Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Weblog Nico Mulder Home | Profiel | Archief | Vrienden
Nico Mulder Weblog

Balkenende en Wilders7/3/2008

Ik moet toch maar even wat kwijt over Wilders. En onze premier Balkenende.

Wilders wil ik niet veel over kwijt. Hij verdeeld en zaait haat. Niet op reageren. Cordon Sanitaire noemden ze zoiets in Belgie?

En Balkenende?

Daarvan weten we natuurlijk al lang dat hij het niet kan. Hij geeft geen leiding aan het kabinet en niet aan het land. Voorbeelden te over. De tweedeling tijdens Verdonk, het anticyclusbeleid van Zalm de normen en waarden discussie die nergens op sloeg. Schoothondje van Bush?

Hij heeft de mazzel dat zijn ministers van financi-en er geen puinhoop van maakten. Daardoor hadden we inderdaad langdurig a-sociaal beleid. Geen keurig en verstandig midden. Voedselbanken en zo. Maar OK, wel op de centjes gepast. En Bos krijgt een voorzichige plus als hij  ooit nog bij neergaande economie daadwerelijk gaat stimuleren en mensen uit de wind gaat houden. Dat moeten we afwachten.

Maar als je Balkenende op de telivsie ene Wilders zag smeken om niet uit te zenden? Wat er allemaal zou kunnen gebeuren? Ik schaamde me diep. Laat die man, Hou je rug recht en verdedig de vrijheid van meningsuiting of doe er wat aan. Het kabinet procedeert ook tegen de SGP over vrouwenkierecht. Als zij meent dat zij belanghebbende is, vraag dan een voorziening van de rechter met dwangsom. Maar dit optreden vond ik knulligheid ten top.

Maar ja, als je met een hele ploeg 100 dagen moet reizen en nadenken ten koste van vele miljoenen om op het idee te komen iets aan fietsendiefstalletjes te doen? Nou ja, die Wilders zal vanzelf wel weer eens verdwijnen denk ik en hoop ik. En Balkende naturlijk ook.

 

 

 

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Ontslagrecht20/11/2007

Ontslagrecht. Daar wil ik toch wat over zeggen. Het valt op dat de berichtgeving betrekkelijk weinig diepgaand is.

Dit is iets met een lange historie. Sinds het begin vorige eeuw. Toen de Grafische bond (Het eerste bedrijfstakfonds) samen met Spar (de eerste Franchise formule) en het vrouwen kiesrecht ontstonden. Zo aan het einde van de schoolstrijd.

Drees kwam met de AOW in ’56 en in snel tempo werden sociale voorzieningen en ondernemersverzekeringen in het zadel geholpen.

Meer eind vorige eeuw, bleek de onbetaalbaarheid van de WAO en dat dit instrument werd gebruikt als goedkope en gemakkelijke ontslagvoorziening. 100 man teveel? WAO voor een groot deel. Daar hebben we een parlementaire enquête over gehouden.

Daar was het probleem niet mee opgelost. Dus landelijk kwam er politieke overeenstemming om ouderen er toch uit te krijgen. Prepensioen en Vut ontstond in vele soorten en maten. Ook een soort van ontslagrecht of in ieder geval middel.

Inmiddels is duidelijk dat gestreefd moet worden naar langer doorwerken. Politieke besluitvorming zal altijd in een tijdsgeest staan.

Ook kwamen eind vorige eeuw de geluiden, als oneliner en axioma verkondigd, dat de verzorgingsstaat niet lang meer houdbaar zou zijn. Klinkklare lariekoek en partij politiek geïnspireerd. Dat is mijns inziens slechts een keuze. Willen we dat of niet. Natuurlijk met een kostenplaatje. Maar reken het eens voor? Dat heb ik nog niet zien gebeuren. Althans aan mij, de laatste jaren noodzakelijkerwijs ietwat oppervlakkiger krantenlezer niet.

De economie draait. Vanaf nu dus anti-cylisch begroten. Dat de econooom Keynes lang geleden was is helder. Maar onzin was het ook weer niet. De vergrijzing gaat beginnen. Is al begonnen. We zullen zien dat de Oost Europeanen dat zullen opvangen. Net als de Middellandse Zee landen 30 40 jaar eerder. Nederlandse ouderen zijn vermogend. Ook dat geld blijft rollen. Ik ben niet zo pessimistisch.

Net als de SER en het Sociaal Plan Bureau.

Ook ontslagrecht is een keuze. Het gaat natuurlijk alleen maar om een toetsing door een onafhankelijk orgaan. Ontslag om economische redenen moet blijven.

Ik maak mee in mijn werk dat bedrijven failliet gaan. Omdat ze te weinig flexibel zijn in deze. Dat zijn drama’s voor de ondernemer, het personeel en kapitaalvernietiging. Dat laatste ten koste van leveranciers met name.

Ik wil een keuze voorleggen. Toetsing van het CWI en de kantonrechter blijft. Ontslag op economische gronden, noodzaak dus wordt nog meer versimpeld.

En de uitgeklede Werloosheidswet tuigen we weer wat op. Niet iedereen na een korte tijd de bijstand in. Geef ze minimaal vijf jaar. Zorg dat mensen kunnen blijven wonen. Afhankelijk van leeftijd en werkervaring. Dan komt het wel goed. En dan houden we de verzorgingstaat in stand.

Betaalbaar? Ja, ook dat is een keuze. Laten we het model eens doorrekenen. Natuurlijk inclusief de inverdien effecten als ondernemers gemakkelijker mensen kunnen aannemen. Ik ben ondernemer. Dat is een risico tenslotte.

En ondernemen is noodzakelijkerwijs niet risico nemen. Ook natuurlijk. Maar vooral, risico vermijden.

Dit plan zou voor PvdA als wel CDA acceptabel moeten zijn. En een heel mooi compromis.

November 2007

Permanente Link

Prinsjesdag 200719/9/2007

Alleen maar even een nieuwe bijdrage vanwege Prinsjesdag.

Zo komt er weer eens wat tekst bij. Alleen verkiezingen, formaties en prinsjesdagen op deze manier vastleggen geeft op de lange termijn toch een verhaal.

Ik moet alles nog bestuderen. De begroting en de deelbegrotingen. Dat doe ik van het weekend wel.

Niettemin toch alvast een eerste indruk.

Natuurlijk de Euroschok was erg zwaar. Niet te geloven dat het ministerie nog steeds beweert dat het nauwlijks een inflatoire effect heeft gehad.

Omgerekend 1 euro vijftien voor een plasje op het Centraal Station in Amterdam. En zo nog vele voorbeelden.

En waar de Euro buiten staat, omgerekend vier gulden veertig voor een liter benzine pas.

Mij maakt dat allemeel persoonlijk niet zo veel uit. Ik ben iemand die er wel op vooruit is gegaan.

Niettemin had ik wel wat meer voor de lage en middeninkomens verwacht.

En, niet net nu alles in de economie weer wat draait, alweer ''iedereen wat minder''.

Neemt niet weg, dat ik voorzichtig positief ben op deze eergisteren gepresenteerde begroting.

Natuurlijk ik kan veel zaken en zelfs regelrechte trendbreuken opnoemen waar ik fel tegen ben. Hoewel een trendbreuk in de kinderbijslag voor gezinnen die het niet nodig hebben natuurlijk geen probleem is.

Maar dat men inkomen en vermogen door elkaar haalt als alweer gemorreld wordt aan de (althans om te beginnen het huurwaarde forfait) hypotheekrente-aftrek gaat mensen raken die er ook niets aan konden doen dat hun huis zo duur werd in jaren 90.

Al met al vond ik het toch een goed verhaal. Laten we aannemen dat de vakbonden nu woord houden met een verhoging van 3,5%. Dan wordt het niet beter, maar ook niet teveel slechter voor veel gezinnen.

Minister Zalm voerde altijd een anti-cyclisch beleid. Bijvoorbeeld met het belastingplan 200 en in de kabinetten daarna. Van Zalm vind ik al jaren lang, dat die zo snel mogelijk ontslagen diende te worden. Natuurlijk ben ik de enige, maar ik kan het uitleggen.

Maar de economie draait. De overheid kan nu werken aan de staatsschuld. Hoeveel brengst alleen dat procentje BTW extra al niet op? Zie ik ook van het weekend wel.

En wij gaan er op vertrouwen dat de volgende keer, als de economie misschien wat slechter gaat, het weer wat losser gaat?

Als dat inderdaad zo zal gaan, hebben we eindelijk het principe van sparen als je geld verdiend en wat uitgeven en de economie stmuleren als het minder is.

Daar pleit ik al jaren voor.

Voorlopig een plus dus.

.

 

 

 

Permanente Link

juni 20063/6/2007

Goed, mijn D66 ervaringen dus.

Het is nu begin juni 2007. Ik ben zo langzamerhand wel goed hersteld na drie jaar ziekte en weer hard aan het werk. Dat ging langzaam maar zeker. Eerst in de rolstoel, en pasgeleden nog trainen voor de marathon. Ging niet door, jammer. Geen mens die een marathon gaat lopen als het 30 graden is. Ik ook niet. Werd dan ook halverwege afgelast. Net als de vierdaagse vorig jaar. Als ik me nog eens ergens inschrijf, zullen ze me voor alle zekerheid tevoren weigeren?

Dus even op vakantie geweest, mijn dochter op Curaçao bezoeken. Zit je op een groot zeilschip met wapperende zeilen op de Caribische zee. Golven van een meter, graad of dertig. Zittend bovenop op de stuurhut van waaruit iemand af en toe een biertje aangeeft. Dan denk je toch dat het leven een beetje organiseren is.

Inmiddels terug, op mijn piepkleine landgoedje zoals ik dat noem. Een bureau geplaatst ergens op een open plek in het bos, laptop, e-mail en telefoon bij de hand. Ook als je werkt is het leven dus organiseren.

Inmiddels op het D66 congres geweest. In Rotterdam. Ik had me aangemeld als lid landelijk bestuur marketing en ledenwerving. Ze maakten een poster voor me, met slagzin, wensten me veel succes en mocht het doen met 2 minuten spreektijd. Drie minuten werd dat later.

Nou ja, dat gaat dus niet. Of je moet veel ervaring hebben met zo’n extreem korte presentatie. Bij de vorige spreker liet de voorzitter de teugel wat los. Ik hield de tijd bij. Dus in het begin maar rustig aan. En werd afgestopt. Jammer, dat ging zo niet.

Veel mensen sprekende, bleek ook wel dat die congressen veel te druk zijn en te vol. Niemand die ik later sprak wist nog op wie gestemd was. Dus 3 kandidaten, 33% kans. Ik zal het bestuur eens voorstellen doen hoe dat beter te organiseren.

Ik begreep dat je de Glastra van Loon penning kunt krijgen voor werken op de achtergrond. Is ook veel beter. Is vrijblijvender en minder verplichtingen. Dus ik heb met de kandidaat die het wel werd, afgesproken dat we samen werken.

Neemt niet weg dat ik niet tevreden ben met het sociale beleid van de laatste jaren. Alexander Pechteld roept vanaf het podium, ‘’ we zijn een sociaal liberale partij, zonder dogma’s’’ En dan houdt hij een pleidooi voor Europa.

Hoe zo? Geen dogma’s. Is dat Europa geen dogma? Ik ben niet zo vreselijk Europees. Mag ik dat vinden? Hoe weten we zeker dat Italië en Ierland onze abortus en onze euthanasie niet in de ijskast gaat zetten? Europees juridisch bezien, zou dat nu al kunnen. En Balkenende en Rouvoet vinden het dan wel best.

Pratende in de wandelgangen, zijn de echt betrokken D66-ers, de Democraten. En de ‘’kopstukken’’ de mensen met een politieke agenda. Ik ben een democraat. Meer dat dan liberaal. Op die manier kan het elan weer terugkomen naar mijn visie.

Met de D van democraten.

Dus daar ga ik aan werken

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Februari 2007, Nieuw accoord.19/2/2007

Welnu, lang geleden dat ik iets geschreven heb. Hoe is het nu en wat is mijn opinie.

 

Het is nu 19 februari. We hebben dus verkiezingen gehad en ik heb dus netjes D66 gestemd.

 

We krijgen dus een nieuw kabinet Balkenende. In de regel duurt een dergelijk kabinet een half jaar of zo? Deze keer met Christenunie en Pvda ziet het er wat stabieler uit lijkt mij.

 

De pvda wordt sinds Den Uil verweten teveel geld uit te geven. Maar laten we eerlijk zijn, dat was destijds de geest van de tijd, was iedere partij overkomen.

Pvda kan uitstekend op de portemonnee passen. Denk aan Kok. Aannemend dat het nu wat socialer gaat dan onder Zalm.

 

En met Christenunie hopen dat er niet teveel gesneden wordt in aanpassingen van de menselijke waardigheid en dus zelfbeslissingsrecht. Abortus en euthanasie.

 

En het enige andere paarse wapenfeit. De winkelsluitingstijd. Afwachten maar dus.

 

Jammer dat de Pvda zich niet tijdens de verkiezingen sterk heeft gemaakt voor een linkse coalitie. Dat had toch wel enkele zetels gescheeld leerde een peiling. Jammer, ook links doet aan machtspolitiek.

 

En Femke, Helaas, die heeft het niet gedurfd. En ergens in deze weblog staat nog wel dat ik haar nog nooit iets onverstandigs heb horen zeggen. Maar nu is ze weggelopen voor de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om echt iets te betekenen.

 

By the way, ik ben lid van D66. Maar daarnaast soms donateur van Groen Links. Ook al ben ik helemaal niet groen. Ik ga liever voor technische vooruitgang op milieu- terrein.

 

Het CDA vind ik vreselijk. Dat is al 50 jaar zo. Regeren met links of met rechts. Hoe het maar uitkomt. Hoe kun je nu met een uitgestreken gezicht het sociale wanbeleid van de afgelopen jaren verdedigen, met een nieuw programma als dit?

 

Ondertussen een verdeeld land. Kinderen in de gevangenis gehad. Mensen in ons land die wachtten, met angst en beven op de deportatie. Waarvan we ooit hadden gedacht, dat nooit weer?

 

En die voedselbanken? In de aanloop naar 2000 had er bezuinigd moeten worden. En de laatste jaren had de economie gestimuleerd moeten worden. In plaats van eerst de economie over de kop te jagen en dan ook nog eens hard bezuinigen en afsmoren. Nou ja, ik ben er echt boos over. Geen lange termijn visie. Dat is helder. Nou ja, Zalm is weg. Keurig.

 

En nu ineens, samen, samen, samen? Nou ja, volstrekt niet geloofwaardig. Het gaat om het pluche. Dat is wel duidelijk.

 

Hoe is nu mijn eigen positie? Lid van D66. Die heeft nu even niets te zeggen. Wat D66 de laatste jaren voor elkaar heeft gekregen ben ik niet zo blij mee. Het zorgstelsel, ook al valt het misschien mee. Het omroepbestel.

Ik zou wel eens wat minder markt willen zien. Vraaggestuurd? OK, maar niet de nadelen ervan.

 

Dus ik zal eens zien en nadenken hoe ik kan helpen de democratie echt terug te brengen. Met de D van D66.

 

En bezien of ik een actieve bijdrage kan leveren in het vormen van de lange termijnvisie binnen D66. Daar geef ik me een paar jaar voor. Daarna zal ik beslissen of ik bij de juiste partij zit. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb lange adem.

 

Let op, de laatste bijdrage staat bovenaan. Dus hierna gaat het verder ,maar terug in de tijd.

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Mijn mening over D668/10/2006

In het vervolg van deze weblog blijkt dat ik D66 lid ben. En een kritisch lid. En ik help (zeer beperkt) met de campagne. Hoe verhoudt zich dat met elkaar?

 

Als ik tegen een ander lid van D66 zeg dat ik zelf niet zo heel tevreden ben met het kabinetsbeleid van de laatste jaren? Dan zie ik de wenkbrauwen fronsen.

 

Nee, ik ben vooral tevreden met het idee om het democratische karakter in Nederland radicaal ten goede te veranderen. Het duurt even, maar daar gaan we wat aan doen.

 

Vanaf januari ga ik me daar voor inzetten.

 

En wat betreft de reeds ingenomen standpunten? Nou ja, zoveel leden, zoveel meningen ben ik al achter. En veel voortschrijdend inzicht wordt maatschappijbreed gedragen.

 

Ook als lid moet je kritisch zijn. Ook als lid maak je een heel klein beetje van de regering uit in perioden van deelname daarin. Dat is het punt waar de leden het de laatste jaren hebben laten zitten.

 

Niet meer deelnemen omdat het zonde is om het kabinet uit te gaan? Ja, zonodig wel.

 

Niet deelnemen als je niet geheel achter het beleid staat? Inderdaad. Principes hebben voorrang. Daar moeten we voor gaan strijden.

 

Niet een inhumaan beleid steunen als een deel van je visie wel werkelijkheid wordt. Je kan niet voor een deel regeren. Het is helemaal of jammer dan.

1 Reacties | Reageren | Permanente Link

Verkiezingskoorts 2006 en D668/10/2006

Onderaan beginnen dus bij D66. Op goed moment heb ik de plaatselijke voorziter maar eens gebeld.

 

Er zat een plaatselijke vergadering in de lucht. Daar dus heen. Aardige betrokken mensen. Maar een knullige voorbereiding voor de verkizingen. Ik ben wat dynamischer en ik verwachte meer visie en strategische planning. Maar goed, ik doe wel mee. Dus ik heb me en strikken voor het bemannen van een marktkraam af en toe op de zaterdag in Deventer. Is wel leuk. Zo spreek je nog eens wat mensen.

 

Natuurlijk alle lof voor Alexander Pechteld die het op het 40- jarig feest congres er niet bij liet zitten. Niettemin zijn de aanstaande verkiezingen zo goed als verloren. de strijd gaat landelijk op de TV, niet op een marktkraam. Maar alle kleine beetjes helpen.

 

Volgend jaar, zo heb ik aangekondigd, wil ik proberen iets te helpen veranderen in Deventer. Voor de lokale verkiezingen daarna. In deventer begint de victorie voor D66. Daar wil ik naar toe.

 

Verder was ik erg tevreden met de toespraak op het congres van Van Mierlo. Eindelijk iemand die de vinger op de zere plek legt. Op nuances na ben ik het er meen eens. Na te lezen op D66.NL zo neem ik aan.

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Prinsjesdag 20068/10/2006

Toch nog iets over Prinsjesdag 2006

 

Een feestje voor het kabinet? Hoezo feestje? Zalm blies de economie op met het nieuwe belastingstelsel 200. Teveel belastingverlichting en te weinig gespaard. Was voorspeld. Bij het begin van de serie kortlopende Balken ende moest de economie juist worden gestimuleerd. Toen werd er juist bezuiningd.

 

Natuurlijk wil die economie dan niet meer. Hooguit goed op de huishoudportemonnee gelet dus.En de WW afbreken net als er werkloosheid komt lijkt mij ook tegenstrijdig.

 

En nu de wereldeconomie aantrekt een feestje vieren? Terecht. Maar dat lig niet aan het huidige kabinet, die aantrekkende wereldeconomie.

 

En dat zoet, een schijntje vergeleken met die miljarden? aardgasbaten en accijnzen die nu binnenstromen. Nee, dit was het niet en is het niet. Zuur dus.We zijn voor het lapje gehouden door de Nederlandse economie te beinvloeden tussen twee verkiezingsdata in.

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Mijn ervaringen bij D66, oproep aan kritische D66ers.10/6/2006

Mijn ervaringen bij D66

Let op ik blijf het zeggen, hoe werkt een weblog? De laatste bijdrage staat bovenaan. Ik was gestopt maar ga toch nog even door. Dus halverwege komt de mededeling dat ik gestopt ben.

Ondertussen heb ik me aangemeld als lijsttrekker. En afgewezen. Ik was nog geen half jaar lid tenslotte. Het bestuur wees me op de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen. Dat heb ik gedaan maar dat is niet toegewezen omdat er voldoende kandidaten waren. Ik kon nog in beroep. Mijn aanmelding werd dus uitermate serieus genomen. Dat is goed. Maar in beroep ga ik niet. Ik wil niet op Bush achtige wijze naar boven klimmen. Dan liever onderaan beginnen. Als ik wat te melden heb drijf ik vanzelf naar boven. Dat duurt even maar dat zij zo.

Wat ik te zoeken heb in de politiek vroeg gisteren een buurman aan mij. Zit men op mij te wachten? Heb ik wat meer te melden dan anderen? Ja, ik denk dat mijn analyses goed zijn. Ik denk dat D66 veel potentie heeft en nieuw elan nodig heeft. Daar wil ik wel aan meewerken. Ik ga niet zonder support de deuren langs om leden te winnen. De partij moet er wel achter staan. Backup is noodzakelijk.

Vandaag ben ik naar het eerste lijsttrekkersdebat geweest in Zwolle. Acht kandidaten. De ene beter dan de ander. Minister Pechteld deelde mee dat minister Verdonk in december een besluit of generaal pardon moet geven. Ik was perplex. Ik dacht over enkele weken al. En nu december. Teleurstellend zei ik tegen de NOS die mij een microfoon voorhield.

De gespreksleider was Peter Hilhorst. Die doet dat als beroep en heel goed. Dus in de pauze heb ik hem er op geattendeerd dat ik een vraag had en in staat was heel kort en bondig te formuleren.

Alexander Pechteld deed veel moeite mijn vraag te beantwoorden. Hij vertelde dat collega Verdonk de tijd had gevraagd tot december. En dat hij die mogelijkheid ook had aangegeven op het congres in Zutphen. Hoewel een aantal aanwezigen ook overtuigd waren van enkele weken, moet ik bekennen dat ik toen in Zutphen er net even een paar minuten niet bij was. Ik heb het uit de krant. Dan kan ik vinden dat hij dan toch vier weken en dat hard had moeten zeggen in plaats van misschien december, Maar eerlijk is eerlijk, ik was er net even niet bij. Dus ik moet met dat antwoord, ook al ben ik het er niet mee eens, dan toch even leven. En inmiddels heb ik de desbetreffende rede op D66.NL nagelezen. Er stond inderdaad geen vier weken in. Jammer.

Ondertussen hebben we als leden nog steeds elke dag een stukje mede- verantwoordelijkheid. Het moet Pechteld toch duidelijk zijn hoe zeer dit leeft. Morgen ga ik naar een D66 cursus. Voor mensen die in de partij willen inburgeren en wat willen doen. Dan zie ik verder. Eens vragen wat anderen in Zutphen gehoord hebben.

Helaas vond ik in Zwolle, dat ik van niemand een goede analyse hoorde waarom het zo slecht gaat in de peilingen. Ook al is het al heel wat dat er openlijk over gesproken wordt.

Het moge toch helder zijn dat Nederland een verdeelde natie is. Dat er onvoldoende leiding aan het het creeren van samenhang wordt gegeven.

Natuurlijk zijn er liberale winstpunten, ook al ben ik ook weer niet zo vreselijk liberaal ingesteld. Maar een sociaal beleid hebben we de laatste jaren niet gehad. En we werden gedomineerd door anderen. En we hielden onze grenzen niet vast.

En hoe gaan we verder werd aan de acht kandidaten gevraagd. Wat zijn de kroonjuwelen. Waar gaan we voor. OK, daar kwamen antwoorden op. In termen van agendapunten voor de 2e kamer. .

Wat zou mijn antwoord geweest zijn als ik daar had gezeten? Wat gaan we doen aan de slechte peilingen? Lees de geschiedenis van D66 door zou ik zeggen. We hebben het eerder meegemaakt. Nieuw elan is noodzakelijk.

Elk product of merk heeft een levenscyclus Niet voor niets zien we regelmatig vernieuwd of Nieuw op de verpakking. Of 20% meer. Dat is ook zo bij een politieke partij. Het vernieuwende wordt vaak aan een nieuwe leider overgelaten. Of weer een oude. TerLouw of Van Mierlo in het verleden. Bij gebrek aan een echte nieuwe leider, misschien was die er toch wel vanavond, moet er een nu nieuwe komen. In ieder geval een nieuw elan.

Kijk naar Europa. Nederland was ineens betrokken. Men kon meestemmen en Europa stond voor het eerst op de kaart. De maatschappelijke betrokkenheid in Nederland is echt groot. Maar men voelt dat het over de hoofden heen gaat. Men heeft geen invloed. Ook niet bij D66. Op het moment supreme hebben de leden geen lef. Daar ligt het aan. Immers zij zijn de baas. Zij nemen mede verantwoordelijkheid. Dus wordt er maar weer ingestemd met het voorstel van een kopstuk om nog even mee te doen. Over laten halen in plaats van zelf echt kritisch te zijn. Een nieuwe politieke leider geeft daar leiding aan. En dan kun je de verkiezingen in. En weer substantie maken. Dat had ik graag meer willen horen vanovond.

Is het geen tijd voor de oprichting van een groep kritische, loyale en bevlogen D66-ers? Ik meld me als eerste aan. Wie wil met mij het initiatief nemen? Geen initiatief voor een nieuwe partij dus. Er is al een heel goede infrastructuur en een geweldige organisatie. Vandaaruit moeten we werken. Mail naar NicoMulder@Euronet.NL

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

WEBLOG Nico Mulder16/5/2006

Dit is de Weblog van Nico Mulder. Het beslaat een periode van pakweg een half jaar met mijn politieke analyse.

 

Ik ben bedrijfsadviseur van beroep. Ik help en geef raad aan ondernemers met financiele problemen. Dit betekent dat ik gespecialiseerd ben in insolventierecht en invorderingsrecht met financiele deskundigheid.  Meer daarover op www.RAADenMULDER.NL

 

Ik woon met vrouw en honden, kippen etc. in een bos in Salland bij Deventer. Ik mag zeggen dat ik een geslaagd ondernemer ben. In 2004 heb ik een zware hersenbloeding gehad.  Rolstoel revalididatie etc. Ik ben wonderwel hersteld en kan weer lopen. Maar het is wel een deel van mijn leven geworden.

 

Hoe werkt een weblog? De laatste bijdrage staat bovenaan. Dus de actualiteit op de kop.   

 

De weblog geeft tevens weer hoe het komt dat ik nu bij D66 ben aangeland. Sommigen kennen mijn zoektocht. Daar ben ik nu lid. Wel een kritisch lid, ook dat blijkt hieronder. Maar dat moet ook.

 

Het democratisch gehalte van D66 ligt hoog. De leden bepalen. Dat is goed. Maar de partij is ook onderhevig aan processen. Het concept zou pas echt werken als er een ruime meerderheid in de kamer zou zijn. Dat zou theoretisch moeten kunnen. Maar dat geldt voor elke politieke partij.

 

Als de leden zo dicht bij het besluitvormingsproces zitten zullen ze ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet alert is 'Kans verkeken'. Elk individueel lid zal zich steeds moeten afvragen of hij of zij zich door een kopstuk laat overhalen om toch nog even door te gaan met regeringsdeelname. Dat zijn de processen waar het om gaat. Geloofwaardigheid en de eigen varantwoordelijkheid. Daar ga ik me voor inzetten.

 

Deze Weblog wordt nu beeindigd. Reacties graag naar NicoMulder@Euronet.NL

Omdat de laatste bijdrage bovenaan staat gaat het verhaal hieronder, dus gewoon verder.

Permanente Link

Nico Mulder lid van D6615/5/2006

Hoe bestaat het. Ik ben lid geworden van D66. Een korte voorgeschiedenis en verantwoording.

 

Meer dan een jaar geleden had ik een e-mail conservatie met Maurice de Hond. Over politiek. Hij adviseerde mij dringend zijn website eens te lezen. Dat ging over verdere kiezersparticipatie in de politieke besluitvorming. Maar hij wilde kennelijk wachten tot de 1e kamer ooit tot zoiets zou beslissen. Dat gebeurd nooit op die manier natuurlijk. Met wachten.

 

Dus ik heb zijn concept eens uitgewerkt en handjes en voetjes gegeven. En hem gevraagd of hij dat in de poltieke markt wilde zetten. Daar is het nooit van gekomen.

 

Ikzelf wilde het niet. Dat moet je doen als bekende Nederlander maar niet als Nico Mulder. Dus ik heb een oproep gedaan voor medestanders die het ook tijd vonden dat er iets moest gebeuren. Daar heb ik reacties, soms in de vorm van schouderklopjes, op gekregen maar te weinig voor breed gedragenheid. Dus daar ben ik mee gestopt.

 

Ondertussen ging D66 haar congres houden in Zutphen. Afgelopen weekend. Toehoorders waren welkom zo begreep ik. Dat wilde ik wel. Net als zovele anderen, op andere onderwerpen, heb ik snel wat uitzendkrachten ingehuurd die foldertjes uitdeelden om alvast mijn mening te geven over een onderwerp dat me zeer aan het hart ligt. Het uitzetbeleid voor Geintegreerdeasielzoekers, kinderen op school etc.

 

Zoals zovele Nederlanders schaam ik me daarvoor. Ik vind dat we daar niet over mogen zwijgen. Ook als je geen lid bent van een partij. Inmiddels hebben we als Nederland al een aantekening van Amnesty International.

 

Het is me die dag geweldig bevallen. Een heel gebouw vol met politiek en vooral maatschappelijk betrokken mensen. Zoals iedereen betrokken zou moeten zijn bij de vormgeving van je eigen wereld en de wereld van je mede-bewoners. Pratende met mensen en luisterend naar het congres werd me al snel duidelijk dat iedereen trots was op de 'D' van Democraten. En hoe dat werkte. Hier beslissen de leden dus over alles. Na jaren nadenken, was de beslissing intiutief snel gemaakt. Ik ben dus D66 lid. Geweldig.

 

Had ik niet wat meer moeten onderzoeken tevoren? Dan was ik daar mogelijk meteen wel uitgekomen. Natuurlijk bij iedere partij komt de lijn na diccussie in de gewesten tot stand. Maar hier vond ik het Democratisch gehalte wel ver gaan. Dan heeft D66 zich mogelijk in het verleden zich toch niet goed genoeg verkocht, aan hen die niet perse op zoek waren naar een partij-lidmaatschap?

 

Van de D66 Website wist ik dat het profiel voor een politiek leider voorschreef dat deze ervaring in de politiek moest hebben. Ook las ik op het web dat een Amsterdamse zakenman daarvoor gevraagd was. En van de eerste moties die op het congres werd aangenomen was een aanpassing van dat profiel. Tevens werden er mensen opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

 

Dus ik heb voor de microfoon meegedeeld dat ik vast niets zou mogen zeggen omdat ik geen lid was, maar dat ik dat onmiddellijk in orde zou maken en dat ik me aan zou melden als kandidaat lijsttrekker. Voor mijn eigen ambitie hoef ik niet perse lijsttrekker te worden, dat de beste gekozen worde, en ik kan vast nog iets anders nuttigs doen. Formeel gezien ben ik mogelijk tekort lid, maar ik heb inmiddels dspensatie aangevraagd.

 

Maar goed, lid dus. Dus ik mag 'wij' zeggen in het vervolg. Dat gaf meteen een probleem. Hoe sta je tegenover standpunten van de partij waar je het niet mee eens bent. Natuurlijk die zijn er ook. Hoe gaan andere D66 leden daar mee om.

 

Daar kwam ik tijdens het congres en pratende met anderen al snel achter. In grote lijnen is er over een antal hoofdlijnen consensus. En verder zoveel leden als meningen. De kemerleden moeten zich wel aan de congresuitspraken houden natuurlijk. Op grond van hun geweten moeten ze, zo naar ik aanneem, zich daaraan houden of een lijn kiezen en zich persoonlijk verantwoorden op het congres van de leden. Dat is goed.

 

Voor het overige heb ik me op het congres maar even rustig gehouden. Eerst maar even de cultuur leren kennen. En het was warm en duurde lang. Dat zou anders georganiseerd kunnen worden denk ik dan. Een feestje zou beter zijn. Voor zover er reden is voor een feestje op het moment met de huidige peilingen natuurlijk.

 

Gelukkig kwam daarna de gelegenheid om vragen aan kopstukken te stellen en was de hele fractie aanwezig. Al iets meer een feestje.

 

En daarna nog meer agenda punten waarover besloten moest worden. Allemaal uitermate procedureel. Dat kan niet anders natuurlijk. Ook daar is men trots op, zo begreep ik. Terecht. Maar ook dat kan in de toekomst beter misschien. Dat blijft een kwestie van organiseren. Misschien dat nieuw fris bloed iets kan bijdragen. En er zijn ook leukere congresen geweest, zo begreep ik in de wandelgangen.

 

De partij staat er dramatisch voor zo is bekend. Dat kon je voelen. Men had behoefte om ook daarover te praten. Wat doen we nu. De orde van de dag? Goed, het werd niet doodgezwegen. Maar de nieuwe politiek leider zal dat vooruitstrevend aan moeten pakken.

 

Elke keer als er een lans werd gebroken voor uitgeprocedeerde en geintegreerde asielzoekers werd luid geaplaudiseerd. Prima, maar daar komen we er niet mee. Ondertussen wordt wel verantwoordelijkheid genomen voor het huidige beleid. En nu de regering uitstappen dan worden we weggevaagd. Mischien ja, dat zou ook jammer zijn, zo begrijp ik dan.

 

Het is me na zo'n dag ook duidelijk dat de partij enerzijds heel democratiesch is en anderzijds onderhevig is aan processen. Dat zullen de leden in de toekomst goed moeten begrijpen. Tot hoe ver ga je en waar sta je voor.

 

Het concept van de partij is prima. Dat geeft mijns inziens ook nu nog veel potentie. Ook in de toekomst. Zie hoe Europa leefde toen we allemaal mochten meestemmen. D66 is niet alleen een partij om te stemmen. Je moet er lid van zijn. Natuurlijk werden op het congres oproepen gedaan om niet teveel navel te staren en werd er niets doodgezwegen. Maar het werd me niet duidelijk in hoeverre dat bij woorden blijft.

 

Ik heb ideeen, veel zelfs, maar ga die nog niet op het net zetten zonder dat intern eens rustig doorgesproken te hebben. Hoe dat moet en waar intern is zal ik uitvinden. Niet om meteen een achterkamer in te duiken, maar ik ken de cultuur nu nog onvoldoende naar mijn mening. Die moet ik verder leren kennen.

 

 

 

Permanente Link

Nog eenmaal geintegreerde asielzoekers, kinderen op school etc.15/5/2006

Ik zal op het congres iets gemist hebben. Misschien was ik net even er tussenuit. Er waren meer wandelgangers tenslotte.

 

In de een regionale krant lees ik 'Alexander Pechteld speelt met vuur'.

 

Pechteld, zo lees ik, wil een generaal pardon voor alle 26.000 asielzoekers als Verdonk niet binnen anderhalve maand alle oude gevallen heeft afgehandeld.

 

'Cruciaal noemde Van Mierlo de toespraak van Pechteld'. Maar een kabinetscrisis noemt hij onverstandig. Maar ook hij heeft toch kunnen zien en horen hoe dit leefde tijdens het congres. De leden willen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het asielbeleid. Dat kan niet genegeerd worden.

 

Ik zelf ben nu ook D66 lid. Ik ben geweldig enthousiast. Hieronder en in mijn verhandeling 'op weg naar een nieuw kiesstelsel' staat waarom (website under construction dus op aanvraag).

 

Net lid geworden van een partij met zulke slechte peilingen? Ja dus. Ik zie de levensvatbaarheid voor het concept. Ik wil er graag aan meewerken om dit, ondanks de peilingen, verder uit te bouwen. Ik zal me daarvoor aanmelden.

 

Niet stategisch natuurlijk. Maar waar ligt het hart. Dat is belangrijk.

 

Maar op die manier wordt ook verantwoordelijkheid genomen. Helaas dit is de laatste keer. Niet nog een keer impliciet met crisis dreigen en terugtrekken. Dus over anderhalve maand zal ik nogmaals mijn beslissing evalueren. Op grond van de dan gemaakte beslissingen en de daarbij behorende argumenten. Nu geen consequentie? Dan stoppen? Ik heb me ingeschreven voor een cursus om de partij te leren kennen. Dan hoor ik ook hoe daar in formele zin mee om te gaan.

