Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Interactieve marketing Home | Profile | Archives | Friends
De voortgang van Martijn Baan, Danny Dubbeldam en Daryl Esberg bij het verslag van marketing 10 zal hier worden beschreven en toegelicht. Het desbetreffende product is een voetbalschoen, de Maradona. Deze voetbalschoen wordt uiteraard gelinkt aan de welbekende Argentijnse (ex) voetbalspeler Diego Armando Maradona. Met behulp van dit icoon uit de voetbalwereld moet er een merk opgebouwd worden.

Plan van aanpak15/6/2011
De online marketing doelstellingen van Maradona’s zien er als volgt uit:
 • Na zes maanden meer dan 750 bezoekers per dag op de website.
 • Na zes maanden minimaal 2000 ‘followers’ op Twitter.
 • Na zes maanden meer dan 3000 keer ‘vind ik leuk’ op Facebook.
 • Na twaalf maanden een vergroting van het aantal unieke bezoekers met 300%.
 • Binnen twaalf maanden moet 15% van de afzet via de webwinkel verlopen.

 • De centrale doelstelling van Maradona’s:
 • Door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen

 • De centrale vraag die het Online marketingplan beantwoordt is dus:
 • Hoe kan Maradona’s de naamsbekendheid via het internet vergroten?

 • Het plan dient dus het gebruik van social media en de website te verbeteren zodat de naamsbekendheid vergroot wordt. Het zou immers zonde zijn om een gigantisch medium als het internet niet te gebruiken.

  Interne situatie
  Maradona’s moet meer naamsbekendheid krijgen, daarom wordt er meer aandacht besteed aan internet. Via internet zijn er tegenwoordig veel meer mensen te bereiken als via krant en tv. Zeker als we het hebben over interactie tussen de bezoeker en de advertentie. Via internet wordt het makkelijker om te reageren en/of vragen te stellen. Er moet dus een goede mogelijkheid zijn voor de bezoeker om gemakkelijk contact op te nemen met de organisatie, dit wordt bereikt door een heldere, duidelijke website.

  Externe situatie
  De concurrentie heeft allemaal een (interactieve) website waar de klant terecht kan. Wanneer Maradona’s dit niet heeft, zal het verschil tussen Maradona’s en de concurrentie steeds groter. Maradona’s wordt dus eigenlijk ook min of meer gedwongen om mee te gaan met de concurrentie. Ook heeft de concurrentie gebruik gemaakt van social media, wanneer Maradona’s dit niet heeft, zal dit een duidelijk gemis zijn in de ogen van de consumenten. Er moet dus optimaal gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Het gebruik van Social media zal ook een groei van de naamsbekendheid realiseren.

  Opdrachtgever
  Er is sprake van een interne opdrachtgever, aangezien het allereerst uit eigenbelang wordt gedaan. Het centrale management is de opdracht gever, het centrale management kiest ervoor om op deze manier de naamsbekendheid te vergroten. De naam Maradona is in principe al bekend, het moet echter wel gekoppeld worden aan het product.

  Opdrachtnemer
  Er zal een speciaal ICT team worden gevormd dat verantwoordelijk zal zijn voor de website en de social media. Er zal binnen dit team één eindverantwoordelijke zijn. Het team zal intern gevormd worden met mensen die er speciaal voor worden aangenomen. Op deze manier zal er een consistent professioneel team worden samengesteld dat de kwaliteit van de website en social media zal waarborgen.

  Visie, Focus, identiteit en doelstellingen
  Visie:
  De visie van het bedrijf is door middel van het internet wil Maradona’s zich binnen 5 jaar bij de namen Mizuno, Umbro, Diadora en Lotto voegen. Dit zijn de goedkopere merken met een redelijk tot goede kwaliteit schoenen. Het internet zal gebruikt moeten worden bij het werven van klanten en het uitbreiden van de klantenkring. Zo zal via de websites en vooral ook social media een grote groep mensen bereikt moeten worden.

  Focus:
  Maradona’s zal zich focussen op een website en verschillende social media zoals facebook en twitter. Via de website zal het merk informatie verschaffen en zal het ook verkocht kunnen worden via een webshop. Zo zullen de consumenten worden benaderd. Daarnaast zal het merk via social media bekender moeten worden. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van social media zoals facebook en twitter en daarom zal er via deze media veel bekendheid worden behaald. Ook zal er veel interactie met de consumenten plaatsvinden. Zo zal er op de website een gedeelte worden vrijgemaakt voor suggesties en klachten, zodat de klanten de kans hebben om de producten te verbeteren.

  Identity:
  Het merk Maradona’s wil zich naar buiten brengen als een merk dat origineel is. De voetbalschoenen zijn vrij simpel. Het zijn zwart, leren schoenen met de handtekening van Maradona erop. Weinig fratsen dus. Dit moet ook naar buiten komen op de website. Er moeten geen gekke special effect op komen, maar het moet juist een simpel, overzichtelijke website worden die toch aantrekkelijk is. Een site waar je dus makkelijk je informatie vandaan kan halen die je wilt hebben.

  Projectmethodiek:
  De projectmethodiek die gebruikt wordt is de methodiek van Prince2. Deze methode richt speciale aandacht op management en het besturen en organiseren van een project. Daarnaast is het een hele flexibele methode, zodat aspecten van Prince2 die niet nodig zijn voor het project ten allen tijden kunnen worden aangepast. Met de methodiek van Prince2 is een duidelijke tijdlijn afgebakend en verschillende afdelingen werken binnen deze tijdlijn nauw met elkaar samen. Er is dus sprake van een duidelijke taakverdeling. De Prince2 projectmethodiek past volgens ons het best bij ons project.

  Actoren van het project:
  Voor het online marketingplan zullen geen bureaus worden ingeschakeld. Alle medewerkers binnen het bedrijf zullen actief bezig zijn met het project. In onderstaande figuur is de actoranalyse te zien. De belangrijkste actoren zijn gemarkeerd.

  Projectprincipes:
  De producteisen van de Maradona´s zijn streng. Wij vinden dat de schoenen tussen een half en een jaar lang mee moeten gaan. Dit is afhankelijk van het gebruik. Tegenwoordig slijten voetbalschoenen al heel snel en wij denken door onze strenge producteisen een voordeel te hebben ten opzichte van de concurrenten. De doelstellingen van Maradona´s zijn opgesteld over een termijn van een jaar, wij willen het project daarom hier aan koppelen en een doorlooptijd van een jaar geven. Doordat het project uit eigen kas wordt gefinancierd, zullen de consequenties alleen voor Maradona’s zijn mocht het project mislukken. Er is gekozen en gebudgetteerd om tijdens de doorlooptijd van het project de kosten iets hoger te laten uitvallen dan de baten. Wij denken hier later profijt van te hebben, door nu iets meer te investeren. Het project zal geen directe invloed hebben op de organisatie of de cultuur van het bedrijf. Wel is het zo dat het werk er iets anders uit zal gaan zien, omdat de afdelingen en medewerkers er een project bij krijgen waar ze veel aandacht aan zullen schenken. De organisatieprocessen zullen zich ook moeten gaan richten op het project. Hierdoor zullen ze meer onder druk komen te staan. De doelstellingen zullen moeten worden bereikt en hiervoor zullen de processen zich in moeten zetten.

  Eind- en deeloplevering:
  De voetbalschoenen worden niet door Maradona’s zelf gemaakt. De productie is uitbesteedt en wordt geleverd door leveranciers. Zodra de schoenen zijn geleverd komen ze op de webshop en in de winkel te liggen. Wel zijn er goede afspraken gemaakt over levering van de schoenen met de leverancier.
  Post Comment

  Entry 2 of 9
  Last Page | Next Page
  Hosting door HQ ICT Systeembeheer