Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Litterarum Historia†

Literatuurhistorie Nederland

18:32, 18/6/2012† ..† 0 comments† ..† Link
A; Fraeye historie ende al waer Mach ic v tellen hoort naer Het was op enen auontstont Dat karel slapen begonde Tengelem op den rijn Dlant was alle gader sijn. Hi was keyser ende coninc mede. Hoort hier wonder ende waerhede Wat den coninc daer gheuel Zo begint Karel ende Elegast. Het is een verhaal over koning Karel, die een avontuur beleefd en uit stelen gaat. Zo komt hij tot de ontdekking wat er allemaal in zijn rijk gebeurt, en komt hij ook een vriend tegen die hij jaren geleden had verbannen. Het loopt voor beiden goed af, maar wat is nu precies de boodschap hieraan? Nu het gaat erom dat je niet iemand zomaar kan veroordelen. In middeleeuwse (en trouwens alle) literatuur zit een boodschap. Het bijzondere aan het verhaal van Karel ende Elegast is dat het tijdloos is. Als je het verhaal nu zou vertellen zal het nog steeds begripvol zijn, en ook nog steeds even boeiend. Daarom zal ik je aanraden om ook eens deze links te bezoeken en te kijken waarom Karel ende Elegast zo bijzonder is. http://www.dbnl.org/tekst/_kar001kare01_01/_kar001kare01_01_0001.php http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/middeleeuwen/tekst/lgme003.html B; 1; Waar en wanneer werden de eerste ridderomans geschreven? Vanaf ong. 1100 n. Ch. 2; Wat waren de belangrijkste kenmerken van de eerste ridderromans? Ze waren in rijm. Ook was het altijd in de volkstaal omdat de ridders gen Latijn verstonden 3; Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de romans over Arthur en de romans over Karel de Grote? De Karelromans gingen meestal over veldslagen en oorlogen(vaak tussen de moslims en christenen) Arthurromans gingen over toernooien en tweegevechten. Ook ging het over de hoofse liefde en individuele avonturen. Ook werd Karel neergezet als een niet echt aardige vorst die het leven van de held zuur maakte. Arthur echter bleef meer aan de achterzijde en de verhalen gingen meer over zijn ridder van de ronde tafels waar hij niet in voorkwam 4; Wat was de belangrijkste functie van de ridderverhalen? Ze waren een goed voorbeeld van zoals het hoorde. Zoals je een ridder altijd weer zijn op moet laten pakken voor een toernooi. 5; Wie was de belangrijkste schrijver van de ridderromans? Chrťtien de Troyes. Hij schreef de eerste romans en tevens ook de Arthurromans. 6. Wat betekent de term Ďhoofse cultuurí? Het respect opbrengen voor je anderen en hem altijd aardig behandelt, ook houdt je je driften en woede voor je en je bent wellevend en galant. 7; Hoe ontstond de hoofse cultuur? Doordat met het zag van de Arabieren bij de kruistochten. Die waren al veel verder in de kunst van het levensgenieten 8; Waarom passen de ridderromans zo goed bij de hoofse cultuur? Daarin wordt altijd een voorbeeld gesteld van hoe het moet zoals in de ridderroman Floris Ende blanchefloer. 9; Waar gaat het verhaal van Karel Ende Elegast over (Geef een korte samenvatting.)? Over dat Karel síavond in bed ligt en dat hij van een engel hoort dat hij uit zijn bed moet en moet gaan stelen. Hij doet dit na drie keer dezelfde stem gehoord te hebben en gaat door zijn poort, iedereen slaapt wonder boven wonder en hij kan heel rustig weglopen. In het bos komt hij een van zijn oude ridders tegen die hij had verbannen van zijn hof, hij hete Elegast en is nu roofridder geworden. Samen gaan ze uit stelen zonder dat Elegast door heet wie de man naast hem eigenlijk is ze komen bij de niet zo aardige heer Eggeric. Elegast hoort daar dat Eggeric de koning wil vermoorden en loyaal als hij is aan de koning verteld hij dit aan de man naast hem die zich zelf Adelbrecht noemt. Karel gaat weer terug naar het kasteel en houdt Eggeric de volgende dag aan. Wel daagt Eggeric, Elegast uit voor een duel. Elegast wint en slaat Eggeric het hoofd af. Elegast wordt weer in zijn oude glorie hersteld en trouwt met Eggerics vrouw, de zuster van de koning. 10. Weten we iets over de schrijver van de Karel Ende Elegast? Niet veel alleen dat hij het een groots spektakel van wilde maken en een heroÔsch avontuur. 11; Ken je een voorbeeld van een moderne bewerking van een ridderverhaal? Die van dat Arthur koning wordt door de Excalibur uit de steen te trekken met de hulp van Merlijn. 12. Wanneer werd de boekdrukkunst uitgevonden en door wie? De boekdrukkunst is uitgevonden door Johannes Gutenberg rond 1455. 13. Hoe werkten de eerste drukpersen? Dan werd er uit hout een bladzijde gesneden en dan op het papier gedrukt waarna hij meteen weer weg kon worden gedrukt. 14. Wat voor boeken werden als eerste gedrukt? De Bijbel 15. Wat voor Nederlandse boeken of verhalen werden als eerst gedrukt? Ook de Bijbel ook wel de Delftse bijbel genoemd en bestond alleen uit het oude testament. 16. Waarom was de uitvinding van de boekdrukkunst zo belangrijk? Daardoor kon men veel meer boeken drukken en sneller en er waren meer kopieŽn 17. Wie waren de rederijkers? Een soort van competitie van literatuurliefhebbers. Ze moesten dan een gedicht maken en voordragen aan de voorzitter van de club. Ze deden ook aan allerlei wedstrijden in het voordragen en uitbeelden van stukken. 18. Zou de boekdrukkunst voor de rederijkers van belang zijn geweest? Zo ja waarom? Ja, want zonder de boekdrukkunst zou er helemaal geen rederijkerij zijn. 19. Werden er ook rederijkerstoneelstukken of- dichtbundels gedrukt? Zo ja, welke? Ja, ze werden zelf ook geschreven. Zoals Van der mollen feeste. 20. Wat voor rol speelde de uitvinding van de boekdrukkunst in de godsdienst? Godsdienst werd nu beter verspreid doordat de Bijbel overal verkrijgbaar was. Het aantal exemplaren steeg behoorlijk door de boekdrukkunst. 21. Welke stijl gebruikte Anna Bijns in haar gedichten om haar ideeŽn bekend te maken? De rederijkerijse stijl, want ondanks dat ze er niet bij mocht omdat ze een vrouw was schreef ze, ze toch 22. Denk je dat je de mogelijkheden van het internet tegenwoordig zou kunnen vergelijken met die van de boekdrukkunst inde 16de eeuw? Leg uit waarom wel of niet. Nee want internet is een nog groter begrip dan de boekdrukkunst. Internet kan zowat alles wat in de boekdrukkunst kan maar dan nog veel meer. 23. Wanneer leefden Hooft, Vondel, Bredero enVisscher en wat voor soort literatuur schreven ze voornamlijk? Hooft leefde van 1581 tot 1647, Vondel van 1587 tot 1679, Bredero van 1585 tot 1618 en Visscher van 1583 tot 1651. Deze schrijvers schreven voornamelijk gedichten. 24. Wat wilde Hooft bereiken met zijn gedichten en toneelstukken? Hij was een intellectuele schrijver. Hij wilde dat mensen door zijn gedichten en toneelstukken gingen nadenken. 25. Waarom zijn de liefdesgedichten van Hooft zo beroemd geworden? Hooft was vaak verliefd en schreef veel gedichten over de liefde, hierin kwamen gevoelens van wanhoop en geluk samen. 26. Welke onderwerpen gebruikte Vondel graag in zijn toneelstukken? En welke in zijn gedichten? Zijn gedichten waren vooral religieus maar hij schreef ook veel over Amsterdam, zijn toneelstukken waren tragedies en treurspelen die soms ook over bijbelse verhalen gingen. 27. Hoe moest de toekomst van de Nederlandse literatuur er volgens Vondel uitzien? Het moest vooral over normen en waarden gaan, een mening mocht van hem in literatuur duidelijk worden gemaakt. 28. Hoe komt het dat over Bredero zoveel onjuiste verhalen bekend zijn? Door zijn talent beschreef hij in zijn gedichten gevoelens zo echt dat mensen dachten hij deze gevoelens echt voelde. Doordat ze dat dachten zijn er allemaal verhalen over Bredero verzonnen naar aanleiding van de gevoelens die hij uitte in zijn werk. Maar ook omdat er weiniig archiefwerk van Bredero is gevonden. 29. Wat weten we over de volgorde waarin Bredero zijn gedichten heeft geschreven? Hij heeft ze tegelijkertijd door elkaar heen geschreven. Hij heeft wel verschillende categorieŽn geschreven die later gerangschikt zijn. 30. Waarom is er geen dichtbundel op naam van Anna Visscher verschenen? Omdat ze zelf maar weinig publiceerde wel droeg ze vaak mee aan bundels van andere dichters 31. Wat weten we door het voorbeeld van Anna Visscher over de ideeŽn die er in de 17e eeuw waren over de taak van vrouwen? In een gedicht beschrijft ze vrouwen die vrij willen zijn en willen kunnen doen wat ze willen, ook staat er dan in dat dat niet kan omdat de vrouwen hun mannen moeten behagen. 32. Vondel, Bredero en Anna Visscher waren bevriend met Hooft. Hebben ze ook dezelfde ideeŽn over het schrijven van gedichten en toneelstukken? Ja ze hebben alle drie hun meningen in hun gedichten gezet, ze vinden dus vooral dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is. 33. Zijn er moderne schrijvers die net als Hooft, Vondel en Bredero gedichten ťn toneelstukken schrijven? Of anders romans en toneelstukken/ romans en gedichten? Ja, zoals Erich kšstner(1899-1974) en Serge Gainsbourg(1928-1991) er zijn er nog vele meer maar dit zijn enkele grote namen. 34. Wat voor nieuwe ideeŽn ontstonden er in de 18e eeuw over opvoeding en onderwijs? Kinderen zijn vormbaar, goed bedrag moest worden beloond omdat kinderen leren door ervaring. Kinderen waren Tabula Rasa: een onbeschreven blad. Wat nog helemaal ingevult kon worden. School werd hierdoor veel belangrijker omdat ze wilden dat elk kind zijn kennis goed benutte. 35. Waarom was het nodig om in de literatuur aandacht te besteden aan de opvoeding? Zodat precies wisten hoe ze hun kind goed moesten opvoeden, zo werden er bijvoorbeeld politieke standpunten in verwerkt. Waardoor de ouders dit gingen bijbrengen aan hun kinderen. 36. Wat voor soort gedichtjes schreef Van Alphen voor kinderen? Over Nederlandse kinderen met Nederlandse problemen. Dus over herkenbare situaties thuis. Ook leerde hij door middel van zijn gedichten aan kinderen hoe ze een beschaafde, tolerante burger werden. Elk gedichtje eindigde met een wijze les. 37. Waarom waren de gedichtjes van Van Alphen zo succesvol? Omdat hij de eerste was die Nederlandse kinderliteratuur schreef. De kinderverhalen hoefden niet vertaald te worden waarbij het moeilijk was om de juiste taal voor kinderen te creŽren. 38. Bespreek kort een van de gedichten uit de Kleine gedigten voor kinderen (niet Het lijk). Het gedicht: Klacht van den kleinen Willem. Op den dood van zijn zusje. het gaat over een jongetje die treurt om de dood van zijn 14 maanden oude zusje. Ze ligt in een kist en ze voelt koud aan. Hij moet heulen en denkt aan dat ze gisteren nog leefde. Ze gaf hem nog kusjes en ze speelde nog met hem. Maar vandaag is ze dood. 39. Welke belangrijke ideeŽn over opvoeding zijn terug te vinden in Sara Burgerhart. Dat materialistisch gedrag slecht is en dat godsdienst belangrijk is maar niet te overdreven moet worden. 40. Wat weten we over Betje Wolff en Aagje Deken die samen Sara Burgerhart schreven? Ze hadden totaal verschillende karakters maar hun opvattingen over het leven waren ongeveer hetzelfde. Ze waren beide genadeloze waarnemers en hadden een puntige trefzekere schrijfstijl. Het is niet te achterhalen wie wat geschreven heeft, het was zeker dat ze niet zonder elkaar konden. 41. Hoe is Sara Burgerhart opgebouwd? En wat is daarvan het effect op de lezer? Het wordt verteld door middel van brieven die de verschillende personages aan elkaar schrijven, op deze manier werden gevoelens nog beter over gebracht, en de verlichtings ideeŽn hadden ook een beter effect op de lezer. 42. Wat voor ideeŽn over vrouwen zijn er in Sara Burgerhart te vinden? Dat ze als het ware eigendom zijn van een man, als een vrouw onbewust liet blijken dat ze beschikbaar was. Zag een man zijn kans. 43. Hoe komt het dat het met Sara toch nog goed afloopt? Omdat Sara er achter komt dat deze man er alleen op uit is om haar te verkrachten, ze probeert te ontsnappen. 44. Zijn er voorbeelden te bedenken van moderne literatuur waarin de opvoeding zo duidelijk ter sprake komt als in de gedichten van Van Alphen en Sara Burgerhart? Nee ik denk dat het bij deze dichters het best naar voren is gekomen. 45; Aan welke kenmerken is de romantiek te herkennen? Aan de originaliteit van de werken, de mystieke en onverklaarbare gebeurtenissen die erin voorkomen, terwijl toch word vastgehouden aan de geschiedenis van de mensheid- Deze wordt zelfs grondig geanalyseerd- En als laatste de contrastwerking, het zichtbare en poetisch beschreven verschil tussen twee extremen. 46; Wie zijn de belangrijkste schrijvers van de romantiek in Nederland? En wie daarbuiten? In Nederland Jacob van Lennep, Aarnout Drost, Geertruida Bosboom- Toussaint en Willem Bilderbijk. Daarbuiten Emily Bronte en Walter Scott. 47; Welke genres horen bij de romantiek? De spanning, de spookverhalen, duivelse wezens en heksen in Middeleeuwse taferelen. Maar ook de erotica speelt een grote rol. 48; Waarom schrokken sommige Nederlandse lezers zo van de nieuwe romantische literatuur? De beschreven literatuur was onkerkelijk en ontzettend gedurfd, aangezien het verhalen over heidense wezens als heksen, maar ook monsters, geesten, demonen en de Duivel bevatte. Dit was nog nooit zo levendig vertoond in de wereld van het schrijven. 49; Wat voor opvatting had Willem Bilderdijk over het dichten? Het echte dichten kon alleen worden gedaan als de dichter zijn diepste emoties over het papier uitgoot, en hijzelf- Volgens hemzelf- was hier het beste in. Diegene die het dichten systematisch en zonder overtuiging deden, waren niet echt aan het dichten. 50; Door welke schrijvers liet Jacob van Lennep zich inspireren? In de eerste plaats vooral door Walter Scott. 51; Hoe was de verhouding tussen Bilderbijk en Van Lennep? Terwijl Bilderbijk zich richte op de niet-rijmende, emotionele poezie, ging het Van Lennep meer om de spanning en het mystieke in verhaalvorm, om de historie voor alle lezers levendiger te maken. 52; Waarom is de historische roman zo typisch voor de romantische literatuur? In de geschiedenis van de mensheid zijn er vele spannende gebeurtenissen, oorlogen, reizen en plaatsen geweest. De romantische literatuur gebruikt dit voor goed verteerbare en spannende verhalen. 53; Welk doel hadden schrijvers met hun historische romans? Het doen heropleven van de cultuur en geschiedenis, zowel de vaderlandse als de buitenlandse; Om mensen te doen griezelen en genieten van de verhalen die geschreven werden. 54; Wat is de zwarte romantiek precies? De zwarte romantiek is nog heftiger, nog vreselijker dan de verhaallijnen die hun oorsprong vinden in de reguliere romantische literatuur. Intensief geweld en bloederige taferelen, gedetailleerd beschreven, worden niet geschuwd. 55; Kun je een modern voorbeeld noemen van een historische roman? The Pillars of the Earth van Ken Follett. 56; Waarom wilden de tachtigers de literatuur vernieuwen? De oude literatuur was te droog, te stoffig, te netjes en zonder echte emotie of choquerende uitspraken. De Tachtigers daarentegen wilden in hun literatuur laten merken hoe schrijven en dichten volgens hen ťcht moest; Met mystieke beschrijvingen en nieuwe woorden. 57; Waarom is De Nieuwe Gids zoín belangrijk tijdschrift geworden? Het was de grootste stem tegen de oude literatuur, en het creerde een verbond tussen alle nieuwe romantische schrijvers en dichters, die nu samen tegen het oude en stoffige konden vechten, al dan met woorden. 58; Welke schrijvers waren de belangrijkste vertegenwoordigers van de Tachtigers? Willem Kloos, Frederik van Eeden, Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel. 59; Welke eisen stelden de Tachtigers aan de nieuwe literatuur? De verhalen en gedichten moesten origineel, vernieuwend, emotioneel, verfrissend en het liefste choquerend zijn. 60; In welke taal moest de literatuur volgens Kloos worden geschreven? Nederlands. 61; Waarom was Jaques Perk zo belangrijk voor Kloos? Tijdens zijn leven was hij een vriend en bovendien iemand die hem in de wereld van het dichten bracht. Na zijn dood zag Kloos schoon zijn kans om de nooit uitgebrachte werken van Perk in een bundel te publiceren, maar dan wel op zoín manier aangepast dat ze het wiel van de Tachtig-revolutie in gang konden zetten. 62; Waarmee werd Lodewijk van Deyssel vooral bekend? Zijn roman ĎEen liefdeí. 63; Aan welke kenmerken moet de nieuwe literatuur volgens Van Deyssel voldoen? Literatuur moest persoonlijk, grijpend en choquerend zijn, en wel degelijk mogelijkheid bieden tot het vormen van een mening over de tekst. 64; Waarom pasten Van Eedens sprookjesachtige verhalen eigenlijk niet zo goed bij bij de literatuur van de Tachtigers? In tegenstelling tot de andere Tachtigers bleef Van Eeden vanuit een spiritueel en beschaafd oogpunt schrijven. 65; Waarom keurde Frederik van Eeden de roman ĎEen liefdeí van Lodewijk van Deyssel af? Het verhaal zou alleen maar om de sensaties gaan, en werd niet goed afgehandeld. 66; Lodewijk van Deyssel is o.a. bekend geworden van zijn Ďscheldkritiekení. Gebeurt dit nog steeds in moderne recensies? Nee. Omdat kranten en tijdschriften nu door een veel wijder publiek word gelezen en ze niet het risico willen lopen mensen te beledigen of klanten afschrikken, worden geen scheldwoorden of overdreven beschrijvingen meer gebruikt. 67; Wie waren de belangrijkste vertegenwoordigers van de historische avantgarde, het modernisme en het expressionisme? Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Carry van Bruggens. 68; Waarom onstonden er zo veel nieuwe stromingen aan het begin van de twintigste eeuw? Door de vele technologische en sociale vooruitgangen, en de twee Wereldoorlogen, onstond een behoefte aan nieuwe vormen van kunst bij de nieuwe generatie, die alleen gevoed kon worden door deze stromingen zelf te creeren. 69; Welke van de genoemde stromingen waren gematigd en welke radicaal? Modernisme was gematigd, dadaÔsme, kubisme, expressionisme, futurisme en constructivisme waren radicaal. 70; Wat waren de belangrijkste veranderingen die de schrijvers van de historische avantgarde wilden doorvoeren? Poezie moest de nieuwe realiteit beschrijven in plaats van zweverige emoties of gebeurtenissen, en de rol van kunst en literatuur moest veranderen in iets dat open was voor de wereld, en eigenlijk helemaal geen kunst meer zijn. 71; Hoe kan je aan de manier van opschrijven van Paul van Ostaijen zien dat hij alles in de poezie wilde vernieuwen? Het gedicht rijmt niet, heeft geen vast ritme. Er schijnt geen logica in te zitten, geen poetische beschrijvingen; Het heeft niks van wat een gedicht een gedicht maakt (in de klassieke literatuur). 72; Waarom vond men het dadaisme Ďde grootste maligheidí? De dadaisten wouden een kunstvorm oprichten die tegen kunst als fenomeen was. 73; Waarom waren de schrijvers van het modernisme zo pessimistisch? Modernisten waren analytisch, maar tevens passief. Zij bekeken alles van twee kanten, maar richtte zich vooral op de negatieve zijde van elk fenomeen. En omdat aan alles wel een slechte zijde zit, leken zij erg pessimistisch. 74; Wat wilden de modernistische schrijvers in hun romans beschrijven? De twijfels en innerlijke emoties van hun karakters, de wereld zoals die word gezien door hun ogen; Subjectief dus. Het innerlijke gewoel stond centraal voor het verhaal. 75; Welke themaís koos Ferdinand Bordewijk voor zijn boeken? Ondergang, of degeneratie. Alles moest worden afgebroken en plaats maken voor iets nieuws en dus beters. 76; Wat valt er op aan de schrijfstijl van Bordewijk? Hij trok zijn zinnen samen en gebruikte kale, weing poetische en korte zinnen die de boodschap duidelijk overbrachten. Dit wisselde hij wel af met beeldspraken en metaforen die niet iedereen meteen snapt. 77; Zou je de Tonnus Oosterhoffís gedichten kunnen vergelijken met die van Van Ostaijen? Nee. Die van Oosterhoff zijn nog steeds klassiek poetisch bedoeld- Ze hebben zelfs klassieke muziek erbij- En ze gaan over mystieke beschrijvingen. C; 500 - 1500; Middeleeuwen (Kerk, hoofsheid, ridder) 1500 - 1600; Boekdrukkunst (Revolutie, rederijkers, mystiek) 1600 - 1700; Gouden Eeuw (Hooft, Vondel, Bredero) 1700 - 1800; Kinderliteratuur (Vernieuwing, kinderen, sprookjes) 1800 - 1900; Romantiek (Originaliteit, contrast, spanning) 1880 - 1900; Tachtigers (Fantasie, expressie, inspiratie) 1900 - 2000; Nieuwe Stromingen (Realisme, dadaisme, modernisme) D; Middeleeuwen; In de Middeleeuwen was er weinig vrijstaande literatuur. Romeinse en Griekse teksten die overgebleven waren uit de oudheid, konden alleen door de kerk gelezen worden- En de kerk beheerste al het geschrevene, omdat alleen de monniken konden schrijven en kopiŽren. De literatuur die wel verkrijgbaar was, werd mondeling doorgegeven, en bestond uit ridderlijke epossen van machtige krijgers als Karel de Grote, Koning Arthur en andere mythische of bestaande figuren, die in latere stadia vooral christendom-gerelateerde avonturen beleefde. Het schrift was sierlijk, langzaam en kunstig geschreven op perkament door ervaren kopiisten, en versierd met kleurige prenten. Het merendeel werd in het Latijn geschreven, maar ook de eigen talen van de Europese landen- De klassieke varia van wat we nu kennen als Frans, Duits, Engels en zelfs Nederlands- onstonden in deze periode. De verschillen tussen die tijd en deze kunnen bijna niet groter zijn. Wij hebben nu media tot onze beschikking die in een flits- Letterlijk- de planeet overgaan, en cultuur, waaronder literatuur, is op alle vlakken denkbaar geŽvolueerd. In de middeleeuwen kreeg het grootste deel van de bevolking nooit ook maar een boek in handen, ze zagen slechts die Bijbel liggen op het altaar elke zondag, maar ook zij smulden van de avonturen van galante en machtige ridders die streden tegen monsters, heksen en andere wezens. In dat opzicht is er misschien toch niet zo veel veranderd. Uit de verkoop van audioboeken en de belangstelling voor toneelstukken en verhalen van iedereen die wat te vertellen heeft, blijkt dat er toch altijd een drang is om woorden aan te horen, niet te lezen, zelfs als je daar toe in staat bent. ~~~ Achtiende eeuw; Kinderliteratuur De kinderliteratuur is tevens sterk veranderd sinds de achtiende eeuw. Naast de vocabulaire, het woordgebruik en de zinsopzet- Kinderen uit die tijd werden geacht al vele woorden te kennen, in tegenstelling tot vandaag de dag, waar het leesvermogen een stuk geleidelijker word opgebouwd- is ook de moeilijkheidsgraad anders. Moderne kinderliteratuur is simpel. Het vertelt vaste verhalen, vaak lang niet alle origineel maar herverteld op een andere manier, en het is ook minder direct; Vaak worden metaforen gebruikt die ook kinderen kunnen begrijpen, en worden personen verwisseld voor voorwerpen of (nog vaker) dieren, op een manier die volwassenen eerder begrijpen dan de kinderen. Natuurlijk proberen de schrijvers van deze vorm van literatuur nog wel enigzins wat moraal verantwoorde achtergrondlijnen in hun verhalen te stoppen. Maar weinig verhalen voor kinderen zijn simpele fantasie of gewoon leuk om te lezen. De literatuur zit vol met bedoelingen omtrent vriendschap, verschillen en de normen en waarden van het leven zoals de schrijvers het zien. In dit opzicht is de kinderliteratuur dus nog hetzelfde- Het is alleen minder direct geworden. ~~~ Negentiende Eeuw; Romantiek in Nederland In verschillende opzichten is de romantische beweging, die leidde tot de eerste verhalen die echt puur voor het gedachteloos genieten van het lezen bedoeld waren, de voorganger van moderne fictionele literatuur. Vele van de hoofdgenres binnen deze wereldwijd geliefde kunstvorm vinden hun oorsprong in deze tijd; De fantasy, historische romans, de psychologische erotiek en zelfs de thriller zijn in beweging gezet rond deze periode. Er is meer veranderd dan alleen de progressie van de bekendheid en geliefdheid van deze boeken. De schrijfstijlen, ook al verschillen ze veel van schrijver tot schrijver, zijn veranderd tot iets wat meer bij de tijd en bovendien makkelijker te verteren is voor de gemiddelde lezer (Al is er voor de ervaren lezer die iets meer van een uitdaging wil nog meer dan genoeg lastigere literatuur te vinden). Fictie is nu voor iedereen, in sterk contrast met de situatie vroeger.

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Literatuurhistorie Nederland

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer