Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
FinanciŽle markten Hasna en Kazin

Description

FinanciŽle markten Hasna en Kazin


«  December 2017  »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends

Opdracht 2 , 3 juni , Imad, Lyly, Vanessa, Jahida, Kazin

Opdracht 2: week 6
A

 1.                 Eigen vermogen

 

 2.Vreemd Vermogen

Zakelijke titels, geeft recht op eigen vermogen, hier vallen bijvoorbeeld aandelen

Nominale titels, geeft recht op vreemd vermogen, hier vallen bijvoorbeeld obligaties

Uitkering in dividend en ook recht op zeggenschap

Uitkering in couponrente

De uitkering van het dividend kan variëren

De uitkering van couponrente is een vaste percentage

 

B
1. Het eigen vermogen is te vergroten door het investeren in je inventaris.
2. Ook is het eigen vermogen ook te vergroten als je geen dividend uitkeert, hier in plaats van kan je stockdividend uitkeren.
3. Door aandelen uit te geven aan ondernemingen.

C
 Als je weet dat de waarde van het aandeel in de toekomst zal toenemen, dit omdat je verwacht dat de winst van de onderneming zal stijgen.

D.

E(Ri) = Rf + (E(Rm)-Rf)xB= -0,3+ (6+0,3)x1,4=8,52 à CAPM model
1,40/0,0852-0,05=39,77
à dividend groei model
Dit aandeel is niet koopwaardig, omdat het dividend per aandeel boven de introductiekoers zit. Het zou alleen koopwaardig zijn als het dividend tussen €20,00 en €25,00 zit.

 

E.          

Het is passend dat hij 10% van zijn vermogen in aandeel AZR belegd. Dit toont aan dat hij niet al zijn vermogen belegt in 1 bedrijf, maar in meerdere. Volgens het CAPM model kan het uniek risico door spreiding in de aandelenportefeuille worden verminderd. Dat geldt niet voor marktrisico. Bij toevoeging van aandelen aan de portefeuille neemt het uniek risico toe, maar het marktrisico neemt niet af, dat komt doordat elk aandeel aan marktrisico is verbonden. Wel geldt dat de mate waarin een aandeel te maken heeft met marktrisico per aandeel verschilt. Sommige aandelen hebben een groter marktrisico, bv omdat ze conjunctuurgevoeliger zijn dan andere. De maatstaf die het marktrisico van een aandeel aangeeft is de Bèta.

 

 

F.

Beurskoers aandeel= contante waarde van dividend over een jaar+contante waarde van beurskoers over een jaar

22,50 - 1,40= 21,10

 

 

 

 

G

 Kazin Ali, Jahida Zamal & Hasna Maada

2FSM2

 

Vraag 1

a. Formule: Beurskoers aandeel A=dividend over een jaar/(geëist rendement op A-groeivoet van het dividend op A)

Geëist rendement=1,20/40,185=0,02986189*100=2,98%

 

b. Het geëiste rendement is afhankelijk van de verhouding tussen risico en rendement. Hoe hoger het risico, des te hoger het geëiste rendement.

 

c. Wij vinden het rendement hoog. Vergeleken met andere fondsen zijn de rendementen lager dan 2,98% of negatief.

 

http://www.morningstar.nl/nl/fundquickrank/default.aspx

 

Vraag 2

Formule: Beurskoers aandeel A=dividend over een jaar/(geëist rendement op A-groeivoet van het dividend op A)

Geëist rendement=1,98/40,185=0,04927212*100=4,92%

 

Vraag 3

Formule: Beurskoers aandeel A=dividend over een jaar/(geëist rendement op A-groeivoet van het dividend op A)

Beurskoers: 1,20:(3-1,5)= 0,8*100= 80

 

Vraag 4

a. σ = Sx = √( ∑ ( (xi - xgem)2 / nx) ) oftewel wortel van de variantie

 

Sx = σ = de standaarddeviatie van getallenreeks x.

Xi = de waarde van getal i in de getallenreeks.

Xgem = het gemiddelde van de getallenreeks (som getallen / aantal)

Nx = het aantal getallen in de proef

 

b.

 

 

 

 

 

 

 

 Vraag 5

Spreiden zorgt voor betere opbrengsten en risicoverspreiding. Op de afbeelding op (blz 191) is dan ook het behaalde volatiliteit te zien als een investeerder verschillende combinaties aanhoudt. Het effect van risico reductie is des re sterker naarmate de aandelen meer van elkaar verschillen. In dat geval is de correlatie tussen de aandelen rendementen kleiner. Negatieve correlatie is niet nodig om risicoreductie te behalen.

 

Vraag 6

SD geeft het totale risico weer. Bèta gaat alleen over het marktrisico. Het marktrisico wordt het systematisch risico genoemd. Deze risico toont aan hoe het aandeel reageert op macro-economisch omstandigheden. Het niet systematisch risico gaat over de risico die je specifiek loopt als onderneming zelf.

 

Vraag 7

Volgens de efficiëntie markthypothese is een aandeel met relatief hoog rendement, een aandeel met relatief groot risico. Dit komt doordat informatie over het risico van het aandeel in de koers is opgenomen. Dus als een aandeel extra rendement geeft bovenop het systematische risico dan heeft het blijkbaar meer risico.

 

Vraag 8

Bèta, de risicomaatstaf van de CAPM-model lijkt op een goede risicomaatstaf. Overigens, bèta voor individuele aandelen zijn niet stabiel over de tijd, en zijn erg gevoelig voor de market proxy waartegen ze gemeten worden. De technische analyses, wat de prijsbewegingen van de aandelen in het verleden toont en de fundamentele analyse, die meer basisinformatie over de vooruitzichten voor de individuele bedrijven en de economie analyseert, lijken consistente voordelen op te leveren. Het lijkt erop dat het lopen van groter risico de enige manier is om een hoger rendement te behalen. Helaas bestaat een perfecte risicom


Posted: 23:39, 27/5/2016
Comments (0) | Add Comment | Link

money for nothing

Opdracht: money for nothing

 

 1. De eerste stap bij het totstandbrengen van de ECB was het in 1988 genomen besluit om een economische en monetaire unie te realiseren: vrijheid van kapitaalverkeer binnen Europa, een gemeenschappelijke monetaire autoriteit en een gemeenschappelijk monetair beleid in het hele eurogebied.

De geschiedenis van de ECB https://youtu.be/be9GClDljXc

De ECB is een officiële instelling van de EU en vormt het hart van het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). Ruim 2.500 medewerkers uit heel Europa werken bij de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland. Zij zijn verantwoordelijk voor een reeks van taken en werken hierbij nauw samen met de nationale centrale banken van het Eurosysteem en, voor het bankentoezicht, met de nationale toezichthouders binnen het SSM.

De President van de ECB is Mario Draghi en de Vice-President is Vítor Constâncio. Het belangrijkste besluitvormend orgaan is de Raad van Bestuur van de ECB, die bestaat uit de zes leden van de Directie van de ECB plus de gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de 19 landen van het eurogebied. https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/html/index.nl.html

 

 1. De belangrijkste doelstelling van de ECB is het behoud van prijsstabiliteit. Het handhaven van stabiele prijzen moet bijdragen aan verbetering van de economische vooruitzichten en verhoging van de levensstandaard in de eurozone. 

Aanvankelijk was er geen kwantitatieve definitie vastgesteld van wat prijsstabiliteit precies inhoudt. In oktober 1998 bepaalde de Raad van Bestuur van de ECB dat prijsstabiliteit inhoudt dat de inflatie gemiddeld 'onder, maar dicht bij 2 procent' ligt. 

De ECB kijkt alleen naar prijsstabiliteit, haar beleid is niet gericht op het aanjagen van economische groei. https://www.europanu.nl/id/vhwohwhltpgo/economisch_en_monetair_beleid

 

Voordelen Prijsstabiliteit

 • Vermindert het marktverstorende effect van belastingheffing en sociale zekerheid
 • Voorkomt ongewenst herverdeling van welvaart 
 • Aanhouden van cash is niet nadelig
 • Geen onnodige hedging transacties

 

 1. Er zijn drie monetaire beleidsinstrumenten waarmee het Eurosysteem de liquiditeitspositie van het bankwezen beïnvloedt. Hiermee stuurt het Eurosysteem de korte geldmarktrente normaal gesproken naar het niveau van de centrale beleidsrente zoals die door de Raad van Bestuur van de ECB is vastgesteld met het oog op handhaving van prijsstabiliteit.

 

De drie beleidsinstrumenten zijn: 

 

de reserveverplichtingen

de open markttransacties

de permanente faciliteiten

 

 

Reserveverplichtingen

 

Kredietinstellingen in het eurogebied zijn verplicht gemiddeld een bepaalde hoeveelheid geld, de zogenaamde minimum reserves, aan te houden bij hun nationale centrale bank. Meestal voor een periode van 6 weken. De reserveverplichtingen dragen normaal gesproken bij aan een tekort aan liquiditeiten (geld) in het eurogebied. Banken zijn daardoor afhankelijk van de ECB voor het verkrijgen van liquiditeiten.

 

De open markttransacties

 

Dit zijn transacties waarmee de ECB herfinanciering verstrekt aan banken, om te kunnen voorzien in hun behoefte aan geld, of waarmee overtollige liquiditeiten aan het systeem worden onttrokken. Om het Eurosysteem voor mogelijke verliezen te behoeden, vindt kredietverlening alleen plaats tegen onderpand. Er zijn verschillende open markttransacties die kunnen worden onderverdeeld naar doel en frequentie:

 

Basis-herfinancieringstransacties

Dit is de belangrijkste vorm van liquiditeitverstrekking aan banken.  Basis-herfinancieringsoperaties worden in de regel uitgevoerd als variabele rentetender, d.w.z. de hoogste bieders krijgen als eerste hun liquiditeiten toegewezen totdat het totale door de ECB te verstrekken bedrag is bereikt. De tender voor de basis-herfinancieringstransacties vindt wekelijks plaats en de looptijd bedraagt één week.

Langerlopende herfinancieringstransacties

Hiermee kunnen kredietinstellingen maandelijks liquiditeiten verkrijgen voor een periode van in principe drie maanden.

Fine-tuning transacties

Deze transacties geven de ECB de mogelijkheid om snel en effectief in te spelen op een onvoorziene toe- of afname van liquiditeiten op de geldmarkt, die kunnen leiden tot ongewenste veranderingen van de rente. 

Structurele transacties

Deze transacties kunnen worden uitgevoerd om de structurele liquiditeitspositie van de kredietinstellingen in het eurogebied te beïnvloeden.

Zie voor de meest actuele informatie over de Basis- en langerlopende herfinancieringstransacties de website van de ECB.

 

Permanente faciliteiten

 

Via de permanente faciliteiten kunnen kredietinstellingen op eigen initiatief overnight aanvullende liquiditeiten opnemen (marginale beleningsfaciliteit) of overtollige liquiditeiten op rekening zetten (depositofaciliteit).

 

 

 

 

Marginale beleningsfaciliteit

De marginale beleningsfaciliteit biedt kredietinstellingen die in de geldmarkt niet in hun liquiditeitsbehoefte kunnen voorzien, de mogelijkheid extra liquiditeiten tegen onderpand te verkrijgen. Het gaat hier om kredieten met een looptijd tot de volgende morgen (overnight). 

De rente die hiervoor wordt betaald, is de marginale beleningsrente. De marginale beleningsrente ligt in de regel 100 basispunten boven de minimum biedrente. Deze rente geeft daarmee de bovengrens van de geldmarktrente aan.

 

Depositofaciliteit

De depositofaciliteit biedt kredietinstellingen de mogelijkheid om overtollige liquiditeiten tot de volgende morgen op deposito bij een van de nationale centrale banken te zetten. De rente die over de aangehouden deposito's wordt vergoed is de depositorente. De depositorente ligt in de regel 100 basispunten onder de minimum biedrente. Deze rente geeft daarmee de ondergrens van de geldmarkt aan.

 

 

 1. 3 maands Euribor 

 

              Rente ECB lange termijn

 

 

               Aan de grafieken is te zien dat de 3maands Euribor en de rente van de ECB op lange       

               termijn op hetzelfde moment stijgen en dalen. 

 

 

 

 

5.Vooral sterk verband tussen reporente en korte hypotheekrente

Vooral de korte hypotheekrente (met een rentevaste periode tot en met 1 jaar)    hangt sterk samen met de reporente van de ECB. Rentevoeten van hypotheken met een lange rentevaste periode worden in veel mindere mate beïnvloed door de hoogte van de reporente. De korte hypotheekrente daalde van 6,0 procent in oktober 2008 tot 3,5 procent in april 2009. Vervolgens liep de korte hypotheekrente weer iets op, tot 3,8 procent in juni. De rentevoeten van de hypotheken met een langere rentevaste periode veranderden na april nauwelijks. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2009/34/renteverlagingen-ecb-leiden-doorgaans-tot-lagere-hypotheekrente

 

 

6. http://www.nu.nl/economie/4193328/maatregelen-ecb-hebben-nieuwe-diepe-recessie-voorkomen.html

 

7.


Posted: 01:18, 29/4/2016
Comments (1) | Add Comment | Link

FinanciŽle markten case 2 Hasna en Kazin

 

Financiële markten:  case 2

 

 

Vraag 1

Beschrijf de verschillende voor-en nadelen van financiering met vreemd vermogen en eigen vermogen door ondernemingen vanuit het perspectief van de ondernemer.

 

voordeel vv: Het voordeel van het financieren van je bedrijf met vreemd vermogen is dat de rentepercentages altijd lager (behoren te) liggen dan de winstuitkering die je aan aandeelhouders moet betalen.

voordeel ev: et is geld waarover geen rente hoeft te worden betaald. Je hebt dus geen rentekosten en je hebt dus ook geen last van renteschommelingen.

nadeel vv: Je hebt altijd te maken met vaste rentekosten ook al hoef je niet direct af te lossen. Deze rentekosten zal je ook moeten betalen als er (nog) geen winst wordt gemaakt.

nadeel ev: Een nadeel is dat een deel van het bedrijf in de vorm van aandelen in het bezit komt van andere personen dan de bedrijfseigenaar. Daarmee hebben anderen dus ook zeggenschap over het bedrijf. En in het geval er winst gemaakt wordt is het gebruikelijk om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders.

 

http://www.technoventure.nl/financiering/de_financiering_van_je_bedrijf_met_vreemd_vermogen.php

http://www.technoventure.nl/financiering/de_financiering_van_je_bedrijf_met_eigen_vermogen.php

Wat is de belangrijkste bron van vermogen van Nederlandse ondernemingen in het midden-en kleinbedrijf medio 2015? In hoeverre is er een verschil met het grootbedrijf in Nederland in 2015? Geef de bedragen weer.

 

 

Vraag 2

Geef de ontwikkeling van de Nederlandse kapitaalmarktrente weer vanaf 1-1-1990 tot en met nu.

 1. Wanneer was de kapitaalmarktrente gedurende deze periode het hoogst? Hoeveel bedroeg de marktrente op dat moment?

Jaar 2000 en bedroeg 5,5%

 1. Wanneer was de kapitaalmarktrente gedurende deze periode het laagst? Hoeveel bedroeg de marktrente op dat moment?

Jaar 2015 en bedroeg 0%

 1. Vergelijk de ontwikkeling van de inflatie in Nederland met de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Wat kun je concluderen m.b.t. de ontwikkeling van de reële rente?

Dat de inflatie in 2015 ook erg is gedaald naar 0,70 en de kapitaalmarktrente was in 2015 ook 0. 

 

 

http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/kapitaalmarktrente.asp

http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland.aspx

 

Vraag 3

A.  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A

http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q5DL&tab=2

-Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R EUR

http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WLOS

-AEGON Europees Obligatie Fonds Inc

http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GBH

-Allianz Euro Credit SRI - R – EUR

http://www.morningstar.nl/nl/fundquickrank/default.aspx?category=EUCA000690

-AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class I2 Acc

http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000H3UM

 

 

 

Vraag 5

 

 1. A.    Het maximale rendement dat mevrouw Minimaal kan realiseren is 8,5% van het bedrag dat ze wilt investeren. Dus 8,5% van €1000 is €85.
 2. B.    Het maximale risico dat mevrouw Minimaal loopt bij deze investering, is het kwijtraken van het bedrag dat geïnvesteerd is door haar.. Zo een situatie kan voorkomen op het moment dat er geen vraag is naar de aangeboden producten van de ondernemer en hierdoor geen winst gemaakt wordt  en het bedrijf failliet wordt verklaard.

 


Posted: 12:22, 27/4/2016
Comments (1) | Add Comment | Link

China Syndrome

CHINA SYNDROME

1. Verloop van het BBP van China tussen 1990 en 2014

 

Gross domestic product (GDP); China; 1970-2014

year

bln. US dollars

per capita, US$

growth, %

share, %

current prices

prices 1970

current prices

constant prices

World

Asia

Eastern Asia

1990

396.6

398.7

346

3.9

1.7

7.2

9.8

1991

413.5

435.8

354

9.3

1.7

6.8

9

1992

493.4

498.1

417

14.3

1.9

7.4

9.8

1993

620.5

567.3

520

13.9

2.4

8.3

10.7

1994

564.4

641.6

467

13.1

2

7

9

1995

734.4

712.2

610

11

2.4

8.1

10.4

1996

864.3

782.7

711

9.9

2.7

9.8

13

1997

961.9

854.7

783

9.2

3.1

11.2

15.2

1998

1028.8

921.4

836

7.8

3.3

13.3

17.8

1999

1092.6

991.4

879

7.6

3.4

12.7

16.8

2000

1208.9

1074.7

967

8.4

3.6

13

17.2

2001

1336.9

1163.9

1066

8.3

4

15.4

20.5

2002

1468.9

1269.8

1161

9.1

4.3

16.5

22.4

2003

1660.7

1396.8

1302

10

4.3

16.8

23.2

2004

1952.6

1537.9

1516

10.1

4.5

17.6

24.7

2005

2291.4

1711.7

1785

11.3

4.8

18.9

27.5

2006

2751.9

1929.1

2118

12.7

5.4

20.9

31.5

2007

3542.4

2203

2693

14.2

6.1

23.6

36.6

2008

4564.5

2414.5

3424

9.6

7.2

26.3

41.1

2009

5071.1

2636.6

3817

9.2

8.5

28.8

43.5

2010

6005.4

2916.1

4472

10.6

9.1

29.3

45.1

2011

7442

3193.1

5535

9.5

10.2

31.3

48.5

2012

8471.4

3439

6272

7.7

11.4

33.6

51.4

2013

9518.4

3703.8

7064

7.7

12.5

37.2

57.3

2014

10430.6

3974.2

7698

7.3

13.4

39.4

60.1

       

245.7

     
               

Gemiddeld groeipercentage

: 9.828

           

2.
Primaire sector = De primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. Deze sector beslaat de sectoren landbouw, veeteelt, jacht, visserij en de delfstoffenwinning. De verwerking van deze grondstoffen gebeurt in de secundaire sector.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: in het overzicht hierboven is te zien dat de primaire sector in China daalt van 1990 tot en met 2013. De daling is ongeveer 63,6%

Secundaire sector = . Deze sector staat bekend als de industrie. Dit behelst alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerken. De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: In het overzicht is te zien dat er over de jaren heen schommelingen zijn in de secundaire sector. In 1990 is de secundaire industrie erg laag, namelijk 41% en in 2013 is dit 44%. Tussen de jaren 1990 en 2013 zijn de percentages wel hoger.

 

 

 

Tertiaire sector = Deze sector omvat de commerciële dienstverlening: bedrijven die met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, groothandels, transportbedrijven, verhuurders, uitzendbureaus, accountants, advocaten, adviseurs en ICT-bedrijven.

 

Toelichting: Het aandeel in de tertiaire sector neemt toe tussen 1990 en 2013. In het overzicht is een stijgende lijn te zien. Tussen de jaren 1990 en 2013 is het gestegen met ongeveer 41,5%.

Conclusie: Uit alle overzichten van de sectoren is gebleken dat China tussen de jaren 1990 en 2013 zich meer is gaan focussen op de commerciële dienstverlening en minder op de agrarische sector. En in de industrie schommelt dit van hoog naar laag.

3.
Y – (C + I + O) = (E – M)
(S –I) + (B – 0) = (E – M)

Y= 10320,70
C= 3954,28
I= ?
O= 1408,39
E= 2342,09
M= 1959,14

http://www.theglobaleconomy.com/China/exports_dollars/ http://www.kushnirs.org/macroeconomics_/en/china__gni.html

4. Verschillen beurs China en die van Europa of VS
De enige verschil die wij kunnen vinden is dat de beurzen in China zijn veel lager dan in Europa en VS. Verder heeft de overheid invloed op de koersen in China en in Europa en VS zijn dit onafhankelijke banken. In Europa de ECB en in VS de FED.

 

 

 

5.
Gevolgen voor een koerscorrectie op de Chinese aandelenbeurzen

6.
- Financiële Intermediairs
xxx
- Besparingen
Binnenlandse besparingen zijn hoog en er bestaan kapitaalcontroles om het risico van kapitaalvlucht te beperken. Dit creëert tezamen een vangnet voor de economie om eventuele uitwendige of inwendige schokken op te vangen.

- Kredietverleningen
Pas nadat verregaande maatregelen werden genomen, zoals een sterke verlaging van de rente en reservevereisten voor banken, nam de leningengroei tegen het einde van vorig jaar en in het begin van 2016 weer toe. Dit zou ook de investeringsgroei weer moeten stimuleren, al is dat in de cijfers vooralsnog niet erg zichtbaar. In Nederland is de rente nog steeds redelijk hoog. Investeerders zijn terughoudend.

Bronvermelding
http://www.investopedia.com/articles/investing/103114/chinas-gdp-examined-servicesector-surge.asp

 


Posted: 17:42, 25/4/2016
Comments (1) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer