Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Dynamica

Psychodynamica

Posted on 15/9/2013 at 21:24

Mijn interesse van de werking van psychische krachten werd al jong gewekt. Toch is het pas op dit moment in mijn leven dat ik er ook echt iets mee wil gaan doen. Hoe mooi is het dan dat het lukt om opstellingen voor slechthorenden te organiseren en te mogen werken met een ervaren professional die een gedegen scholing in de psychische wetenschappen heeft gehad. Wat een rijkdom om daar van te leren. Mijn eigen rijkdom is er ook en steeds beter kan ik die ook herkennen en erkennen. Soms is er net nog iets nodig om echt te durven en ook de tools te hebben. Het tentamen psychopathologie dat ik heb gedaan was pittig. Ik mocht dan wel op mijn blaadje zetten dat ik 0-jaars was maar toch. Tijdens het studeren kwam ik de term psychische dynamica tegen. Wel toepasselijk voor mijn deneken over hoe ik beweging in mijzelf, in werkomstandigheden en in ervaring met systemisch werken kan krijgen. De stapjes die ik wil zetten zijn voetje voor voetje maar wel de goede kant op. Hoe mooi is het dan als anderen met mij meedenken? Samen op te gaan in de dynamica van de psyche, de dynamica van het systemische. Voor mij ligt de kern in de combinatie van te mogen doen waar ik me goed bij voel.

 

Mediale dynamiek

Posted on 2/9/2013 at 17:25

Steeds meer kom ik tot de kern van waar ik vandaan kom. Deze kern leert me ook dat het niet gewoon is om er alleen voor te moeten staan. De manier waarop ik nu tot inzichten kom komen overeen met wat het mediale opstellen ook tot doel heeft. Vandaag heb ik ontdekt dat datgene waar ik voor mijzelf mee bezig ben mediaal heet. Dat ik heel modern ben in mijn denken en vaak op de troepen vooruit loop, dat herken ik wel.  Maar dat het ook nog een nieuwe naam heeft! Met mediale energie kunnen grootse zaken worden verzet. Het mooie is ook dat ik het dan niet alleen hoef te doen. Ik kan het allemaal wel maar samen gaat zoveel makkelijker sneller en creatiever. Het helpt als anderen zich voor mij inzetten. Het helpt om begeleid te worden in een ontwikkelproces, 1+1=3. De dynamiek richting werk gaat de goede kant op. Als je dan bedenkt dat mijn familie in 1866 zo geleden heeft van de armoede en het voortbestaan van mijn familie op een turfschip in Bolsward aan een zijden draadje hing. Dan word ik toch wel weer wat milder. Dan heb ik zo'n geluk dat ik dat mediaal heb mogen voelen waar ik mee verbonden ben. Om bezig te gaan met arbeidsmogelijkheden is het voor mij in ieder geval belangrijk weer geheel in mijn kracht komen te staan. Ik ben krachtig maar het kan nog sterker door me te verbinden met anderen die mij helpen bij mijn sterkste punt te komen.

Oefenen met bloggen

Posted on 1/9/2013 at 09:44

Wat is een uitdaging om te bloggen vanuit een vertaalde Engelse structuur van mijn blogprofiel. Nu is dit ook wel een punt waar ik vanaf de 1e klas van de middelbare school mee in de problemen ben gekomen. Pas vele jaren later werd me bekend dat de letters S en TH niet in mijn auditieve repertoire zitten. Ik hoor deze voor het Engels zo belangrijke letters niet. Ze zijn ook niet door gehoorapparaten hoorbaar te maken dus eigenlijk is het een wonder dat ik 6 jaren Engelse les heb overleefd. Welliswaar altijd zwaar onvoldoende. Ergens is het niet fair geweest dat ik werd afgerekend op mijn rapport voor iets wat ik echt niet kon horen en wat ook niet werd gecompenseerd. Er is ook nooit rekening meegehouden dat ik letters en dus klanken in een taal niet kan herkennen. Voor mijn Nederlands opstel heb ik een 9 op het examen gehaald. Dat gaf een oppepper want ik was wel de enige van de 191 examenkandidaten met een 9. Jammer wel dat ik wel was gezakt op Engels.

Dynamisch-werk

Posted on 31/8/2013 at 19:17

Dynamica heet mijn weblog. Een nieuwe naam voor de blogjes over mijn activiteiten die ik de naam dynamisch mee geef. Met Tiny Alkema werk ik aan dynamisch-web, Dynamisch gehoor is een werknaam voor het organiseren van familieopstellingen speciaal voor slechthorenden. Alles wat ik ga ondernemen om mijn zelfstandige inkomen te verwerven noem ik dynamisch-werk. De paraplu van dit alles is de dynamica van het bestaan.

De dynamiek van mijn eerste loopbaan is gestopt toen ik zelf mijn benoeming heb beeindigd. Ik was verwikkeld geraakt in een heel bijzonder meningsverschil over de noodzaak van werkvoorzieningen voor mij als slechthorende. Het kwam er op neer dat ik niet in staat werd gesteld te telefoneren te vergaderen en goed te kunnen communiceren op het werk. Mijn werkgever was het roerend met het UWV eens dat ik daar maar zelf voor moest zorgen. Dat klopte niet. Vier jaar na mijn aanvraag besloot de rechter in hoger beroep dat mijn gelijk werd bevestigd. Ondertussen is er in die vier jaar veel met me gebeurd. Enerzijds heb ik de belangen van veel slechthorenden kunnen behartigen. Anderzijds is er een wereld van inzicht voor me open gegaan. Nooit heb ik in een zelfde tijd zoveel geleerd. Je kunt het levenswijsheid noemen. Ik heb leren opkomen voor mijzelf als autodidactisch jurist, ik heb me geschoold als coach, NLP-pactitioner en systemisch werker. Als ik volgende week mijn tentamen psychopathologie en diagnostiek heb gehaald dan ben ik toe aan een nieuwe baan. De mogelijkheden voor praktijkondersteuner GGZ in de 1e lijn liggen dan ook binnen mijn bereik.

Welke dynamiek zoek ik? Mijn liefste wens is om mij te specialiseren in systemisch-psychotherapeutisch werk. Hoe ga ik dat doen? Met een combinatie van uitproberen, studeren en aan de weg timmeren probeer ik openingen voor mijn wens te vinden. Mijn activiteiten zijn gericht op een nieuwe baan met toekomstperspectief voor mijn eigen ontwikkeling. Na 26 dienstjaren en een arbeidsethos die overeenkomt met  "Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid"  kan ik in het voeren van een huishouding geen uitdaging vinden. Het is meer mijn behoefte om collega's te hebben en mij bezig te houden met activiteiten die er voor mij toe doen. Werk waarin de waardering niet alleen geldelijk is maar waar ik door te werken in mijn levensonderhoud kan voorzien en zelf ook tevreden kan zijn over wat ik heb gedaan. Het best kom ik tot mijn recht in een zelfstandige functie en binnen een team van verschillende disciplines of een netwerk van gelijkgestemden..

Mijn ervaring is veelzijdig als het gaat om het werken met mensen. Op mijn cv staan vele functies: peuterleidster, overblijfbegeleider, bijstandmaatschappelijk werker, WVG-consulent, (senior) Beleidsmedewerker Welzijn, verpleeghuismaatschappelijk werker. Uiteindelijk ligt mijn hart bij het systemisch werk en het therapeutisch werken met de dynamiek waar mensen zich in bevinden.

Op 13 en 14 september 2013 is de try-out van Dynamisch-gehoor. Het is me gelukt om  familieopstellingen mogelijk maken voor mensen die zwaar slechthorend zijn. Vol spanning wacht ik de reacties af. Goede ervaringen geven de mogelijkheid verder te gaan. In ieder geval is Dynamisch-gehoor een primeur voor Nederland! Meer weten? kijk dan op www.dynamisch-gehoor.webklik.nl. Heb je vragen  of suggesties stel ze op dynamisch-gehoor@hotmail.nl

Florence den Hartogh

 

 

 

 

 

 

 


Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer