Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
HaAJ..:D...

Description

GeZellieJ


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends
*My Photo Album

..JouW...HoroScooP...

 

HiEr Jouw HoroScoOp...

 

 

 

RaM...

 

Je VoelT Je DezE weEk AlS eEn ViS In ''t WaTeR..

DeZe WeEk Word De WeEk Van Je lEveN..

MaAr PAS..op..!!...

Kom NieT VeEl In De BUuRt BIj eEn WaTermAn...

Hij/ZiJ ZoU Je SupPerWeEk KunNen VerpeSteN..

Jou LieFdeS Getal DeZe weEk Is 12..

 

 

KreEfT...

 

De WeEk Kan VoOr JOuw eEn Top WeeK WorDen Maar PAS OP..!!

Ga NIet Te VeeL aChter De CompUter VanDaaG...

Het ZOu Je WeeK Wel EeNs KUnNen VerPeSten...

Het IS TijD oM Je WaRe Te laTen ZieN wA je Voor HaaR VoelT...

Jouw LieFdeS GetaL deZe weeK iS 6

 

 

StieR..

 

DeZe weeK Heb Je heEl VeEL ZelF VertrouWen

Dit IS JE Kans Om HaAR/Hem Te VraGen

Doe Dat...

WachT nieT Tot Hij/Zij eEn AnDer MeisJe heefT

VeEl SuccSes

Je LieFdeS GEtal is Vandaag 15

 

 

TweeLinG...

 

DrinK DeZe weEk VeEl Melk...

RooK En DrinK NIeT...

HOe Je DaAr AaN Dan KOmt DeZe weeK HelemAl Goed...

JOuw LieVdeS DezE weeK Is 7

 

 

LeeuW...

 

DezE weeK GeeN Tv...

Je hEbt Deze WeeK Wel Wat BeterS Te Doen..

Je ParTNer VersieRen..

Doe Dat DeZe weeEk WachT NIet....

SuScceS...

Je LieFdeS GetaL DeZe weeK Is 14

 

 

MaaGt.....

 

Dit word Jou WeeK...

Als JE DoeT waT ik Zeg..

MaAk JE Zelf wat LOsser...

Doe eeEns Wat Geks...

WedDen Dat HEt HelPt

Je lIefDeS GetaL VandaaG IS 8

 

 

WeeGschAal...

 

Dit IS Z''N WeeK dat AlleS FouT Ka GaaN

Doe NIet MeeR Dan waT JE altIjd Doet...

DezE WeeK Geen aanPassIngeN...

BLijFt DeZe weeK JezeLf...

Dan KOmt AllS Goed...

Je LieFdeS Getal Is Deze WeeK 22

 

 

ScHOrpiOen...

 

eEn NormAle WeEk Voor JOU

Er Zal VolGends MIjN BereKeniNgen NIks Ergs GebeuRen...

OM Het O Te Zeggen NikS BijZonders

aGG...VOlgeND weeK betEr

Je LiefDes Getal Is 5

 

 

bOOgSCHuTTEr...

 

jE sULt DEzE weeK TeleuR geStelt Worden...

Door Iemand Die Je dachT T e VertrouWen WaS...

Bedenk Dat Eerst Iet beWezen MOet worden VoorDat Je ieman Beschuldigt...

Je LiefDeS GeTal IS  17

 

 

SteeN Bok...

 

DooRT JE VoLlek AGendA ...

Word '''T MoeIlijk Om DeZe WeeK Door  Te kOmen...

Bedenk dat allS Wat JE vandaagt NIEt DOet OOk MOrgen kan...

VeEl succeS...

Je lieFdeS geTal Is DeZe weeK 2

 

 

VisSeN...

 

DeZe weeK Heb Je Kans Dat IeMan Sorry TeGen JE gaat ZeggeN...

Dat IS Goed NieuwS ToG...

NOuw SucceS...

Je LIevDes GEtal DezE weeK is 4

 

 

WatErMan...

 

ProbeeR Ke GeluK VanDaag EenS MEt eEn SpellEtje...

Zou Wel eEn Goed UIt KUnnEn PakkeN...

KIjK WeL uiT VOor MEnsEn Die Te AaRdiG doen...

Ze WillEn IeTs Van Je...

Succes

Je lieFdeSgetAl is Deze WeeK 1


Posted: 07:53, 1/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

...sGoOl...

HeeJ

 

Ik zit Nu op De MiddelbAre.. Het is eRg leuk oP sGool

We hebben eeN leuKe klaS,s We Zijn Wel een Drukke..

KlaS...HaHa NieJ dat dAt zo,O Er is OfsO..

WeeT jE wat Ik het leuKstE vAk viNd?? {Momenteel}

NederRlands HaHa Wat Vind Jij...........???

GrapPig VerhaalTje He...nOuW,w xXx...

 

 


Posted: 07:48, 1/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer