Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Intercrew

28/11/2005 - dagverslag maandag 28 november

DAG 3: DE CREATIEVE KANT VAN INTERCREW DRIJFT BOVEN.

Met de vak-en hoofdopdracht zo goed als afgewerkt, diende het weekend voor een verdere voorbereiding op de creatieve opdrachten en een inhaalmanoeuvre op de aangetaste slaaphoeveelheden van de voorbije drie exploratiedagen.


Na een evaluerende en bijsturende contactsessie met mevr. Van Wouwe werd door Sandy en Kim de laatste hand gelegd aan de hoofdopdracht terwijl de anderen zich bezighielden met een vrijblijvende brainstorming over de manier waarop we het dagboek en moodboard gingen construeren. Knipsels en krantenartikels werden op zorgvuldige basis geselecteerd.

Op een rustig tempo werd de voormiddag besloten met een verdeling van de opdrachten tussen maandag en dinsdag. De weerwil om alles onder druk te moeten afwerken op het laatste moment, deed ons besluiten om alleen het 'moodboard' voor de laatste dag te laten.

 

 

 

Dit betekende dat in de tijd die ons restte in het EMI gewerkt zou worden aan de visuele dagboeken en de hoofdopdracht. De werkkracht vormde de motor voor een inspiratievol middagje creatief knip-en plakwerk, al dreigde op sommige momenten de originaliteit wel van heel diep te moeten komen. Maar uiteindelijk mocht het resultaat er best wezen, met een naar voren geschoven finishing touch wordt dit het zoveelste pareltje dat uit onze breinen is gesproten.Voor de verschillende individuele opdrachten, waarbij nog wat opsmuk werk te verrichten bleek, werd besloten een avondse e-mail sessie te organiseren zodat iedereen de laatste rechte lijn op z'n eigen tempo kon doorlopen en de documenten onder één gemeenschappelijke noemer geplaatst konden worden. Op moment van dit schrijven is deze klus meer dan waarschijnlijk nog in volle progressie, dus Nina heeft nog een tijdje haar bezigheid.

Morgen nemen we al onze Belgische prularia en meer importante items mee naar de finish om er een aansprekende en creatieve voorstelling met te creëren.
Moge dit het laatste schrijven in het logboek zijn, dan denk ik dat  een dankwoord aan zowel docenten als particperende leerlingen hier op zijn plaats is. De eerste editie van deze interessante week heeft bij verschillende groepen (allemaal?) de nodige arbeidsethiek aangewakkerd en we hopen dan ook op een prachtige afsluiter, morgen bij de presentaties van het visueel geheel.

Op naar de laatste dag !

Intercrew

 

 
 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

25/11/2005 - dagverslag vrijdag 25 november

 

DAG 2: INTERCREW STELT ALLES OP PUNT.

Goed op weg met het geleverde werk van donderdag betekende deze vrijdag een nieuwe stap in de richting van de afwerking van het 'Made In Belgium' project. We hadden weeral een beetje geluk met de computers (bijna allemaal buiten werking buiten die van ons natuurlijk)! Yannick en Pieter brachten met deskundige hulp van Kim de interview-opdracht tot een goed einde, Sandy en Nina vlakten de scherpe kantjes van de artikels van donderdag er wat af en Vince brainstormde over het moodboard en schreef een stukje over onze belevenissen van de eerste werkdag.

 

 

 Met een kladversie van het interview in de hand werd dan naar Mevr. Van Wauwe getrokken voor een tussentijdse groepsevalutaie. Deze meeting bevestigde ons vermoeden dat het groepsproces gesmeerd was verlopen tot nu toe, al dienden er bij bepaalde vakopdrachten (Frans, Nederlands) andere accenten gelegd te worden. We hebben er zeker enkele aandachtspunten van opgestoken die ons in de juiste richting moeten sturen en ons kunnen  toelaten om nog accurater te werk te gaan.

 

 

Na de lunch werd een schema opgesteld van wat er nog aan persoonlijk werk diende afgewerkt te worden in het weekend, waarna nog enkele groepsleden naar het EMI trokken voor een bijkomende informatiezoektocht.
Rest ons nog de besluitvorming van het creatieve gedeelte van de exploratieweek (moodboard, dagboeken) en een verdere aanvulling van enkele vakopdrachten.
Maandagmorgen staat er nog een afspraak met de contactdocent op het programma voor een mededeling van de laatste richtlijnen en daarna zullen we onze originaliteit aanwenden om een mooie en in het oogspringende collage samen te stellen die de basis zal vormen van onze opdrachtvisualisatie .

mvg
Intercrew

  

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

24/11/2005 - dagverslag donderdag 24 november

 

DAG 1: INTERCREW VALT BELGIË AAN !
 

 

Donderdagmorgen, de eerste echte werkdag staat voor de boeg. Hoewel gisteren (woensdag) ook al de nodige energie was gestoken in een mooi afgewerkte themacollage en de eerste kennismaking tussen de groepsleden en de contactleerkracht vlot was verlopen, betekende dit het echte startsignaal voor het afwerken van de vak- en hoofdopdrachten.

En het moet gezegd: we hebben zelf de kleinste milliseconde benut om in een stevig tempo,zonder de kwaliteit van de verslagen uit het oog te verliezen, de taken te verdelen en af te werken.

 

Met het thema 'Made in Belgium' als leidraad ,dat op zich een ruime lading dekt, zijn we gestart met het oriënteren en specifiëren van de opdrachten en hun respectievelijke invalshoeken. Om niet te verstikken in de toestroom van informatie, maar ook niet verdwaald te geraken in een web van details, beschouwen we enkel de meest essentiële punten van dit thema. Elks met hun specifieke uitwerking uiteraard.

 

 

Niet gemakkelijk hoor: opdrachten in het Engels, Frans,Duits en Spaans over het thema 'België'!  Maar na een gedegen groepsverdeling en met iedereen naarstig presterend op het vakgebied dat hem het meest na aan het hart ligt ging de 'Intercrewsneltrein' als een wervelwind door het Belgisqch landschap. Yannick en Pieter streefden naar zo interessant mogelijke vragen voor de enquête en het interview (wat ze tegen 3 uur reeds op papier hadden) terwijl Kim en Vince met het nodige denk-,knip- en plakwerk de eerste drie stappen van de hoofdopdracht tot een goed einde brachten.

 

Om de spanning er in te houden werd bij momenten overgesprongen naar een taalopdracht, kwestie van niet vast te zitten in starre denkpatronen en het verstand even een andere bezigheid te gunnen. Nina en Sandy hielden zich in tussentijd bezig met het verzamelen en analyseren van de artikels sociologie en Frans, hetgeen  's middags rond 15u (na 6 uur ononderbroken denkwerk) reeds een mooi totaalbeeld van de geleverde prestaties met zich meebracht. Later op de middag zijn Pieter en Yannick zich nog gaan storten op het veldwerk (interview/enquête) en bracht Nina alle werkjes onder dezelfde lay-out noemer.

 

Ik vermoed dat menig groepslid donderdagavond met een vermoeide geest (en lichaam) het bed is ingekropen maar het voldane gevoel van een dagje hard labeur brengt ons naar de volgende dag van de exploratieweek.Hopelijk verloopt deze even vlot en productief. Dit lijkt haast ondenkbaar, maar met de groepsleden nu goed op elkaar ingespeeld zijn de ambities om er iets mooi van te maken alsmaar toegenomen.

 

Op naar de volgende!

 

 Intercrew

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

23/11/2005 - e-mailadres + GSMnummer groepsleden

Kim Martens

E-mail: kimmie_eightieslover@hotmail.com

GSM: 0472 79 86 95

 

Sandy Fidalgo

E-mail: bbgirlsandy@hotmail.com

GSM: 0494 45 15 31

 

Nina Mertens

E-mail: ninamertens@hotmail.com

GSM: 0496 06 09 80

 

Pieter Coopman

E-mail: pietercoopman@hotmail.com

GSM 0494 33 91 80

 

Vincent Van Elderen

E-mail: vincent.van.elderen@gmail.com

GSM: 0472 33 35 36

 

Yannick Peers

E-mail: yannick7788@hotmail.com

GSM: 0494 85 81 50

Permanent Link

About Me

Logboek exploratieweek 1 van Sandy Fidalgo, Kim Martens, Nina Mertens, Vincent Van Elderen, Yannick Peers en Pieter Coopman

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer