Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Obaudire

12/5/2008 - Pinksteren 2008 - Knielen op een bed van violen - Jan Siebeling

Posted in Gebeurtenis

Terwijl de zon de temparatuur zo midden mei naar aangename waardes doet stijgen en het zwembadgebruik de aanleg ervan ruimschoots rechtvaardigd lees ik: Knielen op een bed van violen.

 

Zomaar in een onbewaakt ogenblik uit de boekenkast geplukt waar het na lezing door Anja was blijven staan. Waarom nu? Anja zegt: een bijzonder boek. Ze heeft het al veel eerder gelezen en waarschuwt me voor de uitleesdrang die aan het boek verbonden is. Inderdaad in drie dagen werk ik me door de ruim 430 pagina's. Mij ondertussen via het onvolprezen internet lavend aan boekbesprekingen, kritieken en commentaren. Vooral de uitgebreide biografie van ds. Paauwe heeft mijn belangstelling. Het boek heeft bij zijn verschijning in 2005 veel stof doen opwaaien maar toch minder dan de Da Vinci Code dat deed in met name Katholieke kringen. Blijkbaar houden protestanten die discussie liever onder eigen volk maar dan iets of wat feller. Enfin...

 

Schrijnend, schokkend, waanzinnig: dit boek had niet gescheven mogen worden... Tenminste niet voor mij. Na circa dertig bladzijden is de toon gezet. De litanie van gebeden, geheime bijeenkomsten en de totale vervreemding van zichzelf, zijn vrouw en kinderen, zijn bedrijf en de rest van de maatschappij tekenen zich rond de hoofpersoon Hans af. Zo gaat het door tot in de dood. De mokerslag slaat elke bladzijde recht in mijn gezicht. Als ik Anja vraagt wat zij zo bijzonder vond aan het boek vertelt zij mij haar perfecte analyse.

 

Tranentrekkend en confronterend: voor mij die ook weggedoken zit in zijn eigen proces, solistisch in zelfgekozen eenzaamheid. Gericht op weliswaar niet dezelfde zwarte religie maar wel hard op weg om serieuze stappen te ondernemen in de richting van bediening in het diakonaat. Kunnen mijn vrouw en kinderen nog wel volgen? Wat gebeurt er in mij wat het daglicht niet toelaat? Welke geheime bijeenkomsten volg ik? Wat gebeurt daar? Voor wie kun je dat verbergen? Kunnen ze nog aanhaken?

 

De Liefde is totaal verdwenen uit het leven van Hans. Zijn God looft het hoogste goed: De Liefde die hij al lang niet meer aanraken. Bij mij? De Liefde is er! In rotsvast geloof, dat is het dubbele. Waar is de grens tussen zin en waanzin? Wanneer heeft die bij mij toegeslagen? Ik spoed mij door de pagina's reeds wetende hoe het af zal lopen. Welke keuze maak ik? Realiteit of waanzin?

 

[GEBED]

Mijn god, kom mij te hulp. Jezus blijf bij mij, houd me bij elkaar!

Laat me niet vluchten. Open mijn ogen en geef mij moed het contact met de wereld te leggen.

Dank u voor uw geduld, uw tolerantie voor mijn weerbarstigheid.

Bewerk mijn volledige overgave.

AMEN.

 

 

Ben benieuwd wat dit boek gaat opleveren bij verfilming?

Comments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

5/1/2008 - Gedicht: Tussen droom en daad... (Elsschot)

Posted in Poetry

Het Huwelijk

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
in d'ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard
en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

--------------------------------------------
uit: Verzen van Willem Elsschot (1882-1960)

schrijver

Schrijver: Willem Elsschot

[bron: gedichten.nl]
Comments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

28/12/2007 - Poetry: Love After Love

Love After Love

The time will come
when, with elation
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror
and each will smile at the other's welcome,
and say, sit here. Eat.

You will love again the stranger who was your self.
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you
all your life, whom you ignored
for another, who knows you by heart.
 
Take down the love letters from the bookshelf,
the photographs, the desperate notes,
peel your own image from the mirror.
Sit. Feast on your life.
-- DEREK WALCOTT (St. Lucia, 1930)
Nobel Literature Laureate 1992
Jon Kabat-Zinn leads a session on Mindfulness at Google
(Youtube: November 12, 2007)

 
Liefde na liefde

Er komt een tijd

dat je opgetogen
jezelf zal begroeten als je aankomt
bij je eigen deur, in je eigen spiegel,
en elk zal glimlachen bij de begroeting van de ander 
en zeggen, ga zitten. Eet.

Je zult de vreemdeling weer liefhebben die je zelf was.
Geef wijn. Geef brood. Geef je hart terug
aan zichzelf, aan de vreemdeling die al je hele leven 
van je houdt, maar die jij negeerde
voor een ander, die jou door en door kent.

Pak de liefdesbrieven van de boekenplank,
de foto's, de wanhopige krabbels,
pel je eigen beeltenis van de spiegel.
Ga zitten. Geniet van je leven.
 
Derek Walcott
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

23/9/2007 - Paradox of life: Kinderen van het licht of van de wereld?

Posted in Algemeen

Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of een verkeerde redenering. Het is ook mogelijk dat de paradox een uitspraak is die verschillende semantische niveaus bevat. (Wikipedia)

 

Sterk en zwak - Talenten en handicaps - Anders en speciaal

 

Niet van de wereld en toch midden in de wereld

Radicaal en toch beminnelijk

Sterk en toch mild

Flexibel en toch principieel

Creatief en toch consequent

Zakelijk en toch menslievend

Wetenschappelijk en toch religieus

Nuchter en toch gelovig

Twijfel en toch vertrouwen op God

 

(Uit zondagpreek M. Masseart - bron: gebedsboek)

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

16/9/2007 - Ontmoeting met een man

Posted in Ontmoeting

Vandaag ontmoete ik een man

Kwetsbaar in zijn verhaal.

Openhartig over zijn kruis, zijn verlangen

(Rotary - Steptafette)

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

25/8/2007 - Knights Oath - Kingdom of Heaven (2005)

Posted in Algemeen

Be without fear in the face of the enemy

Be brave and upright, that God may love you

Speak the truth even if it leads to your death

Safeguard the helpless

this is your oath.

 

Treed je vijanden zonder vrees tegemoed

Wees moedig en oprecht opdat God van je houdt

Spreek de waarheid ook al leidt dit to je dood

Bescherm de hulpelozen

Dit is je eed,

 

Grassau (KU), augustus 2007

Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

8/8/2007 - Voor meer ben ik geboren

St. Stanislas: ‘ad maiora natus’ (voor meer ben ik geboren)

http://www.jezuieten.org/html/gezellen/in_memoriam/Peter_eijkenboom.html

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

12/7/2007 - The gift of the Untroubled Mind - Robert. H. Schuller

Johannes 14: 27 - Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your haert be troubled, neither let it be afraid.

1. Enjoy this moment called 'now'

We sometimes mentally project the past or the future into our consciousness. The only thing we can thing positive about is the present moment. This habit we develop through practice and self-discipline. Recognize and acknowledge the present just like Jesus.

2. Learn to live by the calender not by the clock

3. Eliminate polyphasic thinking

4. Remember that being is more important than getting

5. At the very core of your consciousness, create and develop a clean room

Make it so clean that God can live thre. Let God be your security and invite Jesus to come to your clean room, the center of your mind.

6. Make peace with eternity

 

Prayer by pope JP-II

Lord, I need only one thing in this world:

To know myself, and to love God;

Give me heavenly Father, your love and your peace.

With these I am rich enough and desire nothing more;

Sweet and humble heart of Jesus, make my heart like yours.

Amen.

 

7. Live in the climate of God's saving love

 

Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

10/5/2007 - Credo Quia Absurdum

Posted in Filosofie

Credo Quia Absurdum = Ik geloof omdat het strijdig is met het verstand!

 

Universalisme en eenheidsfilosofie van Spinoza & Hegel

vs.

Individualisme en de persoonlijke waarheid van Leibniz en Kierkegaard

 

Drie stadia van Kierkegaard met sprongen tussen de stadia: 

1 Estetisch stadium: leuk en saai, de romanticus

met als lot de leegheid en angst.

2 Etisch stadium: Keuze voor goed en kwaad,

met het zware plichtsbesef dat ons achtervolgd

3 Religieus stadium: Verzoening en overlevering aan de levende God

het ware Christendom voor 100%.

 

(Ref.: Gaarder, Jostein. (1997). De wereld van Sofie. Antwerpen: Houtekiet Fontein.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

6/5/2007 - Gods Footprints - Mary Stevenson

Posted in Algemeen

 

One night I had a dream. I was walking

along the beach with the Lord, and across

the skies flashed scenes from my life. In

each scene I noticed two sets of footprints

in the sand. One was mine, and one was

the Lord’s. When the last scene of my life

appeared before me, I looked back at the

footprints in the sand, and to my surprise,

I noticed that many times along the path

of my life there was only one set of footprints.

And I noticed that it was at the lowest

and saddest time in my life. I asked the

Lord about it: “Lord, you said that once I

decided to follow you, you would walk with

me all the way. But I noticed that during

the most troublesome times of my life there

is only one set of footprints. I don’t understand

why you left my side when I needed you the

most. “The Lord said: My precious child,

I never left you during your time of trial.

Where you see only one set of footprints,

I was carrying you.”

Bron: Weblog Happy Days

anoniem via weblog http://www.bloggers.nl/cvanherpen/

Hour of Power uitzending 27-07-2007 (herhaling van 2-07-2006) 

 

Mary Stevenson liet ons een verhaal na dat heel bekend is geworden in Amerika. Het is een perfecte illustratie van Gods liefde voor ons. Een man sterft en hij ziet z’n leven voor zich als voetsporen in het zand. Eerst is er één voetspoor, tot hij Jezus heeft aanvaard als z'n Heiland. En vandaar af ziet hij twee paar voetsporen tot hij op het punt komt in z’n leven dat hij heel erg in de put zat. Hij wilde niet verder leven en hij dacht na over zelfmoord. Hij verlangde naar de dood. En toen was er ineens nog maar één paar voetsporen. Na die moeilijke periode zag hij weer twee voetsporen. En hij vroeg aan God: Waar was U toen ik U het hardst nodig had? En God keek naar de man en zei: Ik heb je toen gedragen. En vandaag vraag ik u te bidden.

Gebed

Draag me, Heer. Draag me, als ik in de put zit. En leid me door de dalen naar het Beloofde Land. Lieve God. U bent goed. U bent genadig en liefdevol. U roept ons op om de persoon te worden die U heeft geschapen. U wilt dat we worden wie U voor U zag toen U liefde schiep tussen man en vrouw en er een kind werd geboren. En U gaf me m'n naam. En vandaag geef ik m'n naam aan U. Ik geef m'n hart aan U. En m'n leven. Ik geef m'n lasten aan u en m'n worstelingen. Ik geef U m'n hoop en m'n alles. Neem me zoals ik ben. En geef me het vertrouwen om los te laten als U roept. Ik hou van U, Heer. Amen.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

4/5/2007 - Reality and free will

Posted in Referenties

Source: 'De Psycholoog' [Dutch Monthly from the Society of Psychologist in the Netherlands]

Controlled processes are products of complex neural operations in the prefrontal cortex, and therefor free will is an illusion.

Dutch: De vrij wil als een niet fysiek proces dat controle uitoefent op de neurale processen die gedrag bepalen is dus een illusie. De realiteit is dat niet de vrije wil ons gedrag controleert, maar de neurale processen van de prefrontale cortex. Deze leveren als bijproduct rapporteerbare uitkomsten en de illusie van een vrije wil.

Cit.: Wolter, G. (2005). Behavioural Control: Free will or neural processes? De Psycholoog, 40 (1), 24-29.

 

 

Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

28/4/2007 - Kindernevendienst - 28 april 2007

1 Voorstellen

2 Onze Vader/Wees gegroet + kaarsen

3 Evangelie lezing + uitleg

4 Afsluiting/voorbede: kinderen noemen intentie

5 Knutselwerkje

 

 

 

Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

24/4/2007 - 24 april 2007 - dinsdagavond 21.00u: Life Part III

Posted in Gebeurtenis

Goede God,

Vanavond heeft de Heer mij bewaard. Lof zij de Heer. Alleluia

Engelen hebben mijn leven bewaakt.

Jesus' dood en verrijsenis 'came to my rescue'

Mijn missie is nog niet voltooid in dit aardse leven.

Prijs de Heer, de Heer der hemelse machten, zijn Zoon, Engelen en Heiligen, ALLELUIA

Maria bidt voor mij.

Amen.

 

 

Met mijn Volvo S80 liep het daar bij hectometerpaal 73,3 (links) op de A73 aanzienlijk minder florisant af: Economsch total loss noemde de expert van de verzekeringsmaatschappij het. Sinds 1999 en na 285.000 km R.I.P.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

23/3/2007 - Gedicht Lisanne - Pasen 8 april 2007

Jezus overwint de dood

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

23/3/2007 - Psalm 129: Van jongs af in het nauw gedreven...

Posted in Gebeurtenis

[Vandaag in Abdij Koningshoeven bij het bidden op de lessenaar gevonden, toeval?]

Een bedevaartslied

[1]  Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven

– Israël kan dat getuigen –

[2]  hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven,

maar nooit hebben ze mij klein gekregen.

 

[3]  De ploegers hebben op mijn rug geploegd,

er hun lange voren getrokken …

 

[4]  maar de heer, die gerechtigheid is,

heeft de strengen van de bozen gekapt.

 

[5]  Iedereen die Sion haat

druipt verbijsterd af.

[6]  Ze zullen als gras op de daken zijn,

verdord nog voor het wordt uitgetrokken:

[7]  voor de maaier is het nog geen handgreep vol,

nog geen voorschoot vol voor de binder.

 

[8]  En niemand van de voorbijgangers zegt:

‘De zegen van de heer komt over jou,

wij zegenen* je in de naam van de heer.’

[Gekocht in de kloosterwinkel: Anselm Grün: Coachingsboek]

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

14/3/2007 - Installatie van de Liefde

(Auteur onbekend - bron: www.debeurs.com - d.d. 14-3-2007)

Dialoog tussen klant en helpdesk:

Helpdesk: Goedemorgen mevrouw, waarmee kan ik u van dienst zijn?

Klant: Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu Liefde gaan installeren. Kunt u me daar stap voor stap bij helpen?

Helpdesk: Jazeker kan ik dat. Bent u er klaar voor?

Klant: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben.

Helpdesk: De eerste stap is het openen van uw Hart. Weet u waar uw Hart zit, mevrouw?

Klant: Ja, dat weet ik, maar er worden nu verschillende andere programma’s uitgevoerd. Kunnen die tijdens het installeren blijven draaien?

Helpdesk: Welke programma’s zijn dat, mevrouw?

Klant: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-Zeer.exe, Lage-Zelfwaardering.exe, Wrok.exe en Wrevel.com uitgevoerd.

Helpdesk: Geen probleem. Oud-Zeer.exe wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit uw huidige besturingssysteem. Lage-Zelfwaardering.exe wordt op den duur wel door een module van Liefde overschreven die Hoge-Zelfwaardering.exe heet. Maar Wrok.exe en Wrevel.com moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma’s kan Liefde niet goed worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten, mevrouw?

Klant: Kunt u me daarbij helpen?

Helpdesk: Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik op Vergeving.exe. Doe dat net zolang tot Wrok.exe en Wrevel.com helemaal zijn gewist.

Klant: O.K., dat is gebeurd. Nu is Liefde vanzelf gestart. Is dat normaal?

Helpdesk: Ja, hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de levensduur van uw Hart. Krijgt u die melding?

Klant: Ja, die zie ik. Is Liefde nu helemaal geïnstalleerd?

Helpdesk: Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar de basisprogramma’s heeft. U moet de andere Harten aansluiten voor de programma-uitbreidingen.

Klant: Oei, ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen?

Helpdesk: Welke foutmelding?

Klant: Er staat “Fout 412 – Programma wordt niet uitgevoerd op interne componenten.” Wat wil dat zeggen?

Helpdesk: Geen zorgen, mevrouw. Dat is een probleem dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe Harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait. Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekentermen wil het zeggen dat u pas aan liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde voor uw eigen computer draait.

Klant: Wat moet ik dan doen?

Helpdesk: Kun u de map Zelf-Aanvaarding openen?

Klant: Ja, die heb ik.

Helpdesk: Mooi zo. U wordt er echt goed in.

Klant: Dank u.

Helpdesk: Graag gedaan. Klik op de volgen de bestanden en kopieer die naar de map Mijn-Hart:
Vergeef-jezelf.doc, Ken-je-waarde.txt en Erken-je-Beperkingen.doc. De computer zal alle bestanden overschrijven die problemen geven en programma’s met fouten verbeteren. U moet ook Overdreven-Zelfkritiek.exe uit alle programma’s wissen en dan de prullenbak leegmaken zodat u zeker weet dat het voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

Klant: Zo, da’s gebeurd. Hela! Mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden. Glimlach.mpg draait nu op mijn beeldscherm en geeft aan dat Vrede.com en tevredenheid.com in mijn Hart worden overschreven. Is dat normaal?

Helpdesk: Dat gebeurt wel eens, ja. Voor sommigen duurt het een tijdje, maar op den duur worden alle programma’s geladen. Maar, alles op zijn tijd. Dus Liefde is nu geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aankunnen. Ik heb nog één ding voordat ik ophang.

Klant: Ja?

Helpdesk: Liefde is een gratis programma. Zorg ervoor dat u het programma geeft aan iedereen die u maar tegenkomt. Die geven het dan weer aan anderen en van hen krijgt u dan weer soortgelijke andere mooie programma’s.

Klant: Dat zal ik doen. Bedankt voor uw hulp. Hoe heet u trouwens?

Helpdesk: Noem me maar de Goddelijke Cardioloog. Ik sta ook bekend als De Grote Heelmeester, maar de meeste mensen noemen me gewoon God. Men vindt dat een jaarlijkse controle voldoende is voor een gezond hart, maar de fabrikant (Ik dus) beveelt een dagelijkse onderhoudsbeurt aan, wil men optimaal functioneren. Anders gezegd, blijf contact houden...

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

4/3/2007 - Kindernevendienst Helenaveen - 4 maart 2006

Posted in Algemeen

Een verhaal voor grote en kleine mensen: MANNETJE GEEF

Er was eens een mens dat heette Mannetje Heb. Hij bezat alles wat de wereld hem maar geven kon. Als zijn moeder hem een nieuwe trui wilde geven dat had hij de gewoonte altijd iets anders te willen. Andere mensen vonden hem hierom niet erg aardig.

Mannetje Heb, zag op een dag dat er bij zijn manier van leven niet veel vrienden voor hem waren. Toen zij dat zag besloot hij zijn leven te veranderen. Vanaf die dag noemde hij zich Mannetje Zie. Hij dat dat hij alles had en dat anderen om hem heen soms gebrek hadden maar wat moest hij doen?

Hij wist het niet totdat hij op een dag besloot om een ander wat van zijn brood te geven en weer een ander wat van zijn kleren. Ze waren erg blij en dankten mannetje Zie hartelijk. Toen mannetje Zie dat zag wist hij wat te doen. Vanaf die dag noemde hij zich Mannetje Geef.

GEBED

Goede God,

Er zijn veel mensen die me blij maken. Ze helpen me of ze spelen met mij. Dank U wel dat er zoveel aardige mensen zijn. Ik wil ook anderen blij maken. Een ander mag ook best eens met mijn speelgoed of voetbal spelen. Dat wil ik gaan proberen.

Amen.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

10/1/2007 - Jesaja 53: De professie van de komst van Jezus Messias en de vergeving van de zonden

[3] Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.

 [4] Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

 [5] Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

 [6] Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.

 [7] Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.

 [8] Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

8/1/2007 - Zondebok

In oude tijden hadden de Joden het gebruik om een keer per jaar een bok in het midden van hun gemeenschap te brengen. De mensen legden hun handen op het dier om daarmee hun zonden van het afgelopen jaar in het dier te brengen. Daarna werd de bok naar de rand van de woestijn gebracht en losgelaten. Het dier ging de woestijn in en het was ongewis wat er mee gebeurde. Men dacht dat met het verdwijnen van het beest ook de zonden weggenomen zouden worden.

 

In ons dagelijks leven maken we vaak zondebokken. We wijzen er gezamenlijk een aan of verwijten de ander verantwoordelijk te zijn voor ons ongeluk. Daarmee doen we de ander maar ook onszelf tekort. Jezus gaf het voorbeeld door moedwillig alle zonden van de mensen op zich te nemen en te sterven aan het kruis. Zondebokken zijn daarmee niet meer nodig. Liefde en vergeving naar voorbeeld van Jezus des te meer. Laten we anderen de eerste stap zetten of doen we dat zelf? 

 

Pfarrer Micheal Nagel,

Gottesdienst am Sonntag 7 Januar 2007

im Maria Himmelfahrt Kirche Grassau (BRD)

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

7/1/2007 - Kerkdienst 7 januari 2007 - Maria Himmelfahrt Kirche, Grassau (BRD)

Posted in Gebeurtenis

Om 09.15u kom ik de kerk binnen en wacht op de dienst rond de gedenking van de doop van Jezus en zijn openbare leven. Eerbiedig doe ik bij het binnengaan van de bank een kniebuiging en begin geknield zoals velen anderen met enkele persoonlijke gebeden en intenties voor deze ‘Gottesdienst’.

 

Om me heen komen oude dames binnen met donkere jassen, hoedjes op hun hoofd. Een oude man verzoekt me zwijgend op te schuiven en komt naast me zitten. Gezinnen met jonge kinderen lopen de kerk binnen en bevolken de banken. Banken waarop naambordjes zijn geschroefd en met krijt nummers zijn getekend. Restanten van de oude pacht van kerkbankplaatsen. Ik zie dat veel mensen naast de kniebuiging nog een kruisteken maken bij het binnengaan van de bank. Kruistekens die veelvuldig zullen worden herhaald tijdens de mis.

 

De Pfarradministrator, Michael Nagel komt binnen met zijn kerkboek en aantekeningen voor de preek. Na een eerbiedige kniebuiging voor het Christuskind dat in een kribbe ligt, legt hij zijn teksten alvast klaar op het spreekgestoelte en gaat zich voorbereiden in de sacristie die zich rechts voor in de kerk bevindt.

 

Als de klok klinkt voor de binnenkomst van de priester en de misdienaars, schalt er uit het kerkorgel boven mij een enorm geluid en sonore solozang van een tenor. Met ontroering die dikke tranen uit mijn ogen doen wellen zie ik een imposante processie binnen trekken. De pastoor, kapelaan, lector en wel tien jonge misdienaars komen het priesterkoor binnen. Met eerbied voeren zij een ritueel uit met wierook, wijwater en kniebuigingen en kruistekens die herinneringen oproepen aan het ‘Rijke Roomsche Leeven’.

 

Tijdens een plechtige rondgang waarbij we worden besprenkeld met wijwater – als symbool voor de vernieuwde doop zoals die van Christus - komt voor de tweede keer een hond de kerk binnen gerend. De processie houdt even verbaasd stil en de pastoor vraagt:’Wer gehort diesem Hund?’. Waarna ieder zijn weg weer vervolgt.

 

De kerkgangers staan tot ver in de dienst en gaan pas zitten als de lector zijn eerste lezing (Jesaja) doet. De lezing van het evangelie begint met een korte processie waarbij twee misdienaars met kaarsenstandaard de lessenaar van de pastoor flankeren. In de preek gaat de pastoor in op het verschijnsel ‘Zondebok’ (zie bericht).

 

Na de dienst van het woord begint de dienst van het brood met de gebruikelijke collecte. De priester gaat naar het tabernakel dat rijkelijk wordt bewierookt. Hij en de kapelaan ‘vieren’ de communie nog heel klassiek met hun ruggen naar het volk. Prachtig om te zien hoe de hostie en kelk onder belgeschal boven zijn hoofd ‘uitstijgen’. Zijn zang aan het eind van het eucharistische gebed klinkt vertrouwd.

 

Het mooie van deze mis is dat ik ondanks het taalverschil alles prima kan volgen. ‘Internationaal consistent, lokaal aangepast’ – waar heb ik dat eerder gehoord? De gebeden, rituelen, symbolen zijn heel sereen en voelen als thuis. Bij de vredeswens zie ik een moeder voor me haar dochter kort in de hand knijpen als teken van: ‘En jij ook’.

 

Bij de uitnodiging tot communie stormen de banken leeg. Niks georganiseerd en lijdzaam, bank voor bank. Wie het eerst komt het eerst maalt. De afsluiting is snel en efficiënt. Binnen een uur staan we weer buiten. Daar staan na de kerk de mensen met elkaar te praten.

 

De kerk met al zijn symboliek, rituelen en geschriften als analogie voor HET werk dat ik graag in mijn leven wil verrichten. Later op de berg met mijn collega praten we nog uitgebreid over de betekenis van alles en zetten we het in het perspectief van de plannen die we hebben en de organisatie waar binnen we werken.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

<- Last Page :: Next Page ->

About Me

Weblog for believers, followers, obeyers and the not so feint harted...

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer