Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Neem een maatregel met regelmaat

Home - Profile - Archives - Friends

Praktijkbureau voor sociaalpsychologische hulpverlening

Posted on 9/4/2006 at 16:37 - Link

Neem een maatregel met Regelmaat

 

RegelMaat kan helpen wanneer u tobt met een probleem en/of een situatie waarbij u het gevoel heeft dat de hele toestand hopeloos geworden is, kortom; u worstelt met een situatie waarbij u denkt enige vorm van hulp nodig te hebben.

 

Professionele hulp

Bij RegelMaat treft u beroepsmensen met geduld, kennis en ervaring om te helpen een stap in de goede richting te maken. Voorop staat dat u zelf aan uw situatie wilt werken.

 

Psychosociale klachten

Wij bieden hulp bij psychosociale klachten door het regelmatig voeren van gesprekken. Dit omdat u moeite hebt met bijvoorbeeld, het onderhouden van relaties, u zichzelf een lage eigenwaarde toekent, last heeft van faalangst, overmatig sociaalwenselijk gedrag vertoont (het geen nee kunnen zeggen), kampt met sociale angst, acceptatieproblematiek, rouwverwerking, identiteitsproblematiek, opvoedingsproblemen, enzovoorts.

 

 

Re´ntegratieproblemen

Bent u al enige tijd niet aan het werk wegens ziekte, en heeft u moeite met het terugkeren naar het bedrijf of uw werkplek, dan kan RegelMaat advies, hulp en begeleiding bieden. Wij kunnen u en uw werkgever helpen bij het opstellen en begeleiden van een re´ntegratietraject in overeenstemming met de uitvoeringsregels van de wet Poortwachter.

 

Budgetproblematieke zaken

Heeft u om welke reden dan ook problemen met het beheren van uw uitgaven en/of een (dreigende) betalingsachterstand, dan kan RegelMaat u helpen door uw budgetcoach te zijn. Wij kunnen u helpen bij het aanleren van een aantal administratieve vaardigheden en ander gedrag ten aanzien van het omgaan met geld. Dat kan op uw verzoek maar ook op het verzoek van de rechtbank. Desgevraagd kunnen wij er ook voor zorgen dat uw betalingsverplichtingen regelmatig en op tijd gebeuren.

 

Als u vroeg genoeg hulp vraagt kan worden voorkomen dat uw situatie problematischer wordt. Heeft u vragen bel dan naar telefoonnummer  06 - 50845071.

U krijgt dan vrijblijvende informatie.

 

 Voorwaarden

U kunt gebruik maken van praktijkbureau RegelMaat als u 18 jaar of ouder bent, staat ingeschreven bij de gemeente waar u woont en in bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.

 

 

De financieringsmogelijkheden

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zullen de kosten worden betaald door:

uzelf

uw werkgever

uw zorgverzekeraar

een uitkerende instantie zoals

de gemeente of het UWV

 

 Praktijk-en bureauhouder:

mevrouw P.C. van Kooten- van Leeuwen, maatschappelijk werker, bedrijfsmaatschappelijk werker en AVR deskundige.

 

Beroepsreg.nr. 9708/NVMW.

K.v.K. Groningen 0208531

 

Telefonisch te bereiken uitsluitend via telefoonnummer:

06-50845071

Dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00  tot 17.00 uur.

 

Bezoek/consult

Alleen op afspraak.

 

Bezoekadres Rensel 3

9642 KK Veendam.

 

 

E-mailadres:pc.vankooten@wanadoo.nl

Fax 0598 - 619632

 

 

 

 

 


Hosting door HQ ICT Systeembeheer