Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Leo Ludens Home | Profiel | Archief | Vrienden
Politiek, cultuur en ontspanning!

Het nut van geschiedenis14/6/2006

Het nut van geschiedenis

Het bezighouden met het verleden. Eigenlijk houd iedereen zich met het verleden bezig. Continue vragen we ons af hoe dingen beter hadden gekund en hoe het anders had kunnen gaan, kortom, hoe onze ''persoonlijke'' geschiedenis anders had kunnen lopen. Ook is geschiedenis alomtegenwoordig. Elke plek, elk ding, iedere persoon heeft een eigen uniek verhaal, heeft eigen unieke ontwikkelingen doorgemaakt. Alles om ons heen wordt gekenmerkt door de continuďteit van verleden, heden en toekomst.

 

Het is geen onverstandige vraag ons af te vragen wat geschiedenis eigenlijk voor betekenis heeft, voor onszelf, maar ook meer in het algemeen. Maar al te graag reflecteren we op wat er gebeurd is, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. Van historici wordt wel verwacht dat ze meer doen dan enkel een opsomming geven van wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. Ze interpreteren het verleden, leggen verbanden en ontwikkelen theorieën om het verleden zo waarheidsgetrouw mogelijk te benaderen. Dit is een zeer lastige taak, temeer daar er binnen de geschiedkundigenwereld helemaal geen bepaalde consensus is. Er zijn talloze manieren om naar het verleden te kijken, telkens weer vanuit een ander perspectief.

In het verleden en zelfs ook nog in het heden is het gangbaar om het verleden te bekijken als een ontwikkeling naar het heden. De middeleeuwers staan vanuit die visie nog laag op de trap van de historische ontwikkeling, ze baanden slechts de paden naar voor ''betere'' toekomst. Deze manier van kijken impliceert een denken in menselijke vooruitgang. Kennis stapelt zich gestaag op, net zoals het culturele vermogen van samenlevingen. De geschiedenis kent dan een opwaartse lijn, alles kan alleen nog maar beter worden.

Toch is deze denktrant erg gevaarlijk. Is het nu wel zoveel beter gesteld met de mensheid als 200 jaar geleden? Als we dan toch zo vooruitgaan in ons kunnen en kennen, hoe was het dan mogelijk dat de afgelopen eeuw de twee meest vernietigende oorlogen van de wereldgeschiedenis kende? Hetzelfde geld voor de milieuproblematiek. Onze zogenaamde ''vooruitgang'' zorgt tegelijk voor een toegenomen achteruitgang van de aarde en het milieu. Daarnaast blijft de focus in deze visie wel heel sterk op ''het Westen'' gericht, want hebben de Afrikaanse en de Indiase boeren het nou zoveel beter gekregen dan vroeger?

 

Deze vooruitgangsvisie is slechts een van de vele soorten achterhaalde geschiedschrijving. Het is beter ons richten op wat er nu omgaat in de historische wereld. Binnen de wetenschappelijke geschiedschrijving bestaan er een keur aan verschillende invalshoeken. Zo zijn er historici die het schrijven in verhalende, ''narratieve'' vorm voorstaan. Een goed voorbeeld is Johan Huizinga. Zijn bekende werk ''Herfsttij der Middeleeuwen'' verhaalt in levendige stijl de overgang tussen de middeleeuwse cultuur en de vroegmoderne cultuur. Door een narratieve stijl te hanteren, zo betogen de voorstanders, wordt de materie voor de lezer een stuk boeiender. Het wordt zodanig mogelijk een breder publiek voor geschiedenis te interesseren.

Lijnrecht hiertegenover staan de historici die een strikt wetenschappelijke benadering hanteren. Ze blijven vaak op een abstracter niveau, verwijzen constant naar de bronnen en behandelen de materie op schematische, haast mathematische wijze. Voorzien van veel statistisch materiaal trachten deze werken een stevig wetenschappelijk fundament te vormen voor hun hypotheses. Voor de lezer zijn deze geschiedwerken helaas een stuk minder prettig om te lezen.

Tussen deze twee benaderingen in en nog ver daarnaast zijn nog talloze andere historische stromingen te ontdekken. Een belangrijk element van de historische dimensie is de relativering. De normen en waarden, zeker in deze tijd, worden maar al te snel als absoluut bestempeld. Wie zich niet conformeert valt buiten de boot. Als we dan in het verleden gaan spitten, ontdekken we vaak een totaal andere wereld. Er werd een hele andere culturele taal gesproken dan nu en men keek heel anders tegen het leven aan. Soms is het goed voor ogen te houden hoe veranderlijk de menselijke aard en de samenleving waarin we leven zijn. We kunnen een plantagehouder uit het 18-eeuwse Amerika niet direct als ‘slechterik’ bestempelen, of de afschaffers van de slavernij als ‘de goeden’, hiermee doen we het verleden grof geweld aan. We vervormen het naar onze eigen denkbeelden en normen en waarden. Als gedrag daar buiten valt, ligt het morele oordeel veel te snel klaar. Het proberen te begrijpen van unieke situaties in unieke combinaties van mensen en invloeden in hun eigen context, dat is waar we ons mee bezig moeten houden.

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

The Big Bang1/6/2006

Welkom op dit nieuwboren blogaccount. Zoals alles een einde kent, zo heeft alles ook een begin. Blogsites schijnen mij een positieve werking toe. Mensen die voorheen enkel aangewezen waren op hun dagboek of een briefmaatje, kunnen middels deze weg ongeremd hun bevindingen, opinies en gedragingen kenbaar maken. Een belangrijke stimulans voor de creatieve hersencellen. Het is vooralsnog mijn bedoeling hier regelmatig een bericht achter te laten. De inhoud zal zich toespitsen op mijn interesses; waar ik momenteel mee bezig ben en eventueel mijn studie. Ik hoop iedereen die dit lezen zal weer snel terug te zien!

 

Wees gegroet,
Leo Ludens

 

0 Reacties | Reageren | Permanente Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer