Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

De Continu´teit Van Waarheid In Mijn Realiteit

Openbaringen van de waarheid is de continu´teit van verandering in mijn realiteit!

14:18, 1/11/2014 .. 0 comments .. Link

Een mondvol zo een titel. Maar, ken je het?! dat je ineens een goed idee te binnen krijgt en dan denk wauw, ik heb een openbaring van wat mij te doen staat. Vervolgens ga je naar dat idee ook iets doen. Een openbaring is een bekendmaking. Je kan het ook zo zien als iets dat je niet wist, maar nu wel weet.

In Jeremiah 33:3 staat: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Als christen kwam ik veel dingen te weten over God en zijn wil. Die dingen kwam ik te weten door het woord van God, de bijbel. Veel mensen geloven niet eens dat de bijbel het woord van God is. De bijbel word beschouwd als een historisch boek, waarin facetten van geloof beleefd door verschillende personages is vastgelegd. Anderen zien het gewoon als een spannende boek, in bepaalde opzichten overdreven, maar toch een goed boek, omdat het toch strookt met bepaalde normen en waarden die wij delen.

De bijbel is het woord van God en is levend en in staat┬á vandaag levens te veranderen. Het is ├ę├ęn woord uit de bijbel, dat maakt dat ik nu nog leef. Ik daag je uit dit te toetsen. De bijbel zegt, hemel en aarde zullen vergaan, maar elk woord van God, dus elk woord uit de bijbel zal worden vervuld. Zal echt geworden zijn, voordat dit allemaal gebeurt. Gaaf h├ę. Nu aan jou de uitdaging na te gaan, wat er reeds gebeurt is exact naar wat er in de bijbel staat. Het kan ook makkelijker, je kan geloven en ervaren hoe het woord van God, je leven verandert en blijft veranderen.

In een van mijn eerdere blogs gaf ik al aan dat de waarheid je bekend moet worden gemaakt, voordat je deze ├╝berhaupt kan geloven. De logica achter deze constatering heb ik ook uitgelegd. Bij mijn persoonlijk ontving ik openbaring na openbaring, hoe meer ik de bijbel ging lezen. Door openbaringen werd mij niet alleen bekend gemaakt hoe ik nu moest gaan leven, maar waarom.

Een schrijver vertelde het een keertje in zijn bespreking zo mooi. Hij zei; als jij een nieuwe telefoon koopt, we noemen het nu even een iPhone. Die is verpakt in een doosje. Als je dat doosje openmaakt, dan kom je eerst bij de handleiding. De fabrikant zet heel bewust die handleiding aan de bovenkant, voordat u de telefoon in handen neemt. Omdat hij dan de zekerheid heeft, jou in de gelegenheid te hebben gesteld, die telefoon te kunnen gebruiken naar de handleiding die ervoor is. Wij leggen vaak het advies van de fabrikant aan een kant, verwijderen dat boekje, nemen die telefoon in handen, zetten hem aan en wij beginnen ermee te spelen. Net zo lang tot dat wij door hebben hoe deze werkt en welke apps we kunnen gebruiken. Sommigen blijven er iets langer meespelen tot dat zij voor een groot deel door hebben hoe die telefoon werkt. Voor anderen stopt het bij bellen, sms, whatsapp, facebook en e-mail. Zo een telefoon beschikt over zeker 200 apps, die gebruikt kunnen worden voor effici├źntie in planning van het dagelijks leven enz. Maar simpelweg omdat wij het zelf beter schijnen te weten, maken wij van meer dan de helft van de applicaties die zo een telefoon ons aanbiedt geen gebruik. Jammer he! Ik vond dit zo een mooi metaforisch verhaal.

Want kijk, wij worden geboren, de meeste van onze ouders voeden ons op zoals zij dat hebben meegekregen door studie, boeken, tv programma's of van hun eigen ouders. Wij bereiken een leeftijd waar wij oud genoeg zijn om zelf te leven en gaan klakeloos verder met leven. Gelukkig is God op de hoogte van ons onwetendheid. Hij zelf cre├źert een fase in dat proces waarbij men zich gaat afvragen, waarvoor leef ik eigenlijk? Wat doe ik op deze wereld? Voor veel mensen is dit zo een enorme 'braincracker', dat ze bij de gedachte meteen stoppen en zich ertoe zetten door te gaan met wat ze doen, overleven.

Openbaring in het leven is heel belangrijk. Als die persoon die de telefoon had gekocht een keer voor de lol of uit verveling eens die handleiding zou gaan lezen, zou die zoveel dingen ontdekken. Zoveel zou hem over die telefoon bekend worden gemaakt. Hij zou in staat zijn die telefoon te gebruiken naar de volle potentie waarvoor de fabrikant deze heeft gemaakt. Zo ook met ons leven. Voor het juist leven, in de volle potentie waarvoor jij bent geschapen, is het belangrijk dat jij de waarheid bekend gemaakt krijg. De openbaringen uit Gods woord van wie jij echt bent. Ook de definitie van leven is mij door het woord van God openbaar gemaakt. Ik begreep wel dat het goed was lief te hebben en de waarheid te vertellen. Maar voor een hele lange tijd niet waarom. Want als ik het niet deed, zag ik niet letterlijk iemand doodvallen ofzo. Dus het liegen en het niet liefhebben van iedereen kon niet zoveel kwaad.

Totdat mij openbaar werd gemaakt, dat wie zondigt, Jezus die voor een ieder is gestorven, opdat zij eeuwig leven konden hebben, opnieuw kruisigt. Ik wilde dat niet op mijn kerfstok. Ik houd van Jezus en wil niet schuldig bevonden worden voor het opnieuw kruisigen van hem. Hij heeft veel voor mij gedaan. Door het lezen van het woord van God werd mij openbaar gemaakt, dat negativiteit mij niet helpt een goed leven te leiden en ook het constant terugblikken op het verleden niet. Omdat God zelf goeie gedachten over me koestert en ik mij moet uitstrekken naar wat voor mij ligt.

Misschien zit jij vast in het leven en heb je alle goeds gedaan naar sociale normen en waarden, je hebt geleefd, je hebt gefeest, gegeten en gedronken, maar nog steeds heb je geen flauw benul, waarom je doet wat je doet. Ik daag je uit, zoals de waarheid een continue werking in mijn leven had door bekendmakingen van de liefde en genade van God, de bijbel te lezen. Blik terug om Jeremiah 33:3 en ontdek dat de bekendmakingen van de waarheid, jouw ogen opent en daarmee je realiteit verandert. de openbaringen uit de waarheid vormen een continuïteit van waarheid in mijn realiteit. Men zegt wel eens, wat niet weet dat niet deert, toch?! Ik zeg kom te weten en snap waarom iets deert en waar jij genezing, hulp een oplossing daarvoor kan krijgen.

 Love!Waarheid versus realiteit

07:48, 13/10/2014 .. 0 comments .. Link

De reden waarom veel mensen geloof aan een kant zetten, is omdat het voor hen ver staat van wat realiteit is. Met andere woorden, iets dat niet geassocieerd kan worden met zij zien, horen of voelen. Iets is volgens ons realiteit als wij het zien, horen of voelen. Om even stil te staan bij de daadwerkelijke definitie van realiteit; realiteit is dat wat werkelijk is of dat wat echt bestaat. Een ander betekenis is; staat van zijn. werkelijkheid betekent wat echt zo is, dus de waarheid.

Nu dan de waarheid is de realiteit. Er is geen tegenstelling in deze twee. De waarheid produceert de realiteit en doet een mens bevatten hoe ver of dichtbij deze verwijdert is van wat echt is. Met veel plezier typ ik de volgende zin; Jezus is werkelijkheid (kol 2:17). Om dit zelf te bevatten, te kunnen accepteren en vervolgens in te kunnen stappen, moet je geloven. Geloven heeft niets te maken met de hedendaagse definitie die samenhangt met het woord realiteit. Geloof gaat alleen gepaard met waarheid. In mijn eerdere stukken kon je lezen hoe Jezus de waarheid is en dat wij mensen die waarheid gaan geloven als die zich gaat manifesteren. Geloof betekent namelijk, de wetenschap van de dingen die wij niet zien.

Ook ik heb heel lang in een knoop gezeten over dit vraagstuk. Realiteit is wat ik zie. Vandaag nog bij het reageren op een woning werd ik weer mee geconfronteerd. Er hadden ongeveer 2000 man op 1 woning gereageerd, dus je kan het al raden, een zeer aantrekkelijke woning. Als gelovige in een God die bij machte is alles te doen, boven mijn besef, had ik kunnen reageren en had ik tot de ontdekking kunnen komen dat God voorziet en ik de woning kreeg. Ik heb heel vaak dit soort getuigenissen gehoord. Maar ik dacht, nee dit is realiteit, gebruik wijsheid, reageer niet, je komt er toch niet voor in aanmerking. Ik heb gehandeld net alsof er een tegenstelling tussen de waarheid en realiteit. Ja, zoveel mensen hadden gereageerd. Maar de waarheid is en blijf, dat voor God niets onmogelijk is, dus dat ik heel goed in aanmerking kon komen voor die woning.

Had ik naar de waarheid gehandeld, wat overigens de enige wijsheid om toe te passen, had ik tot de ontdekking kunnen komen hoe dat een realiteit kon worden in mijn leven. Het woord van God zou werkelijkheid geworden zijn in mijn leven, voor dat moment. Ik heb wel veel situaties meegemaakt waarin ik dit heb mogen meemaken hoe het woord van God en geloof daarin werkelijkheid werd in mijn leven. Zo heb ik heel vaak meegemaakt, hoe God op basis van zijn belofte in zijn woord mij rust gaf. Ik heb geld gekregen uit hoeken, dat ik dacht nou, hoe is dat mogelijk. Ik heb genezing ontvangen, juist toen ik dacht van hiermee moet ik leren leven. Het is de waarheid die de juistheid van iemands realiteit definieert.

Misschien ben je nu ziek, Jezus zegt; door mijn striemen is genezing vrij gezet( Jesaja 53:5? 1 Petrus 2;24). Misschien, is het armoede dat je teistert. Je bent maand in, maand uit blut. Je maakt je druk om wat te eten, wat te dragen, hoe het te overleven. Jezus zegt, maak je nergens zorgen over, Bid voor alles! Ik zal voor je zorgen. Kijk naar de vogels; ze zaaien niet en ze oogsten niet, toch komen ze niets tekort. Jij bent mij veel meer waard dan vogels (Mattheus 6:26). Misschien heb je geen rust, geen vrede en wordt je geteisterd door depressie. Jezus zegt; kom bij mij, gij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven( Mattheus11;28). Misschien kan je s'nachts niet slapen, de bijbel zegt, wie schuilt bij de allerhoogste zal rustig slapen (Psalm 91:1). Om dit als je realiteit te ervaren, in te leven, dit te zien, moet je in actie komen.

Het vraagt geloof en overgave, probeer het! Het is net alsof je een nieuwe kraan heb in een nieuwe huis, je hebt je aangesloten bij Eneco, je hebt je rekeningen betaald, alles. Dus vanzelfsprekend ga je onder de douche staan, je draait de kraan open en er stroomt water uit. Nu,moet jij als huis die een kraan heeft ervoor zorgen dat je aangesloten bent bij Eneco. De rekening is hier reeds betaal voor elke maand en voor elk jaar. Jezus is voor jou gestorven en opgestaan uit de dood. Zodat jij op elk moment de kraan kan opendraaien en kan genieten van stromend water. Jezus is je Eneco. Hij is de waarheid en klaar om je realiteit te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De continu´teit van waarheid maakt vrij

10:00, 30/9/2014 .. 0 comments .. Link

á

Dat de waarheid vrij maakt was mij meteen na de eerste aanraking daarmee duidelijk. Ik geloofde sterk dat die ommekeer waar ik over las in de bijbel zou komen. Nadat ik Jezus echt als mijn heer en redder geaccepteerd had, ervaarde ik een vrijheid. Anders, dan hoe het woord vrijheid in het volksmond wordt gebruikt. Naarmate ik de bijbel las en ging geloven wat Gods woord over mij zei, des te vrijer ik werd. Ik begon in te zien dat vrijheid veel meer te maken had, dan mijn verblijf in een westerse land. Mijn vrijheid heeft niets te maken met het feit dat mij rechten zijn toegekend naar wet- en regelgeving. Ook wordt mijn vrijheid niet bepaald naar het feit dat ik mij overal mag begeven, doen en laten wat ik wil. De vrijheid die een mensenziel nodig heeft, komt door de waarheid!

In Johannes 8:32 zegt Jezus, Dan zult u de waarheid kennen en door die waarheid bevrijd worden. Elke dag wordt er gediscussieerd over wat waarheid is. Stellig, want de waarheid blijft toch de waarheid of men het daarmee eens is of niet? Er wordt ook wel gezegd, er zijn meer waarheden. Precies zoals er meer wegen zijn die leiden naar Rome. Gelukkig zegevierd de waarheid boven alles wat voort vloeit uit het bedenksel van mensen. Ik zat een keer de waarheid te evalueren en kwam tot de conclusie, dat het feit dat ik zo zeker weet dat dit de waarheid is, is omdat ik erin geloof. Geloof is dus nodig om de waarheid te accepteren als de waarheid. En geloof komt pas als de waarheid zich manifesteert, ten minste, pas toen de waarheid zich in mijn leven ging manifesteren, heb ik deze als waarheid geaccepteerd en toegelaten een continue verandering in mij te bewerkstelligen.

Ik geloof in de waarheid, namelijk Jezus. Hij zegt ik ben de weg en de waarheid in het leven ( Johannes 14:6). De waarheid is door de tijd heen flink verdraaid en daar is flink aan gesleuteld. Met de verschillende religies in de wereld, vraagt men zich steeds af wat de waarheid is, met als gevolg dat men nergens meer in durft te geloven. De waarheid kan alleen vrij maken als je er ook in gelooft. Geloof komt als je iets kent. Zo gaat het bij bijna alles. Je bent verliefd en de tegen partij vind jou ook leuk. Je gaat pas geloven dat je tegenpartij je echt leuk vind als hij/zij dit kenbaar aan je maakt, je achterna zit, niet naar andere meisjes of jongens kijkt, veel voor je over heeft etc. Je bemerkt dat je tegenpartij echt van je houdt vanwege zijn handelingen, uitingen aan jou gemanifesteerd.

Nu dan, Jezus is voor jou en mij aan het kruis gestorven. Zelfs heeft Hij nooit iets verkeerds gedaan, maar heeft schaamte en pijn voor jou en mij gedragen, zodat wij in eeuwigheid vrij zouden zijn. Hij pleit nu nogsteeds dag en nacht bij de Vader, zodat wij in Hem gered kunnen zijn en niet verloren hoeven te gaan. Door de kracht van zijn heilige geest, leidt hij ons, beschermt hij ons, geeft hij ons kracht te vechten tegen het kwade, ons te verzetten tegen leugens en zo op de nauwe pad met Hem te blijven. Jezus is de waarheid, leer hem kennen en ervaar vrijheid in deácontinu´teitávan die waarheid. Wie Jezus vrij zet, zal waarlijk vrij zijn. ( johannes 8:36)

Je denkt misschien wat een onzin! Maar deze waarheid is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven gered worden. Wij hebben niet alleen redding nodig als wij in een levensgevaarlijke situatie verkeren. Wij hebben allemaal redding nodig van de eeuwige dood, dat nauw verbonden is met ons vlees die van nature zondig is. De bijbel leert dat de enige weg van de zonde de dood is. Het naleven van regels en wetten, betekent niet een leven in waarheid. Dat bewijst slechts dat je de waarheid kan onderscheiden, door die opgestelde wetten en regels. Om naar en in de waarheid te leven moet je deze kennen. Je zult de waarheid kennen en daardoor bevrijd worden. Leer daarom Jezus kennen en ervaar die vrijheid. Ik zal geen hele theologische stuk erop na houden. Dat de waarheid vrijmaakt en leven geeft is een feit. Ik ben daar het levende bewijs van. De waarheid verandert mij elke dag en zet mij elke dag vrij op een andere gebied.

Als christen heb ik lang geworsteld met liegen. Een kleine leugentje om het eigen best wil moet toch kunnen?! Totdat ik mij keer op keer tegen een bijbelstekst aanstootte die duidelijk wees op het gevaar van de tong. En het trof mij in mijn ziel, omdat er stond; 'uit dezelfde bron komt er toch niet de ene keer vies water en de andere keer schoon water'? Door die waarheid ben ik gaan inzien dat ik mijn tong niet kan gebruiken voor waarheden, lieve woorden en tegelijkertijd voor leugens. Ik moest een keuze maken en God toestaan die waarheid in mij te prenten. Ik moest toegeven dat ik mijn tong niet kon beheersen, voordat ik deze waarheid als norm kon laten gelden in mijn leven. Hoe meer ik het probeerde, hoe meer ik de vruchten daarvan zag.

Veel mensen zijn waar ze nu zijn, omdat zij meer oor hebben gehad voor de leugen dan voor de waarheid. Of zij hebben halve waarheden gehoord ( eigenlijke leugens) wat maakt dat zij zoveel twijfels en bedenksels hebben en besloten hebben geen keuze te maken. Dan maar vertoeven in het grijze gebied. Anderen hebben een waarheid voorgeschoteld gekregen zonder manifestatie, maar hebben zich door getrouwheid aan vastgeklampt. Zonder contstante verandering in karakter en houding, in verlangen en wandel. Ik daag u uit de waarheid te toetsen en het goede daarvan te behouden. Kom tot de ontdekking dat u bent geschapen om vrij te zijn.

Het is vanwege deácontinu´teitávan de waarheid, dat ik vandaag een zekere jonge dame ben. Niet meer bang ben voor mijn schaduw, mijn eigen fotos niet meer hoeft te vernietigen omdat ik mezelf niet mooi vind, er niet per se meer bij hoeft te horen, geen zelfmoord neigingen meer heb.. etc. Ik kan zo wel doorgaan. Door de waarheid kan ik nu van mensen houden, ongeacht hun afkomst en status in het leven. De waarheid dat maakt dat ik de zekerheid heb dat alles wat ik onderneem zal gelukken. Door de waarheid weet ik dat als ik val en ik weer zal opstaan, omdat God voor mij is. Het is door de waarheid dat ik sĺnachts rustig kan slapen, mij geen zorgen maak over schulden en lasten, omdat ik deze bij God heb neergelegd. De waarheid die maakt dat ik anders ben, overal waar ik kom. Laat de waarheid vandaag een continue vrijheid in je binnenste bewerkstelligen. De waarheid maakt vrij!

áHet Begin

20:47, 21/9/2014 .. 1 comments .. Link

Op 20 oktober 1988 lukte het mijn moeder mij op deze wereld te plaatsen. Dit dan wel in een hele specifieke en unieke deel van de wereld, want ik ben in Paramaribo geboren. Ik was toen al heel bijzonder. Ik bleek het eerste meisje van een oververliefd koppeltje te zijn en zou hun de komende paar jaar heel gelukkig maken. Ik groeide op als een heel blij meisje met een hele brede lach op haar gezicht. Die blijheid hield al heel snel op, toen er een inbreuk werd gemaakt op mijn jeugd. Ik was toen ongeveer 8 jaar, toen de eerste familielid zich aan mij vergreep. Door schaamte, schuldgevoel en onbegrip hield ik alles voor mezelf

Ik was inmiddels oud genoeg om als oudste dochter, oudste kleindochter mee te draaien in het huishouden. Mijn realiteit begon somber te worden, verstrikt in een vicieuze cirkel. Toen al droeg ik veel geheimen met mij mee. Er waren echter wel een paar dingen die licht brachten in mijn leven. Het eindeloos fantaseren over een rijk bestaan, spelen op het erf, naar school gaan en vakanties naar papa en mijn oh zo lieve nicht, zorgden ervoor dat ik ging bloeien. Op school was ik altijd de leukste, de slimste, de drukste en het meisje die altijd met de jongens mee deed. Van giechelpartijtjes met mijn vriendinnetjes, roddelpraatjes en gevechtjes met diezelfde vriendinnetjes tot aan karate partijtjes met de jongens. Ik was van alle markten thuis. Maar eenmaal thuis werd ik met een knipper op het oog terug gebracht naar de realiteit. Schoonmaken,huiswerken, eten, slapen, pakslaagje, omdat ik weer iets waar veel geld voor betaald was kwijt geraakt of had kapot gemaakt . De dag sloten wij af met een spannende film op TV. Gelukkig zaten er hele dagen tussen dat ik niet hoefde schoon te maken, niet hoefde op te passen en geen pakslaag kreeg. De vakanties naar tante en mijn alzo lieve nicht en ook de weekendjes naar vader deden mij goed. Had ik nog niet benoemd he, maar mijn vader en moeder scheidden dus toen ik ongeveer drie jaar oud was. Ik weet helemaal niks meer van de scheiding af. Ik weet alleen dat ik sinds mijn bestaan van die stoeiende, super gezellige weekendjes en vakanties bij vader doorbracht, apart in zijn eigen huis. Ik werd er enorm verwend. Hij noemde mij zijn princes op wie hij super trots was en van wie hij zoveel houdt. Die woorden maakte mij een 'papa junkie'.

Mijn realiteit maakte mij over het algemeen onzeker. Ik had een enorme minderwaardigheidscomplex. De enige manier waarop ik scheen op te vallen bij familie, was als ik met een goed rapport thuis kwam. Ik zou voortaan zo leven, zou hard mijn best doen op school om de familie te behagen. Het begin van de mensen behager. Mama was er vaak niet, zij moest werken om ons te onderhouden en van voedsel te voorzien. Ik miste haar vaak, maar had heel veel angst voor haar. Ze was streng en alles wat ze kocht probeerde ik goed te bewaren en niet kapot te maken. Want anders zou er een pakslaag volgen en die wilde ik liever niet. Ik groeide op, heel beschermend, nooit echt blootgesteld aan de wereld en haar zondes. Natuurlijk hadden die zondes mij wel bereikt en heb ik mij gretig aan ze overgegeven. Van seksualiteit tot aan wiet roken, liegen, stelen en vechten op straat.

Ik herinner mij nog de elle lange uren die ik doorbracht met buurt kinderen en familie op het erf. De gezelligheid van groepspelletjes en de toevlucht dat ik altijd vond op straat en op school. Niemand kende mij. In mijn jeugd had ik veel meegemaakt, dat ik niet onder woorden heb durven brengen. Angst overheersde mij. Deze realiteit continueerde zich tot het moment dat mijn moeder besloot ons mee te nemen naar holland. Ik was toen 15 jaar en zou 16 jaar oud worden. Met gemengde gevoelens, verzonken in gedachten bracht ik mijn dagen door. Hoe zou ik nu doen? Ik had nu al een paar maanden een vriendje, een jongen uit de kerk op de hoek. Eindelijk iemand die om mij gaf en mij adoreerde. Tegelijkertijd bedacht ik mij; dit is de toevlucht naar een rijk bestaan. Niet dat ik arm was, thuis hadden wij het goed. Ik had het zelfs heel goed. Mama woonde al een paar jaar en Nederland en ik kreeg veel lekkers en kleding uit Holland.

Op de straten stond ik bekend als 'Holland meid'. Ik had van alles de nieuwste, de mooiste en stond over het algemeen goed bij mensen bekend. Ik vocht alleen met meisjes als ik mij in mijn eer aangestast voelde. Nu, ik ga naar Holland! Het gebeurde allemaal zo snel en voordat ik het wist zat ik in Rotterdam. Sinds mijn jeugd ben ik altijd een heel gelovig meisje geweest. Ik ging naar de roomskatholieke kerk, waar ik gedoopt ben de heilige communie heb gedaan. Ik ging naar de pinkster kerk om de tienerdiensten en jeugd activiteiten die er waren. Thuis las ik de bijbel, die ik kreeg toen ik starte met de MULO, een Evangelische Broeder Gemeente school. Op school kreeg ik godsdienst les en er waren studenten die leuke gebeds- en zangbijeenkomst organiseerde zoals 'Jesus Students'. Ik was absoluut geen Christen. Aangezien die plekken de enige plekken waren waar ik naar toe mocht gaan ging ik voor de pret. Ik maakte er grappen, speelde veel, vocht er, at er, bedronk mij en ik ontwikkelde mij daar op seksueel gebied. Af en toe luisterde ik aandachtig naar wat er gezegd werd. Dan was ik even niet bezig met mijn schoonheid. Je kan zeggen dat daar wel een zaad is gepland. Toch geloofde ik meer in boze geesten, aangezien die zich zichtbaar tentoonstelde door rituele feestjes van familie.

Eenmaal in Nederland was ik eenzaam en had ik heel veel heimwee. Het heeft mij zeker een jaar geduurt voordat ik niet meer huilend naar bed ging. En toen begon het weer. Ik begon naar school te gaan maakte vrienden en kwam er tot leven. Verslaafd aan MTV en TMF, maar nu nog onzekerder dan ooit. Ik was hier niet een 'Holland moi dogla meid'. Ik was hier allochtoon en heel gewoon. Na twee jaar in Nederland te hebben gewoond, had ik het al gezien. Het verdriet verliet me niet en ik zat verstrikt in een vicieuze cirkel van angt en eenzaamheid. Het was een zaterdag dat ik mijn mening had opgemaakt dood te willen gaan. Ik stond vroeg op, lachtte met mijn familie als nooit tevoren en maakte het hele huis schoon. Ik ging lekker vroeg naar bed om straks te kunnen opstaan. Niemand had iets door. Rond drie uur s'nachts werd ik wakker. Iedereen sliep als een lijk. Ik begon met mijn operatie zelfmoord. Ik was bang maar wist zeker dat dit het beste was, tot het punt dat ik moest huilen en het mij te binnen schoot de bijbel te gaan lezen. Ik zocht halsoverkop naar een bijbel. Ik sloeg deze willekeurig open en las;

1 korinthiers 7:10

Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon wereldse verdriet leidt tot de dood.

Na dit gelezen te hebben, begreep ik voor het eerst in mijn leven dat God tot mij sprak. Hij verteld mij dat Hij al die verdriet had toegelaten om mij te redden en een ommekeer te brengen. Ik zette alles weg en ging die avond voor de laatste keer van verdriet uit mijn verleden, huilend naar bed. De waarheid van de Bijbel zal voortaan een continu´teitázijn in mijn realiteit.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Openbaringen van de waarheid is de continu´teit van verandering in mijn realiteit!
Waarheid versus realiteit
De continu´teit van waarheid maakt vrij
Het Begin

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer