Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Holebi Events Presents

Even Voorstellen wie wij zijn

Posted in Unspecified

Hallo Lezers,

 Via deze weg willen wij u vanuit Holebi Events zelf op de hoogte brengen waarmee wij bezig zijn. Wat wij gaan doen en wie wij zijn. Dit om mistoestanden en misvattingen te voorkomen.

Ten eerste willen wij even wat rechtzetten. Wij zijn op dit ogenblik een Feitelijke Vereniging met Statuten en een Bestuur bestaande uit drie Kernleden en Drie Jeugdleden.

U kan ons vinden via onze website http://www.holebi-events.eu

Wij beschikken ook over drie chatrooms. Namelijk een Mainroom of Hoofdroom een Jeugdroom en een Helpdeskroom.

Onze Mainroom vind u via mgroup61165@hotmail.com u kan in deze room mee chatten door dit adres toe te voegen aan uw msn contactpersonen. Het is een chatroom waar je ook ziet wie online is en hoeveel mensen reeds lid zijn van onze chatrooms. Gebruik van emocotions is mogelijk en toegestaan.

Onze Jeugdroom vind u via group314925@hotmail.com Hier kan u terecht vanavaf 15 jaar tot 25 jaar. Hetzelfde principe en regels als de Mainroom.

Onze Helpdeskroom vind u via group300558@hotmail.com Hier kan u terecht met vragen en problemen. Vragen om en rond Holebi zijn en problemen die u eventueel ondervind. Maar ook met vragen om en rond onze vereniging. 

Vriendelijke Groeten,

Het Team Holebi Events

15:16 - 22/12/2008 - comments {0} - post comment


Projectvoorstelling

Posted in Unspecified

Geachte, 

Hierbij willen wij even een schets maken om en rond onze vereniging en diens activiteiten. Waaronder wij met twee heel grote projecten begaan zijn rond Sociale Integratie.  

Holebi’s hebben het vaak nog moeilijk wat betreft Sociale integratie. Heel dikwijls worden Holebi’s nog mis begrepen en zijn er enorm veel misvattingen om en rond het hele Holebi Gebeuren. Wij zien meer en meer jongeren die na hun coming out ernstig in de problemen raken. Niet enkel bij vrienden, maar ook thuis en op school. Hieraan is dringend werk.  

Wat wil onze vereniging net doen?

 Wij willen eerste en vooral open staan voor iedereen. Zowel voor Holebi’s als diens omgeving die problemen ondervinden. In eerste instantie wensen wij samen met de reeds bestaande Federaties en Verenigingen die reeds op informatief gebied sterk staan gaan samenwerken om en rond het idee van een Holebi Bus met aan boord een infowinkel en een praatcafé. Deze bus zal dan toeren doorheen heel ons landje en in steden en ook op activiteiten en festivals postvatten. Hier kunnen mensen dan terecht met al hun vragen om en rond Holebi versus Hetero.  

In twee instantie willen wij een heus project opzetten genaamd Holebi Opvanghuis. Wat doet een opvanghuis dan en welke taak en nut heeft dit in sociale integratie en onze maatschappij?  

Ons opvanghuis wil open staan voor Holebi’s met zeer ernstige problemen, jongeren die nergens anders terecht kunnen. Vooral Jongeren die thuis problemen ondervinden en in hun nabije omgaven betreffende niet aanvaarding om en rond hun geaardheid. Dit kan gaan van kleine pesterijen tot zelfs mishandeling, zelfmoordneigingen, ouders die hun holebi kind niet aanvaarden en verstoten, Jongeren die thuis weglopen omwille van de gespannen sfeer thuis of die zelfs door ouders op straat worden gezet wegens hun geaardheid. Dit is een heel ernstige problematiek die zich de dag van vandaag heel vaak voordoet maar waar iedereen en vooral dan de politieke wereld een oogje voor dichtknijpen alsof dit niet bestaat. Heel wat van deze Jongeren verdwijnen in de illigaliteit, Prostitutie en Misdaad uit bittere noodzaak om te overleven.

 Hoe gaat ons opvanghuis hieraan een oplossing bieden? 

Samen met de bevoegde instanties, scholen, ministeries, rechtbanken, … willen wij deze Jongeren net een nieuwe toekomst geven. Hen begeleiden, naar school laten gaan, onderdak geven, geborgenheid geven, de nodige psychische begeleiding geven. Wij geven deze Jongeren alles wat men nodig heeft om een nieuwe en mooie toekomst op te bouwen en hen in de maatschappij te integreren. Zolang als nodig is zullen deze Jongeren door ons opvanghuis volledig gevolgd en begeleid worden. Dit tot deze klaar zijn op eigen benen te staan en ook na onze zorg zullen wij hen verder opvolgen, begeleiden en helpen als dit nodig blijkt. 

Vijf voor twaalf!! 

Het is vijf voor twaalf dat wij samen daar iets aan gaan doen. De handen en de krachten in elkaar slaan en de nodige middelen verzamelen om deze projecten een slaagkans te geven en op te starten. Hoog tijd dat ministeries en andere instanties wakker worden en niet om dit gegeven heen draaien alsof het niet bestaat. Inversteren in de toekomst van Jongeren is altijd de moeite waard. Zowel voor de jongeren zelf als voor de maatschappij.  

Oproep!! 

Wij doen een oproep naar alle ministeries zowel op vlaams, waals als federaal niveau wakker worden en aan dit gegeven en projecten luister en gevolg geven. Maar wij doen ook een oproep naar de bevolking toe om wakker te worden en om zich heen te kijken zonder oogkleppen op en problemen in deze aard op te nemen en te signaliseren. Wij wensen zoveel mogelijk volk te mobiliseren die achter dit initiatief staat. Om samen hieraan wat te doen. Om de handen in elkaar te slaan en met de nodige middelen deze projecten aan te vatten en te realiseren. 

Vriendelijke Groeten, 

Het Team Holebi Events 

15:13 - 22/12/2008 - comments {0} - post comment


Description
Holebi Events Presents
Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Even Voorstellen wie wij zijn
- Projectvoorstelling
Hosting door HQ ICT Systeembeheer