Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Even Brullen!

Ach, ..........., een groot “schrijver” zal ik (wellicht) nooit worden en literair hoogdravende meesterwerken zult u hier niet vinden. Edoch, soms kriebelt de, spreekwoordelijke, pen dusdanig in mijn achterzak dat ik het nauwelijks kan nalaten wat zaken met u te delen. Soms kritisch, niets verhullend, dan weer met een lach, of juist die traan. Niets “werelds” is mij vreemd en uw reacties zie ik graag tegemoet.

[ Home ] [ Profile ] [ Archives ] [ Friends ]

Zelfstandig voortbestaan KPN onzeker

Topman Eelco Blok van KPN vind het zelfstandig voortbestaan van zijn bedrijf onzeker.

Ternauwernood ontsnapte de telecommer afgelopen jaar, zoals men zelf stelt, aan een “een vijandelijke overname poging”.
Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil van miljardair Carlos Slim wilde KPN volledig inlijven.
De poging strandde echter op een beschermingsconstructie tegen ongewenste overnames.

Je zou je voorzichtig kunnen afvragen of zo’n overname, voor de klanten van ’s lands telecommer, niet vele malen beter zou zijn geweest.
Het, in de midden van de jaren negentig, deels geprivatiseerde bedrijf blijft er namelijk een potje van maken.
Wie even de moeite neemt een beetje in de rondte te “Googelen” komt er al snel achter dat  met name “klanten” door het bedrijf als een soort van ongewenste “pain in the as” worden beschouwd.

Klachten afhandeling bij KPN lijkt volkomen gestoeld te zijn op onwilligheid, ondeskundigheid, onvoldoende functioneren en zelfs intimidatie.
Het enige dat zonder problemen functioneert en snel en efficiënt kan worden afgehandeld is het afsluiten van een nieuw abonnement.
Hierna lijkt alles echter een ondoordringbaar bos te gaan worden.

Een jaar of anderhalf geleden en net verhuisd naar een spiksplinternieuwe woning in het Brabantse land had ik te kampen met problemen ten aanzien van mijn kabelaar, Ziggo.
Dan weer werkte e.e.a. feilloos, dan weer met horten en stoten.
Soms wel televisie, soms niet, dan weer wel internet dan weer geen enkele verbinding, om van telefoon nog maar te zwijgen.
Na de zoveelste ergernis besloot ik over te stappen naar KPN.
Het afsluiten (telefonisch) van een overeenkomst met KPN, was zo geregeld.
Nog een maand uitdienen bij Ziggo en mijn ergernissen zouden tot het verleden behoren.
Tijdens het afsluiten van mijn overeenkomst met KPN had men mij gevraagd of ik een monteur nodig zou hebben voor e.e.a., dit, ten bedrage van € 60,-- .
Monteur??? Bij Ziggo was dat toch gratis?. Enfin, een monteur had ik sowieso niet nodig, ik achtte mijzelf dermate technisch onderlegd dat ik dit zelf wel voor elkaar zou krijgen.

Enige tijd nadat ik het KPN installatiepakket had ontvangen toog ik dan ook aan de slag. Keurig netjes en alles volgens bijbehorende handleiding, sloot ik de hele handel aan. Daarna nog even aanmelden bij KPN ........... en hier ging het mis!, er viel domweg niets aan te melden.
Tientallen telefoontjes en elle lange wachttijden later was ik nog net zo ver als toen ik begon. Herhaaldelijk werd ik doorverwezen naar de “doe het zelf” site van KPN, echter die werkte met geen mogelijkheid en ik kwam nooit verder dan een strakke home pagina waarna het systeem alle verdere diensten categorisch weigerde.

Uiteindelijk besloot men bij KPN dat ik toch! Een installatie monteur nodig had en die zou men (ter waarde van € 60,--) over twee weken inplannen.
Toen ik aangaf dat ik echt geen “installatiemonteur” nodig had daarnaast de wachttijd ronduit belachelijk vond en ook nog eens dat ik, van wege totaal ontbreken van, wat voor KPN signaal dan ook (dit was inmiddels vastgesteld door een plaatselijk installatiebedrijf) geen installatiemonteur maar een storingsmonteur benodigde vertelde men mij doodleuk dat het bij KPN zo niet werkte. Men had extern gemeten en er was wel degelijk signaal!. Policy bij KPN was, eerst installatie monteur (€ 60,-) en die bekeek of er een storingsmonteur kon worden ingepland (€ 125,-- voorrijkosten). He mes werd me letterlijk op de keel gezet met de vraag of ik dacht dat ik de interne gang van zaken bij KPN wel even in mijn eentje zou kunnen veranderen.
Om een lang verhaal kort te maken, de (toch maar ingeplande) installatiemonteur stelde al snel vast dat enig signaal zo’n 1700 meter voor mijn woning ophield te bestaan en daar kon hij verder niets mee, dat moest een storingsmonteur oplossen!.
Laat op diezelfde afstand van mijn woning nu nét een KPN centrale gesitueerd zijn.
Er diende nu dus echt een storingsmonteur te komen echter........ (vele telefoontjes en evenzoveel ondeskundigheid later),  die kon pas over drie weken worden ingepland (het is erg druk meneer!).
Toen ik aangaf het volkomen te hebben gehad met KPN en ik de overeenkomst met KPN per omgaande wegens wanprestatie wenste te verbreken, begon de ellende pas echt.
Of ik dacht dat dit zo maar kon, het verbreken van de overeenkomst zou me tenminste € 400,-- boete gaan kosten vond men en als ik hun was, zou ik dat .... maar niet doen!.
Toen ik aangaf e.e.a. op mijn manier te zullen afhandelen en dat ik echt niets meer met KPN te maken wilde hebben werd ik op een botte manier af geserveerd en zou ik het, volgens de KPN medewerkster, wel merken.

Met hangende pootjes keerde ik per omgaande weer terug bij Ziggo.

Maanden lang werd ik vervolgens door KPN bestookt met rekeningen, monteurs, abonnementskosten, boete clausules en dreigementen.
Uiteindelijk, na een heleboel ellende besloot men plotseling “coulant” te zijn en kon ik “bij hoge uitzondering” mijn overeenkomst als beëindigd beschouwen.

U begrijpt, voor mij never nooit meer KPN!!!!!!

Ach we hebben het meer gezien, privatisering van (semi)overheidsbedrijven leidt vrijwel onverkort tot ellende (KPN, NS etc, etc.).

Wellicht zou een overname van dergelijke bedrijven door commerciële, meer marktgerichte bedrijven, die echt oog hebben voor hun klanten nog niet zo slecht zijn.
Wellicht ook dat men dan wél klant en marktgericht kan opereren.

 


[ 12:53 ] [ 22/2/2014 ] [ 0 Comments ] [ Post Comment ] [ Link ]

De Cirkel is rond!

De cirkel is rond,

Een jaar of wat geleden, meer precies, aan het eind van de jaren negentig, verbleef ik enige tijd in Kiev, Oekraïne.

Als tweede president van de onafhankelijke Republiek Oekraïne, die in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjetunie was ontstaan regeerde Leonid Koetsjma  destijds het land met harde hand.

De indruk die het land op me maakte was er een van intense armoede, gepaard gaand met een, in elke hoek van de samenleving, diepgeworteld respect, welhaast angst, voor alles wat het land als deel van de
Sovjetunie had doorgemaakt en dat bij lange na nog niet verdwenen was.
Veel was er dus sindsdien, blijkbaar, niet veranderd en overal stuitte je op de gevolgen hiervan.

In het overgrote deel van de, bij gebrek aan grondstoffen, over het algemeen zieltogende bedrijven, maakte de Directeur onverwijld de dienst uit en er heerste een bijzonder sterke hiërarchisch sfeer.
Als “simpele” medewerker had je totaal niets in te brengen en diende je slechts je mond te houden, je werk naar behoren uit te voeren en, voor alles, te gehoorzamen!.

Omwille van de, oude, communistische stelregel dat er voor iedereen werk zou zijn werd ik tevens geconfronteerd met de meest belachelijke baantjes.
Zo waren de roltrappen in het centraal gelegen warenhuis, bijvoorbeeld, voorzien van controleurs aan beide zijden van de roltrap die het reilen en zeilen op het ding, gedurende hun vaak veertien uur durende dienst,
zeven dagen per week, bij voortduring in de gaten dienden te houden.

Uit discussies die ik regelmatig voerde met Oekraïense vrienden en kennissen in die tijd, bleek een sterke hang naar de meer westerse cultuur, waarvan men echter nauwelijks op de hoogte was. 
De regering van het land onder leiding van Koetsjma, bleef echter sterk Russisch georiënteerd en probeerde met steun en onder grote invloed van datzelfde land richting te geven aan een “zelfstandig” bestaan.
Kort en goed er was sinds de Sovjetunie weinig of niets veranderd.

In 2001 raakte Leonid Koetsjma betrokken bij een schandaal.

De kritische journalist Georgi Gongadze verdween plotseling waarna diens onthoofde lijk twee weken later in een bos bij de hoofdstad Kiev werd terug gevonden.
Uit bandopnamen die een lijfwacht stiekem maakte was na te gaan dat Koetsjma opdracht had gegeven Gongadze “aan te pakken”.
Diezelfde bandopnamen brachten echter ook andere zaken aan het licht: bedreiging en intimidatie van journalisten en parlementariërs, corruptie, omkoping, verkiezingsfraude, geheime wapenleveranties aan
Irak en andere landen etc. etc.
Aldus diende Leonid Koetsjma onverwijld op te stappen. 

Bij de direct hierop volgende presidentsverkiezingen leek aanvankelijk de door Koetsjma gesteunde zittend premier Viktor Janoekovytsj, Koetsjma’s opvolger te worden.
Echter na protesten wegens grootschalige verkiezingsfraude werd de tweede verkiezingsronde nog eens overgedaan.
Dit maal echter was de westers-gezinde oppositieleider en oud-premier Viktor Joejtsjenko de grote winnaar. 

Vele jaren later echter deed de, vermoedelijke ex KGB ‘er Janoekovytsj wederom een gooi naar het presidentschap van de Oekraïne en werd uiteindelijk met een klein verschil van stemmen,
op 25 februari 2010 beëdigd als president van Oekraïne.

En zo, was een land dat nog steeds kampt met schulden, armoede, corruptie en een instortende economie weer terug bij af!.
Geen wonder dat het Oekraïense volk zich hier heftig tegen verzet.  

 
 

 


[ 13:15 ] [ 19/2/2014 ] [ 0 Comments ] [ Post Comment ] [ Link ]

Het rookt

Nederland, land van regeltjes, formuliertjes en oneindig veel betutteling.

Datzelfde Nederland ook, dat altijd zeikt over alles en iedereen en over van alles en nog wat.

Bij tijd en wijle kan ik de gedachte nauwelijks onderdrukken dat ik, of super intelligent ben (dat laatste is een understatement) of dat daar, in dat verre den Haag zoveel politiek getinte onzin verkocht wordt dat men zelf nog maar nauwelijks in de gaten heeft waar men mee doende is.
Neem nu bijvoorbeeld de recentelijke accijnsverhoging op brandstof.
Ieder weldenkend mens kon de gevolgen hiervan vrijwel direct op zijn of haar sloffen aanvoelen (Nederland heeft de hoogste accijns op brandstof van Europa).
Vooraleerst zal je (wanneer je in de grensstreek woonachtig bent) wel gek zijn om ook nog maar een druppel brandstof af te nemen van een Nederlandse brandstofpomp.
Immers een paar kilometer verderop, in België of Duitsland is een liter van dat kostbare vocht respectievelijk zo’n 10 tot 11% goedkoper en dat scheel op een volle tank toch al snel een tientje of zo.
Het wordt nog “leuker” als je werkzaam bent in de transportwereld en je je truck even af wilt tanken voor de volgende rit, vaak b.v. zo’n twee maal duizend liter per tankbeurt.
Scheelt je toch a snel zo’n dikke 300 Euries.
Niet alleen in de grensstreek zijn transportbedrijven gevestigd, zelfs Den Haag kent (inter)nationale transportbedrijven en het is derhalve niet geheel en al ondenkbaar dat men chauffeurs hun laatste druppels uit de brandstof tanks laat wringen om goedkoper in het buitenland te kunnen tanken.
Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om de gevolgen hiervan op je vingers te kunnen uittellen.
Deze “weloverwogen” aanvulling van de schatkist werkt averechts en zou, volgens de brancheverenigingen, in plaats van dat het wat oplevert een extra gat slaan van zo’n 180 miljoen euro.
Strakke actie Den Haag!!!.

Hoe kunnen, zo op het oog, redelijk intelligente mensen werkzaam in het Haagse zo kortzichtig zijn dat ze de gevolgen van dergelijke acties niet onderkennen of zelfs maar bevroeden zult u zich afvragen.

Dat, beste mensen, heet POLITIEK! En van politiek begrijpen wij gewone stervelingen geen snars!.

Feitelijk kan het ook niet anders en dat......... heeft alles te maken met ons Nederlandse politieke bestel.
Een bestel dat uiterst “democratisch” is en bovenal, zorgdraagt voor meer van hetzelfde al decennia lang.

Enige tijd geleden alweer verbleef ik, vanwege werkzaamheden, in de U.S.A.
Hoe dat zo gaat, ontspon zich  na een lange werkdag aan de bar van het Hotel waarin ik verbleef een soort van politieke discussie met aldaar aanwezige Amerikanen.
In de U.S.A. beheersen sinds het midden van de negentiende eeuw twee partijen het politieke leven, de Democratische en de Republikeinse partij.
Nu hoort u mij niet zeggen dat het Amerikaanse bestel zalig makend is echter het zal niemand verbazen dat het ‘t maken van politieke keuzes of beslissingen aanzienlijk vereenvoudigd.
Toen het zo ter sprake kwam en ik meedeelde dat Het Nederlandse politieke bestel bestaat uit minimaal twaalf landelijke partijen, aangevuld met de nodige plaatselijke belangenvertegenwoordigers schoten de aanwezigen spontaan in een lachstuip.
Toen ik hier nog aan toevoegde dat Nederland een heuse partij voor de dieren kende kwam het aanwezige gezelschap helemaal niet meer bij van het lachen.

Dat een dergelijk politiek bestel niet werkzaam meer is in deze tijd is evident te noemen.
Het maken van fundamentele keuzes is vrijwel onmogelijk door een enorme hoeveelheid aan meningen en meer en vooral, eigenbelangen.
Ik denk met een gerust hart te kunnen stellen dat het poldermodel volkomen is vastgelopen en de Nederlandse politiek als een versleten dieselmotor nog slechts rokend, hortend en stotend door knottert, zichzelf draaiend houdt met veel te dure brandstof,
niet bij machte is de hoogst noodzakelijk power te genereren om uit deze, zichzelf opgelegde, impasse te komen.


[ 11:08 ] [ 19/2/2014 ] [ 0 Comments ] [ Post Comment ] [ Link ]

Een groot schrijver

 
Ach, ..........., een groot “schrijver” zal ik (wellicht) nooit worden en literair hoogdravende meesterwerken zult u hier niet vinden.
Edoch, soms kriebelt de, spreekwoordelijke, pen dusdanig in mijn achterzak dat ik het nauwelijks kan nalaten wat zaken met u te delen.
Soms kritisch, niets verhullend, dan weer met een lach, of juist die traan.
Niets “werelds” is mij vreemd en uw reacties zie ik graag tegemoet.

[ 11:07 ] [ 19/2/2014 ] [ 0 Comments ] [ Post Comment ] [ Link ]

Hosting door HQ ICT Systeembeheer