Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Flip-écoland

• 30/11/2006 - Partij-Programma

Aanvang (nog niet gereed dus...) Programma van de

F L I P P E R - P A R T I J

 

01.  Milieu & Natuur

Ik ga er (gemakshalve) maar even vanuit dat een ieder toch wel graag in een schone en gezonde leefomgeving wil wonen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt voor het belangrijkste deel NIET ! bij de burger, maar bij de overheid ! Weliswaar MOET ! de burger zich daar toch wél... verantwoordelijk voor voelen, maar de overheid behoort de regie te voeren op een zodanige wijze dat een goed woon- en leefmilieu gegarandeerd is. Autosnelwegen worden verder ontmanteld om daar zandwegen voor in de plaats te creeëren. Als men zich zonodig (milieuverwoestend) meent te moeten verplaatsen van A: naar B: ? dan moet dat maar weer op een middeleeuwse manier met paard, wagen en/of postkoets gebeuren (milieu-vriendelijker !). ... later (nog) meer ...

02.  Visie op Ruimtelijk

Voldoende openbaar vervoer, met name op bus/lijn-diensten. Het moet niet zo zijn dat puur en alleen uit winstbejag de frequentie en plaatsruimte  geweld aangedaan wordt. Ook in/op spitsuren heeft iedereen recht op een zitplaats, anders roept het vervoer bepaalde associaties uit het verleden op ! En dàt... moet ten alle tijde voorkomen worden !!! De overheid neemt de VERPLICHTING !!! op zich om fietspaden (meer !) aan te leggen, met name en bij uitstek op schoolroutes ! Verder moeten wegen e.d. zoveel mogelijk in worden gericht dat ongewenste zaken voorkomen worden ! Overigens is het wel de bedoeling dat het vervoer van A: naar B: ingevuld wordt zoals bij punt 1 beschreven ! ... later meer ...

03.  Agrarische Zaken

Modernisering in de agrarische sector moet men (helaas !) toch als iets onvermijdelijks zien. Hierbij dient dan echter wel gelet te worden op milieu, voedselveiligheid en als het maar even kan: dierenwelzijn.  De reguliere landbouw... speelt nog een belangrijke rol in bijvoorbeeld het waarborgen van de kwantiteit (ook niet onbelangrijk !).  ... later meer ...

04.  Wonen

05.  Werkgelegenheid & Economie

06.  Veiligheid & Openbare Orde

07.  Jongeren (beleid)

08.  Financieel

09.  Internationale Zaken

 

* Bovenstaande zaken worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt... en

   er kunnen nog extra bijgevoegd worden (dit is nog maar een 1e aanzet !)

 

Flipper

    

 

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Partij-programma, enz...

Recent Posts

Partij-Programma

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer