Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
daGbOekjj

Description

Diit iiS miiYn weblOg,,hiier sChrijf iiCk elke daG eCht elekee daG,, wat iiCk diiej daG beleefd heb. wiie iiCk leuk viindT, wat iiCkgedaan heb Over sChoOl,weekenden enZ.


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends
*My Photo Album

hOOii,,

iiCk beOn eOr weOr.

Nu bGiin iiCk met miiYn daG.

VandaaG werd iiCk gewOOn wakker. gewOon nOg een beetje mSnen met vOnny en Laura,, me SuSje en zOo.

tOen ben iiCk met een meiiSje naar sChOol gefiietSt. Het 1e uur Op sChoOl mOest iiCk nakOmen. Bij teChniieCk.Samen met teSsa kOnden we ff n paar diinGen uiit elkOar zOeken:S.

Daarna had iiCk gewOOn leSs. iiCk waS Om 4 uur uiiT.

Maar iiCk daCht bij de laaTste 2 uur. we hebbOhn verzOrgiing.dUs dan heb iiCk geen bOeken nOdiiG.

wel duSs kOn iiCk bij z`n Vent gaan sChrijven. 2 uur lanG!:O wow! Me arm waS dOOd. Toen ben iiCk gewOOn naar huiiS gefiietSt met TeSsa en jOyce en nOg iiemand.

Toen kwam iiCk miiChael nOg tegOhn:P tOen iiCk thuiiS kwam giinG iiCk een beetJ Op mSn, uurtje Of zO. tOen ging iiCk etOhn. Gebakken aardappelen+o( viieS:S

en vleeS en zOo. tOen giing iiCk dSe siiTe makOhn.

Dat waS het weOl z`n beetJ miiSschiien sChrijf iiCk vanavOnd wel ff.

iiCk ga nu!

dOeiiii!!!!!!!!!

 


Posted: 16:56, 28/9/2005
Comments (0) | Add Comment | Link

vOOrStellOhn.

hOOiii,,

Diit iiS mijn eerSte daG.

Dat iiCk een weblOg heb.

iiCk gOa elOke dOag sChrijven Over wat iiCk meeGemaakt heb. iiCk ga natuurlijk eerSt iietSs Over miiYn zelf vtelle.

iiCk ben Serena. iiCk ben 13 Jaar Oud.

iiCk heb bruiin haar, meeStal iin een staart of zo. iiCk heb grOene Ogen. iiCk heb nu een spiijkerbrOek aan. Met een truitje er bOven, en daar bOven een grijS veSt. iiCk heb nu OogpodlOot en maScara en liipglOss en beetJ fOudatiiOn.Mijn beSte vriiendinn iiS yOussra, Sana, lOla, Juliia, en blOem. Op sChoOl ga iiCk meeStal Om met Tessa en jOyce een TweeliinG en charmaiine. Ik ziit iiN de 2e klaSz. En uuhm.

Dat iiS het denCk iiCk weOl een beetJ.

 


Posted: 16:48, 28/9/2005
Comments (1) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer