Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Identiteit van het openbaar onderwijs in de Noordoostpolder.

• 10/3/2008 - Waarin een kleine school groot kan zijn.

De avond met de ouders van de Wending in Bant zal ik niet gauw vergeten. In een knusse ambiance - in een hoek van het kleuterlokaal zitten we met z'n vijftienen gezellig bijeen - vertel ik mijn verhaal over het belang van het zichtbaar maken van de kernwaarden van de school. Af en toe wordt ik onderbroken door de inbreng van de duidelijk zeer betrokken aanwezigen. Het enthousiasme straalt er vanaf. Het is duidelijk dat dit een hechte groep mensen is, die allen zeer begaan zijn met de school. En dat is toch de basis voor succes. Als je ouders en teamleden enthousiast zijn en er met elkaar de schouders onder willen zetten kom je een heel eind. Tekenend is ook dat de avond zo af en toe wordt verluchtigd met de nodige humor.

 

Als we na de pauze bezig gaan om de waarden die we belangrijk vinden zichtbaar te maken in enkele gekozen activiteiten vormen de groepen zich dan ook als vanzelf. In minder dan een half uur worden er prima voorbeelden uitgewerkt, die, met een enkele kleine aanpassing, straks zo in de praktijk kunnen worden gebracht.  Bij de presentatie wordt aandachtig en kritisch naar de presentaties van de andere groepen geluisterd en zo hier en daar wordt een aanvulling geopperd. Het resultaat mag er aan het eind van de avond zijn. Een drietal prachtig uitgewerkte activiteiten ligt op tafel.

 

Als er een ding geen probleem is op deze school, dan is het de voorbeeldfunctie. Er is over en weer respect voor een ieders inbreng, er wordt goed geluisterd, ouders nemen initiatieven en ook het samenwerken is voorbeeldig. Na afloop is er dan ook niemand die vertrekt voor alles is opgeruimd. Ik keer dan ook met een tevreden gevoel huiswaarts. In Bant zit het wel goed.

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 10/3/2008 - Bewustwording kost tijd.

Als ik deze middag van de 19e februari aanschuif op de Minderhoudschool in Tollebeek heb ik mij voorgenomen om samen met de teamleden te komen tot concrete afspraken. In de vorige bijeenkomst was al duidelijk geworden dat er op deze school al heel veel is gerealiseerd, met name als het gaat om zaken als ouderbetrokkenheid en het vertalen van waarden en normen in concreet gedrag. Toch moet er ook voor deze school een zinvolle toevoeging te vinden zijn aan alles wat er al is.

 

In het gesprek dat ik met de teamleden heb komt al snel aan de orde dat er binnenkort een project 'kunst' wordt uitgevoerd op de school. Ik zie mijn kans schoon en vraag hoe het project tot stand is gekomen en wat er tijdens het project gaat gebeuren. Het blijkt een schot in de roos te zijn. Het project is vooral bedacht door de teamleden. Over de inhoud is goed nagedacht, maar dat geldt minder voor de doelen die er mee worden nagestreefd. Ik stel dan ook voor om eens kritisch te kijken naar de doelen die aan het project gekoppeld kunnen worden, de wijze waarop de inbreng van leerlingen en ouders bij het project kan worden bevorderd en de link met de uitgangspunten van het Daltononderwijs kan worden gelegd.

Al pratende worden de teamleden zich bewust dat met de gekozen aanpak inderdaad kansen blijven liggen. De kernbegrippen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking bieden juist bij een project als dit niet alleen kansen om de leerlingen er mee te laten oefenen, maar ook om deze 'waarden' zichtbaar te maken. we sprken af dat alsnog wordt gekeken hoe hieraan vorm kan worden gegeven en te proberen het project op onderdelen aan te passen. Bij het profileren van het project zullen deze achterliggende doelen ook nadrukkelijk worden benoemd.

 

Ik zelf ben mij tijdens deze bijeenkomst ook weer iets bewust geworden. Een traject als dit laat zich niet plannen. Inlevingsvermogen in de specifieke omstandigheden en maatwerk zijn voorwaarden om tot succes te komen. Soms moet je wat langer de tijd (willen) nemen om tot een goede invulling te komen. Kwaliteit  en draagvlak zijn belangrijker dan snelheid.

 

Dat ook op de Minderhoudschool de kernwaarden van het openbaar onderwijs beter zichtbaar worden staat voor mij als een paal boven water. Er is al zoveel moois aanwezig, het is alleen een kwestie van bewust worden en zichtbaar maken.

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 12/2/2008 - Met de ouders en het team aan de slag.

 

Na de start met de teams wordt het de hoogste tijd om ook de ouders te gaan betrekken. Het blijkt op enkele scholen moeilijk om ouders enthousiast te krijgen voor het thema. Toch zie ik op alle scholen een groep geïnteresseerde ouders, die met veel plezier aan de slag gaan met het team. Tijdens de bijeenkomsten leg ik uit wat het doel van het traject is - iets wat voor de ouders niet altijd bekend is - om vervolgens te beginnen met een opdracht. Ik vraag de deelnemers naar hun bronnen van zingeving. Wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? Wie zijn de belangrijke voorbeelden voor je? Welke symbolen en rituelen zijn belangrijk? Op bijna alle scholen blijkt dat er veel overeenkomsten zitten in de antwoorden van de deelnemers. De gesprekken die aan de tafels plaatsvinden zijn soms zeer persoonlijk van aard. Er is echter een sfeer waarin dat geen enkel probleem is. Het gevolg van de oefening is dat de deelnemers zich bewust worden van hetgeen ze delen. En wat je deelt (ver)bindt.

Er wordt geanimeerd gewerkt in een prima sfeer. 

 

In het tweede deel van deze avonden gaan de deelnemers in gemixte groepen aan de slag om te kijken in hoeverre de gezamenlijk benoemde waarden in de (buiten)schoolse activiteiten terug te vinden zijn en of men zich bewust is van de aanwezigheid ervan. Vervolgens wordt gekeken of de aanwezigheid van de waarden kan worden versterkt en zichtbaar gemaakt kan worden. Ook wordt gekeken hoe ouders (en leerlingen) hierbij kunnen worden betrokken, opdat het draagvlak wordt vergroot. Aan het einde van de bijeenkomst beschikt de school over een aantal aanzetten voor veranderingen in de eigen activiteiten (die in een vervolgbijeenkomst met het team nader worden uitgewerkt) en zijn de aanwezigen zich meer bewust van hetgeen de school nastreeft, de wijze waarop daar vorm aan wordt gegeven en het belang om dat naar buiten toe zichtbaar te maken.

 Het concreet vertalen naar de bestaande activiteiten is niet altijd eenvoudig.

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 12/2/2008 - H, dat doen we toch al.

Als ik met het team van de Roderik van Voorst in het lokaal van groep 8 zit proef ik een soort van spanning. Enerzijds voel ik dat er verwachtingen zijn, terwijl er anderzijds ook een gezonde dosis scepsis is. Ik moet het eerst maar eens laten zien. Ik weet dat leerkrachten heel praktijk gericht zijn. In mijn introductie probeer ik dan ook van meet af aan de koppeling te leggen met wat zich in hun klas en daarbuiten afspeelt. Ze maken het mij niet moeilijk. Het is een constructief team, dat in een prima sfeer hard wil werken. Naarmate er meer informatie op tafel komt en zij zich steeds meer bewust worden van het feit dat ik niets nieuws van ze vraag neemt het enthousiasme toe. 'Hé, dat doen we toch al.', roept een van de aanwezigen. Ja, inderdaad. 'Maar ben je het je ook bewust?', is mijn vraag. 'Jullie doen al heel veel op het gebied van burgerschap en het overbrengen van waarden die je belangrijk vindt. Maar omdat je het niet bewust doet kun je het ook bijna niet zichtbaar maken.'

 

Ook op De Driesprong is de bewustwording een belangrijke opbrengst. Al werkende blijken de leerkrachten prima in staat aan te geven wat de sterke en zwakke punten zijn van hun school. maar op de vraag om die punten van concrete voorbeelden te voorzien blijft het antwoord in de lucht hangen. Veel goeds is verankerd in de praktijk van alledag, maar we vinden het moeilijk om het zichtbaar te maken. En dat terwijl we 'het verhaal' graag aan onze ouders willen vertellen. Het begrip 'samen' staat op deze school namelijk hoog in het vaandel. Samen bepalen we wat we de leerlingen aan kennis, vaardigheden en houding willen meegeven. En samen geven we daarbij het goede voorbeeld. De uitdaging is om het nu ook samen zichtbaar te maken.

 

Op de Wending en de Minderhoudschool moeten we wat meer zoeken. De situatie is duidelijk anders dan die van de scholen in Emmeloord en in Marknesse. Het thema spreekt wel aan, maar het is wat lastig om een vertaling te maken naar concrete activiteiten. Als blijkt dat er nog een extra teambijeenkomst nodig is, alvorens we met de ouders erbij aan de slag gaan, dan plannen we dat gewoon in. Een prachtig stukje werk wordt geleverd door de teamleden van de Wending, die hun overzicht van de activiteiten op een heel overzichtelijke wijze weten te presenteren. Ook in Tollebeek gaan we de stap maken naar duidelijkheid. De wil is er!

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/2/2008 - Een voortvarend begin.

Bij de kennismakingsronde op de scholen bleek dat de vertaling van de thema's verschillend zou gaan worden ingevuld. De eigen specifieke omstandigheden (schoolbevolking, omgeving, prioritei-ten in het onderwijsprogramma en al gerealiseerde zaken) maakte maatwerk per school gewenst en noodzakelijk. Ook het moment van starten en de spreiding van de activiteiten in de tijd lag per school verschillend.

 

Op veel scholen was er behoefte aan een concrete vertaling van de thema's en dan het liefst zo, dat deze zou aansluiten bij de bestaande praktijk. Een reële wens, die prima aansloot bij onze eigen opvattingen en werkwijze. Veel van wat er in de thema's aan de orde zou komen was volgens ons al op de scholen aanwezig, maar men was zich er niet van bewust en kon het daarom ook niet zichtbaar maken. Dat was dus waaraan we zouden gaan werken. En dan niet alleen met het schoolteam, maar juist ook samen met de ouders en de leerlingen.

 

Om niet al te veel tijd te verliezen werd besloten om op de scholen die dat wensten al voor de officiele start van het traject - met een groots opgezette avond in de schouwburg te Emmeloord - op 28 november te starten met de eerste bijeenkomst(en).

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

In de gemeente Noordoostpolder werken leerkrachten, ouders en leerlingen van 15 openbare scholen, samen met het bestuur en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, aan het versterken en zichtbaar maken van hun identiteit. Waar staan wij voor? Welke waarden en normen willen we onze kinderen meegeven? Hoe voeden we onze kinderen op tot actieve burgers? Hoe maken we het samenspel tussen de verschillende betrokkenen kansrijk? In deze blog worden delen van dit proces beschreven, gelardeerd met ervaringen van de deelnemers zelf.

«  July 2018  »
MonTueWedThuFriSatSun
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 2
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer