit opschrijf, dan voel ik weer die angst die me overviel. In de ogen van mijn man zag ik angst voor verlies, schuld en wanhoop. Ik heb hem altijd gezegd dat ik hem zou verlaten als hij me ontrouw was en dat wist hij. Maar GOD liet hem zien dat hij het toch moest vertellen.

 

Waarom bleef ik bij hem? In de bijbel staat heel duidelijk dat ontrouw een rede is om te gaan scheiden.

Was het omdat ik niet wilde dat mijn omgeving het wist? Omdat ik het heel zwaar zou vinden om drie kinderen op te voeden? Omdat de kinderen dan geen vader hebben? Omdat ik dan mijn luxe leventje moest opgeven?

Nee, ik blijf bij hem omdat hij GOD en mij om vergeving vroeg. En wie ben ik om te zeggen ik vergeef je niet, als GOD hem wel kan vergeven. JEZUS is ook voor mijn man aan het kruis gegaan.

 

Op papier lijkt dit heel erg gemakkelijk, maar de praktijk is helaas anders.

Mijn wereld is vanaf dat moment compleet veranderd. Alles waar ik in geloofde en van droomde is weg. Ik ben mijn onschuld en naïviteit verloren. Ik denk dat als ik het goed wil omschrijven dat ik het gevoel heb alsof ik gestorven ben en dat ik nu opnieuw moet leren leven.

Mijn ogen zijn open gegaan voor een wereld die ik liever niet had gezien. Overal zie ik de verleiding, billboards, reclames, Internet, de kleding van moeders op het schoolplein die erg uitdagend gekleed zijn, etc…

 

Wat ik ook heel erg moeilijk vond is nog van mezelf te houden. In plaats dat ik van hem walg, walg ik van mezelf. Ik ging me kleden hoe hij het leuk zou vinden. Ik ging vreselijk lijnen en het volgende moment at ik weer alles wat los en vast zat. Dit omdat ik het gevoel had dat ik had gefaald, als vrouw, mens, moeder, echtgenoot, christen etc…. Ook al stond er overal in de informatie dat het niet mijn schuld was want het was een verslaving.

Ik moest leren loslaten en vertrouwen en dat is denk ik wel de moeilijkste opdracht van dit alles.

Er is een bijbeltekst die me elke dag helpt ”U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan” (psalm 138:3 het boek). Want nooit had ik gedacht dat ik dit aan zou kunnen. Er is geen walging, haat en wraakgevoelens. Nee in plaats daarvan liet GOD mij zien wat ik heb. En ook al begrijp ik tot de dag van vandaag niet waarom? En begrijp ik ook niet wat het doel hiervan is. Ik zie wel dat GOD mijn nabij is met zijn genade.

 

VERTROUWEN EN OVERLATEN AAN GOD dat zijn mijn speerpunten.

En dat is moeilijk elke dag. Als ik de billboards zie als ik door de stad rij. Als ik de advertenties zie in de krant of EO-gids. Als ik ga zwemmen met ons gezin of als ik ga winkelen met mijn man op een zomerse dag.

Thuis hebben we onze maatregelen zoveel mogelijk. Een stikker “nee-nee” om geen reclame blaadjes te krijgen, een slot op de tv, een kasje om geen 06 of 0900 nummers meer te bellen en internetbescherming. Maar al deze maatregelen nemen de verleiding niet weg.

 

We moeten een leven gaan leiden van radicaliteit. Ik dacht altijd dat ik geen schuld had aan dit alles en dat is ook zo. Maar ik kan het wel in stand houden.

Tijdens een bijeenkomst van vrouwen met dezelfde problematieke met hun mannen heb ik gezien dat je je man moet laten vechten voor hemzelf, voor zijn vrouw, gezin maar vooral voor GOD.

 

Ik heb dan ook met GOD  en mijn man het volgende afgesproken. Het verleden moeten we mee leren te leven en hopelijk kan ik het in de toekomst ook vergeten. Maar de toekomst is radicaliteit. Een fout op welk gebied dan ook en ons huwelijk is over. Een misstap en onze relatie is over. Ik hoop en bid tot GOD dat het nooit zover hoeft te komen, want ik weet diep in mijn hart dat dat heel erg moeilijk zal zijn. Maar deze afspraak geeft mij weer de kans om weer op mijn man te bouwen en te vertrouwen.

Want een misstap betekent ook dat hij verantwoording aan GOD moet afleggen. Maar ik moet ook verantwoording afleggen voor zijn troon. En dat kan ik alleen door zijn genade.

 

Het volgende lied beschrijft precies mijn pijn: (opwekkingslied 629: Als er vergeving is)

 

Hoe kan ik verder leven

Hoe moet ik verder gaan

Kan ik ooit vergeven

Wat mij is aangedaan

De wonden in mijn ziel,

De haat en bitterheid, lijken niet te helen

Niet door woorden, niet door tijd

 

O GOD ik heb U nodig

Ik kan het zelf niet.

ik lijk haast te verstikken

in angst en in verdriet

Hoe kan ik ooit vergeven

Zoals u mij vergeeft

Dwars door alles heen

Wat mij beschadigd heeft?

 

Geeft mij de kracht van uw liefde

Om verder te gaan

Ook al zal er een litteken

Blijven bestaan.

Want is uw liefde niet sterker

Dan de dood

En uw vergeving niet dieper

Dan mijn nood?

 

Maar als er vergeving is

Kan er genezing zijn

Van de pijn en het verdriet

Diep van binnen.

Als er vergeving is,

Kan er genezing zijn

En de weg van herstel

Kan beginnen.

 

            ‘Evelien’

 

De brief van Evelien illustreert de pijn de misselijkheid en de gebrokenheid die partners voelen, en het zijn echt geen overdreven verhalen. Ik hoop dat ze je inspireren tot een leven van radicaliteit. Wat je kapot gemaakt hebt kan geheeld worden.  Ik heb ook verhalen gehoord van herstel waar je kippenvel van krijgt, maar dan moet er eerst wel wat veranderen. Evelien zegt het prachtig, ‘een leven van radicaliteit!’ Ik hoop dat deze verhalen je motiveren tot deze manier van leven.

 

Wanneer je geen relatie hebt, misschien wel nooit een relatie zult hebben, dan lijkt dit onderwerp wat minder aan de orde. Daarom wil ik graag nog stilstaan bij nog één ander aspect van de seksindustrie. Ik wil je vragen je in te leven in de mensen die hun lichamen verkopen aan de seksindustrie.

Van prostituees is wel bekend dat velen daar niet vrijwillig zitten. Denk maar aan de meiden die achter de ramen terecht komen via een loverboy, of de buitenlandse vrouwen die met het beroep op een beter leven geronseld worden en in Nederland achter de ramen hun geld moeten verdienen. Vaak is daar sprake van een misbruik. Zou jij dat in stand willen houden? Alleen de gedachte al zou je kotsmisselijk moeten maken!

Nu een stapje verder. Zou niet hetzelfde gelden voor de mannen en vrouwen in de porno-industrie? Natuurlijk, er zijn er die voor dit ‘beroep’ kiezen, maar stel je voor dat je zus, je dochter, je vrouw hiermee bij jou zou komen? Je zou haar volledig voor gek verklaren. Niet goed bij je hoofd! Ik zou dat in ieder geval wel doen!

Denk je ook niet dat de vrouwen en mannen die hun lichamen aan de porno-industrie verkopen veelal misbruikte, gekwetste, beschadigde mensen zijn? Wat is er met je zelfrespect gebeurd als je je lichaam verkoopt voor seks, en wat betekent het voor je als je gezien wordt als ding, maar niet als mens?

En dan de kinderen! Geen kind die er voor kiest om zich te laten gebruiken. Toch zijn er 100 000 pagina’s met kinderporno! Allemaal misbruikte en gebruikte kinderen.

 

Wil jij hier nog langer aan bijdragen? Terwijl ik het zo opschrijf, ga ik meer en meer begrijpen van Gods woede hierover. Ga ik beseffen waarom Paulus hier zoveel tegen gewaarschuwd heeft en waarom de toon vaak zo duidelijk is! Ik hoop dat jij die woede ook voelt! Ik hoop dat het je aanzet tot een nieuwe bekering, een nieuw besef dat radicaliteit nodig is!

 

 

1 CommentsPost A Comment!Permanent Link

12/8/2006 - Accountability

Ik wil graag wat schrijven over accountability.

Heb je goede ervaringen met een vorm van accountability, laat het me weten!

Hoe doe je dat en wat levert het op! Wat gebruiken jullie er bij?

En als het goed gaat op reinheidsgebied... hoe vul je de accountability dan in?

Genoeg vragen dus. Mail me, of geef een reactie op de site!

 

1 CommentsPost A Comment!Permanent Link

11/8/2006 - De les van Gideon (2)

Israël wordt verdrukt door Midjan, 7 jaar lang. De oorzaak: hun gerichtheid op de afgoden. Wanneer ze tot de Here roepen dan drukt Hij hen eerst met de neus op de feiten. Het ligt niet aan Mij, maar aan jullie! Toch laat de Here het daar niet bij. Lees het vervolg maar eens:

 

Richteren 6:

11 Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. 12 De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 13 ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’

 

Meteen nadat God Israël met de neus op hun eigen verantwoordelijkheid heeft gedrukt, stuurt Hij een engel naar Gideon. De daarop volgende conversatie is heel interessant.

De engel komt bij een bange man, maar spreekt hem aan als dappere krijgsman. Nou, zo dapper was Gideon helemaal niet, verstopt in een wijnpers… en de geschiedenis laat zien dat zijn daden daarna ook gemarkeerd werden door angst. God ziet meer in ons dan wijzelf vaak durven zien. Dat komt omdat Hij met ons is (vs 12). Nou, op dat moment merkte Gideon daar niet van. Hij is zelfs verontwaardigd. De Here met ons… nou niets van gemerkt. Gideon is boos op God. God kan toch helpen… waarom doet Hij dat dan niet? We ontmoeten in Gideon een cynische man. Een man die geen vertrouwen in God heeft. Bijzonder dat God tegen zo’n cynicus zegt: ‘Ik ben met je!’

Gideon verwijt God dat God niets doet. Maar zie je Gods antwoord? ‘Gideon, kom in actie. Toon je moed en bevrijd Israël maar!’

Weer zien we dat wanneer Gods volk Hem te hulp roept, God hen in actie zet. God komt in actie, maar wil dat ook wijzelf in actie komen. Vaak zonder dat we weten wat de uitkomst zal zijn.

 

Erik had zo vaak gebeden of God hem wilde bevrijden van zijn pornoverslaving. Er leek niets te veranderen. De vraag aan Erik is of hijzelf ook in actie is gekomen.

 

Hoe staat het met jou? Verwacht jij alles van God? Ben je dan ook bereid zelf in actie te komen? Ben je bereid alles wat in je vermogen ligt te doen om van de verslaving af te komen? Met God? Of wacht je alleen maar op een antwoord van God. Doe je dat, dan wordt je waarschijnlijk net zo cynisch als Gideon.

 

Mag ik je aansporen met de volgende woorden: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman… Toon je moed… en strijd tegen de verslaving!’?
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

10/8/2006 - De les van Gideon (1)

Helpt God eigenlijk wel als ik om hulp vraag? En als God helpt, hoe doet Hij dat dan en wat verwacht Hij dan van mij? Over die vraag denken we deze week na.

 

We lezen vandaag een gedeelte uit Richteren 6. Ik raad je aan het hele hoofdstuk te lezen.

 

7 Toen de Israëlieten de HEER tegen de Midjanieten te hulp riepen, 8 stuurde hij een profeet, die hun zei: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij. 9 Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden; die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. 10 En ik heb jullie gezegd: Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’

 

Israël wordt verdrukt door de Midjanieten, 7 lange jaren lang! De reden daarvoor is dat het volk deed wat slecht is in de ogen van de Here (vs. 1). Op een gegeven moment realiseert het volk dat ze in deze strijd de Here nodig hebben. Ze roepen Hem te hulp. Opvallend is dat de Here niet meteen in actie komt. Hij stuurt een profeet die het volk met de neus op de feiten drukt. ‘Mensen, Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Moet je eens kijken wat Ik voor jullie gedaan heb aan grote daden en wat Ik je gegeven heb. En kijk eens wat jullie gedaan hebben. Jullie zijn mij vergeten en jullie zijn achter andere goden aangegaan! Je hebt niet naar Mij geluisterd.’ Zijn boodschap is duidelijk: ‘Aan Mij ligt het niet!’

 

De les voor ons: Wanneer wij nederlaag na nederlaag leiden in onze strijd. Wanneer we tot God roepen en het lijkt alsof God ons niet helpt. Misschien moeten we eerst eens stilstaan bij wat God hier tot het volk zegt. ‘Jullie nederlagen komen doordat jullie de afgoden achterna lopen! Wijs niet met de vinger naar Mij, maar realiseer je dat zolang jij voor de afgoden buigt je Mij van je af houdt!’

 

Vanmorgen nog sprak ik een man die onderweg naar de benzinepomp (en de pornoblaadjes) bad: ‘Heer, houdt mij tegen!’ maar ondertussen wel doorreed op weg naar zijn afgod. Jammer genoeg kocht hij de blaadjes wel! Als God niet lijkt te helpen is het tijd voor zelfonderzoek. Eer ik nog steeds de afgod seks? Heb ik me daarvan wel bekeerd? Wil ik me daar wel van bekeren? En bekeren is meer dan alleen maar aan God vragen me tegen te houden. Bekeren is op mijn knieën belijden dat ik God te kort gedaan heb en de andere kant op fietsen, naar God toe!

 

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

9/8/2006 - Weblog veiliger gemaakt!

Beste mensen,

 

Misschien is het je ontgaan, maar bovenaan de site stonden advertenties van Google. Een aantal waren voor onze doelgroep nogal een verleiding.

Bloggers.nl is zo welwillend geweest om deze advertenties te verwijderen! Ik ben hen hier heel dankbaar voor!

Mijn excuses als deze verleiding te zwaar is geweest voor de lezers! Mocht dat zo zijn, overweeg dan wel een beter filter .

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8/8/2006 - Vervolg op de mannengroepen in Amersfoort

Posted in artikelen

Stichting de Driehoek (www.dedriehoek.nl) organiseert in Amersfoort, Zwolle, Groningen en Rotterdam gespreksgroepen voor mannen die kampen met een seksuele verslaving. Naar aanleiding van de evaluatie van één van die mannengroepen, kwam de wens bij meerdere deelnemers naar voren om een vervolg aan de groep te geven. De behoeften m.b.t. de invulling van deze groep waren zeer divers. Toch leek het me goed om in te gaan op de verschillende behoeften.

Wat me helder is geworden is dat een serie van 10 bijeenkomsten voor de meeste mannen een mooie opstap is, maar dat veel mannen ook behoefte hebben aan een vervolg, om wat ze geleerd hebben uit te bouwen en te stabiliseren! Heel vaak gaat het dan ook om aandacht te geven aan de onderliggende patronen.

Vergelijk het met een revalidatie. Weer op je eigen benen staan en de eerste stappen zetten is stap één, maar nu op de juiste manier blijven lopen is stap twéé!

 

De behoefte van de mannen uit de mannengroepen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën. Voor beide categorieën heb ik een vervolgaanbod ontwikkeld.De beide categorieën zijn:

 

1)      De mannen die naar aanleiding van de mannengroep (of de cursus Puur Leven!/The way of Purity van www.settingcaptivesfree.com) flinke stappen hebben gemaakt op weg naar reinheid. Het verslavingsgedrag is onder controle, of bijna onder controle (af en toe een kleine terugval). Er is hoop op blijvend herstel, maar de basis voelt wankel. Er spelen vaak nog onderliggende zaken zoals zelfbeeld, identiteit, omgaan met afwijzing, aangaan van contacten, omgaan met boosheid en frustratie…

2)      De mannen die naar aanleiding van de mannengroep (of de cursus Puur Leven! / The Way of Purity van www.settingcaptivesfree.com) maar weinig vooruitgang hebben geboekt. Het verslavingsgedrag is nog steeds duidelijk aanwezig en de frequentie van terugvallen is hoog. Men is nog weinig hoopvol op herstel en verwacht niet zomaar vrij te zijn van de verslaving.

 

Het aanbod:

 

1)      Voor categorie 1: Een groepsgericht verdiepingstraject. In de groep wordt de verworven vrijheid uitgebouwd. Er is aandacht voor accountability, maar daarnaast verschuift de aandacht steeds meer van de verslaving naar de onderliggende patronen. In de groep werken de deelnemers aan hun eigen leerdoelen. Deze kunnen per persoon variëren. Te denken valt aan het ontwikkelen van zelfbeeld en identiteit, het ontwikkelen van assertief gedrag, het omgaan met teleurstellingen, het groeien in geloof, het ontwikkelen van volwassen gedrag, omgaan met wensen en verlangens, verwerken van pijnlijke ervaringen… De therapeut is sturend aanwezig en zorgt voor input op het gebied van de leerdoelen van de deelnemers. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De groep zal, in overleg, 1 keer per maand bij elkaar komen op de maandag-, donderdag- of vrijdagmiddag, van 15:00 – 17:00. Daarnaast is er (valt zeer aan te raden) een twee wekelijkse accountabilitybijeenkomst (zonder therapeut). De groep zal 10 keer bij elkaar komen.

2)      Voor categorie 2: Een groepstherapeutische vervolgaanpak. Het verschil met de psycho-pastorale mannengroep is dat deze groep kleinschaliger is (max. 6 mannen), er meer nadruk op groepstherapie en groepsprocessen ligt, en de leiding van het hele proces in de handen van de behandelaar ligt. Deze is de hele sessie aanwezig en sturinggevend. Er wordt tijdens de sessies niet gewerkt in accountabilitygroepen en de aanpak zal directief en confronterend zijn. In de groep werken de deelnemers aan het clean worden. Het belangrijkste doel is het verslavingsgedrag onder controle te krijgen. Waar de mannengroep vooral instak op psycho-educatie en het delen, steekt de behandelgroep veel meer in op duidelijke afspraken en het ontwikkelen van concrete doelstellingen.  Er zal heel concreet gewerkt worden met duidelijke doelen en afspraken. De groep bouwt verder op de materialen uit de psycho-pastorale mannengroep.De groep zal, in overleg, twee wekelijks bij elkaar komen op de maandag-, donderdag- of vrijdagmiddag, van 15:00 – 17:00. Daarnaast is er wekelijkse een accountabilitymoment. Deze groep zal 10 keer bij elkaar komen.

 

Beide groepen zullen in Amersfoort gegeven worden. Opgave voor één van beide groepen of voor de psycho-pastorale mannengroep (http://www.dedriehoek.nl/page/55) kan door een mailtje naar seksverslaving@dedriehoek.nl te sturen onder vermelding van je naam, je adres en je opgave! Ook deelnemers uit vorige groepen of zij die de cursussen van www.settingcaptivesfree.com gedaan hebben, zijn van harte welkom om te reageren.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8/8/2006 - Gods strijd, onze inzet...

Gisteren hebben we gezien dat God de strijd voor Josefat strijdt, maar dat Hij tegelijkertijd Josefat opdraagt zich op te stellen tot de strijd! Dat dit geen uitzondering is zien we vandaag!

 

Lezen: Ex. 17: 8 – 16

In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9 Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10 Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. 11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12 Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13 Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.

14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15 Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16 Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’

 

Mozes draagt Jozua op ten strijde te trekken. Opvallend is dat God in deze geschiedenis pas spreekt op het moment dat de strijd gestreden is. Zelfs als God niet meteen spreekt, trekt Israël te strijde! Mozes gaat de berg op met de staf van God! Als een soort banier houdt hij die staf omhoog als teken van Gods sterke Hand. Heeft hij gebeden? Wie weet, waarschijnlijk wel! In iedergeval laat de staf het vertrouwen zien dat God de strijd moet voeren: ‘Heer, het is uw strijd!’ Toch zijn het de Israëlieten die slag leveren. Ja, soms zelfs tegenslagen incasseren.

Wanneer het volk het oog op die banier houdt, dan wint het, maar wanneer de banier zakt dan verliezen ze de strijd. Het volk moet leren dat God voor hen strijdt! Maar weten dat God voor hen strijdt ontslaat hen niet van hun verantwoordelijkheid te strijden! Nee, ze leverden slag van de ochtend tot de avond.

We leren hier:

1) Geestelijke strijd vraagt onze inzet!

2) Geestelijke strijd kan soms uithoudingsvermogen kosten (ochtend tot avond).

3) Geestelijke strijd staat of valt bij het kijken naar God, het vertrouwen op God!

Hoe is het met deze zaken in jouw leven gesteld?

 

Drie mannen op de berg. De middelste bepaalt het verloop van de strijd! Waar heb ik dat plaatje nog meer gezien? Drie mannen op een heuveltop. De handen uit elkaar omhoog gestrekt. De middelste bepaalt het verloop van de strijd van heel de wereld! Houd je ogen op Hem!

 

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

7/8/2006 - Waarom helpt God niet? Of toch wel!

Erik was verslaafd aan gokken. Hij wilde daar graag mee stoppen. Hij vertelde mij dat hij door Zwolle had gelopen op weg naar de casino, biddend dat God iemand op zijn weg zou plaatsen die hem ervan zou weerhouden. Dat zou een teken zijn! Er kwam niemand en Erik viel terug!

Analoog aan de ervaring van Erik zijn de vele ervaringen van mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan seks. Waarom helpt God hen niet? Over die vraag denken we deze week na.

 

Als eerste antwoord op deze vraag denk ik dat Erik een verkeerd beeld heeft van hoe God helpt. Wat Erik doet lijkt op Russische roulette.  Je gaat op weg om zonde te doen en je bidt dat God je ervan zal weerhouden (eigenlijk hypocriet, of niet). Het punt is dat God geen roulette met ons speelt. De vraag is niet waarom God niets deed, maar waarom Erik Gods hand niet vastpakte. Wanneer ik met mijn dochter door Amersfoort loop, dan pakt zij mijn hand als het gevaarlijk wordt. Ze weet dat ze met mij er wel doorheen komt! Wat gebeurt er echter wanneer ze in plaats van mijn hand te pakken wegloopt en zo de straat oversteekt?

Mannen als Erik lijken op een kind dat zegt: ‘papa help me’, maar in plaats van papa’s hand te pakken zomaar de weg oversteken.

 

Lees de volgende gebeurtenis eens uit 2 Kron. 20:

1 Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen met een deel van de Meünieten, (20:1)  tegen Josafat ten strijde. 2 Boodschappers kwamen Josafat melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit Edom, (20:2)… 3 Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af, 4 en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om raad te vragen…

5 Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Josafat naar voren 6 en zei: ‘HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten….

12 Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.’

13 Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen. 14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15 ‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. 16 Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruël, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’

 

Ik kan je aanraden het hele hoofdstuk te lezen! Vergelijk de Moabieten maar eens met de verleidingen die jij tegenkomt en lees het hoofdstuk dan nog eens. Wanneer jij tegenover die enorme macht aan verleidingen staat, bid jij dan ook zoals Josefat tot God? Vertrouw je op hem, zijn je ogen op Hem gevestigd?

Wat ik zo mooi vind aan dit gedeelte is dat de Here tegen Josafat zegt: ‘Het is niet jouw strijd, Ik zal voor je strijden!’ Maar let dan op! Wat draagt God Josafat op te gaan doen (17)… ‘Ga hen tegemoet!’ In de NBG 51 vertaling staat: ‘Stel je op!’

Josafat krijgt te horen dat de Here zal strijden, maar hij moet zich wel opstellen tot de strijd! De vijand tegemoet gaan! Bereid zijn de strijd aan te gaan.Erik zei: Here strijdt U maar, maar stelde zich niet op tot de strijd. Josafat ging, zoals het vervolg van het hoofdstuk laat zien. Misschien wel met knikkende knieën, maar hij ging! Wil jij je ook opstellen tot de strijd, om te zien hoe God de strijd voor je wint? Stel je dan op!

 

Tip: Je zou kunnen beginnen door het gebed van Josefat uit je hoofd te leren en in de verleiding dat gebed te bidden.

1 CommentsPost A Comment!Permanent Link

6/8/2006 - Wat kun je deze week verwachten...

Reinheid kan soms een hele strijd zijn. Regelmatig ontmoet ik mensen die aangeven God vaak om hulp gevraagd te hebben, maar steeds teleurgesteld werden doordat Hij schijnbaar niets deed.

Soms leidt dat tot boosheid op God. Waarom deed Hij niets toen ik Hem om hulp riep!?! En die boosheid kan soms ook tot een afkeer van God leiden'Zo'n God hoef ik niet...'

Maar ligt het echt aan God? Hoe kan het dat gebeden om verlossing van bijvoorbeeld een seksverslaving (schijnbaar) niet gehoord worden. Waarom leidt dat niet tot bevrijding. God belooft het toch! Waarom bij anderen wel en bij mij niet? Over die vragen wil ik met jullie nadenken in de komende week!

 

Al vast een vraag vooraf: 'Als jij tot God bid om bevrijding van bijvoorbeeld seksuele zonden, wanneer doe je dat dan? Doe je dat alleen wanneer je net bent teruggevallen of ook wanneer je midden in de verleiding zit. Doe je dat aan het begin van de dag, of ook midden in de strijd? Valt je hierin al iets op?   

2 CommentsPost A Comment!Permanent Link

5/8/2006 - Verleiding

Posted in artikelen

Het kan zomaar gebeuren dat je voor stevige verleidingen komt te staan. Wanhoop dan niet! Lees maar wat de Bijbel zegt in Jac. 1: 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.
 
Hierbij een aantal tips die je kunt volgen in de verleiding:
 
  1. Zeg hardop, "Ik laat deze gedachte NIET toe". – Hiermee spreek je tot de boze en verklaar je je vastberadenheid om in reinheid te wandelen.
  2. Roep het uit naar God, vraag Hem de gedachte of de wens tot zelfbevrediging te verwijderen. – Vanuit onszelf hebben we niet de kracht heb om tegen de duivel te vechten.
  3. Haal bijbelteksten aan. – Lees bijvoorbeeld de teksten die in de lessen worden genoemd nog eens zorgvuldig door.
  4. Lees de bijbel. – Begin je dag met bijbellezen, als je je verveelt, als je niet kunt slapen etc.
    Zing een lied of luister naar muziek tot Gods eer.
  5. Bel iemand waarmee je goed kunt praten.
  6. Zorg dat je wegkomt uit de situatie waarin je verleiding ervaart, indien mogelijk.

 

Realiseer je dat je niet moet toegeven aan de verleiding. Doe je dat wel dan ga je voor de bijl. Meestal heb je maar 3 seconden om de bovengenoemde keuzes te maken!

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

5/8/2006 - Zelfbevrediging, hoe zit dat?

Posted in artikelen

 

Veel mannen en vrouwen die verslaafd zijn (geweest) aan porno zijn ook verslaafd (geweest)aan masturbatie. De meeste van hen zijn het er over eens dat ze porno radicaal moeten loslaten, maar hoe zit het met masturbatie? Waar iedere christen het eens is over het feit dat het kijken naar porno niet klopt, zijn er rond masturbatie veel meer verschillende meningen. Regelmatig wordt masturbatie aangeprezen als een middel om alleen van seksualiteit te genieten. Waar het vroeger fout was, wordt het nu veel meer als geaccepteerd gezien. Over masturbatie hoef je je niet meer schuldig te voelen. Toch ervaren de meeste christenen wel schuldgevoelens wanneer ze masturberen, dus hoe zit het nu eigenlijk met masturbatie?

 

Ter overweging een heel helder artikel van Mike Cleveland (www.settingcaptivesfree.com). Het artikel is alleen in het Engels beschikbaar, maar het loont de moeite het in het Engels te lezen!

 

 

There is an untruth floating around Christian circles that masturbation is not a sin and that it is acceptable under certain circumstances.Some believe that masturbation is acceptable:

 

1-For single people 

2-For married people who have to endure prolonged absences from their spouse 

3-As a preventative to the commitment of sexual crimes

 

One of the course members from The Freedom Course  recently sent us an article written by a pastor on the subject of masturbation. In his article, this pastor unhesitatingly recommended masturbation for people of all ages to "release stress for singles", to "relieve pressure when away from a spouse", and to "prevent sex crimes." He also gave instructions on how to teach masturbation to young children and blatantly stated that God gave masturbation to us as a way "to enjoy sex before marriage."

 

I wish this pastor could see some of the enrollments we receive from people who have become enslaved to gratifying their flesh by the act of masturbation--many without pornography! They are slaves to their own lusts; unable to break free from this debilitating habit that has crippled their walk with the Lord. Because they are unable to stop this behavior, they are guilty and some feel ashamed and frustrated. They have "low self-esteem" and have dificulty interacting in social situations because they know they have a secret-a dark secret that they are slaves to fondling themselves, caressing themselves, and to orgasm.

Moreover, I wish this pastor could watch as God sets these captives free from masturbation and read their emails stating how depression,paranoia, stress...etc. disappeared when God set them free from masturbation and sexual impurity of all kinds.

 

Some Christians believe that because masturbation is not specifically mentioned in the Bible that God does not consider the presence or the absence of the activity important. But is this really accurate?  Is God truly silent about masturbation? Is the absence of the word

"masturbation" in Scripture God's way of giving His approval to men and women gratifying their flesh in masturbation? Remember, the word "pornography" itself is not in the Bible (though the root word is), but there are biblical principles dealing with both pornography and masturbation.

 

Though it is true that the Bible does not use the word "masturbation", I do not believe that Scripture has left us in the dark about whether masturbation is right or wrong. Masturbation is not a "gift of God" for single people and it is not a "preventative for sexual crimes."  It is indulging the flesh, which leads to sin-slavery (John 8:34).Masturbation makes us begin to live according to the dictates of the flesh and to become slaves to the "misdeeds of the body." Scripture warns us about this kind of activity, "For if you live according to the flesh (by giving in to it's desires), you will die" and tells us how to stop, "but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body,you will live" (Romans 8:13). In reality, masturbation is a high expression of loving self and of sexual self-idolatry. It is deceiving and enslaving. Let us see these truths from Scripture: 

"Just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness leading to holiness. 20 When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness" (Romans 6:19-20). This verse teaches, "offering leads to slavery." When we "offer the parts of our body" to sin we become a slave to sin. Masturbation only "relieves the pressure" temporarily. The pressure will soon be back and masturbation will need to occur again and again, and again. But if we offer the parts of our body for righteousness, we will become slaves of righteousness. So, present your body a living sacrifice; offer the parts of your body to God and your slavery to Christ will produce complete freedom from masturbation.

 

Another argument that some make in favor of masturbation is to say that it is much like eating food:  if we indulge ourselves we can become slaves, but what we need to do is learn to control our appetite, not stop eating. So, in the same way, we need to control masturbation and not become slaves to it, but it is not sin to masturbate anymore than it

is sin to eat.  But there is a major problem with this argument: eating is a biological necessity. If we don't eat, we die. Sex is a biological desire, not a necessity.  Many people live their whole lives without ever having sex.

 

"Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires" (Romans 8:5). Masturbation fixes the mind on the desires of the flesh, and burns the image of nudity and sex into the mind. With each occurrence of masturbation, that image becomes clearer and more intense, and can become a tool of the devil to set up a thought-stronghold (2 Corinthians 10:3-5).

 

"So then they that are in the flesh cannot please God" (Romans 8:8)Here is the real problem of masturbation, and let me say this clearly:If you are masturbating, you are pleasing only yourself. Your actions are displeasing to God because you are "in the flesh" and a slave to

lust. You are offering the members of your body in slavery to impurity and your mind is set on what the flesh desires.   

"So I say, live by the Spiri, and you will not gratify the desires of the flesh. 17 For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want"(Galatians 5:16-17).

 

Why is masturbation a sin?  It is a sin because when we masturbate we "gratify the desires of the flesh," which we would not do if we were walking in and living by the Spirit. Let us make this point clear. If we are walking in the Spirit and living by faith, we will not masturbate.

"So whatever you believe about these things keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. 23 But the man who has doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and everything that does not come from faith is sin" (Romans 14:23). Masturbation is a sin because it does not come from faith. I cannot believe the promises of God to supply my every need (Phil. 4:19), to

make a way out of every temptation (1 Corinthians 10:13), to keep me from falling (Jude 24), and masturbate at the same time. Masturbation is not of faith therefore it is sin.

 

About Jesus Christ, God the Father says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And why? Because He lived a life of obedience unto death, even death on a cross. And we are unworthy to be called His disciples unless we daily take up the cross and follow Him. Taking up our cross means sacrificing our flesh, not gratifying it. It means dying

to self, not living to please the flesh. Oh, how we need the teaching of the cross of Jesus Christ in these instances. The cross shows us One Whose flesh was crucified, not controlled. The cross shows us that we are not to "relieve the pressure" but endure to the point of shedding blood. Stating that masturbation is acceptable "under certain circumstances" is a denial of the cross of Jesus Christ. And the truth of the matter is that it is so much easier to totally crucify than to attempt to control.

 

Right here let me quote from an excellent book from Pure Life Ministries on the subject of masturbation called Tearing Down The Walls Of Sexual Idolatry by Steve Gallagher. This book is highly recommended for its commitment to the truth of Scripture, rather than to worldly principles. In fact, Pure Life Ministries considers their ministry to be "an alternative to psychology." They say, "Some of the leading Christian psychologists in the nation have said that masturbation is a normal function and unless carried on into marriage, usually proves to be harmless. I believe the reason that they have said this is to alleviate some of the guilt and condemnation associated with it. But you cannot condone something because it makes people feel guilty. It may be normal for fallen man, but that does not make it acceptable in the eyes of a holy God. Although masturbation is not specifically addressed in Scripture, the Bible gives us principles for leading a pure and holy life that clearly tells us that it is wrong. 

Proper Sex--The first and most obvious reason that masturbation is wrong is because it goes against God's purpose for sex. Although our society has perverted sex to the extent that it has become a self-centered act,God created it to be a function of marriage. There is no room for sex outside of marriage! Worldly-minded teachers tell us though, that we have pent-up desires that must be 'relieved.' They say that God created us to need sex and would not expect us to go without it. What they do not realize is that sex is a desire that God gave us; not a need. People that have learned to walk in the Spirit have been overcoming these

desires for thousands of years. Feeding The Flesh--Another reason why masturbation is wrong is because it is another form of self-gratification. Throughout Scripture, self-gratification is denounced. Lustful Fantasy--It is virtually impossible to masturbate without fantasizing. What would a person think about who is trying to achieve orgasm if not sex with some person? Paul admonishes us about our thinking when he says, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable-if anything is excellent or praiseworthy-think about such

things" (Philippians 4:8).Doorway To Other Sin

 

--The last reason that masturbation is wrong is that it opens the door for the enemy to lead the person deeper into sin.

As will be discussed later in the book, sin is never satisfied. It always at the door, and its desire is for you, but you must master it' (Genesis> 4:7)." So, let us get practical on this subject. Many of us have children coming into puberty and we know they will masturbate. How do we converse with them on this topic? First, let us instruct them about the cross. I

tell my son that Jesus Christ laid down His life for us, and He requires us to lay down our lives also. He presented His body as an offering to the Father and we can, by the power of the Holy Spirit, offer our bodies a living sacrifice. We talk about Jesus refusing to gratify His flesh when tempted by the devil, and that His flesh was nailed to a cross. In

the same way we should count ourselves dead to sin. I talk plainly with him about the enslavement that masturbation will bring, if he were to offer the members of his body for sin. I tell him that the desires he has are given by God to experience pleasure in marriage, and to procreate, not for selfish reasons. He understands that to follow Christ masturbation is not an option. It makes it so much easier on him, when the temptation comes, to not even consider it as a possibility, rather than try to decide if this is a time it must be "controlled" or if can he give in to the desire. Finally, let me finish with a testimony we received awhile back. It is from a gentleman in his last week of The Freedom Course and he is now set free from slavery to masturbation. He writes this testimony:  "My problems began when our youth pastor told me that the Bible does not mention masturbation, therefore God must not condemn it. He told us that as long as we were masturbating with thoughts of our future spouse then we were not sinning. My masturbation began slowly---only using it once a

week or so.  I felt guilty, like I was giving in to sin rather than denying the flesh, but my pastor said it was a helpful tool, and that it even prevented sex crimes when used correctly. Gullible as I was I believed him. I soon began discovering that offering the parts of my body to masturbation did not permanently decrease desire or relieve pressure--quite the opposite--the more I masturbated the more I enjoyed it and the more I engaged in it. I honestly do not know what happened--one day I had just finished masturbating along side a farm road, for the 3rd time that day, when it dawned on me that I was a slave to masturbation. What started innocently, and with the full approval of a religious authority, trapped me into a vice that completely choked out all spiritual life in me.

 

Oh how I wish that pastor had preached the Word correctly, even if it would have made him less popular. I wish he had explained to me that unless I denied myself (not indulged myself) and took up my cross daily I would not be worthy to be His disciple. I wish he had told me about the principle of slavery--that we are slaves to whatever we offer ourselves to. I wish he had told me, plain and simple, that it is so much easier to totally and completely refuse masturbation--that it is not even an option for a Christian--than to attempt to "control it" and "only use it under certain circumstances." If only he had not used that worn-out phrase "the Bible doesn't mention it" and instead taught the principles of Scripture. I am not blaming him; my own deceptive heart loved hearing what he preached, and I am responsible for my own actions. I just wish I would have had a man of God who could have helped me learn to deny and crucify rather than rationalize and justify."

 

May God give us all grace to choose to please the Lord by offering our

bodies a living sacrifice rather than pleasing ourselves through

masturbation.

 

grace,

Mike Cleveland

team member, SettingCaptivesFree.com

 

 

1 CommentsPost A Comment!Permanent Link

4/8/2006 - Introductie

al bijna twee jaar werk ik met mannen en vrouwen die verslaafd zijn geweest aan seks. Mijn ervaring is dat deze mensen vaak heel veel verbetering ervaren, maar dat velen na enkele maanden de neiging hebben om weer terug te vallen. Dat is voor hen pijnlijk en frustrerend. Sommigen geven daarna de strijd op en vallen weer terug in hun verslaving. Moedeloos dat het toch niet geholpen heeft. Wanneer ik dat hoor, dan vind ik dat heel jammer. Ik zou ze graag willen aanmoedigen om in laats van het op te geven de draad weer op te pakken.

 

Deze weblog is een manier om contact te houden en om mensen te helpen om gefocussed te blijven.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

About Me

In mijn dagelijkse leven werk ik veel met mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan seks. Samen zoeken we een weg naar herstel. Vaak vallen deze mannen en vrouwen na een periode weer terug. Het is belangrijk om scherp te blijven. Deze weblog wil daar een bijdrage aan geven!

Friends