Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Interactieve marketing Home | Profile | Archives | Friends
De voortgang van Martijn Baan, Danny Dubbeldam en Daryl Esberg bij het verslag van marketing 10 zal hier worden beschreven en toegelicht. Het desbetreffende product is een voetbalschoen, de Maradona. Deze voetbalschoen wordt uiteraard gelinkt aan de welbekende Argentijnse (ex) voetbalspeler Diego Armando Maradona. Met behulp van dit icoon uit de voetbalwereld moet er een merk opgebouwd worden.

Presentatie16/6/2011
Onze presentatie staat online!

met vriendelijke groet,

Martijn Baan

Danny Dubbeldam

Daryl Esberg

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Plan van aanpak15/6/2011
De online marketing doelstellingen van Maradona’s zien er als volgt uit:
 • Na zes maanden meer dan 750 bezoekers per dag op de website.
 • Na zes maanden minimaal 2000 ‘followers’ op Twitter.
 • Na zes maanden meer dan 3000 keer ‘vind ik leuk’ op Facebook.
 • Na twaalf maanden een vergroting van het aantal unieke bezoekers met 300%.
 • Binnen twaalf maanden moet 15% van de afzet via de webwinkel verlopen.

 • De centrale doelstelling van Maradona’s:
 • Door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen

 • De centrale vraag die het Online marketingplan beantwoordt is dus:
 • Hoe kan Maradona’s de naamsbekendheid via het internet vergroten?

 • Het plan dient dus het gebruik van social media en de website te verbeteren zodat de naamsbekendheid vergroot wordt. Het zou immers zonde zijn om een gigantisch medium als het internet niet te gebruiken.

  Interne situatie
  Maradona’s moet meer naamsbekendheid krijgen, daarom wordt er meer aandacht besteed aan internet. Via internet zijn er tegenwoordig veel meer mensen te bereiken als via krant en tv. Zeker als we het hebben over interactie tussen de bezoeker en de advertentie. Via internet wordt het makkelijker om te reageren en/of vragen te stellen. Er moet dus een goede mogelijkheid zijn voor de bezoeker om gemakkelijk contact op te nemen met de organisatie, dit wordt bereikt door een heldere, duidelijke website.

  Externe situatie
  De concurrentie heeft allemaal een (interactieve) website waar de klant terecht kan. Wanneer Maradona’s dit niet heeft, zal het verschil tussen Maradona’s en de concurrentie steeds groter. Maradona’s wordt dus eigenlijk ook min of meer gedwongen om mee te gaan met de concurrentie. Ook heeft de concurrentie gebruik gemaakt van social media, wanneer Maradona’s dit niet heeft, zal dit een duidelijk gemis zijn in de ogen van de consumenten. Er moet dus optimaal gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Het gebruik van Social media zal ook een groei van de naamsbekendheid realiseren.

  Opdrachtgever
  Er is sprake van een interne opdrachtgever, aangezien het allereerst uit eigenbelang wordt gedaan. Het centrale management is de opdracht gever, het centrale management kiest ervoor om op deze manier de naamsbekendheid te vergroten. De naam Maradona is in principe al bekend, het moet echter wel gekoppeld worden aan het product.

  Opdrachtnemer
  Er zal een speciaal ICT team worden gevormd dat verantwoordelijk zal zijn voor de website en de social media. Er zal binnen dit team één eindverantwoordelijke zijn. Het team zal intern gevormd worden met mensen die er speciaal voor worden aangenomen. Op deze manier zal er een consistent professioneel team worden samengesteld dat de kwaliteit van de website en social media zal waarborgen.

  Visie, Focus, identiteit en doelstellingen
  Visie:
  De visie van het bedrijf is door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen. Dit zijn de goedkopere merken met een redelijk tot goede kwaliteit schoenen. Het internet zal gebruikt moeten worden bij het werven van klanten en het uitbreiden van de klantenkring. Zo zal via de websites en vooral ook social media een grote groep mensen bereikt moeten worden.

  Focus:
  Maradona’s zal zich focussen op een website en verschillende social media zoals facebook en twitter. Via de website zal het merk informatie verschaffen en zal het ook verkocht kunnen worden via een webshop. Zo zullen de consumenten worden benaderd. Daarnaast zal het merk via social media bekender moeten worden. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van social media zoals facebook en twitter en daarom zal er via deze media veel bekendheid worden behaald. Ook zal er veel interactie met de consumenten plaatsvinden. Zo zal er op de website een gedeelte worden vrijgemaakt voor suggesties en klachten, zodat de klanten de kans hebben om de producten te verbeteren.

  Identity:
  Het merk Maradona’s wil zich naar buiten brengen als een merk dat origineel is. De voetbalschoenen zijn vrij simpel. Het zijn zwart, leren schoenen met de handtekening van Maradona erop. Weinig fratsen dus. Dit moet ook naar buiten komen op de website. Er moeten geen gekke special effect op komen, maar het moet juist een simpel, overzichtelijke website worden die toch aantrekkelijk is. Een site waar je dus makkelijk je informatie vandaan kan halen die je wilt hebben.

  Projectmethodiek:
  De projectmethodiek die gebruikt wordt is de methodiek van Prince2. Deze methode richt speciale aandacht op management en het besturen en organiseren van een project. Daarnaast is het een hele flexibele methode, zodat aspecten van Prince2 die niet nodig zijn voor het project ten allen tijden kunnen worden aangepast. Met de methodiek van Prince2 is een duidelijke tijdlijn afgebakend en verschillende afdelingen werken binnen deze tijdlijn nauw met elkaar samen. Er is dus sprake van een duidelijke taakverdeling. De Prince2 projectmethodiek past volgens ons het best bij ons project.

  Actoren van het project:
  Voor het online marketingplan zullen geen bureaus worden ingeschakeld. Alle medewerkers binnen het bedrijf zullen actief bezig zijn met het project. In onderstaande figuur is de actoranalyse te zien. De belangrijkste actoren zijn gemarkeerd.

  Projectprincipes:
  De producteisen van de Maradona´s zijn streng. Wij vinden dat de schoenen tussen een half en een jaar lang mee moeten gaan. Dit is afhankelijk van het gebruik. Tegenwoordig slijten voetbalschoenen al heel snel en wij denken door onze strenge producteisen een voordeel te hebben ten opzichte van de concurrenten. De doelstellingen van Maradona´s zijn opgesteld over een termijn van een jaar, wij willen het project daarom hier aan koppelen en een doorlooptijd van een jaar geven. Doordat het project uit eigen kas wordt gefinancierd, zullen de consequenties alleen voor Maradona’s zijn mocht het project mislukken. Er is gekozen en gebudgetteerd om tijdens de doorlooptijd van het project de kosten iets hoger te laten uitvallen dan de baten. Wij denken hier later profijt van te hebben, door nu iets meer te investeren. Het project zal geen directe invloed hebben op de organisatie of de cultuur van het bedrijf. Wel is het zo dat het werk er iets anders uit zal gaan zien, omdat de afdelingen en medewerkers er een project bij krijgen waar ze veel aandacht aan zullen schenken. De organisatieprocessen zullen zich ook moeten gaan richten op het project. Hierdoor zullen ze meer onder druk komen te staan. De doelstellingen zullen moeten worden bereikt en hiervoor zullen de processen zich in moeten zetten.

  Eind- en deeloplevering:
  De voetbalschoenen worden niet door Maradona’s zelf gemaakt. De productie is uitbesteedt en wordt geleverd door leveranciers. Zodra de schoenen zijn geleverd komen ze op de webshop en in de winkel te liggen. Wel zijn er goede afspraken gemaakt over levering van de schoenen met de leverancier.
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  OPAFIT14/6/2011
  Organisatie
  Een interne medewerker zal het traject gaan leiden. Wel zal er iemand aangenomen worden met de juiste ervaring en kennis om het traject ook daadwerkelijk in goede banen te leiden. Er zal één eindverantwoordelijk zijn bij dit team, dat is degene die het traject leidt. Er zal speciale software gebruikt worden zodat de website live geüpdate kan worden (met toestemming van de eindverantwoordelijke). Op deze manier zijn de klanten altijd op de hoogte van ontwikkelingen. Daarnaast heeft Maradona’s een eigen leverancier, er moet dus een magazijn worden gebruikt voor de webshop, aangezien de schoenen verder alleen bij detaillisten worden verkocht, die de eigen voorraad voor hun rekening nemen. De huidige (eigen) leverancier kan voldoen aan de eisen die de nieuwe online doelstellingen stellen, omdat er wordt verwacht dat er relatief weinig (tot 20%) via de webshop zal worden verkocht, aangezien de meeste mensen een schoen eerst daadwerkelijk willen passen alvorens zij schoenen aanschaffen.

  Personeel
  Er worden geen tijdelijke krachten aangetrokken voor het uitvoeren van het project, het zal gebeuren met intern beschikbaar personeel dat speciaal is aangenomen voor deze taken. Op deze manier zorgt Maradona’s ervoor dat er professioneel personeel is, met een constante kwaliteit. Het project zal dus intern worden behandeld, er wordt dus niets uitbesteed aan een bureau. Het is wel belangrijk dat het personeel professioneel is, anders zal er toch moeten worden uitgeweken naar externe resources omdat de kwaliteit gewaarborgd moet blijven.

  Administratieve procedures
  Er is geen sprake van een ingewikkeld leveringsproces, de schoenen worden rechtstreeks geleverd aan de klant (indien besteld via de webshop) en anders komt de klant het product ophalen bij de detaillist. Er is dus geen spraken van bepaalde voorwaarden die worden gesteld aan oplevering en eigendomsrechten. Het product is eigendom van degene die het aanschaft. Omdat alle producten van Maradona’s intern geleverd worden, is er ook geen speciale manier van factureren.

  Financiering
  De financiering van het project wordt volledig uit eigen kas betaald. Het budget zal in delen worden vrijgegeven voor elke handeling die wij uit gaan voeren. Zo willen wij ons strak aan het budget houden en geen extra uitgaven gaan spenderen. Betalingstermijnen met leveranciers zijn allemaal duidelijke afspraken over gemaakt.

  Informatie en vastlegging
  Elke week zullen alle werknemers bij elkaar komen tijdens een vergadering. De voorzitter zal elke week een van de eigenaren zijn. Agenda’s worden ruim voor de vergadering opgestuurd naar een ieder en de notulist zal direct na elke vergadering de notulen opsturen. Doormiddel van deze notulen zal een agenda opgesteld worden voor de volgende vergadering. De notulen en geformuleerde acties zullen tijdens elke vergadering worden nagegaan of ze zijn uitgevoerd.

  Techniek
  Alle online uitingen zijn ing gangbare browsers te bedienen. Voor de website zullen de laatste technieken worden gebruikt. Wij zullen het beheer van de website op ons zelf nemen en hebben daarvoor een groep werknemers die ook verantwoordelijk zijn voor de webshop. Wij zullen constant op zoek gaan naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek en deze toepassen op ons eigen online marketingplan.

  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  Online Marketing Mix12/6/2011
  Nu de doelstellingen geformuleerd zijn moet er bekeken worden welke instrumenten het bedrijf gaat inzetten binnen de online mix. Hierbij moeten er ook prioriteiten worden gesteld voor de budgetverdeling. Per online middel zal een afweging worden gemaakt met behulp van het 4R-model. Eerst zullen de instrumenten bepaald en vervolgens zal aan de hand van het 4R-model de gehele samengestelde online mix beoordeelt worden.

  Vrijwel alle doelstellingen hebben te maken met de bekendheid van het merk. Zoals bekend, is de merknaam al bekend bij de meeste voetballers. Hetgeen wat nog gerealiseerd moet worden is dat de consumenten het merk gaan associëren met een goede kwaliteit voetbalschoenen. Deze boodschap moet worden overgebracht via de instrumenten social media en virale marketing. Vooral de virale marketing zorgt voor een verbetering van de naamsbekendheid. Dit is een techniek die probeert met behulp van bestaande sociale netwerken de bekendheid van een merk te vergroten en/of positieve associaties te bewerkstelligen. Dit gebeurt door een soort mond-tot-mondreclame versterkt door het internet. Hierdoor worden er snel en goedkoop een grote groep mensen bereikt. Aan de andere kant social media zorgt ervoor dat er interactie is met de klanten. Via netwerksites als Twitter en Facebook zal er informatie worden verstrekt naar de klanten en kunnen zij reacties geven. Om de werking van de social media duidelijker naar uit te leggen is er gebruik gemaakt van het zogenoemde P.O.S.T.-model. Dit model bestaat uit vier elementen die zeer belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een social media strategie. Het bestaat uit de volgende elementen die daaronder zullen worden besproken:
 • People
 • Objectives
 • Strategy
 • Technologies

 • People:
  De doelgroep waar Maradona’s zich op richt zijn Nederlandse jongens/mannen met een leeftijd tussen de 7-40 jaar met een klein tot gemiddeld bestedingsbudget. Over het algemeen zit deze doelgroep vanaf de leeftijd van 10 jaar veelvuldig op het internet. Zij zoeken veel informatie op het internet, zo ook over de aankoop van voetbalschoenen.

  Objectives
  Het doel bij het gebruiken van social media is het verbeteren van de naamsbekendheid en uit eindelijk ook het verkrijgen van klanten en dus ook meer afzet.

  Strategy
  De relatie met de klant is belangrijk voor Maradona’s. In de markt van voetbalschoenen zijn de meeste klanten zeer merktrouw, dus moet er vooral gericht worden op de merkenwisselaars. De merkenwisselaars moeten dan trouw worden aan het merk Maradona’s. Dit kan alleen door een goede relatie aan te gaan, door bijvoorbeeld maandelijkse mail of acties via de social media. Zo blijven de klanten betrokken bij het merk.

  Technologies
  Bij het hanteren van social media zal er gebruik gemaakt worden van Twitter en Facebook. Deze zullen veelvuldig, dus meerdere malen per week, worden gebruikt.Via deze netwerksites zal informatie worden verstrekt en zullen er acties bekendworden gemaakt. Daarnaast zal er worden gevraagd naar suggesties en tips voor het merk om de klanten bij het merk betrokken te houden.

  Nu de middelen bekend zijn is het de bedoeling dat deze worden beoordeelt. Deze beoordeling gebeurt met behulp van het 4R-model. Deze bestaat uit de volgende elementen:
 • Relevantie
 • Rich
 • Reactie & Rendement
 • Retentie

 • Relevantie
  Dit heeft te maken met wat de klanten hebben aan de producten van Maradona’s. Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van klant is timing en vorm zeer belangrijk. Qua timing moet Maradona’s vooral bezig zijn met promotie tijdens het voetbalseizoen. Aan het begin van het seizoen moet er zelfs heel veel reclame worden gemaakt, omdat er dan veel merkenwisselaars zijn. Daarnaast heeft het geen zin om tijdens de zomervakantie voetbalschoenen te promoten, omdat toch bijna niemand dan voetbalschoenen gaat kopen.

  Rich
  Hierbij moet het bedrijf zorgen dat het online aanbod continu aantrekkelijk en van meerwaarde is. De klant moet weten wat hij krijgt bij aankoop van het product. De behoefte van de klant moet bekend zijn om hierop in te spelen. Bij Maradona’s is het belangrijk dat duidelijk naar buiten wordt gebracht dat je met desbetreffende simpele voetbalschoenen goed kan voetballen, zonder gekke fratsen of opvallende kleuren op de schoenen.

  Retentie
  Bij dit punt gebruik je online middelen voor de (after)service. Bij het aankopen van een product via het internet zullen gegevens worden opgevraagd, zodat er via de mail een bericht naar de klant zal gaan waarin deze naar zijn/haar mening wordt gevraagd over het product en de levertijden. Ook zal er dan naar de gehele database een mail gestuurd worden als er een aanbieding is. Zo wordt er een relatie opgebouwd met de klanten.

  Reactie & Rendement
  Dit heeft met de interactie te maken. Interactie is zeer belangrijk, omdat het zorgt voor verkoop. Door middel van social media zal informatie worden gegeven en feedback worden gevraagd. Als er dan ook iets met de feedback wordt gedaan zal er ook een relatie ontstaan, omdat de klanten beseffen dat ze betrokken zijn bij het product. Daarnaast kan er via social media aanbiedingen en acties worden aangekondigd. Zo wordt er een relatie gecreëerd, omdat de klanten met het product bezighouden.

  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  Doelstellingen10/6/2011
  De doelstelling van Maradona’s is om zoveel mogelijk naamsbekendheid te creëren, het is vooral belangrijk dat de merknaam aan het product wordt gekoppeld omdat, zoals eerder gezegd, de naam Maradona al bekend is. Er zal gebruik worden gemaakt van een eigen website en social media. Via Twitter en Facebook zullen er van tijd tot tijd acties worden gehouden, bijvoorbeeld dat er schoenen worden weggegeven. De ‘followers’ maken dan alleen kans als zij ‘retweeten’, op deze manier wordt er gratis reclame gemaakt. Ook zal er op deze manier voortgang kunnen worden gecontroleerd. Ook zullen er allerlei acties met prijsverlagingen worden gehouden, zoals tijdelijke aanbiedingen en kortingsbonnen. Op deze manier probeert Maradona’s om de herhalingsaankoop te stimuleren en om de eerste aankoop te vergemakkelijken.

  De online marketing doelstellingen van Maradona’s zien er als volgt uit:
 • Na zes maanden meer dan 750 bezoekers per dag op de website.
 • Na zes maanden minimaal 2000 ‘followers’ op Twitter.
 • Na zes maanden meer dan 3000 keer ‘vind ik leuk’ op Facebook.
 • Na twaalf maanden een vergroting van het aantal unieke bezoekers met 300%.
 • Binnen twaalf maanden moet 15% van de afzet via de webwinkel verlopen.


 • 4C-model

  Het 4c model ziet er als volgt uit:
 • Cost
 • Consumer Value
 • Convenience
 • Communicatie

 • Cost
  De klant heeft kostenvoordeel bij het online bestellen van producten, omdat er kortingsbonnen en tijdelijke acties bekend zullen worden gemaakt via social media. Daarnaast zijn er geen openingstijden bij de webwinkel, de webwinkel zal zeven dagen per week, 24 uur open zijn. Dat geeft de klant de mogelijkheid om elke minuut van de dag een bestelling te plaatsen, zonder daadwerkelijk naar de winkel te moeten. Hierdoor scheelt het dus tijd voor de klant.

  Consumer Value
  Een unieke meerwaarde voor de klant is dat er een mogelijkheid is, tegen een meerprijs, een naam en rugnummer te laten graveren in de schoen. De klant zal een keuze hebben uit diverse lettertypes en groottes. Hierbij zal een driedimensionaal beeld geschetst worden met de gravering in beeld zodat de klant ziet wat er verwacht kan worden als de schoen geleverd wordt. Op deze manier zal de klant niet voor verrassingen komen te staan op het moment dat het product geleverd wordt. Dit zou namelijk een valkuil kunnen zijn wanneer de klant niet tevreden is met de gravering.

  Convenience
  De website zal erg gebruiksvriendelijk zijn. Er zullen bovenaan overzichtelijke knoppen worden geplaatst met snelkoppelingen naar belangrijke plaatsen zoals contact, hulp, webshop, verkooppunten enzovoort. Op deze manier zullen de knoppen die de bezoeker als eerste zoekt er uit springen, zodat de bezoeker niet lang hoeft te zoeken. Lang naar een locatie op de website zoeken kan namelijk tot irritaties leiden en dat is absoluut niet de bedoeling. Via het contactformulier kan de bezoeker zijn/haar gegevens achter laten en zal er (op werkdagen) binnen 24 uur antwoord gegeven worden op de vraag die de bezoeker heeft. Op deze manier heeft de (potentiële) klant het gevoel dat het hem/haar gemakkelijk wordt gemaakt om contact op te nemen. Ook zullen er in de webshop veel betalingsmogelijkheden zijn zoals iDeal, acceptgiro, creditcard, PayPal etc. Op deze manier wilt maradona’s uitsluiten dat een klant niet kan betalen via de webshop en er dus op deze manier een ‘nee verkoop’ moet worden gedaan.

  Communicatie
  Omdat wij ons puur richten op voetballers, moet de taal die gebruik wordt op de website de voetballers aanspreken. Er moet vertrouwen opgewekt worden bij deze doelgroep. Dit kan gedaan worden door het verzenden van een nieuwsbrief en om regelmatig voetbalnieuws op de website te zetten, zodat het niet alleen puur over de schoen gaat, maar ook om voetbal over het algemeen. Daarnaast moet er altijd een link blijven met Diego Maradona, deze zal ook terugkomen, zowel op de site als in social media.
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  Identiteit, Focus en Visie30/5/2011
  I-dentiteit
  Het merk Maradona’s wil zich naar buiten brengen als een merk dat origineel is. De voetbalschoenen zijn vrij simpel. Het zijn zwart, leren schoenen met de handtekening van Maradona erop. Weinig fratsen dus. Dit moet ook naar buiten komen op de website. Er moeten geen gekke special effect op komen, maar het moet juist een simpel, overzichtelijke website worden die toch aantrekkelijk is. Een site waar je dus makkelijk je informatie vandaan kan halen die je wilt hebben.

  Focus
  Maradona’s zal zich focussen op een website en verschillende social media zoals facebook en twitter. Via de website zal het merk informatie verschaffen en zal het ook verkocht kunnen worden via een webshop. Zo zullen de consumenten worden benaderd. Daarnaast zal het merk via social media bekender moeten worden. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van social media zoals facebook en twitter en daarom zal er via deze media veel bekendheid worden behaald. Ook zal er veel interactie met de consumenten plaatsvinden. Zo zal er op de website een gedeelte worden vrijgemaakt voor suggesties en klachten, zodat de klanten de kans hebben om de producten te verbeteren.

  De online strategie van Maradona’s hangt een beetje tussen Internet als kritische succesfactor en Internet als strategisch hulpmiddel. Maradona’s is nog een vrij onbekend merk. De naam Maradona is wel bekend, maar niemand associeert het nog met voetbalschoenen. Via internet kan het dus veel bekender worden. Op deze manier is internet dus een strategisch hulpmiddel, omdat de meeste aankopen toch nog in de winkel plaatsvinden. Aan de andere kant neemt het aantal verkopen via het internet ook steeds meer toe. Het kan dus zo zijn dat internet in de toekomst een kritische succesfactor kan worden. Toch is er gekozen voor de strategie: Internet als strategische hulpmiddel, omdat wij denken dat het grootste deel van de verkopen via de winkels gaat.

  Maradona’s zal gebruik maken van het REAN model van Steve Jackson. Het is een simpel en toch krachtig kader om de vaak complexe opeenvolging van de met elkaar verbonden marketing activiteiten vooruit te plannen en te analyseren die nodig zijn om klantenverhoudingen op te bouwen en te onderhouden.

  Hierbij staat de R voor Reach. Dit geeft de reeks activiteiten aan die nodig zijn om het merk onder de aandacht te brengen van de consumenten. Bij Maradona’s kan dit worden gedaan door advertenties op verschillende voetbalgerelateerde websites te zetten, maar ook door gebruik te maken van social media. Zo kunnen er accounts worden aangemaakt op Facebook en Twitter.

  De E staat voor Engage. Dit heeft te maken met de betrokkenheid tot het merk. De consument moet zich betrokken voelen tot het merk. Men moet een goed gevoel krijgen van het merk als men de website, één van de advertenties of de Facebook- of Twitterpagina bezoekt. Zo zal men eerder voor Maradona’s kiezen bij het aankopen van voetbalschoenen.
  De A staat voor Activate. Dit moet ervoor zorgen dat consumenten geactiveerd worden. Dit kan door interactie aan te moedigen. Dit kan op de website gebeuren met een pagina voor suggesties en klachten etc., maar ook door gebruik te maken van social media.
  De N staat voor Nurture. Dit heeft te maken met de klantenbinding. Hier is het ook belangrijk dat men goede service bied ten opzichte van de klanten. Men moet weten wat er speelt bij de klanten. Ook hier is de interactie dus zeer belangrijk. Vandaar dat de website en vooral de social media zeer belangrijk zijn.

  Visie
  De visie geeft de gestelde doelen op de lange termijn aan van een bedrijf. Het geeft aan hoe het bedrijf wil dat de buitenwereld hen ziet. Het is dus van essentieel belang dat het extern en markgericht is. Met de online visie wordt deze visie omgezet naar het gebruik van internet.
  Voor het merk Maradona’s geldt het internet als hulpmiddel. Door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen. Dit zijn de goedkopere merken met een redelijk tot goede kwaliteit schoenen. Het internet zal gebruikt moeten worden bij het werven van klanten en het uitbreiden van de klantenkring. Zo zal via de websites en vooral ook social media een grote groep mensen bereikt moeten worden.
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  SWOT analyse21/5/2011
  Strengths
 • Origineel ontwerp
 • Gebruik van internet is mogelijk
 • Weaknesses
 • Laag budget
 • Onbekend merk
 • Opportunities
 • Bekende naam
 • Behoefte aan reclame via het internet
 • Threats
 • Veel concurrentie op het internet
 • Sterke positie online positie van concurrenten

 • Strengths
  Origineel ontwerp:
  Het is in principe een standaard voetbalschoen, zonder overbodige luxes erin verwerkt. Het is een simpele zwarte voetbalschoen van kangoeroeleer. Hier speelt men in op de vraag naar normale voetbalschoenen zonder opvallende kleuren en speciale noppen.
  Gebruik van internet is mogelijk:
  Tegenwoordig gaat men steeds vaker via het internet op zoek naar voetbalschoenen. Nike en Adidas hebben hun websites zodanig gemaakt dat de pluspunten van hun voetbalschoenen duidelijk naar bovenkomen. Zo wordt er bij beide gebruik gemaakt van bekende voetballers. Ook wordt het uitgebeeld met filmpjes en dergelijke. Het is dus goed mogelijk om internet te gebruiken als medium.

  Weaknesses:
  Laag budget:
  Het merk Maradona’s is een nieuw merk dus nog niet zo lang op de markt. De onderneming heeft dus geen groot budget om te besteden aan marketing via het internet. Het grootste deel zal gebruikt worden voor de productie en daarnaast zal er een deel worden besteed aan de marketing.
  Onbekend merk:
  Aangezien de schoen zelf nieuw is en het dus ook nog redelijk onbekend is, is ook de positie in de markt qua internetmarketing vrij laag. De concurrenten in de markt zijn een stuk bekender dan Maradona’s. Hierdoor moet er ook eigenlijk veel meer aan marketing worden gedaan.

  Opportunities:
  Bekende naam:
  Maradona is een bekende naam over de hele wereld, omdat het de naam van de beste voetballer ter wereld ooit is. Hierdoor zal het makkelijk worden om een bekend merk te worden. Mensen herkennen de naam meteen en associëren het met voetbal. Het geeft ook meteen aan dat je geen speciale voetbalschoenen nodig hebt om goed te kunnen voetballen. Via het internet kan deze gedachte makkelijk worden verspreid waardoor het merk steeds bekender wordt.
  Behoefte aan reclame via het internet:
  De laatste jaren worden er op het internet steeds meer voetbalschoenen verkocht. Naast de webshops wordt er ook steeds meer reklame gemaakt voor voetbalschoenen, zoals bij Nike en Adidas hun eigen websites voor de schoenen hebben bijvoorbeeld. De doelgroep maakt dus veelvuldig gebruik om te bekijken welke voetbalschoenen er zijn en wat hier goed of minder goed aan is. Zo kunnen zij hun keuzes maken wat betreft voetbalschoenen. Hier kan Maradona’s ook op inspringen door een website op te bouwen bijvoorbeeld.

  Threats
  Veel concurrentie op het internet:
  Zoals al eerder aangegeven is, wordt er steeds meer reclame gemaakt via het internet. Grote merken zoals Adidas en Nike hebben voor elke voetbalschoen een aparte site, maar ook merken als Puma, Mizuno etc. hebben hun eigen sites gericht op voetbalschoenen. De concurrentie op het internet is dus vrij groot. Dit maakt het lastig om als nieuw merk in te springen.
  Sterke online positie van concurrenten:
  Zoals hierboven is aangegeven is er veel concurrentie op het internet. Deze concurrenten zijn al langer bezig met het promoten van hun product. Zij hebben dus ook een sterkere online positie dan Maradona’s.
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  Koppeling naar marketing- en communicatieplan19/5/2011
  Voorafgaand aan deze opdracht is er een merk gecreëerd. Vervolgens is er voor dit merk een marketingcommunicatieplan opgesteld. Voordat je een Online Marketing Plan begint te maken moet je alle plannen, doelstellingen en behaalde doelen inventariseren. Als er een overzicht is gemaakt kan er begonnen worden met het Online Marketing Plan. Hieronder zal eerst met behulp van het 7S-model de strategie worden benoemd van Maradona’s. Vervolgens zullen de Mission Statement, de doelen en doelstellingen uit de bestaande plannen binnen de organisatie worden benoemd.

  Strategie

  Structure: De onderneming Maradona’s heeft 3 eigenaren. Martijn Baan, Danny Dubbeldam en Daryl Esberg. Alle drie de eigenaren zijn hoofdverantwoordelijken en delegeren taken naar beneden toe. Maradona’s bezit zowel een winkel als een webshop. Daryl Esberg zal zich vooral bezig houden met de winkel, Danny Dubbeldam met de webshop en Martijn Baan houdt zich bezig met de promotie van het merk en de samenwerking tussen winkel en webshop. De organisatie van de Maradona’s is opgedeeld volgens de lijnorganisatie. Er zijn drie eigenaren die elk verantwoordelijk zijn voor een deel binnen bedrijf. De winkel staat onder beheer van Daryl Esberg en verder zijn er drie verkopers die werkzaam zijn in de winkel. De webshop staat onder beheer van Danny Dubbeldam, verder zijn hier ook drie mensen werkzaam die zorgen voor de administratie en dus alle orders verwerken. Tot slot heeft Martijn Baan het promotie team onder zijn hoede, dit is een groep van vijf promotiemedewerkers die er voor moeten zorgen dat het merk zo goed mogelijk wordt gepromoot.

  Systems: Bij Maradona’s wordt er vooral gewerkt doormiddel van de informele wijze, zowel intern als extern willen wij een leuke sfeer waarborgen. Dit betekent dat er intern een goede werksfeer moet zijn en doormiddel van informele communicatie denken we dit te bereiken. Daarnaast zullen we ook onze klanten informeel benaderen, als de klanten in de winkel komen of op de webshop een order plaatsen willen we op het zelfde niveau zitten als onze klanten en ze een goede sfeer laten beproeven. Bij werkafspraken zal er intern ook informeel gecommuniceerd worden, gaat het om een afspraak met een derde partij dan zal dit uiteraard veel formeler in zijn werk gaan.

  Style: De werksfeer zal dus informeel zijn. Er moet een leuke en goede sfeer hangen, zowel in de winkel als onder de medewerkers in de webwinkel en van het promotieteam. Op de werkvloer moet er geen duidelijke scheiding te zien zijn tussen de verschillende niveaus. Daarom is het ook belangrijk dat de drie eigenaren zich veel laten zien in de winkel, bij het team van de webwinkel medewerkers en bij het team van promotiemedewerkers. Binnen de organisatie van de Maradona’s is het dus belangrijk dat het werk niet van afstand gedelegeerd wordt, maar de eigenaren moeten tussen de werknemers staan. Als de werksfeer onder de werknemers top is, zal dit ook overslaan op de sfeer in de winkel en rond het merk en dus op de klanten.

  Staff: Doormiddel van de eerder genoemde werksfeer willen we ook de werknemers motiveren zich ten alle tijden voor de volle honderd procent in te zetten. Daarnaast zullen er allerlei bedrijfuitjes dan wel activiteiten worden gepland om de sfeer te waarborgen en te versterken. Daarnaast is het zo dat we onze medewerkers graag mee willen laten denken binnen het bedrijf, zoals al eerder gezegd willen we hiermee de verschillende niveaus vervagen en hopen we dat dit ook de werknemers zal motiveren. Wij hebben een overwegend jong team van medewerkers, daarom is er een beloningssysteem dat als er een bepaalde target aan verkopen wordt gehaald alle medewerkers een avond uit mogen gaan op kosten van de zaak. Hiermee hopen we de samenwerking tussen de teams ook te versterken. Het team van promotiemedewerkers zal hierdoor hopelijk gemotiveerd raken en ook de winkel medewerkers. Daarnaast is er ook een individueel beloningssysteem van bonussen als er een target wordt behaald.

  Skills: De Maradona is competitief door de relatief lage prijs en de toch erg hoge kwaliteit van de schoen. Ook hebben we een heel goed imago weten te creëren door de schoen te noemen naar de beste voetballer aller tijden, hier wil elke voetballer zich wel mee associëren. Daarnaast is de organisatie erg goed in klantbenadering, zoals eerder besproken hangt er een erg goede sfeer in de winkels. Hiervoor is er ook een heel goed promotieteam in het leven geroepen, dat via allerlei ludieke acties klanten probeert te benaderen.

  Strategy: Doordat het een nieuw merk in de markt is, is het belangrijk dat de naamsbekendheid van de Maradona’s bij de klant omhoog gaat. Zo zijn de volgende twee hoofddoelen gesteld:
 • De merkbekendheid van Maradona’s moet met 30% omhoog gaan in het eerste jaar.

 • Een kwalitatieve en psychosociale waarde aan Maradona’s geven om het prijsverschil ten opzichte van de concurrentie aan te geven.

 • Een marktaandeel van 5% behalen in het eerste jaar.

 • Dit willen wij in eerste instantie bereiken doormiddel van folders, tijdschriften, kranten en internet. Hiermee zullen we ons vooral op het internet richten, dit wordt ons voornaamste middel om de doelen te bereiken. Daarnaast hebben wij hiervoor ook het promotieteam in het leven geroepen die doormiddel van ludieke acties deze doelen moeten verwezenlijken.

  Mission Statement: Door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen.
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link

  Algemene informatie19/5/2011
  Wij zijn Martijn Baan(21), Danny Dubbeldam(20) en Daryl Esberg(20). Wij studeren Commerciële Economie op de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom.

  Door middel van deze web-log houden wij de voortgang bij van onze opdracht voor het vak Interactieve Marketing.

  Martijn Baan
  Danny Dubbeldam
  Daryl Esberg
  0 Comments | Post Comment | Permanent Link
  Hosting door HQ ICT Systeembeheer