 

Dus 1 juli is de deadline. Bij mij staat dit genoteerd.

 

 

 

 

Permanente Link

Congres D66 in Zutphen1/5/2006

Binnenkort is het D66 Congres in Zutphen.

 

Sorry, nu ga ik even onaangenaam schieten. Niet mijn handelsmerk maar we moeten realistisch zijn.

 

Voor de goede orde, naar mijn mening is D66 een van de betere partijen in het land. Gelukkig niet de enige. Maar helaas in deze kabinetsperiode, is teveel mis gegaan. In het bedrijfsleven krijg je vaak niet meer dan een enkele kans. Hoeveel in de politiek?

 

Ik lees op 27 april in een regionaal ochtendblad met landelijke redactie, dat 1 op de 10 Nderland zich schaamt voor ons land. Vooral het gebrek aan tolerantie (53%), de Nederlandse politiek (50&%) brengen het schaamrood op de wangen. Ook generen we ons voor het asielbeleid 34%. Dit blijkt uit gegevens van marktonderzoeksbureau Signium.

 

D66 heeft welliswaar met goede bedoelingen mede vorm gegeven aan de knullige manier van leiding geven en de polarisatie in dit land. Statistisch gesproken gelden de bovengenoemde percentages ook voor D66 leden. Tenzij de onderzoeksgrpeop afwijkt van een landelijk representatief geheel.

 

Aannemende dat de gemiddelde D66-er nadenkender is dan het gemiddelde lid van andere partijen (immers een D66 lid moet nadenken over bestuurlijke vernieuwing en wordt vaker gevraagd actief mee te denken op Congressen), dan zou je kunnen veronderstellen dat deze percentages bij D66-leden hoger liggen.

 

De leden van D66 hebben passief meegewerkt aan het huidige asielbeleid, het onstaan en toelaten van voedselbanken, althans de noodzaak daarvan, en het laten verwateren van de bestuurlijke vernieuwing,

 

Dus in de congreszaal van het D66 congres schamen zich de meesten om Nederlander te zijn. Schamen is niet erg. Dat geeft de betrokkenheid weer. Maar ook de plicht om het beter te gaan doen. Daar is het nooit te laat voor.

 

Permanente Link

Verdonk7/4/2006

Donderdag 6 maart 06

Politiek is misschien helemaal niet leuk. Ik spreek veel mensen aan. Of men geeft me een schouderklop omdat ik opkom voor geintegreerde asielzoekers, bijvoorbeeld kinderen op school, die met uitzetting worden bedreigd. Veel mensen maken zich hier echt zorgen over.

 

Anderen roepen boute uitspraken en voeren fel, soms gemeen een harde discussie en zijn niet van hun eigen gelijk af te krijgen.

 

De mening in de opinie die zich al aftekent, is dat Nederland verdeeld raakt in hard en tolerant beleid. Verdonk tegen Rutte als je je beperkt tot de VVD Arena.

 

Schiphol was weer eens in het nieuws. Persoonlijk denk ik, als je bij een vliegveld in de buurt gaat wonen heb je wat lawaai. Dat zal wel te kort door de bocht zijn. Immers, de politiek is hier niet voor niets zo lang mee bezig.

 

Dus we moeten eens vijftig jaar vooruit kijken. En onze banenmotor  niet in de kou laten staan. Een vliegveld in de Noordzee dus, daar woont niemand. Financieel economisch is dat haalbaar.

 

Ook hier wat humor moet kunnen. Ik hoorde vandaag op de radio een aantal malen het stemgeluid van minister Verdonk. Achter elkaar gemomteerd. 'Afspraken zijn afspraken'. 'Ik doe wat ik zeg.' en daarna 'Ik doe het niet.' Dat laatste sloeg op haar eerdere afwijzing van het kandidaats-fractievoorzitterschap.

 

Nou ja iedereen mag zich eens bedenken. Vooral zij. Er zijn nog genoeg voornemens, op asielgebied bijvoorbeeld, die nog gewijzigd moeten worden.

 

 

 

 

Permanente Link

30.000 polen4/4/2006

Er kunnen 30.000 polen komen. Welkom, we schijnen ze nodig te hebben. En Verdonk heeft gelijk als mede lid van de ministerrraad. Regels zijn regels. Europees ligt dat voor de hand.

 

Het wordt wel extra wrang voor de reeds geintegreerde asielzoekers met kinderen op school die hier al jaren wonen.

Permanente Link

Verdonk of Rutte,31/3/2006

Wordt dat richtingenstrijd binnen de VVD? Verdonk is populair en bekend. Zij zal het dus wel worden. Hoewel we nauwelijks weten waarvoor Verdonk nu staat, dat lijkt mij toch wel belangrijk als het om de verdere politiek gaat. Persoonlijk lijkt mij Rutte beter maar dit is ook een mooie manier om minister Verdonk weg te promoveren. Erger kan niet tenslotte. Althans niet voor al die goed geintegreerde asielzoekers met schoolgaande kinderen etc.Wel goed dat de leden per internet kunnen stemmen. Daar sta ik wel achter.

 

Permanente Link

Politiek Nieuws vrijdag 24 maart '0624/3/2006

Ik heb Economische geschiedenis gestudeerd, althans als bijvak gehad op de universiteit.

Een ding is mij helder, het ging pas goed in een land of streek als de economie floreerde.

 

Een aantal fractievoorzitters zijn in India. Kijken hoe ze daar hoge groeipercentages halen. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Een groot arbeidspotentieel en goede scholing.

 

Waar wij het van moeten hebben, naar mijn mening, is een flexibeler economie met minder lasten. Stimulering van arbeidsmechanisatie. Onze produktiviteit ligt al hoog. In New York zie je nog vrachtwagens met diverse bijrijders. Bij elke stopplaats moet gesjouwd worden. Vele handen maken licht werk. In Nederland met onze hoge arbeidsproduktiviteit kan een enkele man een vrachtwagen bedienen. En in- en uitladen, met karren en en liften. Dus verdergaander stimulering van automatisering en mechanisatie.

 

Waar we naar toe moeten is een flexibeler economie, lagere lasten gekoppeld aan (en dit linkt wat tegenstrijdig) een goed sociaal stelsel gebaseerd op solidairiteit. Natuurlijk de werkgevers zullen hier bezwaar tegen hebben. Zij hebben liever het volle pond. Geef ze ongelijk, maar uiteindelijk blijft het een kwestie van goed gefundeerde keuzes maken.

 

Ook mensen met een dan tijdelijke werkloosheidsuitkering geven geld uit en laten de economie draaien.En natuurlijk moeten we goed rekenen. Inclusief de kosten van de vergrijzing. Maar ook daar zijn modellen voor te vinden.

 

Verder begreep ik uit het nieuws dat men bang is dat de vele Turkse nieuwe raadsleden veel eigen punten pogen te agenderen. Natuurlijk, geef ze eens ongelijk. Evengoed, zo neem ik aan, zullen ze best begrijpen dat ze voor het algemeen plaatselijk belang in de raad zitten. Vooralsnog ga ik uit van een verrijking.

Permanente Link

Nieuwe partij/ Wilders23/3/2006

Vandaag 22 maart 2006. Politiek nieuws in de actualiteit. Drie onderwerpen vallen op.

 

Er is een nieuwe politieke partij opgericht. De Pam. Voor en door allochtonen.

 

Iedere nederlander heeft actief als wel passief kiesrecht. Natuurlijk. Allochtonen, jullie zijn met zoveel, laat eens wat van je horen. Kom op voor je rechten.

 

Groep Wilders, of Wilders, dat is me even ontgaan, spreekt zichzelf zwaar tegen. Enerzijds zou in de grondwet opgenomen moeten worden dat onze natie zijn oorsprong heeft in de Romeins (wat was het, of Grieks)-Cristelijke traditie. Grieks zou ik zeggen. Anderzijds zouden in de grondwet beperkingen moeten komen voor Moslims. Dat spreekt elkaar tegen. Athene was de eerste democratie. Toen nog voor de welgestelden overigens. Dat heeft zich ontwikkeld tot gelijke rechten (en plichten) voor een ieder. Als we nu groepen gaan uitsluiten dan staan we meteen niet meer in die traditie. Hoe kan dat dan gronwettelijk?

 

Op de radio gisteren hoorde ik al fascistisch roepen. Dat gaat me net te ver maar het is wel duidelijk uit welke hoed Wilders waait. Heel onnadenkend en geen maatschappelijke, intelectuele en culturele ontwikkeling. Rechtser dan rechts. Hoewel rechts liberale standpunten daar op zich natuurlijk niets mee te maken hebben. Geef die groep Wilders de ruimte en we worden een verdeelde natie.  Helaas hebben tijden van onvrede en gebrek aan vertrouwen vaker meerderheden gecreeerd waar we later spijt van hadden. We hebben leiders nodig met visie en niet met populistich taalgebruik.

 

Verder begreep ik uit het nieuws dat er wantoestanden heersen op de gevangenisboot in Rotterdam die als uitzetcentrum wordt gebruikt. Een beschaafde natie onwaardig. Hoe lang is er wel niet gediscusseerd hoeveel gevangen op een enkle cel kunnen? Asielzoekers kunnen gemakkelijk met 8 op een cel is al vele jaren de praktijk.

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Muziektoneel produktie Uitgeprocedeerde geintegreerde asielzoekers20/3/2006

Gisteren werd ik door een regiseur gevraagd om mee te werken aan een initiatief voor een muziek-theaterproduktie met als thema geintegreerde en uitgeprocedeerde asielzoekers. Het ging om de organisatie, het meedenken en het mee optreden, hoewel de doelgroep daadwerkelijk ook mee zou moeten participeren in de uitvoering van het project.

In Hardenberg hebben we zoiets al gezien en niet te vergeten het nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw door het Blazers Ensemble.

Als Verdonk op 1 januari 2006 een politiecordon om het concertgebouw had gelegd, had ze na de schipholbrand meteen een nieuw complex kunnen vullen.

Hoe meer stemmen klinken, hoe beter. Met de organisatie kan ik niet helpen. Daar heb ik een medisch excuus voor. Maar als adviseur of speler wil me graag aanbieden. Als ik niet teveel uit mijn hoofd hoef te leren. Dat was goed, graag zelfs, zo begreep ik, dus we zullen zien.

 

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Collegeonderhandelingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen20/3/2006

In sommige gemeenten, is veel burgers de formatie van het college flink tegengevallen.

 

Stel, je stemt op partij 1, die wordt de grootste. Partij 2 en 3 sluiten een akkoord en laten partij 1 erbuiten.

 

In de landelijke politiek zal de grootste partij automatisch wat meer betrokken worden door de  (in)formateurskeuze in de traditie zoals we die hebben.

 

Maar ook dan kan het voor de kiezer flink tegenvallen.

 

In sommige gemeenten lost men dat tevoren op door de samenstelling van programcolleges. Zodat je tevoren weet welke keuzes er bij welke uitslag gemaakt worden. Dat is al veel beter.

 

Hoe dit landelijk te realiseren weet ik nog niet. Maar dat er op dit terrein  in dit stelsel nog heel wat gebeuren moet  staat vast. Door de kiezer meer invloed te geven zoals ik in 'Op weg naar een nieuw kiesstelsel' bepleit, kan al tijdens de formatie veel invloed worden uitgeoefend door de kiezer.

 

Ook binnen het D66 model kan de kiezer worden aangeboden mee te regeren. Geen zestien miljoen kapiteins op het schip, dat kan niet. Maar wel veel en directe invloed door de kiezer tijdens de periode van regeringsdeelname. Een meerdeheid van 50% plus 1 zullen we moeten accepteren. De dictatuur van de meerderheid. Maar ook daar zijn moddelen voor te vinden. Dat doen we in de eerste kamer ook tenslotte. Voor belangrijke zaken geen meerderheid? Dan toch maar even wachten.

Permanente Link

Page 1 of 2
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer