Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Laatste oordeel...

mijn lessen Algemene Economie

10:30, 3/11/2012 .. 0 comments .. Link
Sinds de crisis moet ik vaak denken aan mijn lessen Algemene Economie op de HAVO. De docent, meneer de Koning, stond er om bekend dat je bij hem niet kon spijbelen. Volgens mij is er geen vak geweest, waar ik meer gespijbeld heb, maar dat terzijde. Als ik er was, dan lette ik wel op. Ik vond het wel een boeiend vak. De economie bleek toch niet helemaal 1 + 1 = 2 te zijn. Toch zijn er duidelijke conclusies te trekken uit maatregelen, die op macro-economisch niveau worden gemaakt. Maar volgens mij was ik een van de weinige van mijn leeftijdsgenoten die heeft zitten op letten, toentertijd. Tijdens de verkiezingscampagnes had ik zo mijn twijfels bij de PvdA. Ik hoor het Diederik Samsom nog zo zeggen: "we moeten de economie stimuleren." Op zich geen slecht idee, maar de grote vraag is hoe je dat gaat doen. Het valt mij toch steeds weer op dat als de PvdA het heeft over het stimuleren van de economie, met name het aantal ambtenaren toeneemt. Op zich hebben ze gelijk dat dat de economie kan stimuleren. Als er meer mensen zijn, die loon ontvangen zijn er meer mensen, die geld kunnen uitgeven. Des temeer mensen uitgeven des temeer kan een economie groeien. Beetje jammer dat de kosten van een dergelijke actie altijd vanuit het bedrijfsleven moet worden opgehoest. Immers ambtenaren worden betaald van belastinggeld. Economische groei op deze gronden is slecht voor het begrotingstekort. Immers, het begrotingstekort wordt berekend op basis van het Bruto Binnenlands Product. Het Bruto Binnenlands Product is de totale geldwaarde van alles wat in een land geproduceerd wordt, inclusief diensten die geleverd worden. Hieronder vallen ook de overheidsbestedingen. Overheidsbestedingen zijn uitgaven van de overheid, die iets opleveren, bijvoorbeeld een gebouw of een snelweg. Dit is duidelijk anders dan de overheidsuitgaven. Daarin zitten ook de kosten van de overheid zelf. Stimulering door middel van het uitbreiden van de overheidsbestedingen, zoals een van de Balkende kabinetten in 2008 deed door grote infrastructurele projecten uit te gaan voeren, heeft tijdelijk een positief effect op de economie en het begrotingstekort. Er is een (beperkt) aantal knoppen waar aangedraaid kan worden om het Begrotingstekort tegen te gaan of juist te vergroten. Logischerwijs is het van belang de kosten van de overheid zo laag mogelijk te hebben. Hierbij gaat het voornamelijk om de uitvoeringskosten van de overheid, zoals de kosten van het ambtenarenapparaat, gezondheidszorg, onderwijs en in beperkte mate huisvestingskosten en andere kosten, waar niet-(semi)overheidsorganisaties bij betrokken zijn. Bezuinigen op overheidsuitgaven, die een direct gevolg hebben voor de koopkracht van haar inwoners of bedrijven heeft veelal een negatief effect op het Bruto Binnenlands Product, waardoor het Begrotingstekort percentage waarschijnlijk op gaat lopen. Hoewel het nieuwe kabinet een aantal 'vage' ideeŽn heeft voor het terugdringen van de overheidsuitgaven, onder andere door het samenvoegen van provincies en gemeentes, gaat het niet om concrete doelstellingen. Ze zijn in ieder geval niet erg 'SMART', zoals dat tegenwoordig moet heten. Ze zijn niet meetbaar en er zijn geen termijnen aan verbonden. De ervaring leert dat het waarschijnlijk tot een toename van provinciale en gemeentelijke ambtenaren zal leiden, kosten zullen toenemen. Mocht het onverhoopt toch tot een verkleining van het ambtenaren apparaat leiden, dan heeft dit grote consequenties voor de werkgelegenheid. Met de plannen over de werkloosheidsuitkeringen zal dit leiden tot een enorme aantasting van de koopkracht van ambtenaren. Een beroepsgroep, die ondanks klagen onevenredig veel heeft verdiend in de afgelopen jaren. Het stimuleren van de economie, met name ondernemerschap is een andere knop die effect kan hebben op het Begrotingstekort. Het huidige kabinet zegt te staan voor "Duurzaam groeien en vernieuwen". Echter wordt ondernemen door de uitwerking van de plannen alleen maar moeilijker. Voor goede economische ontwikkelingen is een goed functionerende banksector van wezenlijk belang. Dat wordt overigens niet bereikt door een Bankierseed, zoals het kabinet voorstaat. Ondernemers moeten kunnen beschikken over kredietruimte. Overigens mede veroorzaakt door het lakse betaalgedrag van de overheid. Los daarvan gaan de kosten nog steeds voor de baten uit. In de huidige plannen van het kabinet wordt de banksector meerdere regels en kosten opgelegd, die niet in het voordeel van de BV Nederland zijn. De banken zouden moeten worden aangepakt om ondernemers te helpen weer sprongen vooruit te maken. Zelfs de bank, die volledig in handen is van de Nederlandse overheid, van ons, belastingbetalers, hanteert absurde rentepercentages, terwijl ze bijna geld toe krijgen als ze geld bij de Europese Centrale Bank lenen. Nog los van de vaak onmogelijke eisen waar aan voldaan moet worden om een krediet te verkrijgen. Om het Bruto Binnenlands Product een impuls te geven, moet geld kunnen rollen (dus niet door banken opgepot worden) en niet alleen richting de overheid in de vorm van weer een extra belasting. De banken spelen ook een bepalende rol in het vast zitten van de huizenmarkt. Door het niet verstrekken van hypotheek en buiten proportionele hypotheekrentes. Wederom zij opgemerkt dat het nieuwe kabinet hier niets aandoet. Alleen wordt er een beetje duidelijkheid verschaft over de hypotheekrente aftrek. Onvermijdelijk, doch tijdelijk zet het de huizenmarkt nog meer op slot. De huizenmarkt heeft een enorme impact op het Bruto Binnenlands Product en daarmee het Begrotingstekort. Doordat de huizenmarkt stil staat wordt er niet meer gebouwd. De bouwbedrijven vallen als dominostenen om. Net als bij Domino-day worden ook andere trajecten in beweging gezet en nadat hoofdzakelijk bouwbedrijven zijn omgevallen is het nu de beurt aan toeleveranciers en leveranciers van de leveranciers. De werkloosheid neemt hierdoor kwartaal op kwartaal toe. Zoals eerder geschetst met de nieuw WW-plannen gaat dat consequenties hebben voor de koopkracht en daarmee het Bruto Binnenlands Product. Kortom veel herinneringen aan mijn Algemene Economie lessen, met John Maynard Keynes en uiteraard ook Karl Marx. Ik vraag me af of de nivellering van dit Marx Rutte kabinet gezien kan worden als de revolutie van het proletariaat, die Karl voorstond?

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

mijn lessen Algemene Economie

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer