Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Gevoelige zaken

Jezus was even in Steenwijk

07:39, 21/4/2009 .. Link
Naast de vele folders die als pulp maar via de brievenbus blijven binnenstromen ontving ik gisteren een folder en bleek direct afkomstig van de geloofswaanzinnige evangelist Jan Zijlstra. De peperdure kleurenfolder suggereert dat Jan iedereen kan genezen en van welke vreselijke ziekte dan ook.
Op zich niet zo vreemd aangezien Donner en Rouwvoet zijn voorvaderen onze koloniën al reeds vanaf de zeventiende eeuw met hel en verdoemenis overlaadde. Ja ook toen stonden die malloten op de voorstevens van onze driemasters om ons als zeerovers wat meer glans te geven. Iedereen moest in naam van de Oranjes bekeerd worden, maar betekende dit in de praktijk onderdrukking, en leven zoals de kerk  en de magistraten het wenselijk achten.
Ook nu hebben we dus nog te maken met van die ontspoorde visjes die denken dat weer eens de tijd rijp zou zijn om weer eens wat dolende zielen voor zich te winnen. Nog gekker Jezus Zijlstra suggereert zelfs in 2009 mensen van verlamming of kanker te genezen. Ondanks de tientallen kliklijnen die NSB Nederland heeft opgeworpen lijkt deze sekte zich te hebben opgeworpen als www.levensstroom.nl en lijkt niet gestopt te worden. Ja, godverdomme wel treinen en vliegtuigen stil zetten, winkelpleinen onterecht ontruimen en een bak angst creëren maar de ware Christen Talibans stoppen ho maar.
Ja beste mensen deze lieden zijn nog enger dan de Jomanda stroming. U weet wel die lui die zelfs van ingestraald toilet papier een harde plasser krijgen. Ik ben dan ook een groot voorstander om een eigen Quantanamo Bay gevangenis te creëren op Ameland om ons te vrijwaren van deze idioten. Ik neem aan dat een gaatje of sneetje in het lichaam niet uit maakt aangezien Jezus Zijlstra altijd geneest. (Zie foto's)
 
 
 
 
 
 
 


Natuurlijk mogen witte boorden fout parkeren

13:08, 15/4/2009 .. Link
Al sinds lange tijd erger ik mij groen en geel aan de witten boorden criminaliteit. Zelf een truttig huis aan huis blaadje was voor mij niet meer veilig. Met grote walging las ik dat de heer Rutte, voorman van de VVD ten aanzien van zijn fout geparkeerde auto ongemoeid werd gelaten. Dit onder het toeziend oog van de korpschef, de officier van justitie en de heer Meijer, burgemeester van Zwolle.
 
Is de gemiddelde Nederlander absoluut kansloos bij welk protest dan ook na foutparkeren in welke stad dan ook. Dit schijnt echter niet te gelden voor de witte boorden en werd hier weer eens een staaltje van rechtsongelijkheid, gebrek aan integriteit en tweedeling blootgelegd. Mijn tenen begonnen dan ook te krullen na het lezen van deze corrupte dienders gefinancierd door de Neder -landse staat.
 
Parkeerwachters hebben altijd al een imago probleem gehad en niet geheel ten onrechte. Kon je vroeger niet leren, nu kun je altijd nog parkeerwachter worden en er is zowaar voor elke maat een uniform. Hang een tweedehands portofoon op je achterwerk, douw een dopje van je Ipod in je oor en leg hen maar eens uit dat ze geen Rambo zijn. Maar goed oordeelt u zelf eens als u de foto heeft gezien, het is toch aandoenlijk of niet? Ik moet even kotsen u ook? (Zie fotoalbum)
 


Het verval van de Nederlandse Politiek

11:24, 17/3/2009 .. Link
 
Het verval van de Nederlandse Politiek
 
 
Bos knipte even met vingers om de falende bankdirectie’s te voorzien van vele miljarden overheidssteun. Ook het beleid bij de top van de pensioenfondsen betrof pure wanprestatie en betroffen de verliezen op schattingen van meer dan 80 Miljard Euro.Nee, geen onderzoek naar al die falende bobo’s, nee geen enkele minister of kamerlid die eens met zijn vuist op tafel sloeg om de grootste Nederlandse misleiding van de eeuw is bloot te leggen. De witte boorden criminaliteit en de schijn van corruptie wordt hierbij weer eens aangetoond. Geen enkel onafhankelijk professioneel accountants onderzoek heeft tot heden dan ook kunnen aantonen of de opgeblazen economische crises wel voor 100% de daadwerkelijke oorzaak is. De top van de leeg geplunderde banken en pensioen fondsen moeten zich dan ook kapot gelachen hebben met deze polder domheid.
 
Van de pers moeten we het ook niet hebben en lijken zij massaal persvoorlichters van het Haagse Binnenhof te zijn geworden. Zo wist de staats propaganda machine van de NOS via het journaal alle broodje aap verhalen vanuit het Haagse binnenhof om te buigen naar alleen maar positieve geluiden. Al weken laat de NOS zich gebruiken om de Nederlandse burger maar te doen geloven dat werken tot onze 67 jaar het gevolg zou zijn van de economische crises. Maar dat die crises door de roofridders en bobo’s gezien hun mismanagement zelf is ontstaan mag waarschijnlijk door de RVD aan die Hollanders niet verteld worden.
 
Nee, geen enkele falende bobo heeft maar iets te duchten van de zo lieve journalisten die er niet over pijnzen eens een diepte interview te houden. Waarom stapte men bijvoorbeeld niet eerder uit de aandelen en obligaties voordat deze de bodem bereikt hadden. Wie heeft hen zo geweldig geadviseerd of hebben de onzichtbare verdachten het zelf bedacht. Welke rol had de heer Madov, de meester oplichter uit Amerika in het geheel? Genoeg vragen dus, dus genoeg werk zou je zeggen voor de journalisten. Wel opvallend is het gedrag van de journalisten ten aanzien van de paranoïde gevoelens die steeds meer de Nederlanders de stuipen op het lijf moeten jagen. Zo kon iedereen de gekte in Weesp vernemen die bij wijze van vervroegde carnavalsgrap wat stagieres de stuipen op het lijf te jagen door wat enge woordjes via de telefoon te ventileren. Zelfs de burgemeester was bang voor een herhaling van Dendermonde, en leek elk realiteitsbesef zoek te zijn. In werkelijkheid ging het om wat verveelde pubers die zich rot verveel den,en een flauwe grap uithaalden.
 
De waarheid is gewoon dat het kapitalisme als systeem op instorten staat maar voornamelijk ontstaan doordat er geen enkele controle was op het systeem. Megabonussen, topinkomens, graaien en nog eens graaien. Het continueren van het volpompen van nieuw kapitaal in een falend banksysteem is dan ook dus totaal zinloos. En dat weet natuurlijk het kabinet dondersgoed en zullen wij als Nederlandse burgers de miljardenrekening van Bos, Balkende en Donner gepresenteerd krijgen. Tja, het zo gaat het al eeuwen, de armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker. Daar hoeven ze toch niet zo lang over te vergaderen?
 
 
 


Het vergeten kapitaal van Bos en Balken ellende

11:15, 17/3/2009 .. Link
Hier wat centjes voor het Kabinet,
 
Iedereen heeft ondertussen wel vernomen dat Nederland te maken heeft met een recessie waarbij niemand de afloop nog kan voorspellen.
 
Echte daadkracht is vanuit Den – Haag niet te bespeuren behoudens wat treurige gezichten die wij als Nederlandse burgers via het Nos journaal kunnen vernemen.
 
De overheid zegt geld te kort te komen maar is dit nu eigenlijk ook wel zo? Nee alleen zit 95% van het totale vermogen bij de schatrijke gemeentebesturen en Provinciale Staten. De vaak opgepotte enorme bedragen, en veelal afkomstig van gulzige parkeerautomaten met daarnaast een overkill en overschotten aan onroerend goed belasting zijn betaald door de burgers en dienen dan ook aangewend te worden voor die zelfde burgers. Nog gekker is het dat de boekhouding van de Nederlandse gemeenten en Provincies vaak niet lijken te kloppen en miljarden aangewend kunnen worden door de gemeenten en provincie voor o.a werkgelegenheid. Wellicht is het handig om onze in slaap gevallen bestuurders wat adviezen te geven. (Bron L. Verhoef)
 
Voor onze gemeentelijke bestuurders:
 
Houd niet langer vast aan de nachtmerrie bestemmingsplan. Zet parkeeropbrengsten en onroerend goed belasting om in banen en beloon inventieve kansrijke ideeën
Geef vrijwillige brandweer en reserve politie de kans voor een vaste baan zodat hun oude banen beschikbaar komen voor nieuwe werkzoekenden. Voer een actief beleid in het buitenland om bedrijven naar uw gemeente te halen. Dit natuurlijk met weinig regelgeving en in een gunstig financieel klimaat. Het subsidiebeleid drastisch ombuigen en subsidie verstrekken aan nu eens noodlijdende detaillisten en overige commerciële instellingen. Vrijwel alle gemeenten voeren vaak een te sociaal wereldvreemd beleid aan subsidies en valt vaak een hoop winst te halen. Stop met een overkill aan regelgeving voor ondernemers en maak ondernemen weer leuk. Activeer uw woningbouw -verenigingen aangezien zij ook een publieke verant -woordelijkheid hebben t.a.v de samenleving. Zij krijgen vele miljoenen vanuit Den – Haag en samen met u als bestuurders kunt u werkgelegenheid scheppen door ja u leest het goed huizen te bouwen. Nee geen speculatie of huisjesmelker maar betaalbare eerlijke woningen. Laat rustig de Provinciale Staten mee betalen indien u wat centjes te kort komt. Zij bulken van het geld! Gebruik de Europese subsidies en stuur anders uw medewerkers naar een workshop, de Nederlandse gemeenten lijken miljoenen aan Europese subsidies ongebruikt te laten en lijkt ondeskundigheid de voornaamste reden te zijn.
 
Voor onze landelijke bestuurders:
 
Stel het rookverbod voor 5 jaar uit in de Horeca en voorkom dat nog meer bedrijven hierdoor failliet gaan. Verbied het zgn. fenomeen stagiaires terwijl die vaak betaalde functies bezetten en voor een appel en ei werkzaam zijn. Geef vrouwen die full time banen bezetten een subsidie regeling als zei hun baan beschikbaar stellen voor een werkzoekende. Dit indien het inkomen van de man zegt maar dubbel modaal is of nog hoger. Geef starters vanuit de uitkeringspositie meer kansen, mogelijkheden en begeleiding. Wijs de woningbouwverenigingen op hun verantwoording, verplicht de huur met 10% te verlagen zonder de koopkracht of huursubsidie aan te tasten. De koopkracht wordt bij de burgers hierdoor vergroot. Versnel de teruggave belastingen, de financiën worden dan versneld de economie in gepompt. Maak een geloofwaardige wetgeving voor pensioenfondsen en verzekeraars dat zij geen kapitaal meer naar het buitenland kunnen overhevelen zodat dit kapitaal nu in Nederland blijft. Aandacht schenken aan een betere Horeca in Nederland zodat Nederland weer aantrekkelijk wordt voor toeristen. Wees niet zo naïef en controleer de vele miljarden inkomsten en uitgaven van uw regionale en gemeentelijke bestuurders. In de praktijk is gebleken dat accountants er een rommeltje van hebben gemaakt en vertoond dit alles de schijn dat vele miljarden buiten de boeken lijken te zijn gebleven. Staatsleningen dienen beschikbaar te komen voor kansrijke bedrijven, en dus ook voor diegene die geen eigen kapitaal hebben. Niet bang zijn om kansrijke bedrijven te nationaliseren en de mogelijkheid geven tot een terugkoopregeling in betere tijden. Nationaliseren is goedkoper en beter dan ww of bijstand. Trek alle troepen terug uit Afghanistan en annuleer die onzinnige nieuwe straaljagers. Wees zuinig met het verstrekken van subsidies, en daar valt eveneens een hoop winst te halen. Stop met het uitkleden of bezuinigen van stelposten ten laste van de Nederlandse burger. Houd niet vast aan uw begrotingstekort van 3%. Vergeet u maar rustig alle afspraken uit betere tijden. De keuze is aan u, uw begrotingstekort enigszins handhaven met straks 1,2 Miljoen werklozen of wellicht een begrotingste kort van 15% met misschien 350.000 Werklozen. Bij 1,2 miljoenen weet u in ieder geval zeker dat het begroting te kort nimmer ingelost gaat worden.
 
 
 
 


Nederland compleet doorgeslagen!

11:08, 17/3/2009 .. Link
Nederland compleet doorgeslagen!
 
 
Donderdagavond 12 maart dacht men eindelijk eens echte terroristen in huis te hebben. De AIVD zei getipt te zijn voor een aanslag in Amsterdam Zuid. Onze staatsomroep en de commerciële zenders kregen zowaar bijna een hoogtepunt. Tjakka een ware terrorist in Nederland en nog wel 7 stuks zelfs.
 
Met trillende handjes en blozende wangetjes legden onze staatsjournalisten uit dat na al die jaren de Nederlandse burger terecht bang geweest moest zijn geweest. Maar mijn god dit is de zoveelste misser en Nederland lijkt dan ook compleet doorgeslagen en lijkt een telefoontje van een gek voor een ware hype weer eens te kunnen zorgen.
 
Was het enkele weken geleden een overspannen Politiekorps en Burgemeester uit Weesp die dachten een massamoord op een kindercrèche te voorkomen. Nu betrof het weer eens het falende instituut “Terroristen Bestrijding” . Rare naam trouwens aangezien Nederland de laatste 25 jaar geen enkele terrorist heeft kunnen waarnemen. Ook enkele maanden geleden was het raak, en betrof het dit keer vliegveld Zestienhoven waar men eveneens door weer eens een anonieme beller werd getipt dat er een vliegtuig gekaapt zou worden. In werkelijkheid bleek het om een echtelijke ruzie te gaan die de tiplijn gebruikte om zijn gram te halen.
 
Iets meer dan een jaar geleden werd bij Amsterdam Centraal een intercity stil gezet omdat ook toen weer een idioot vanuit de trein belde omdat hij bang was dat de trein werd opgeblazen. In werkelijkheid betrof het enkele niets vermoedende Moslims in Kaftans die vanwege hun religie hun handen en voeten wasten op het toilet. Dit maakt onderdeel uit van de Moslimreligie en doet men voor het bidden en daar is dan ook niets vreemds aan. 
 
Het is ondertussen duidelijk geworden dat Nederland compleet paranoïde is geworden en dat zowel de Politiek, het OM, Justitie en al die geheime diensten totaal de weg kwijt lijken te zijn. Wie gaat deze mensen eens vertellen dat wij als burgers geen zin meer hebben in deze poppenkast en angst -propaganda soap serie. Beste mensen houdt toch op met die onzin.
 
Ik ben het zat om elke keer flexwerkers, brandweermannen, GGDérs, ambulance –broeders, hulpagenten, militairen en regenjassen en geldverslindende pantservoertuigen op TV te moeten aanschouwen waarbij we weer achteraf moeten vaststellen dat het overheidsapparaat weer eens heeft gefaald. Ik was dan ook even blij dat “code red” Joustra het veld had verlaten, maar lijkt vervangen voor “code red” Joustra 2.
 
Beste mensen doe mij een plezier, mocht u uw buurman verdachte bewegingen maken. Ga in godsnaam eerst eens vragen en kijken wat hij doet. Een band oppompen, een intercom repareren of met wat draadjes rommelen in de schuur is niet verdacht en men is ook geen terrorist. Laat u toch niet gek maken en verander eens van krant, verdomd dit kan schelen. 
 
 
 


De Nachtmerrie genaamd TNT

18:21, 30/9/2008 .. Link

[gadget][/gadget][b][/b]
Voor diegene die plannen hebben waardevolle post aangetekend naar de voormalige Oostbloklanden te verzenden raden wij aan dit artikel te lezen. De illusie dat men denkt dat aangetekende post op de plaats van bestemming komt zal bedrogen uitkomen. In tegenstelling met wat de barcode  - streepjescode op het verzendbewijs suggereert is het poststuk door zowel de consument als de TNT met betrekking tot de voormalige Oostbloklanden absoluut niet te volgen. U betaalt dus in principe dus voor een dienst die niet bestaat, niet werkt en lijkt de consument op ordinaire wijze misleid te worden. Met als gevolg financiële schade, de ergernis van timide ongeïnteresseerde medewerkers van de TNT. Daarnaast een grote mate van ongeloof dat het voormalige staats postbedrijf met tot heden een Koninklijk tintje niet in staat is post van a naar b te kunnen brengen.

Zo verzond ik op 10 mei 2008 een aangetekende brief met handtekening retour richting Roemenië. Het betrof bonnetjes voor de Roemeense fiscus en bestemd voor mijn boekhoudster in Roemenië. Ik verzekerde de briefpost bij voor € 500,- extra en er werd mij verzekerd dat ik het poststuk via Internet met de barcode kon volgen. Op 22 mei bleek dat de post bij de geadresseerde niet was aangekomen en bleek ook de door TNT gesuggereerde barcode niet te werken. Let wel, deze methode is de meest exclusieve dienst die door hen wordt aangeboden en zou geschikt moeten zijn om waardevolle poststukken op professionele wijze tegen duur geld te laten vervoeren.

Uit ongeloof nam ik contact op met de TNT en erkenden zij in een later stadium dat inderdaad de barcode niet werkte wat betreft Roemenië en de overige voormalige Oostbloklanden. Met de vraag waarom het balie personeel de consument niet beter kon informeren moest de TNT het antwoord schuldig blijven. De klantgerichtheid beperkte zich tot het stoicijnse en lichtelijk timide gedrag wat het TNT calcentre vertoonde met als enige resultaat het verzenden van een schade meldingsformulier. Maar het kan nog gekker. Wereldwijd is het gebruikelijk om na het zoekraken (diefstal of ontvreemding) eerst aangifte te doen waarna meestal een onderzoek volgt.

Maar dat geldt niet voor de TNT in Nederland. Dit bleek na een telefoontje wat ik pleegde op 22 mei met een jongedame werkend voor de TNT. Na een korte workshop haar uit te leggen dat er waarschijnlijk nog ergens in het gebouw iets van een postale recherche zou bivakkeren bleek deze waarschijnlijke flexwerkster het nog bonter te maken. Zij beaamde dat de postale recherche nog steeds bestond maar aangifte was niet mogelijk. Aangezien zij glashard waarschijnlijk haar door het callcentre uitgedeelde A4 tje bleef koesteren was ook haar supervisor niet bereid tot enig commentaar. Tja, daar zit je dan als goedgeaarde burger en verdoofd van ongeloof gezien de wanprestatie van onze welkom geprezen Koninklijke TNT.

Naast het klachtenformulier diende ik een schadeclaim in en stelde de TNT aansprakelijk voor alle schade. Ik verzond dit op 22 mei en belde op 27 mei ter controle of mijn correspondentie was aangekomen. Men is natuurlijk gewaarschuwd en men wordt natuurlijk wel wat sceptisch met deze semi staatsamateurs. En ja hoor, zelfs de schadeformulieren lijken niet het Stasi achtige imperium van de TNT te bereiken.

Ja, u leest het goed weer moest men het antwoord schuldig blijven of de logisticaire dienst een 20 gram wegende kraakheldere witte enveloppe de dappere reis aankon van Zwolle naar Leeuwarden. Het zou volgens de TNT medewerkster circa 6 werkdagen duren tot men überhaupt deze enveloppe getraceerd en geopend kon hebben en moest men überhaupt nog het antwoord schuldig blijven of mijn felbegeerde enveloppe wel aangekomen was.

Wauw dat is pas een modern bedrijf, maar om de TNT ter wille te zijn vroeg ik of het niet verstandig zou zijn om het nogmaals via E- mail te verzenden. Nee meneer daar kunnen wij niet aanbeginnen en is niet mogelijk. Tja, dan ben je toch uitgepraat zou men zeggen. Zelfs bij de groenteboer en de Shoarmakoning om de hoek is contact via E – mail mogelijk maar bij het Nederlands grootste postbedrijf is dit ondenkbaar. Ook via de website van de TNT is het onmogelijk om de juiste afdeling op directe wijze te mailen en als de TNT weer eens een nietszeggend antwoord verzend kan men hier niet op reageren. Voor de mensen die hun zenuwen willen uittesten raad ik u aan dit eens te proberen.

Kortom bezint eer u begint, en lijkt dus het verzenden van aangetekende poststukken naar het voormalige Oostblok letterlijk en figuurlijk op Russische roulette. Tja, welke opties blijven nog over zult u denken. Welnu, dat is deze, u verzendt een poststuk aangetekend waarbij u nagenoeg zeker weet dat deze natuurlijk niet aankomt. Wel even verzekeren natuurlijk en nadat de verzekering heeft uitbetaald na een niets zeggend onderzoek gewoon met een prijsvechter naar Roemenië vliegen en het daar zelf afgeven. Alleen dan weet u zeker dat men de post ontvangt. Vroeger gebruikte men de postkoets of postduiven en is misschien ook nog niet zo gek.Hoe onafhankelijk is de commissie Politieklachten eigenlijk?

18:13, 30/9/2008 .. Link

In december 2007 werd ik verbaliseert in Zwolle en riep de nodige vraagtekens op. Via het 0900  -  8844 zocht ik contact met Politie IJsselland voor wat vragen maar werd zeer onbehoorlijk te woord gestaan. De logische stap is een klacht in te dienen bij het korps Politie IJsselland. In eerste instantie wordt men benaderd door de klachten behandelaar en in mijn geval was dit Dhr.K. Ondanks dat Dhr.K. geen deel uitmaakt van de onderzoeks commissie is zijn rol verre van onafhankelijk.

Zo is zijn correspondentie adres het hoofdbureau van Politie en wordt hij natuurlijk ook betaald namens het departement van Justitie. De klacht werd dan ook zoals verwacht nogal eenzijdig afgehandeld. Ik maakte daarbij gebruik van mijn recht een formele klacht in te dienen. Op dat moment krijgt men te maken met een onderzoekscommissie van buiten de Politie organisatie.

Maar is dit in de praktijk ook wel zo?, nee dus. Ergernis, ongeloof maakte mij meester. Niets transparantie, niets integer nee het vertoond meer het rollenspel van een goedkope B film uit Sicilië of belangen verstrengelingen die wij niet willen zien in het alom geprezen Holland.

In het laatste gesprek wat ik met de klachten behandelaar had en in aanwezigheid van de politie medewerkster vroeg ik of ik ook hiervan een verslag zou krijgen. Tot mijn verbazing werd dit afwijzend beantwoord en leek Dhr.K het geschil op eenzijdige wijze en in het voordeel van Politie IJsselland te beslechten. Ik kon deze dialoog niet serieus nemen en nam afscheid van deze soap aflevering. Wel is tijdens deze dialoog gebleken dat alle gesprekken via telefoonnummer: 0900  - 8844 zonder wetenschap en toestemming van de burger wordt opgenomen.

Het leek mij dan ook wenselijk dat Politie IJsselland mij en de Nederlandse burgers kon uitleggen waarom men hierover als burger niet vooraf werd geïnformeerd. Er werd mij toegezegd dat dit in ieder geval uitgezocht zou worden waarom de Politie boven de wet leek te functioneren. Het traject klachtenbehandelaar liep hierbij ten einde en diende ik een formele klacht in.

Men zou dan mogen verwachten dat men te maken krijgt met een 100% integere onafhankelijke commissie maar niets is minder waar. De eerste correspondentie die ik dan ontving waren afkomstig van de heren S.S en A.H met hetzelfde postbusadres en beiden kantoorhoudend aan het hoofdbureau van Politie in Zwolle en blijkt tevens het postbus adres van Koningrijks Relaties.

Dhr. A.H. die zich opstelde als secretaris van de onderzoeks commissie lijkt gewoon deel uit te maken van de Politie organisatie en dit in tegenstelling zoals de informatie via de folder “U hebt een klacht over de Politie” weergeeft. Er staat daarin dan ook letterlijk te lezen dat de commissie zou moeten bestaan van leden van buiten de politie organisatie. Dat de voorzitter directe banden heeft met het OM en justitie lijkt dan ook totaal niet uit te maken.

Het leek mij dan ook wenselijk te weten met wie ik als klager te maken zou krijgen en vroeg de secretaris de namen en hun hoedanigheid bekend te maken van de commissie. Dit omdat de eerste indruk van deze commissie nu niet bepaald transparant en integer leek. Wat ik verwachtte gebeurde, de namen van de commissieleden werden niet bekend gemaakt.

De reden laat zich niet zo moeilijk raden aangezien het bestuursrecht erin is voorzien dat leden van een commissie deel mogen uitmaken vanuit de eigen organisatie zoals bijvoorbeeld justitie. Kortom mede gezien het feit dat de secretaris gewoon deel uitmaakt van de politie organisatie en de sterke banden van de voorzitter met het OM en justitie lijkt Politie IJsselland de burger lelijk te misleiden. Ik heb dan ook bedankt voor de hoorzitting en heb de commissie mijn bezwaren kenbaar gemaakt, deel te willen uitmaken van een klucht wat als  “Onafhankelijke Commissie” zou moeten doorgaan. 

Alle verzoeken om de vereiste transparantie werden dan ook niet door het Politie apparaat – commissie gehonoreerd en bleven gevoelige lastige vragen tot heden onbeantwoord. Ook het verzoek tot wraking met betrekking tot de voorzitter werd geweigerd.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat werkelijke klachten niet op juiste waarde worden beoordeeld en dat naar de buitenwereld een al te mooi beeld van Politie IJsselland gesuggereerd wordt. Het lijkt mij dan ook de hoogste tijd dat de regering deze gesuggereerde onafhankelijke commissie eens gaat aanpakken. Tot heden lijkt Politie IJsselland en de verantwoordelijke korpschef doof en blind en kunnen wij deze tekortkoming toevoegen aan de al reeds bestaande blunders die justitie en het OM landelijk rijk zijn en die wij als burgers praktisch maandelijks op TV moeten aanschouwen.

De door de Politie IJsselland gesuggereerde onafhankelijke onderzoekscommissie berust dan ook op een misverstand en kunt u zien in de trend van “Geef het volk brood en spelen”  Ernstiger is dat de macht op ongeoorloofde wijze lijkt te worden misbruikt en dat de al bijna niet zichtbare democratie nog verder om zeep lijkt te worden geholpen.Die goedgelovige Nederlander.

18:08, 30/9/2008 .. Link

Die goedgelovige Nederlander.

 

Wie wel eens Schiphol aandoet, hetzij voor een vliegreis, hetzij voor een dagje uit moet het toch ook zijn opgevallen.

 

Mits je niet nog door de douane bent gepasseerd kan elke gestoorde gek, gefrustreerde, of ex TBS’s rustig een doosje handgranaten de hal van de luchthaven insmijten want onze luchthaven is zo lek als een mandje.

 

Het moet gezegd worden na de douane lijken zij hun best te doen, maar ook daar valt veel aan, en op te merken.

 

Het lijkt mij dat ik als frequente luchtreiziger hier kritisch naar mag kijken aangezien ik alleen al in 2006 waarschijnlijk enkele honderden Euro’s heb betaald voor een absolute schijnveiligheid.

 

Als men terug kijkt in de geschiedenis moet men toch helaas constateren dat de heren/dames terroristen toch echt geen rekening hielden met voor of na de douane.

Misschien is het wel zo handig om toch ook eens na te denken om de vele luchtreizigers ook voor de douane te beschermen. Ik ga dan ook van het standpunt uit dat als er maar iets van gevaar zou dreigen dat men niet de halve maar de gehele luchthaven dient te beveiligen.

 

Tevens heeft tot heden geen enkele Nederlander of Politicus eens berekend hoeveel miljard de luchthaven aan belastingen/toeslagen ontvangt en welke prijs/kwaliteit verhouding men er nu eens aan moet toekennen. Het is natuurlijk te dol voor woorden dat men voor €19 naar Londen kan vliegen maar men als toetje meer dan 365% luchthavenbelasting mag neertellen.

 

Ik durf dan ook te beweren dat de luchthavenbelastingen met minimaal 50% omlaag kan, totdat het tegendeel is bewezen. Zelf heb ik al eens kort onderzoek besteed aan de mega opbrengsten van onze gouden luchthaven en gelooft u mij pottenkijkers worden niet op prijs gesteld. Mijn telefoonlijn viel iets te vaak uit, en ik constateerde iets te veel auto’s met te veel antenne’s.

 

Ook terug richting Europa en Schiphol moet men zich aan de regels houden en zijn dus o.a vloeistoffen en b.v spuitbussen verboden.

 

Ik had bij de incheckbalie in Afrika mijn deodorant al ingeleverd, en was toch al bijna leeg. Ik gaf de dame dan ook gelijk, stom, stom, stom. Na de douane even mijn tas door de scan dacht ik en dan maar wachten op de terugvlucht.

 

Tja, ik was echt die gekke regeltjes vergeten, en de douane officier meldde mij dat ik een probleem had. Ik had 2 flessen brandy in mijn handbagage gezien de lage prijs in Gambia maar tja dat mocht weer eens niet. Ik kon ze inleveren of anders maar in Gambia blijven.

 

Ik begon nu werkelijk de pest in te krijgen aangezien idem flessen brandy na het hekje wel werden verkocht en verzegeld mee mochten genomen maar echter 400% duurder. Na veel gezeur en na betaling van wat flappen mocht ik gewoon mijn flessen Brandy in de handbagage meenemen en leken die regels dan ook een farce.

 

 

Het lijkt dan ook meer op onmacht dan op professioneel handelen aangezien elk weldenkend mens wel weet dat niets voor 100% valt te beveiligen. Ook hoge luchthaven toeslagen/belastingen lossen dit niet op, maar lijkt angst een aardig wapen om de schatkist rijkelijk en op bijna misdadige wijze aan te vullen.Het faillissement van journalistiek Nederland

17:58, 30/9/2008 .. Link

De wereldvreemdheid en faillissement van journalistiek Nederland

 

Het lijkt slecht gesteld met journalistiek Nederland. De gemiddelde Nederlandse journalist lijkt zich te beperken tot het klakkeloos overnemen van voorgekauwde redactionele bijdragen en doen veelal een greep uit de vele gratis tot hen gekomen vaak nietszeggende persberichten. Assertieve journalisten lijken massaal te zijn begraven. Nee Nederland heeft geen trek in moeilijke onderwerpen en hoort liever burger correcte verhalen. Indien er dan ook een prijs te verdienen zou zijn voor de meest slechte journalist zou in mijn optiek “Frits Wester”dit verdienen. Onze knuffel journalist Frits was te gast in het programma “De Leugen regeert” en hij mocht plaatsnemen in de tweekoppige mediaraad en dit samen met waarschijnlijk nog de eerlijkste journalist van ons truttig koldermodel.

 

Op vrijdag 19 september keek ik met gekromde tenen naar een korte reportage in het programma “De Leugen regeert” en betrof een kort interview met Niels Beugeling en directeur van het persmuseum. Bijna vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen beaamde hij dat censuur in Nederland nog springlevend is. Dit was echter niet de mening van knuffeltje Frits en mijn god wat maakte deze man een naïeve en domme indruk. Ook van zijn collega Arnold Karskens kreeg hij het nodige tegengewicht.

 

Terecht nam hij als voorbeeld o.a de Nederlandse militaire censuur in Afghanistan, maar nee onze knuffel Frits was niet te vermurwen. Jawel, nu komt het, volgens Frist bestaat censuur in Nederland niet. Het leek mij daarom eens de hoogste tijd om unsere Frits is nader tegen het licht te houden. Dat bleek echter geen moeilijke klus. Zijn CV is simpel te raadplegen via RTL 4 en wat een schatje zeg. Vanuit de Tros, blijkt Frits over te zijn gestapt naar RTL 4 en blijkt voor deze functie gevraagd te zijn.

 

Waarom dan toch die Frits zal men denken welnu dat zit zo. Frits werkte voor de Tros en tja daar is natuurlijk nog nooit een assertieve scherpe journalist geconstateerd. Frits werkte voor het jongerenprogramma janboel, en betrof het morsen van Hema limonade siroop al als communistisch. Natuurlijk wordt zo’n onschuldig niets kwaad doende jongen ook gevraagd voor de CDA en zo werd Frits hiervan de voorlichter. Als je dan ook nog leest dat zijn hoogtepunt in zijn journalistieke carrière de aankondiging van de verloving van Maxima en Prins Willem Alexander betrof is het kinderlijk naïeve beeld van deze man compleet. Niet bepaald een diepgaand onderwerp zou men zeggen als journalist maar onze Frits zijn broek werd hier van kletsnat.

 

Ook de moord van Fortuyn bleek hem niet in de koude kleren te zitten zo meld hij op de website van RTL 4. Waarschijnlijk is Frits totaal vergeten dat hij zelf ook straffeloos meedeed aan de hetze tegen Fortuyn. Hypocriete kan bijna niet zou men zo zeggen. Een wel vaker voorkomend verschijnsel van die bijbelvaste kornuiten die het maar blijven verdommen oprecht en eerlijk te zijn. Frits Wester is dus een journalist die zolang hij wordt betaald alles lief en mooi vind.

 

Vanzelfsprekend kan een commerciele omroep geen assertieve journalist gebruiken want dan lopen de reclame inkomsten terug  en dat is natuurlijk nooit leuk. Mijn verwachting is dan ook dat hij gevraagd zal worden voor Vaticaanstad als persvoorlichter om al zijn vermeende wijsheden en zelf verzonnen lieve wereld vorm te kunnen geven. 

 Beleid uw religie thuis zonder anderen lastig te vallen

17:50, 30/9/2008 .. Link

Beleid uw religie thuis zonder anderen lastig te vallen

 

Praktisch alle religiën en geloofsgemeenschappen maken zich schuldig aan het werven van ware toekomstige geloofsridders. Staan ze niet met een aktetas voor je voordeur, zijn het wel weer van die gladde jonge boys met speldjes op het kraakheldere witte overhemd. Zelf schijn ik ooit gedoopt te zijn geweest en tot enkele jaren terug bleef men mij maar bestoken met geloofsbrieven, halleluja, Jezus en alles wat maar geld oplevert. Meestal zijn zij volhardend en lijden meestal aan de hoogste vorm van tunnelvisie.

 

Tegelijk laat Nederland zich knechten door moslim fanatici met hun eigen denkwijze over het vrije woord en zijn zelfs cartoontekenaars niet meer veilig in Europa. Natuurlijk respecteer ik elke religie maar accepteer geen enkel dictaat, nog uit de christen, nog uit de moslimwereld.

 Na de moord op van Gogh is het vrije woord nog verder naar de kloten geholpen. Tegelijk blijven wij maar de absurde geloofsfanatici knuffelen om maar geen economische schade op te lopen op de wereldmarkt.

 

Ondanks dat Geert Wilders niet mijn partij is, werd hij door de AIVD onder druk gezet om vooral maar lieve woordjes te gebruiken en dit om gevoelige fanatieke zieltjes in Nederland wat te ontlasten. Opzich niet vreemd aangezien de AIVD ook al Theo van Gogh en Fortuyn vergat te beveiligen.

 

In Nederland is kerk en staat gescheiden en dat is maar goed ook. Toch is dit maar zeer betrekkelijk. Zo gebruikte het CDA in het verleden de bijbel om o.a de abortuswet tegen te houden maar vergat het CDA de bijbel indien het ging om het debat over kernwapens. En wat niet te zeggen over de Christen Unie die maar stelselmatig vrouwen discrimineert en het liefst alle homo’s kalt stelt.

 

Kortom laten we alle vormen van religie lekker thuis achter de gesloten deuren belijden zonder mij of anderen lastig te vallen. Het zal diverse oorlogen schelen, en de wereld wordt een stuk helderder. Tevens lijkt het mij zinvol om in plaats van kerken sociale woningbouw toe te passen en ik weet zeker dat god hiervoor zijn goedkeuring zal geven.

 

Het is dan ook te hopen dat het meest calvinistische kabinet van na de oorlog snel plaats gaat maken voor ware bestuurders met kloten Momenteel heeft de huidige regering meer weg van EO kerkenpad met een stel verdwaalde misdienaren als ministers.

 

Ik wil dan ook een ieder vragen indien hij al die religiën meer dan zat is lid te worden van deze site. Bij 500 positieve reacties zal er een discussie avond georganiseerd worden en dit misschien wel op zondag in Putten of StaphorstGrote Boekhoud fraude Nederlandse gemeenten en provincie's

14:15, 18/11/2007 .. Link
 

Boekhoudfraude Nederlandse

gemeenten en provincies

 

 

Dhr. Dhr.L.W Verhoef , register accountant vecht al jaren tegen de wanprestatie en boekhoudfraude van  tientallen gemeenten en provincies in Nederland.  Het bestrijden van deze corrupte praktijken werd hem noodlottig en werd monddood gemaakt als klokkenluider.  Lees hieronder zijn loopbaan in vogelvlucht en surf naar zijn website; Bron: www.leoverhoef.nl  en Dhr. L.W. Verhoef

 

Drs. Leo Verhoef (1947), registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in Pricewater -houseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten. Hij heeft als accountant grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven als ook bij overheid en non-profitorganisaties.

 
Op 1 januari 1989 trad Leo Verhoef in dienst bij VB Accountants. Op dat moment waren vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies cliënt bij VB Accountants. Leo Verhoef bleek in dienst te zijn getreden bij een accountantskantoor waar kwaliteit en kwaliteitszorg ver onder elke professionele norm zaten, m.n. ook die van de eigen beroepsorganisatie (NIVRA). Wat een accountantscontrole van een jaarrekening inhield, was er volstrekt onbekend.

 

Dit uitte zich in het doorlopend van goedkeurende accountants verklaringen voorzien van jaarrekeningen van gemeenten en provincies, maar ook van andere organisaties, die volstrekt niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, i.c. een volstrekt misleidend beeld gaven van de financiële positie en van de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan. (Boekhoudfraude avant la lettre, bovendien bij de overheid zelf, op een schaal waarbij bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold volledig verbleekt.)

 

 Leo Verhoef heeft ruim 5 jaar lang geprobeerd de misstand aan de orde te stellen en verbetering te krijgen.

 

In 1994 werd hij door de kantonrechter ontslagen ("U hoort wat uw werkgever zegt: "U bent lastig"), "uiteraard" zonder een noemenswaardige ontslagvergoeding. Het toenmalige GAK kende hem per gratie een ww-uitkering toe, wèl met de meest hoge strafkorting die te bedenken viel ("verwijtbaar werkloos").

Vanaf 1995 was hij regelmatig werkzaam als interimmanager bij overheids- en gezondheids zorgorganisaties en andere non-profitorganisaties. Leo Verhoef adviseert en traint gemeenteraadsleden en statenleden in het omgaan met gemeentelijke en provinciale begrotingen en jaarrekeningen. Al dan niet op verzoek van bijvoorbeeld raads- en statenleden onderzoekt hij jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

 Dubieuze regenjassen deel 2

14:11, 18/11/2007 .. Link
   

Dubieuze onrechtmatige actie 

belastingkantoor Zwolle

Geheime dienst  als undercover pseudo

belasting opsporings ambtenaren.

 

Medio september 2005 kreeg ondergetekende  bezoek van twee heren die suggereerden te werken als opsporingsambtenaren van de fiscus.  Via eigen onderzoek is vast komen te staan dat de heren zich hebben gelegitimeerd met onrechtmatige niet bruikbare legitimaties en was onthutsend te noemen. 

 

Na vele telefoontjes en een langdurig bezoek aan het belastingkantoor werd mij verzekerd dat de heren geen dienst deden voor de Fiscus of aanverwante diensten zoals de fiscale recherche en o.a de FIOD.  Na een gedegen onderhoud met de fiscus werd mij geadviseerd aangifte te doen bij de politie aangezien zo goed als zeker voor mij onbekende derden mijn huis waren binnen getreden. Na veel protesten en onbegrip vanuit de Politie werd het duidelijk dat zij een aangifte weigerden op te nemen. 

 

Enkele uren na mijn verwoede pogingen, werd ik gebeld en meldde Dhr. V.de W.  dat hij één van de heren bleek die mij had verrast met het verrassende huisbezoek.  De klachtenprocedure bracht geen uitkomst, en de ontkenning leek men belangrijker te vinden dan de waarheid. 

 

De enigste optie leek nog de Nationale Ombudsman en heeft er een 22 maanden durend onderzoek plaatsgevonden. Op 9 november 2007 werd het onderzoek afgerond en zijn alle klachten gegrond verklaart. 

 

De fiscus stuurde dus twee gesuggereerde opsporing ambtenaren op pad zonder geldige legitimaties. Gezien de vragen die tijdens het onderzoek werden gesteld en de beperkte kennis die de heren t.a.v het belastingrecht leken te hebben wijst alles erop dat de opsporing diensten zoals de AIVD of PID alles in het werk lijken te stellen om op ongeoorloofde wijze informatie te verzamelen.

 

Doordat de burger op de overheid moet kunnen vertrouwen en men minimaal mag verwachten dat de overheid de wet respecteert is deze zaak als zeer ernstig te beschouwen.

 

De democratie was al overleden, en lijken diensten en niet zichtbare krachten, de vele belangen van de Staat ten koste van alles veilig te stellen.

Voor diegene die interesse hebben kunnen het rapport digitaal raadplegen op de website van de nationale ombudsman onder nummer; 2007/247 ( www.ombudsman.nl ) Opgelet! Het rapport is niet volledig gepubliceerd. Wilt u reageren of heeft u vragen?

14:06, 18/11/2007 .. Link

U kunt mij mailen onder gbiesma@wanadoo.nl

Opgelet! voor die grapjassen die mij Spam verzenden. Zonder verdere aankondiging zal ik de benodigde rechtsmaatregelen nemen om uw verziekte gedrag te laten corrigeren. Dus niet piepen bij de kantonrechter als de eis zo hoog is!

 

 Armoede een product veroorzaaakt door politieke onwil en maatschappelijke wanprestatie!

12:42, 18/11/2007 .. Link
 

Armoede, een product veroorzaakt door politieke onwil

en maatschappelijke wanprestatie!

 

Armoede kent in Nederland vele variaties en zo heeft elke Nederlander daarin natuurlijk wel zijn opvattingen en meningen. Opvallend is dat vaak de mensen die het probleem bagalatiseren geen besef hebben hoe snel iemand al in de financiële problemen kan raken en indien men dakloos is men wordt aangezien voor een zwerver of paria. Men wordt dan al snel als outfall gerekend en helaas deeluitmakend van een steeds egocentrische samenleving waarbij de hoge heren regelmatig graaien in de schatkist of hun aandeelhouders beroven, maar de kanslozen in de samenleving met de dag armer maken.

 

Onthutsend is dan ook dat juist deze mensen buiten hun schuld in de problemen komen doordat de kwaliteit van de politiek in Nederland het regelmatig laat afweten, en de politiek met de dag wereldvreemder lijkt te worden. Zo worden ex gedetineerden na hun detentie totaal aan hun lot overgelaten, en is dit ook de reden dat een groot aantal gedetineerden weer in het oude patroon terug vallen.

En om maar niet te denken aan gescheiden partners die huisvesting nodig hebben met vaak ook al direct al de financiële problemen die daar bij horen. Het maakt eigenlijk ook niet uit of het nu gaat om ex verslaafden, ex gedetineerden, uitgeprocedeerden of wie dan ook.

 

Wie is hier nu verantwoordelijk zal men zegen; nee, niet het slachtoffer dat is wat al te makkelijk. Nee, het is de Politiek die het al vele jaren laat afweten en dit geldt ongeacht de bandbreedte dus, van rechts tot links en geen partij uitgezonderd. Basis levensbehoeften bestaan uit minimaal onderdak en daar begint de ellende al. De Nederlandse gemeenten verschuilen zich vaak achter een verplicht postadres voor de daklozen maar daar zit nu juist het probleem. Een dakloze heeft natuurlijk geen adres, nog postadres, en zie hier het resultaat een voordeel in de gemeente begroting aangezien er bespaard kan worden op de uitkeringen.

 

De torenhoge subsidie’s die vaak ongecontroleerd worden verstrekt en vaak aan de beperkte armoedige overnachtings mogelijkheden blijken bijna altijd vele malen duurder te zijn dan volwassen woonprojecten uit de grond te stampen en deze mensen van fatsoenlijk onderdak te voorzien. Dit is de heren – dames bestuurders waarschijnlijk nog nooit opgevallen.

 

Indien men zich gelukkig mag prijzen ooit woonruimte te bemachtigen, doemt er weer een nieuw probleem op en betreft de vaak belachelijke hoge woonlasten die vooral de minima dagelijks als een strop om de nek hangt.

 

Het lage bedrag wat resteert om te consumeren is vaak lager dan de huur die men dient te betalen na aftrek van de ook nog eens bedreigde huursubsidie. Naast de gigantische woningnood die Nederland sinds de tweede oorlog momenteel kent, is er dan ook nog eens bijna niemand op het idee gekomen om massaal super betaalbare een/twee persoons eenheden te bouwen als overheid en de zorgplicht eens serieus te nemen.

 

Ondanks de miljoenen overschotten en de vaak verborgen boekhouding(1) van de vele gemeenten in Nederland is het een schande, en tevens een gemiste kans deze visuele circel te doorbreken aangezien de diverse doelgroepen bijna altijd soortgelijke problemen hebben en dat impliceert, huisvesting, geld om te consumeren, solide sociale contacten en begeleiding bij o.a schuldsanering.          (1) www.leoverhoef.nl

 

 

Het Amerikanisme wat helaas in Nederland zijn intrede heeft gedaan, vertoond veel uitvallers en het is te gek voor woorden dat men nog steeds mensen ziet die uit de prullenbak moet eten omdat de heren  - dames politici het verdommen het probleem eens op te lossen en weigeren hun bestuursfunctie serieus te nemen. Buiten de duizenden mensen die dakloos zijn en vaak belast met overige problemen zoals financiën, drugs of overige ellende, zijn er ook al duizenden gezinnen die onverzekerd zijn tegen ziektekosten. Dit ondanks de mooie belofte’s van Minister de Geus die ook al weinig fictie met de werkelijkheid en mensheid leek te hebben.

 

Tel daar nog eens de privatisering van de steeds duurder wordende energie bedrijven bijop en de economische ramp is voor vele duizenden Nederlanders compleet. De visie en de wanprestatie van de landelijke politici is dan ook even rampzalig als onze ex schoolmeesters en ex verzorgenden die voor bestuurder spelen in de diverse soap aandoenlijke gemeenteraden en college’s. Enige uitzondering in Nederland is de kerk die hetzij door een zware minderheid op een constructieve wijze de gesuggereerde politici regelmatig de oortjes wasten, zoals Bisschop Muskens of Dominee Spoor van perron 0 te Rotterdam.

 

Zowel de bijstand als de A.O.W zijn de laatste jaren deze uitkeringen praktisch niet gestegen behoudens de voortdurende gesuggereerde lage inflatie correctie die in de praktijk vele malen hoger was dan de gedeeltelijke compensatie die men als troost erbij kreeg. Ja, die rekenkamer vergeet nog wel eens wat procentjes. Hoe was het ook weer, o ja eerst het zuur en dan het zoet. Ik vrees echter dat men eerst drie maal moet reïncarneren om dit beloofde zoet ooit eens op te mogen ophalen en zijn de huidige politici in deze eeuw al even onbetrouwbaar.

 

Naast bestuurlijk Nederland verdient de gerechtelijke macht nu bepaald ook niet de schoonheidsprijs. Recht hebben en ook daadwerkelijk krijgen lijkt dan ook  steeds vaker een utopie te worden en is de kwaliteit en de slechte of niet onderbouwde vonnissen vaak een kwelling om te lezen. Het behoeft volgens mij dan ook geen verder betoog dat de kansarme doelgroep ook bij de rechter alleen maar armer wordt, met beduidende hogere kosten en minder kansen om de toevoeging nog te kunnen betalen.

 

Ook in het kinderrecht worden regelmatig uitspraken gedaan die in strijd zijn met de rechten van het kind, en lijkt de burger niet te deren. De gigantische problemen van veelal vaders worden dan ook door praktisch alle gemeenten en de landelijke politiek onderschat, en is er geen enkele instantie die deze doelgroep lijkt te begeleiden.

 

Als gevolg van alleen bovenstaande voorbeelden en wanprestatie’s en veelal tot stand gekomen door wereldvreemde niet capabele personen die bestuurders of magistraten worden genoemd. Tot heden worden er nog steeds dagelijks duizenden Nederlanders ontwricht en lijken de meeste Nederlanders murf en moe te zijn geworden van de al heel gewone schandalen die de vaak regenteske bovenwereld zich blijkbaar mag en kan veroorloven.

 

Doordat het spel in Nederland dus alleen gespeeld lijkt te worden door mensen die wat meer geluk hebben of intens rijk lijken te zijn is ons land sinds medio jaren zeventig vorige eeuw afgegleden tot een ordinaire bananen republiek waar alleen het recht van de sterkste geldt en waarbij armen, daklozen, uitkering gerechtigden weggezet lijken te worden als oud vuil.

 

In plaats van bloembollen en kaas is corruptie, vriendjespolitiek en belangen verstrengeling een gewoon goed geworden en is dit mede de reden dat menige Nederlander als immigrant dit doodzieke land met plezier de rug toekeert.

 

Wie kan je dat nog uitleggen dat een meneer Groenink die èèn van de grootste banken van Nederland net voor de finish nog even totaal meer dan 40 Miljoen Euro rooft uit de schatkist van de ABN Amro. Vele roofridders gingen deze regenteske man al voor, en nemen nog wel eens de beentjes naar het buitenland voor al te kritische vragen. Dit terwijl duizenden gezinnen in Nederland net niet dood gaan van de honger.

 

Elke econoom kan het u dan ook uitleggen, wat de absolute top zich bovenmatig toebedeelt moet in de lengte of breedte door de brede bevolking worden opgehoest. Nederland is dan ook èèn van de weinige landen ter wereld waar o.a chirurgen, psychiaters, advocaten, rechters, notarissen, managers, en bv tandartsen miljonair kunnen worden. Dat is leuk voor hen, maar minder voor u, want u betaalt deze grap en als het tegenzit “uw hele leven” als de politiek dit niet wenst te veranderen! 

 

Gezien het feit dat praktisch alle politici het zijn geworden ter ere van zichzelf en niet om u te kietelen moeten wij maar proberen te graaien in het klein. Wat denkt u zou daar de kleine criminaliteit vandaan zijn gekomen? Wees gerust van draaideuren krijg ik nachtmerrie’s.Amnesty Nederland loopt te blunderen!

12:39, 18/11/2007 .. Link
 

De Tomeloze Wereldvreemdheid van een Nederlandse

Mensenrechten Organisatie.

 

 

 

Tot enkele weken geleden had ik nog alle vertrouwen in een wereldwijd opererende mensen rechtenorganisatie die ook een afdeling in Nederland heeft, en met een hoofdkantoor in Londen.(A.I) Mijn grote verbazing en schokkende ervaring betrof de Nederlandse afdeling en kan ik geen uitspraken doen betreffende de overige afdelingen en verder verspreid over de wereld.

 

Tijdens mijn laatste bezoek in Gambia te West Afrika ontmoette ik een Gambiaan die met de dood bedreigd werd en wordt, en verzocht hij mij vriendelijk maar dringend hem te helpen. Ik zal om de veiligheid van het slachtoffer te garanderen hem even aanduiden als X.

 

Zijn broer was volgens de Gambiaanse overheid medeplichtig aan de mislukte coup in maart 2006, en zijn functie was hoofd van de toenmalige geheime dienst. X Heeft langdurig na de arrestatie van zijn broer geprobeerd te achterhalen waar zijn broer was gedetineerd maar bleef dit langdurig geheim.

 

Enkele maanden geleden kreeg  X een tip binnen van een omgekochte militair dat zijn broer tijdens een ontsnappingspoging was doodgeschoten. Aangezien dit onmogelijk kon gezien het geboeid zijn aan handen en benen en er geen reden voor transport was is X verder gaan rechercheren met alle risico’s wat dit met zich mee brengt.

 

Uiteindelijk kreeg hij via een lekkende agent van de geheime dienst te horen dat zijn broer opgehangen was in de bush samen met minimaal 3 andere gedetineerden.

 

Waarschijnlijk had de lekkende agent het niet zo professioneel aangepakt aangezien vanaf die datum X dag en nacht geschaduwd wordt door de geheime dienst en de vermoedelijke doodseskaders van President Jammeh.

 

Vanaf s’avonds laat tot de morgen dat X naar zijn werk gaat staan de heren in de geblindeerde Pajaro’s zijn compound in de gaten te houden en vreest X terecht voor zijn leven. Dit aangezien idem geheime dienst eveneens verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag van The Observer, een Gambiaanse krant en de moord op een Gambiaanse advocaat in Bakau die zich verkiesbaar wilde stellen voor het Presidentschap en te populair bleek te zijn.

 

Ik beloofde X in Nederland te doen wat mogelijk was, en lichtte diverse eerste/tweede kamer leden in, en daarnaast de vaste kamer commissie voor buitenlandse zaken. Natuurlijk denk je hierbij dan ook aan onze stoere mensenrechten organisatie maar dat bleek een absolute utopie en teleurstelling.

 

Ik berichtte uitgebreid het kantoor in Amsterdam inclusief de naam en telefoonnummer van het slachtoffer en de Stichting afgekord A.I. en de wereld stichting leek zowaar begaan te zijn met de situatie.

 

Niets was helaas minder waar, en leek het spel van het kastje van de muur tot het afschuiven van verantwoording vorm te krijgen.

 

Het begon met een kort telefonisch contact met A.I te Amsterdam waarbij ik de situatie uitlegde en er werd mij vriendelijk verzocht schriftelijk hiervan verslag te doen. Dit was ook logisch hoewel ik al wel bedenkingen had met de huidige actuele kennis van de stichting m.b.t Gambia in 2007, en zoals men dit ook kan lezen op hun eigen website.

 

Nadat ik op idem dag mijn schriftelijk verslag had verzonden vroegen zij mij via E – mail wederom informatie maar hadden zij dit kunnen lezen in mijn eerder verzonden verslag.

 

Toen dat klaarblijkelijk te perfect leek vroegen zij geduld te hebben omdat de Afrika Co – coördinator Dhr. H. niet in Nederland bleek te zijn. Ruim 10 dagen daarna werd er uiteindelijk eens contact met mij opgenomen en na aandringen van mijn kant. Eerst probeerde men ons nog te verleiden tot het zelf vertalen van het verslag in het Engels maar zagen wij hiervan af, aangezien het schriftelijke Engels van ons beduidend minder is dan het spreken. Ten slotte mag je van een professionele organisatie zoals A.I. Nederland voorstaat wel verwachten dat zij de kennis in huis hebben om dit als minimaal wapen in te kunnen zetten.

 

Dhr.H, Afrika Co –coördinator antwoordde mij uiteindelijk via E – mail en hij vroeg mij namen te geven van de agenten van de geheime dienst en de dagen waarop alles had plaatsgevonden in Gambia. Hoogst opmerkelijk natuurlijk aangezien elk weldenkend mens snapt dat de geheime dienst, en zeker in een bananenrepubliek nimmer met namen werkt. Tegelijk had ik al diverse malen aangegeven dat hij dag en nacht in de gaten werd gehouden, dus niet meer tijds bepalend.

 

Tegelijk wilde A.I Nederland weten wat de naam was van de omgekochte agent en militair. Te belachelijk voor woorden natuurlijk aangezien dit A. helemaal niet van belang is en B. indien men in dit soort landen is geweest snapt dat men dit beter niet kan weten. Dit vanuit oogpunt van het slachtoffer als zowel de agent en militair die dit waarschijnlijk met de dood zouden bekopen. Met andere woorden, de namen kunnen nimmer gebruikt worden omdat natuurlijk veelst te gevaarlijk is voor die personen die daaraan meewerkten.

 

A.I.Nederland had dus alle relevante mogelijke informatie van mij tot zich gekregen maar bleven een wereldvreemde houding aannemen, en vertoonden het bureaucratische gehalte van het Oost-Duitse Politbureau voor de val van de muur en bleven hun alter ego prefereren dan de mensheid het redden.

 

Het werd nog gekker op het moment dat A.I. Nederland suggereerde en adviseerde dhr. X naar het het gebouw van de Human Rights te sturen wat volgens hun informatie in Banjul zou liggen maar in werkelijkheid in Kololi ligt.

 

Waarschijnlijk is A.I.Nederland nimmer in Gambia geweest aangezien het gebouw van de Human Rights (?) tegenover de Baraks van de Militairen gelegen is, en waar zij tot kort een wel een heel bijzonder uitzicht hadden namelijk het directe uitzicht op circa 200 meter van martelende militairen t.a.v Bumsters en Prostituees.

 

Tot kort visueel niet zichtbaar door het laten staan van de houten delen van een vrouwen tentoonstelling. Aangezien de z.g.n Human Rights bij mijn weten nimmer protest heeft aangetekend bij de Gambiaanse regering of hen met een bezoek heeft vereerd beschouw ik dan ook de door A.I.Nederland geadviseerde Human Rights als niet betrouwbaar en vertonen zij de sterke schijn gebrouilleerd te zijn met bepaald niet de beste inwoners van Gambia.

 

Ook met deze schriftelijke stelling mededeling van mijn kant bleef A.I.Nederland doof en blind en leek het hun absoluut niet uit te maken hoe onzorgvuldig zij als mensenrechten organisatie (?) leken te handelen.

 

Kortom de stoere mensenrechten organisatie bleef volharden namen te willen weten van personen die wereldwijd per definitie altijd geheim blyven. Ook mijn advies X mobiel voor 13 Eurocent per minuut te bellen bleek een onmogelijke zaak voor onze bureaucraten. Ik had telefonisch al uitgelegd aan de mensenrechten organisatie dat Mobieltjes in Gambia nog niet getapt kunnen worden door de geheime dienst aldaar en is dus telefonisch contact heel goed mogelijk en redelijk veilig.

 

De Hr.H. bleef zijn alter ego verdedigen i.p.v opbouwende kritiek tot zich te nemen en zich te bekommeren om de politieke slachtoffers in Gambia . Ook de suggestie van mij belangeloos naar het kantoor af te reizen en de stichting op afdoende wijze bij te praten werd niet op gereageerd en betrof de zoveelste schaamteloze vorm van arrogantie waarbij de alter ego, faalangst en een hoge vorm van wereldvreemdheid meester van hen leek te zijn gemaakt.

 

Ook al heeft Zimbabwe even niets met Gambia te maken, daar werd eveneens zichtbaar hoe oppositieleden werden afgetuigd zonder natuurlijk een naamkaartje te achterhalen van welke agent t.a.v de geheime dienst dan ook. Ik confronteerde Dhr. H dan ook hiermee en waarschijnlijk was dit iets te scherp. Dhr. H koos wederom voor zijn persoonlijk belang en leek hem wederom het gevaar van diverse slachtoffers in Gambia hem op zijn Hollands geen moer te interesseren.

 

Koud en selection gericht kreeg ik dan ook het bericht van A.I. Nederland dat zij geen verdere interesse toonden in mijn verdere correspondentie. Tja, hoe gewetenloos kun je zijn, maar des te erger dat deze stichting suggereert de mensenrechten te respecteren.

 

Hierbij doe ik dan ook een vriendelijk verzoek tot o.a Dhr.H  Afrika Co – organisator van de stichting stop met uw activiteiten aangezien u meer schade aanricht dan iets bijdraagt tot de mensheid.

 

 30 Dagen SP lidmaatschap, wat een nachtmerrie!

12:22, 18/11/2007 .. Link
 

30 dagen SP lidmaatschap en een partij die de weg kwijt lijkt te zijn.

 

Gezien het feit dat bij de PVDA het woord idealisme en socialisme al sinds circa 25 jaar niet meer in het woordenboek voor komt, is er voor de laatste overgebleven oprechte socialisten in Nederland nog verdomd weinig keuze wat betreft de politiek. D66 heeft ook al langdurig zijn kiezers verraden, en lijkt ook groen links behoudens Femke Halsema, het knappe hockeymeisje op een zeepmiddel die helaas vaak niet veel afwijkt van de andere zeepmiddelen. Tja, wat blijft er dan over, ja u raad het al, de SP. Natuurlijk iedereen heeft kennis kunnen nemen van de Stalinistische vreemde nukken van de partij en stapten er landelijk maar liefst 27 gemeente en provinciale staten leden op.

 

Maar goed dacht ik, het is wat al te goedkoop om maar in een partij te stappen waarbij even geen problemen zijn, en zo geschiedde het dat ik mij aanmeldde voor de vrijwilligers functie van aspirant bestuurslid voor de SP afdeling van de gemeente Zwolle.

 

Welnu, niet alleen spijt viel mij ten deel, maar voelde mij daarnaast nogal verneukt, gezien de achterafkamertjes politiek en vluchtgedrag die ook de SP idem als de PVDA en overige partijen ten deel lijkt te vallen.

 

Het begon allemaal op een assertieve zondag dat ik mij via internet in Zwolle aanmeldde en leuk was het dan ook dat mijn aanmelding binnen enkele dagen enthousiast werd beantwoord. Het zittende interim bestuur berichtte mij wel eerst mijn lidmaatschap registratie af te wachten en dat kon conform de website van de SP maximaal twee weken duren.

 

Het duurde dan ook voor mij maar liefst twee weken voordat ik een mailing van de partij in mijn brievenbus ontving met jawel mijn felbegeerde lidmaatschap. Het interim bestuur te Zwolle zou zich weer melden indien zij mijn ledenpasje hadden ontvangen maar naast mijn vele spam op Internet geen berichtgeving van de SP te Zwolle.

 

Wel had ik gedurende die twee weken niet stil gezeten en ontwaarde ook al zonder lidmaatschap een partij die volledig de weg leek kwijt te zijn. Het interim bestuur in Zwolle vroeg aspirant bestuursleden uit, en men deed voorkomen dat behoudens de ledenvergadering medio half januari het bestuur ook zelfstandig aspirant bestuursleden zou kunnen voordragen

 

Maar is dit wel mogelijk en hoe komt men aan deze wijsheid? Welnu, het is inderdaad lulkoek, aangezien de statuten van de partij van die meneer uit Oss er gehakt van leken te maken. In de statuten staat namelijk helder omschreven dat een bestuur uit minimaal 5 personen dient te bestaan, en daar voldoet het bestuur in Zwolle niet aan en betreft namelijk slechts 3 bestuursleden.

 

Kortom juridisch heeft natuurlijk een bestuur van drie personen geen rechtskracht gezien de statuten van de eigen partij en besloot ik mijn kersverse partijgenoot in de functie van voorzitster hierop enkele vragen te stellen. Het antwoord was dat de leden het mandaat hadden gegeven om slechts met drie bestuursleden te mogen besturen maar is natuurlijk evenzeer lulkoek. Ook de leden dienen zich natuurlijk aan de statuten te houden en was het niet Dhr.Yildrim die juist op gesuggereerde regelgeving het veld diende te ruimen?

 

Ik besloot dan ook om de partijraad van de SP in Rotterdam eens te gaan polsen, en tja de SP staat natuurlijk voor transparantie en het antwoord zou dan ook als dusdanig verwacht mogen worden. Helaas, ook in Rotterdam leek de SP de weg kwijt en werd ik terug gebeld door een gesuggereerde kenner van de SP statuten. Ik legde de casus uit en hij gaf aan dat deze situatie nu eenmaal zo was ontstaan door de zaak Yildrim. Ik gaf aan dat ik hier wel begrip  voor had maar gaf tegelijk aan waarom de statuten niet voor Zwolle zou gelden?

 

Ik zei nogal verbaast te zijn gezien het voormalige gesuggereerde strikte beleid van Dhr.Yildrim waarbij niet alleen in zijn geval, maar ook in andere situaties de statuten als strikte regelgeving gehanteerd leken te worden. Tja, ik moest het ernaar mee doen, en ook toen ik aangaf niet alleen verbaast te zijn maar ook het verbijsterend te vinden werd deze korte non professionele telefonische conversatie al snel beëindigd. Het was eigenlijk nu al duidelijk dat de SP geen echte idealisten en speurneuzen leek te dulden en zij in principe niet anders reageerden dan overige regenteske arrogante overige partijen zoals bv. de PVDA, het CDA of de VVD.

 

Tevens was ik in Zwolle toevallig op het spoor gekomen van een waarschijnlijke onrechtmatige subsidieverstrekking en al al verstrekt vanaf medio 1996 tot heden aan het Ecodrome te Zwolle met een totaalbedrag van meer dan 17 mlj Euro. Zo goed als zeker vertoont het college van B & W en de gemeenteraad de sterke schijn niet alleen het bestuursrecht te schenden maar ook hun eigen algemene subsidie verordening aan hun laars te lappen.

 

Tijd voor actie, dus en tijd voor onze rooie wilde honden zou men zeggen. Nee, helemaal mis, aangezien het vluchtgedrag van de SP nu echt pas leek te beginnen. Niks rooie honden, niets idealisme, en de SP Zwolle vertoont dan ook alle schijn van een verpakking zonder inhoud.

 

Uitgebreid informeerde ik de SP fractie van de gemeente Zwolle hierover en het vluchtgedrag varieerde in, het is niet mijn portefeuille, ik ga op vakantie, en het afwachten van mijn verdere berichtgeving. Ook tijdens het kennismaking gesprek die ik had met een vermoeiend aandoende voorzitster en de fractie voorzitster van de SP kreeg ik meer de indruk deel uit te maken van een bezoek aan de methadonbus dan met strijdvaardige politici te maken te hebben.

 

De dialoog was werkelijk te onzinnig voor woorden. Weer suggereerden zij geen statuten te kennen en ik legde uit mij niet als aspirant bestuurslid kandidaat te kunnen stellen aangezien dit als een achterkamertjes politiek zou kunnen worden geïnterpreteerd en dat volgens mij niet bij de transparantie zou passen zoals de SP altijd suggereert. Weer gaf ik blijk van de in mijn optiek onzuivere subsidie verstrekking die al sinds 1996 plaatsvond en eveneens onder toeziend oog van die rooie honden die voor SP dienden door te gaan.

 

De voorzitster van de SP fractie, een studerende jongedame leek er weinig van te begrijpen en leek duidelijk te twijfelen aan mijn oprechte intenties. Op zijn Hollands gezegd leek zij er de ballen niet van te begrijpen en ondertussen keek de voorzitster nog eens of de Douwe Egberts was doorgelopen.

 

Yes net op het moment dat het leek dat ze het ging begrijpen gaf zij aan de gehele maand november afwezig te zijn, en klaarblijkelijk vanaf 18 oktober.de dag dat het gesprek plaatsvond geen heil te zien in de miljoenen torenhoge onrechtmatige subsidieverstrekking aan te vechten. Nee, nu was het plotseling haar fractiegenoot Dhr. van M., die opeens deze portefeuille in zijn bezit leek te hebben en leek haar nietszeggende schriftelijk antwoord van de gemeente Zwolle verdacht veel op haar nietszeggende antwoord wat ik ontwaarde uit haar maagdelijke zwakke politieke onwil de waarheid boven tafel te krijgen.

 

Het was duidelijk dat haar ego, en de positie voorzitster van de SP fractie niet meer was dan een verrijking voor haar CV waarbij het haar absoluut niet uit leek te maken hoe de Zwolse bestuurders de Zwolse inwoners leken te misleiden. Ook de voorzitster van het Zwolse SP bestuur leek zich meer te concentreren om mij als lastige assertieve Hollander de deur uit te kijken dan zich als een waardige politicus te gedragen.

 

Het maakt natuurlijk geen bal uit of je voorzitster van de fractie of voorzitster van het SP bestuur in Zwolle bent, vermoedelijke misstanden en vermoedelijke corruptie moet natuurlijk gewoon aangepakt worden en had ik mogen verwachten van een gesuggereerde Socialistische politieke partij.

 

Sinds vier weken is de SP fractie en het SP bestuur van mijn uitgebreid onderzoek op de hoogte gesteld en heeft niemand tot heden enige actie ondernomen of serieus een stap gezet deze oogwaarschijnlijke corruptie op volwassen manier lijkt aan te pakken. Het toeval wil dat de gemeenteraad 9 november de begroting zal behandelen met eveneens de toekenning van subsidies.

 

Mijn stille hint de SP fractie optimaal te laten informeren over het onrechtmatig verstrekken van de jaarlijkse subsidie van €917.000,- is waarschijnlijk dan ook ontvangen als vervelend en lastig. Met veel moeite kon ik dan ook na veel drammen een afspraak met gemeenteraadslid van M. van de SP organiseren om deze misstanden nogmaals ten overvloede toe te lichten.

 

Op 6 november was een algemene leden vergadering gepland en al dagen was ik een tweestrijd om wel of niet de vergadering bij te wonen. Gezien het algemeen belang en toch ook wel de nieuwsgierigheid dwong ik mij deze vergadering bij te wonen. Volgens de voorzitster betrof de aanvangstijd van de vergadering om half acht maar begon men om circa kwart over acht. Er leek dan ook meer aandacht voor het alcohol promillage dan

te willen begrijpen dat die paar leden die nog naar een vergadering komen niet voor het Cafe kwamen.

 

Het betrof een klein zaaltje achter een café in de Zwolse binnenstad en blijkbaar waren ze al gewend aan deze lage opkomst aangezien het kleine zaaltje die niet meer dan veertig personen kon herbergen. De afdeling Zwolle betreft meer dan 500 leden en afdeling Kampen die voor mij om onbekende redenen idem vereniging lijkt te behelzen schijnt meer dan 100 leden te hebben. Terwijl Kampen een aparte vereniging zou moeten vertegenwoordigen stemden zij driftig mee, en leek mij dit tegelijk nogal onhandig voor leden uit Kampen om even naar een vergadering in Zwolle uit te wijken.

 

Helaas waren er niet meer dan totaal circa 17 personen en was de kwaliteit van de vergadering bedroevend. Het was dan ook de eerste vergadering die ik in mijn leven meemaakte waarbij men bij de rondvraag begon, waarbij de voorzitster aangaf dat bij de volgende vergadering het interim bestuur van anderhalve paardenkop vervangen zou worden.

 

Waarom niet direct dacht ik nog, aangezien de voorzitster de slachtoffers al wist aan te wijzen. Ik bedankte al direct voor de eer gezien de weinig transparante ervaringen en de onbeschofte cultuur van de club. Wederom voelde ik mij populairder worden maar ik achte meer waarde aan mijn ego, die als je niet uit kijkt wel heel gauw te gronde gaat bij dit dames kransje.

 

Opvallend was dat tijdens de vergadering wel punten in de vergadering konden worden ingelast maar dat dit de voorzitster vooraf via E – mail mij weigerde. Tevens bleek er informatie beschikbaar te zijn aangaande in te dienen moties vanaf medio oktober, terwijl de voorzitster mij bleef voorhouden tijdens de beperkte regenteske correspondentie via E – mail dat dit technisch niet haalbaar bleek. Grote flauwekul dus en klinkklare leugens dus. Van je partijgenoten moet je het maar hebben.

 

De vergadering was onthutsend en kwam de sfeer meer in de buurt van een bingo avond, of actie Zonnebloem, dan over serieuze kwesties vergaderen. Nog vervelender is natuurlijk als de voorzitster niet weet hoe er gestemd moet worden ten aanzien van de wel of niet aan te nemen moties. Er diende eveneens gestemd te worden voor de kandidaten van het hoofdbestuur en betrof gelijkenissen met het politbureau uit het oude sovjetsysteem of in Marijnesen termen te spreken de eenheidsworst uit China.

 

Op 1A4 waren negentien kandidaten afgebeeld die niemand in principe kende waarvan vier kandidaten op eigen voorspraak. Van die negentien kandidaten moesten ja u leest het goed 15 mensen gekozen worden, en dus zette ik vol ongeloof 15 kruisjes bij mensen die ik maar moest geloven op hun blauwe ogen. De informatie over al deze personen die te vinden zou zijn op Internet zoals werd gesuggereerd heb ik tot heden ten dagen niet kunnen vinden en ik moest het doen met een foto per kandidaat, en met natuurlijk een prachtig verhaal van vier regels dat zij de aanwinst van de partij weer zouden zijn en  dat zij een ongeschonden blazoen zouden bezitten.  

 

De slechts 17 aanwezige leden betrof gedeeltelijk het bestuur uit Kampen, afdeling rood, de gedeeltelijke fractie van de SP uit Zwolle en een paar verdwaalde leden zoals ik, die de vergissing hadden gemaakt naar deze schertsvertoning toe te gaan. Er werd op diverse motie’s voorstellen gestemd waarbij het wel heel erg opvallend was dat de motie die censuur in de partij zou moeten bestrijden het niet haalde.

 

Ook in de beperkte al snel afgekapte discussie’s door de voorzitster bleek het duidelijk dat er toch wel wat aanwezigen waren die met censuur geen enkel probleem hadden en vond ik toch wel heel erg griezelig en bang, en dacht in mijn lichterlijke vermoeidheid en frustratie zelfs bruine hemden te ontwaren. De vraag van mijn kant of iemand in de zaal ook misschien wist wat er met de nogal vele inkomsten bij het hoofdbestuur gedaan werd met grote snelheid onder het tapijt geveegd en is natuurlijk vreemd.

 

Landelijk dragen niet alleen alle raadsleden van de SP een financieel deel bij, maar ook de SP fractie leden van de provenciale staten, eerste en tweede kamer. Dit naast de contributie van de circa 50.000 leden en wie weet de legaten die geschonken zijn van die moge god behoeden dat de centen goed terecht zijn gekomen.

 

Op zich zou het een vorm van idealisme kunnen zijn maar is mij het financieel doel bijster. Tot heden heb ik geen enkel project van de SP kunnen vernemen waarbij het idealisme in de vorm van b.v het sponseren van een kindertehuis, het adopteren van een Afrikaanse stad vorm is gegeven en vrees ik eerder dat de stille reserves en braaf afgestaan door de goeroe gerichte fractieleden geinvesteerd zullen zijn in obligaties, aandelen of misschien wel onroerend goed van Meneer Mens. Het uitdelen van soep aan daklozen dekt natuurlijk niet die lading, en kan waarschijnlijk al betaald worden uit de fikse rente die waarschijnlijk aan de partij worst overgemaakt wordt.

 

( Gezien het unheimliche gevoel wat ik hierbij kreeg heb ik via de plaatselijke voorzitter

inzage gevraagd in de verlies en winst rekening naast daarbij het jaarverslag.)

 

Het was duidelijk dat de wereld aan de SP in Zwolle compleet aan hen voorbij was gegaan, en telkens als ik mij kritisch uitliet over o.a de dubbele pet van Jantje Worst of het non democratisch gehalte in de partij leek het, alsof zij mij de brandstapel toewensten. Ook in aansluiting van een motie dat het toch wel tijd werd om de website’s van de SP interactief te maken d.m.v. een discussie forum gaf nogal Polit bureau achtige reacties waarbij de wereldvreemdheid van deze partij werden bevestigd.

 

Ik zag ze denken, godverdomme die fucking Internet ook, hoe komen wij daar vanaf. De man voor mij mispelde zacht, dat inloggen met wachtwoorden een heel slecht idee zou zijn en ik begreep hoe langer hoe minder van deze soap serie die mij meer deed denken aan een slecht scenario van Roman Polanski in combinatie met de zwarte sokken uit Voorthuizen.

 

Opvallend was eigenlijk dat de SP een nog triestere indruk op mij leek te maken dan de draaikonten bij de PVDA die ook al veelvuldig de gewone Nederlander naar de kloten lijkt te helpen. Help!!! Welke partij sluit nog aan bij mijn wensen.

 

Mijn enkele weken durende ervaring als SP lid zijn dan ook schokkend, bedroevend en beloofd niet veel goeds voor de toekomst. Eigenlijk had ik beter moeten weten maar deed ik wederom een poging naar een zoektocht naar nog levende oprechte Politici die de corruptie durfden aan te pakken.

 

Helaas lijken die praktisch allemaal te zijn overleden en zullen wij het moeten doen met een groep mensen die slechts voor eigen gewin, glorie en als ego verrijking onze democratie lijken te verkrachten.

 

Toch dus maar eens kijken naar het standbeeld van Fre Meis, een man met hart en nieren en die zijn naasten niet verklootte.  Een Zwolse bodemloze attractieput met de naam Ecodrome

12:14, 18/11/2007 .. Link
 

Een Zwolse bodemloze “attractieput” met de naam “Ecodrome”

 

 

In 1995 besloot de Zwolse gemeenteraad om Zwolle te verrijken met een bijzondere attractie. Deze attractie moest dusdanig specifiek zijn dat Zwolle weer op de kaart werd gezet, en dat vele mensen de weg naar Zwolle zouden weten te vinden.

 

Zonder enige consumenten of haalbaarheids onderzoek te laten raadplegen werd men het in de Zwolse raad eens, en het zou moeten gaan om een “milieu  - educatief themapark”. Hiervoor werd een stichting opgericht met de naam”Natuurmuseum Nooterhof” en zou Libema Vrijetijdsparken BV optreden als stille vennoot en IJsselhallen Zwolle als beherend BV.

 

In 1995 werd met een machtiging van het college een Commanditaire Vennootschap opgericht waarbij in 1996 de gemeente Zwolle € 7,3 ,mln. inbracht met daarnaast een forse subsidie vanaf de start van het nieuwe educatief themapark met de spetterende naam “Ecodrome” Overige vennoten betrof Libema vastgoed BV en en voor ons tot heden onbekende Zwolse bedrijven.

 

Via informatie van de Kamer van Koophandel is een inbreng van €816.804,39 terug te vinden, en betreft het een bedrag ingebracht door een niet nader genoemde vennoot. Als wij de begroting van 2007 moeten geloven betreft de stille vennoot Libema vastgoed BV, of de gezamenlijke Zwolse bedrijven. Opvallend is dat IJsselhallen Exploitatie BV beherend vennoot is en lijkt op zijn beurt weer deel uit te maken van Libema BV.

 

Puur commercieel dus, waarbij in de raadsvergadering van 26 november 2004 wederom bevestigd werd dat het Zwolse College vanaf de start van Ecodrome tot 2012 een fikse subsidie verstrekt en betreft vele miljoenen euro’s aan subsidies met als op peildatum 2005 € 917.000,-. per jaar.

 

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld aan Ecodrome waar ook weer toevallig de naam Libema opduikt die de exploitatie voor zijn rekening neemt. Ten minste, dat zou men mogen verwachten en vermoeden. Het is in het zakelijke verkeer gebruikelijk en normaal dat de exploitant betaald en niet ontvangt. Libema die als exploitant voor Ecodrome optreedt, krijgt dus vanaf de start van Ecodrome een riante bonus in de vorm van gemeentelijke subsidie waarbij het de schijn vertoond praktisch elk zakelijk risico uit de wind te nemen.

 

Daarbij vertoont het college direct de sterke schijn de omzetcijfers van hun commercieel opgerichte CV op te poetsen en daarmee een debacle en moeilijke vragen van de mede firmanten te voorkomen. Verlies in je eigen CV is natuurlijk nooit leuk!

 

Ook betreffende alleen al de €7,3 mln. geïnvesteerd kapitaal en betaald door de Zwolse belastingbetalers is het tot heden onbekend welke investeringen men gepleegd heeft om tot dit sombere miljoenenproject te komen. Het paviljoen werd voor een symbolisch bedrag van 1 Gulden door de VROM aan de gemeente Zwolle verkocht en deed dienst als paviljoen op de Floriade in 1992 in Zoetermeer.

 

Het zou absoluut mogelijkheid geweest kunnen zijn dat het ingebrachte kapitaal van €816.804,39 exclusief de jaarlijkse verstrekte subsidie conform K.v.K. inschrijving voldoende zou zijn geweest de gehele investering te doen laten plaatsvinden wat gemoeid was bij de opstart van Ecodrome.

 

Indien men er vanuit mag gaan dat de grond tijdelijk waarschijnlijk door de gemeente Zwolle beschikbaar is gesteld of gehuurd, is het voor mij een compleet raadsel waar al die miljoenen duur betaalde gemeentelijke belastingen aan uit zijn gegeven.

 

Tevens is het een compleet raadsel waarom het College conform Europese wet en regelgeving er geen openbare aanbesteding van heeft gemaakt t.a.v de exploitatie van Ecodrome. Het wekt dan ook de sterke schijn dat Libema Vastgoed BV, die vennoot was samen met de gemeente Zwolle en de overige deelnemende bedrijven hier zijn voordeel uit heeft gehaald en derden het nakijken hadden.

 

Zo goed als zeker hadden andere aanbieders in de markt zoals o.a Van der Most BV het aanmerkelijk goedkoper en beter gedaan. Dit gezien de weinige trieste negatieve bedrijfsresultaten die van het Ecodrome bekend zijn.

 

Tegelijk is het zeer vreemd en ongebruikelijk dat een commerciële exploitant die zeer vermogend lijkt te zijn een subsidie krijgt om zijn verliezen op te poetsen. Libema die Ecodrome exploiteert had natuurlijk als ondermemer de verliezen voor zijn rekening moeten nemen gezien het ondernemers risico. De jaarlijkse subsidie van €917.000,- wordt in de begroting van 2007 dan ook genoemd als een bijdrage in de exploitatie en onder de cultuurnota als subsidie.

 

Het college van de gemeente Zwolle lijkt zich daarbij boven de wet te plaatsen gezien het volgende;

 

Aangezien het College het omschrijft als subsidie kunnen wij hierbij ervan uit gaan dat deze subsidie valt onder de verordening subsidiering culturele activiteiten. Welnu, deze verordening is kraakhelder en geeft o.a aan dat een organisatie zelf minimaal 60% dient bij te dragen. Gezien de geheimzinnigheid ten aanzien van de omzetcijfers met het predikaat “geheim” voor zelfs de gemeenteraad gaan wij er hierbij vanuit dat dit niet het geval is. Dit mede gezien het feit dat er jaarlijks € 917.000,- wordt gedoneerd.

 

Tegelijk was; en is het college verplicht conform Art.1:33 t.a.v de Zwolse subsidieverordening jaarlijks een RA Accountant om een financieel verslag uit te laten brengen is het tot heden niet gebleken dat deze conform eigen verordening van het college ooit is uitgevoerd.

 

Tevens geeft idem verordening blijk van het slechts maximaal 5 jaar verstrekken van subsidie ten behoeve van culturele activiteiten. De conclusie is dan ook waarschijnlijk dat deze subsidie nimmer verstrekt had mogen worden en dat het Zwolse college zich boven de wet lijkt te plaatsen.

 

Tevens is het aandoenlijk en tegelijk triest te moeten lezen en vaststellen dat het bezoekersaantallen praktisch nooit is gehaald, ondanks het vermeende prestatie contract en het college nimmer heeft ingegrepen. Het college bleef dan ook maar stoïcijns gedrag vertonen door ernstige exploitatie tekorten bij exploitant Libema aan te vullen met de nieuwe handelsnaam subsidie.

 

Ook de Stichting Namez die namens het college de exploitatie van Ecodrome diende te blijven controleren leek niets toe te voegen aan het zinkende schip genaamd “Ecodrome” Wel werd het college diverse malen met de neus op de feiten gedrukt door St.Namez t.a.v de negatieve resultaten van exploitant Libema maar leek het college zijn kop in het zand te blijven steken door onrechtmatig een zinkende exploitant bij te springen.

 

Welke bedragen vanuit de verstrekte jaarlijkse subsidie van € 917.000,- ten goede komt aan de commerciële CV blijft geheim en buiten beeld maar het is niet aannemelijk te veronderstellen dat de overige vennoten bij een blijvend verlies niet aan de bel zouden trekken. De gevoelige vraag hierbij is dus, hoeveel kapitaal is eventueel teruggevloeid in de CV mede om de overige vennoten misschien tevreden te stellen.

 

Hierbij zou het wat aannemelijker worden waarom de Zwolse raad een beetje dom gehouden wordt. Veelal kan men dan ook geheime documenten beter interpreteren als “Het kan het daglicht niet verdragen”, maar wel met hierbij de aantekening dat dit eerst bewezen dient te worden.

 

De subsidie wordt dan ook zelf door de raad als exploitatie tekort omschreven in de raadsvergadering van februari, in 2005. In deze nota wordt tevens melding gemaakt van het eventueel aanzuiveren van de te korten bij het Ecodrome door beherend vennoot de IJsselhallen en u raad het nooit, laat dit nu ook toevallig Libema zijn die de exploitatie verzorgd in de IJsselhallen.

 

Indien men de Kamer van Koophandel raadpleegt, is dit veelal een attractiepark op zichzelf en zijn er diverse BV’s onder de handelsnaam IJsselhallen en Libema actief. Niet strafbaar natuurlijk, maar het is maar de vraag of het College expertise genoeg in huis heeft om nog iets te begrijpen van de aaneen schakeling van diverse BV’s , en om maar nog maar even de CV en stichting buiten beschouwing te laten. Het is bekend dat het zelfs voor accountants een hele klus is alle financiële transacties terug te rechercheren en op het correcte wijze te kunnen beoordelen wat verdacht of niet als verdacht beschouwd kan en moet worden. 

 

De verlies en winst rekening blijken geheime stukken voor de Zwolse gemeente raad en maakt dit alles (misschien ten onrechte) extra verdacht.

 

Indien men zich echter verdiept in de notulen van de raadsvergaderingen vertoond het college de sterke schijn de gemeenteraad te misleiden doordat er gesuggereerd wordt dat de exploitatie resultaten t..a.v het Ecodrome over exploitatiejaar 2003 t.a.v het exploitatiejaar 2002 beduidend beter zou zijn geweest terwijl dit in grafiek alleen maar een neerwaartse spiraal te zien geeft. Door deze vastgelegde verschillende feiten lijkt dus de raad compleet misleid te zijn met daarbij alle Zwolse inwoners.

 

Volgens het college handelt men conform de WOB artikel 10 en lijkt bescherming van financiële gegevens van derden te beogen. Echter wordt de WOB zo goed als zeker geheel ten onrechte aangewend  en wel om de volgende redenen;

 

  • Er wordt ten onrechte verondersteld in de raadsvergadering van 2 mei, 2006 dat het de eigen CV zou schaden ten aanzien van de concurrentie positie. Dit kan nimmer als argument aangevoerd worden aangezien er geen enkel attractiepark in Zwolle en directe omgeving in zelfde hoedanigheid te vinden is en dit t.a.v de WOB ook geen argument kan zijn. Tevens vertoond het Zwolse College de sterke schijn van belangenverstrengeling m.b.t de CV met daarin eveneens weer de o.a de Gemeente Zwolle vertegenwoordigd en Libema en Zwolse ondernemers.                                                                                                                                 
  • Tevens wordt er in de WOB gesproken over Bedrijfs en fabricagegegevens, maar lijkt de Ecodrome voor 100% uit gemeenschapsgelden gefinancierd te zijn zodat men de bedrijfsvoering en de uiterlijke kenmerken van de exploitatie direct kan vergelijken met overige objecten die onder de subsidiering culturele activiteiten vallen namelijk zoals Hedon en de Muzerie en dus ook als dusdanig toegerekend mogen worden met idem verplichtingen en dus in helder Hollands met de billen bloot moeten zodat eventuele dubieuze stelposten en eventuele belangenverstrengeling bloot gelegd zouden kunnen worden.                                                                                                                                 
  • Gezien het feit dat ook deze subsidie onder de Zwolse verordening subsidiering culturele activiteiten behoort met een jaarlijkse bijdrage van boven de €100.000,- dient met naast de jaarboeken, de exploitatie begroting het te laten screenen door een RA accountant. Aangezien deze jaarcijfers t.a.v Libema jaarlijks gedeponeerd dienen te worden bij de Kamer van Koophandel en de gemeenteraad niet kan toetsen of de subsidie verstrekking terecht is verstrekt, zijn de publieke belangen en de integriteit van het college in gevaar door als dusdanig te handelen.              
  • Aangezien het College (Gemeente Zwolle) plaatsnam in de CV en slechts alleen wederom het College de harde feiten te mogen inzien zonder inhoudelijk de raad hierin te kennen heeft dit alle schijn van belangenverstrengeling en onrechtmatig handelen. Een College is in principe in dit geval geen onpartijdige partij aangezien zij ook al deelnemen in de aan Ecodrome gelinieerde CV met eveneens weer het college (Gemeente Zwolle) die daar o.a zitting in heeft.                                                                                                        
  • Om de hoge jaarlijkse subsidie te kunnen rechtvaardigen met daarbij een gezond wantrouwen is een professionele controle van groot belang en kan alleen door voldoende transparantie worden uitgevoerd.

 

Naast de zoals bovenomschreven waarschijnlijke lage investeringen in verhouding met wat lijkt te worden gesuggereerd aan investeringen zijn de personeelskosten eveneens een bron van onderzoek. Personeelskosten lijkt men bij Ecodrome namelijk nagenoeg niet te kennen en wordt er zeer creatief omgegaan met praktisch gratis werknemers met het predikaat, vrijwilliger, stagiaire, gesubsidieerde arbeid en als toetje eens een uitzendkracht.

Hierbij dient te worden aangemerkt dat de subsidie van de gesubsidieerde arbeid niet meegenomen is in de al €917.000,- jaarlijkse te verstrekte riante subsidie.

 

Wel dient aangemerkt te worden dat €231.000,- via Libema jaarlijks weer terug schijnt te vloeien gezien de investering afspraken conform afspraak m.b.t de diverse thema’s maar lijkt mij geen enkele probleem gezien alleen al de riante subsidie die jaarlijks meer doet denken aan de hoofdprijs in de Postcode loterij.

 

Halverwege 2004 is volgens informatie van de stichting Namez bekend dat Ecodrome dat men ten hoogste 100.000 bezoekers te hebben mogen ontvangen en was dan ook gelijk een uitzondering. Daarvan betrof het slechts circa 58.000 betalende bezoekers. Na de piek van 115.000 bezoekers in 2001 lijkt Ecodrome als enige attractie over de bodemloze put te beschikken.

 

Het bezoekers aantal is natuurlijk absoluut te laag en ook het door het college beoogde streefaantal van 100.000 is op jaarbasis niet als reprensatief te beschouwen. Gezien het feit dat we hierbij praten over een vermeend attractiepark en geëxploiteerd door het miljoenenbedrijf Libema had zowel de raad en college de lat absoluut hoger moeten leggen.

 

Via Tour Press kunnen we zelfs vernemen dat de exploitant van Ecodrome en wel Libema, zelfs gratis toegangskaarten verstrekt aan gasten van drie Libema vakantieparken en betreft een publicatie uit 2006. Dat kan natuurlijk ook makkelijk gezien het College van B & W te Zwolle die toch wel blindelings miljoenen Euro’s blijft doneren in deze bodemloze put. 

 

 

Het is dus duidelijk dat Ecodrome een politieke blunder blijkt te zijn met de arrogantie dit drama niet toe te geven. Als resultaat een beloofde torenhoge subsidie t/m 2012 wat geheel in strijd blijkt met de verordening die hiervoor geldt. Het heeft er dan ook alle schijn van dat men wil doormodderen tot minimaal 2012.

 

Dit alles vertoont de sterke schijn van wanprestatie, het ongeoorloofd toebedelen van hoge subsidies aan een commercieel exploitatiebedrijf, de schijn van misleiding zowel de gemeenteraad als de Zwolse burger. Tevens lijkt het College elke transparantie uit de weg te gaan, en lijkt de WOB onrechtmatig naar eigen wensen toe te bedelen.

 

Gezien het feit dat de gemeente Zwolle in de CV actief is, en eveneens de regie lijken te hebben via de Stichting Namez over de exploitatie van Ecodrome vertoond het College de sterke schijn van verstrengelde belangen hierbij te hebben. Hierbij is de integriteit van B & W t.a.v de gemeente Zwolle in gevaar en is zeer zorgelijk en ongewenst te noemen.

 

Ik zal dan ook pleiten naar een diepgaand onderzoek t.a.v de nachtmerrie Ecodrome en vanaf de start tot heden. Het is duidelijk dat dit door een 100% onpartijdig onderzoeksbureau gedaan dient te worden en zou o.a stichting Sobi hiervoor in aanmerking kunnen komen.

 

Hierbij moeten alle facetten onderzocht worden zoals het geinvesteerde vermogen met daarbij de werkelijke uitgaven, de rol van het college en in samenhang met de commanditaire vennootschap waar eveneens het college deel van uitmaakte.                                                                                         

Natuurlijk dienen o.a alle jaarrapporten van Libema die als exploitant van Ecodrome optreedt onderzocht te worden en de uitvoering van het prestatie contract.

 

Laten wij niet vergeten dat de Zwolse burger van links tot rechts de gemeentelijke belastingen ophoesten en de Zwolse burger met deze klucht en nachtmerrie zich niet moet laten verleiden en laten misleiden.

 

Ik adviseer dan ook voor ieder belang een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden door een absoluut onpartijdig onderzoek - accountantsbureau. Alleen hierbij kan het nog duidelijk worden waar de fouten zijn gemaakt en wie hiervoor aansprakelijk kan en mag worden gehouden.

 

Het lijkt mij redelijk en billijk om dit onderzoeksbureau de Zwolse bestuurders te laten weten om direct met de exploitatie te stoppen, of een regeling te treffen met de zittende exploitant Libema en de grond aan te wenden voor o.a betaalbare woningen waar in Zwolle zo’n behoefte aan is.

 

Indien het college deze protesten en aanbevelingen blijft negeren is o.a een gang naar de rechter aannemelijk te achten om deze verspilling van belastinggeld proberen te laten stopzetten.

 

Zwolse belastingbetalers opgelet!

 

Ook belangrijke informatie ten behoeve van het in aanbouw zijnde voetbal stadion heeft het predikaat geheim gekregen. Het is maar dat u het weet,

Een gewaarschuwd mens telt voor twee is dan ook het spreekwoord.

 

 CDA maakt zichzelf weer eens belachelijk!

12:10, 18/11/2007 .. Link
 

CDA maakt zichzelf weer eens belachelijk! 

 

Hebben we recentelijk nog moeten vernemen dat de christen unie de homo’s naar de brandstapel wenste. Hebben we net ook nog moeten vernemen dat Übermensch Wilders slechts het Germaanse ras leek te accepteren gezien de oliedomheid ook nog te denken dat de moslimreligie op het voorhoofd gedrukt staat. Hebben we nu weer te maken met een absoluut wereldvreemde partij die het nog bonter maakt.

 

Ja alle Nederlanders hebben deze gotspe kunnen vernemen, het CDA wenst een stemming over een eventuele parlementaire enquête m.b.t de zoektocht waar de onderwereld de bovenwereld kruist.

 

Ik vraag mij dan ook werkelijk af komen deze mensen dan werkelijk niet verder dan de kerk of Voorthuizen, of gebruiken ze misschien de drugs die al sinds enige tijd zoek zijn geraakt onder het bewind van nog onze super minister jawel hier komt hij Jan Pieter Hein Donner. Nu had ik op de lagere school al een hekel aan de havermout kids die zo nodig drie namen moesten hebben en verdomd ik heb gelijk.

 

Maar goed nu even die club die CDA heet, welnu beste christenen van het CDA, ik kan mij vergissen maar het is ook verrekte moeilijk om nog het verschil te zien of wij met de boven of onderwereld te maken hebben. Misschien kunt u eens bij uw eigen minister beginnen en is te vragen waarom hij diverse topambtenaren van justitie bescherming bood en biedt, terwijl deze ambtenaren waaronder officieren van justitie zo nodig moesten knoeien met kids. O ja ik begrijp het al, dat was de wil van god.

 

Maar goed, iets wat dichter bij huis misschien en wel leuk voor de Oranje fans, wat deed toch die ondeugende Mabel Wisse Smit in dat lievelingsbootje bij Dhr. Bruinsma, ach ik begrijp het al, zeillessen natuurlijk.

 

Nu voor de geleerde CDA aanhang, en om het spannend te maken ga ik even een tipje van de sluier oplichten, hier komt hij dan: Gladio. Nee Gladio is geen bloem, gladio is een geheime fascistoide para militaire organisatie die al diverse malen zgn. door die brave overheid zou zijn opgeheven. Nu ga ik het nog moeilijker maken, Gladio leverde wapens aan de onderwereld. Welnu, misschien een aanknopingspunt om eens de AIVD of de MID te bellen.

 

Okay, nu even een voorbeeld voor de CDA dames die zo graag boodschappen doen bij AH en de miljoenenfraude met AHOLD waarbij die keurige meneer van der Hoeven en Meneer Meurs de kluit zo lekker bedonderden. Geen gevangenisstraf niets detentie voor de heren maar o mijn god hoe kan dat nou?

 

Okay, nu voor de echte CDA aanhang en wonende in Amsterdam Zuid of het Gooi, wie hadden wij ook weer als witwasser in Amsterdam, O ja meneer E. en wat denkt u CDA wie zou die hypotheek hebben verstrekt, het bijbelstudiefonds? Nee natuurlijk niet waarschijnlijk alle grote banken in Amsterdam inclusief menige corrupte notaris. Dit is simpel terug te vinden indien men een bijbelstudie zou volgen bij het kadaster.

 

Tja, en dan hebben wij de bouwfraude waarbij diverse personages uit de bovenwereld waaronder uw oude collega mevrouw Jorritsma zo weinig wist te onthouden tijdens het verhoor, en waarbij meineed diverse malen is aangetoond. Waarom zijn toch al die bouwbedrijven niet vervolgd behoudens wat boetes? Precies ons kent ons en wij houden ons kerkje toch lekker schoon vindt u niet?

 

En nu komt misschien de grootste knaller van het vuurwerk, Dhr.Dhr.LS Verhoef traceerde een mega fraude in honderden gemeenten in Nederland waarbij miljarden buiten de boekhouding werd gehouden.

 

Het was helaas niet veel beter bij de provincie’s en het was, en is nog steeds fraude. Al Capone had het niet beter georganiseerd en het is dan ook triest dat de uitstekende accountant die dit ontdekte monddood is gemaakt doordat hij te veel wist.

 

Ja, de zoveelste klokkenluider die met een fooi achter de geraniums gezet wordt omdat dit land zo verrekte corrupt is. Verteld u niet dat dit niet hebt geweten zoals dat wel vaker gebeurde in de vorige eeuw want u bent uitvoerig geinformeerd door voorgenoemde.  

 

Welnu, het CDA kan beter beginnen eerst zijn eigen gelederen aan een strenge integriteit test onderwerpen. Mochten zij nog steeds geen aanknopingspunten kunnen ontdekken doen website’s zoals  www.leoverhoef.nl   -  www.sdl.nl   -  www.klokkenluideronline.nl  -  www.deprobleemfabriek.nl  waarschijnlijk wel wonderen.

 

Mocht u nog steeds een parlementaire enquête wensen hoor ik het wel.     De Miljoenendans van de SP

12:04, 18/11/2007 .. Link
 

De miljoenendans bij de SP en de zoektocht naar socialisme en idealisme.

Een inkijkje in de vette koekjes trommel van de SP

 

In een al eerder geplaatste posting van mij op deze weblog gaf ik al reeds aan op zoek te zijn naar de jaarcijfers van de SP. Op de ledenvergadering van de SP wisten diverse leden wel te vertellen dat het wel goed zat met die geldbuidel in Rotterdam. Waarschijnlijk ben ik iets te lang ondernemer geweest door als een lopende calculator door het leven te gaan, met daarbij een gezond stukje wantrouwen.

 

Iedereen in Nederland weet dan ook ondertussen wel dat de SP bestuurders vanuit de gemeenteraad  - provinciale staten  -  eerste en tweede kamer een belangrijk deel van hun inkomen inleveren ten behoeve van de partij, en dit afgezien van de circa 50.000 leden die eveneens braaf hun contributie over lijken te maken. Heel wat centjes natuurlijk,en omdat mijn lidmaatschap van de SP nog vrij maagdelijk was, vond ik een nodige check van groot belang. Ik wil altijd weten waar ik mijn centjes aan betaal, en dat geeft natuurlijk wel eens wat conflicten aangezien de bovenwereld ons net zo vaak lijkt te misleiden dan de onderwereld.

 

Aangezien de ledenvergadering mij geen toevoegende waarde bood, berichtte ik de plaatselijke afdeling van de SP en het hoofdbestuur. Ik ontving tenslotte de verkorte jaarrekening  - jaarverslag en heb direct maar naar de volledige geconsolideerde jaarrekening gevraagd maar heb ik het stille vermoeden dat die nimmer zal volgen. Onderstaande conclusie is dan ook een voorlopige maar met die aantekening dat bij de complete geconsolideerde alleen nog maar meer opvallende feiten aan het licht zullen komen.

 

Deloitte bericht dan ook terecht dat de verkorte jaarrekening niet als reprensatief te beschouwen is, en dat zij zich beroepen op het bestuur van de vereniging die de verantwoordelijkheid heeft t.a.v het opstellen van de feiten. In principe stelt dan ook de verkorte versie van het jaarrapport weinig voor, en lijkt dit rapport te voldoen aan de minimale eisen die de overheid lijkt te stellen en gebaseerd op het vertrouwen van de vereniging.

 

Maar nu eerst even terug naar onze gezags getrouwe bestuurders van de SP die al jaren braaf hun halve knip of meer terug laten vloeien in de SP staatskas. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat wij hierbij te maken hebben met een socialistische vereniging, met gesuggereerde idealen en wat betekent dit nu ten aanzien van het financiële beleid. Zo informeerde ik bij diverse ex SP bestuurders en bestuurders die nog in functie waren van de SP of zij ook eigenlijk mij konden uitleggen wat het nut was, en de eventuele toevoegende waarde van hun maandelijkse afdracht. Nee, was volmondig het antwoord, en is natuurlijk triest maar tegelijk schokkend. Tijdens mijn korte onderzoek vertoont de partij meer overeenkomsten van een sekte dan een politieke partij gezien de vele ja knikkers en de goedgelovigheid. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat honderden SP bestuurders zo’n boter op het hoofd hadden door niet in te zien dat al dat overgemaakte kapitaal geen enkele bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij en jawel die maatschappij die meneer Marijnissen wel even zou voorthelpen.

 

Het jaarrapport is dan ook verbijsterend en het had het rapport van de plaatselijke Rabobank niet misstaan. Nee, geen bijdragen aan de voedselbank, nee geen projecten tegen armoede bestrijding, nee geen hulp aan kansloze jongeren of wie dan ook uit de shit te helpen. Dat had men toch wel mogen verwachten, van die knoestige idealistische socialisten maar die in werkelijkheid het geldpakhuis van Dagobert Duck bewaken. Zover het beperkte rapport zich laat zien is er geen vleugje van enig idealisme of socialisme te bespeuren en is onthutsend te noemen.

 

Het reserve kapitaal staat op 31  - 12  - 2006 op € 3.814.600 inclusief het netto resultaat van € 1.307.800,- over eveneens 2006. Ook te vertalen als netto winst of terwijl overwinst. Ja, u leest het goed, netto winst en grotendeels tot stand gekomen door de afdracht van de volksvertegenwoordigers en dan te bedenken dat dit soort verenigingen geen winst mogen maken!

 

Het eigen onroerend goed inclusief inventaris staat op de balans tegen een waarde van € 1.721.500 en lijkt gezien de beperkte informatie hypotheekvrij te zijn. Indien we de reserves en het roerend (inventaris) en onroerend goed even optellen komen we uit op maar liefst € 5.536100,- en doet meer denken aan de jackpot van de staatsloterij dan aan een vereniging met idealisten en socialisten die natuurlijk met al dat geld belangrijke projecten hadden kunnen opzetten die van groot maatschappelijk belang hadden kunnen zijn.

 

Was het dan ook niet zo geweest dat juist de kiezer weer vertrouwen terug gekregen zou hebben in de politiek? Gezien de afdracht van de volksvertegen –woordigers in 2006 en de geen toevoegende waarde van deze onzin hebben de volksvertegenwoordigers in 2006 gezien het netto resultaat 44,26% te veel  overgemaakt aan het hoofdbestuur van de partij. Tegelijk is het zorgelijk dat er veelal met verzamelposten wordt gewerkt waarbij de leden maar moeten raden hoe deze exclusieve verzamelposten tot stand zijn gekomen.

 

Bovengenoemde € 5.536100,- is exclusief de lieve som van € 199.900,- aan voorzieningen. Ook de voorraad van de drukkerij is niet in het jaarrapport opgenomen en kan al gauw oplopen boven de € 150.000,- Gezien het beperkte rapport moeten we voorlopig even raden waar o.a de voorzieningen voor bestemd zijn maar vooralsnog kan dit alles zijn, zoals pensioenvoorzieningen voor de partij bobo’s, of onvoorziene representatie kosten. De ingewijden onder ons weten dat representatie kosten een zeer breed begrip is en dat deze stelpost ook moeilijk te controleren valt.

 

Opmerkelijk is dat de verkiezingscampagne uit 2006 in tegenstelling met de begroting over 2006 maar liefst € 1.000.000,- duurder leek uit te vallen. Ach, ja een miljoentje meer of minder maakt toch niet uit toch? Tevens wordt melding gemaakt over het beleggen in obligaties en is het maar de vraag of de leden hiervan op de hoogte zijn, en welk democratisch besluit hieraan ten grondslag zou liggen deze bancaire transactie zijn volmacht te geven. Tevens lijkt het SP bestuur in Rotterdam zich te verraden door de SP niet de status van coöperatieve vereniging te geven om desgewenst zowel de bestuurders en leden deelcertificaten te verstrekken. Dit had natuurlijk meer gepast bij een vereniging die maar blijft roepen dat zij sociaal en rechtvaardig zijn. Maar goed de AIVD kan rustig adem halen want de SP vertoond de schijn geen enkele rooie hond nog in zijn gelederen te hebben, en is het socialisme ook door de SP aantoonbaar naar het graf gedragen.

 

Gezien het feit dat zoals ik al eerder stelde er geen enkele meerwaarde schuilt in de miljoenen euro’s die afgedragen worden zou ik als SP lid ernstig protesteren tegen deze handelwijze en dat doe ik dan ook hierbij.

 

Beste SP leden wordt wakker en let toch op uw centjes,

 

G.Biesma

Zwolle

 

 

 NSB Verdriet

18:00, 10/8/2007 .. Link

Op 8 augustus 2007 keek ik met de nodige verbazing en walging naar het programma Netwerk van de EO.Het onderwerp ging over NSB vrouwen die na de oorlog werden opgepakt en geditineerd werden.

Enkele dochters van deze NSB vrouwen deden via netwerk hun beklag gezien de slechte behandeling in gevangenschap volgens hun.

 

Het is natuurlijk de wereld op zijn kop natuurlijk he, eerst sympatiseren met het slechtste nazi regime wat de wereld ooit gekend heeft, en dan ook nog het Center Parcs gevoel willen hebben.

Iedereen wist waar de NSB voor stond en zijn zij mede aansprakelijk voor de deportatie en moord op duizenden joodse kinderen en volwassenen.

Voor enkele centen verrieden zij hun Joodse buren en "The devil was insite them" De NSB's hebben zeer veel geluk gehad dat koningin Wilhelmina de grootste blunder van de twintigste eeuw liet gebeuren door al die fascisten en verraders amnestie te geven.

 

De beste oplossing was geweest door deze fascisten statenloos te maken, en eveneens weer de huizen te confisqueren die zij vaak gestolen hadden van  de vele Joodse Nederlanders die nooit meer terug zijn gekomen.

Het lijkt mij dan ook beter dat de EO zijn onderwerpen beter uitkiest aangezien ik niets heb met fascisten en landverraders. Nu is het wel een feit dat vele NSB érs gelovig waren dus waarschijnlijk die link naar de EO.

De NSB stond en staat voor een onherstelbare menselijk en financieel drama en in mijn optiek hadden alle NSB'ers inclusief partner minimaal levenslang moeten hebben.

Het uitlikken van een WC door onze NSB slachtoffertjes zoals werd gesuggereerd in de documentaire valt in het niets ten aanzien van de zieke geest van de fascistoide oorlogsmachine waar menige NSB ster waarschijnlijk een natte doos van kreeg.

 

Een excuus voor hun wangedrag lijkt mij meer op zijn plaats en wil ik hen adviseren het kleine leed wat hun terecht overkwam in stilte te aanvaarden. Voor de echte EO kijkers deze mensen komen in de hel!{ Last Page } { Page 1 of 2 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Hyves
Joris.D
Polder Dictatuur

Categories


Recent Entries

Jezus was even in Steenwijk
Natuurlijk mogen witte boorden fout parkeren
Het verval van de Nederlandse Politiek
Het vergeten kapitaal van Bos en Balken ellende
Nederland compleet doorgeslagen!

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer