Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Bidden op Zondag

13/5/2009 - Gebed van de Kleine Theresia van Lisieux

Posted in Heiligen

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.
Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben.
Het is daar voor ons allemaal.


(bij wensbrief WVDE - Canada)

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

15/11/2008 - Gebed voor Vrede van de Heilige Franciscus (naamsdag 4 oktober)

Posted in Heiligen

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

 

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

 

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

 

 

- Franciscus van Assisi 1182-1226 -

 

 

[In preek bisschop Wiertz van Roermond bij wijding Diakens Rolduc - 15 november 2008]

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

18/5/2007 - Schoonheid van Jezus (Augustinus)

Posted in Heiligen

Hij is schoon in de Hemel

schoon op de aarde

schoon in de moederschoot

schoon in de handen

van zijn ouders;

schoon in zijn wonderen

schoon onder de gesel;

schoon wanneer Hij

tot leven roept;

schoon ook wanneer Hij geen acht

slaat op de dood;

schoon bij het offer van Zijn leven;

schoon als Hij het weer opneemt;

schoon op het kruis;

schoon in het graf;

schoon in de Hemel.

 

Augustinus

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

13/2/2006 - Zonnelied van Franciscus (1225 A.D.)

Posted in Heiligen

1. Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van u zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.

2. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U aan te spreken.
3. Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen vooral door mijnheer broeder zon die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
4. En hij is mooi en straalt met grote pracht van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
5. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
6. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij uw schepselen leven geeft.
7. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
8. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
9. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten
10. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen.
11. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
12. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten.
13. Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
14. Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.
 
• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

28/3/2005 - Gebed naar de stilte van God - Teresa van Avila (geboortedag)

Posted in Heiligen

Mijn God,

Ik hoef niet naar de Hemel

te klimmen

Om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen

om met U te praten.

Al fluister ik heel zacht,

Gij hoort me reeds:

Want Gij zijt in mij,

Ik draag U in  mijn hart.

 

Om U te zoeken,

heb ik geen vleugels nodig.

Ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken

me niet te verwijderen

van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder,

mijn beste vriend,

mag ik bij U vertoeven,

U zeggen wat mij kwelt,

U vragen mij te helpen:

Ik weet

dat Gij mijn God en Vader zijt

en ik - onwaardig ook -

Uw kind.

 

Theresia van Avila (28 maart 15154 oktober 1582)

Oorspronkelijke Spaanse naam: Teresa de Cepeda y Ahumada, was een heiligverklaard mysticus.

Theresia van Avila is één van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Samen met de heilige Johannes van het kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw. Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar.

(Bron: Wikipedia)

 

 

 

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

Over deze weblog

Gebeden en overwegingen van de katholieke kerk o.a. met teksten uit de weekendmissaal van de werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Voor bijbehorende Bijbelteksten uit de zondagsviering zie: www.willibrordbijbel.nl

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer