Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Team 12 - 1 voor allen, allen voor 2

Home - Profile - Archives - Friends

Dag

Posted on 29/11/2005 at 16:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

Dinsdag 29 november 2005

 

De dag begon al vrij hectisch, de groep werd in twee delen opgesplitst om alles op tijd af te krijgen. Sabrina en Stephen zouden bij Sabrina thuis aan het "Visueel dagboek" werken, de rest van de groep werkte in het EMI verder aan de opdrachten die nog af moesten gewerkt worden.

 

Al vroeg in de morgend had Stijn zijn laatste tikken ingevuld op het "Interviewverslag", dat was één. Marthe nam dan nog een korte maar krachtige eindsprint om sociologie in goede banen te leiden, en met succes (?). Dries en Caroline waren dan samen op zoek gegaan naar de teksten van Duits, wat hen ook lukte. Drie op een rij!

 

Het was al snel half 1 en de groepen zouden om half 2 in de "Agora" moeten staan om hun visueel dagboek te presenteren. Alle groepen waren vervolledigd buiten één, TEAM 12! Sabrina en Stephen hadden pech dat de printer in het EMI even de geest gaf. Ze zijn dan snel naar een drukkerij moeten gaan om de het dagboek uit te printen.

Twee uur, nog altijd geen Sabrina of Stephen. De rest wachtte maar af in stress...

2.30, nog altijd geen spoor van het duo, de tijd begon te dringen!... 3 uur, de hoop zakte al in ons schoenen, en dan plots TADAAAH! daar kwamen Stephen en Sabrina afgewandeld. Tijd om ons dagboek te presenteren. (Dit tussen ons gezegd en gezwegen, het dagboek was wel het origineelste in mijn opinie .Stijn. )

 

Stress, zweet, bloed, tranen, etc... De laatste printopdrachten vlogen door de printer en we begonnen al ons werk te sorteren. De eindstreep kwam in zicht. 16.00, weblogtime!

 

Nu nog alles inleveren en dan hopsaké naar huis!

 

Graag zouden wij onze mentor Eefje De Boer nog willen bedanken voor alle moeite die ze voor ons heeft gedaan, DANK U!

 

Team 12 out!


Dag 4

Posted on 28/11/2005 at 15:56 - 0 Comments - Post Comment - Link

Maandag 28 november 2005

 

Om 9.53u arriveerden we allemaal met kleine oogjes op school. Onze moed was weer hersteld en we waren van plan er eens stevig tegenaan te gaan. Deze moed werd ons snel ontnomen toen we merkten dat de Plantijn Hogeschool nog altijd niets aan de computers in het EMI had gedaan. Geen prettige ontdekking maar we vonden gelukkig nog een pc in het studielandschap. Daar begonnen we te overlopen wat we in het weekend gedaan hadden en wanneer we een afspraak hadden met Eefje de Boer.

 

Na deze korte mededelingen begonnen we te werken. Dries hield zich bezig met het verslag van de straatenquêtes, Sabrina zette zich in voor Engels, de weblog, correctie van Frans, aanvulling van de bronnen, lay-out. Stijn ging trachten het interview (dat op videoband staat) te ontcijferen terwijl Marthe aan poging x begon om sociologie af te werken. Tot slot was er het duo Caroline en Stephen dat stap 2 van de hoofdopdracht voor hun rekening namen.

 

Iedereen wist dus wat hij moest doen en begon dan ook naarstig te werken, tot plots, jawel, de Plantijn Hogeschool hier een stokje kwam voor steken. Op een vrij boerse manier werd ons gemeld dat we onmiddelijk het studielandschap dienden te verlaten. Gelukkig hadden we net een afspraak met Eefje waarbij we ons beklag konden doen. Na deze korte bijeenkomst hebben we ons dus met de nodig problemen aan het werk gezet.

 

Enkele uren later ...

Team 12 was weer herenigd en de resultaten van ons werk werden besproken. Dries was (is) moe maar heeft Duits en het verslag van de enquête afgewerkt en ook Sabrina is er op mysterieuze wijze in geslaagd haar opdrachten tot een goed einde te brengen op enkele details na. Stijn achtte het noodzakelijk zijn opdracht thuis verder te zetten vermits zijn batterij van zijn camera de pijp aan Maarten had gegeven. Marthe heeft vorderingen gemaakt maar de eindstreep nog niet overschreden. Ook Caroline en Stephen waren niet klaar wat ook in de lijn van de verwachtingen lag (stap 2 is een grote stap).

 

Op naar een volgende, misschien iets aangenamere dag.


Quest of the ignorants ...

Posted on 28/11/2005 at 15:41 - 0 Comments - Post Comment - Link

Rustig weekendje? ... Think again ...

Tijdens dit weekend hebben Stijn en Stephen het intervieuw afgenomen, gefilmd en uitgewerkt.

Dries heeft de gegevens van de enquete uitgewerkt en in grafieken gegoten en Caroline heeft een laatste hand aan de teksten van economie gelegd.

Sabrina heeft zich vol goede moed op Adobe photoshop gestort waardoor het Moodboard tot stand is gekomen,

terwijl Marthe het internet onveilig heeft gemaakt op zoek naar antwoorden voor Sociologie.

Op naar maandag !

 


Dag 3

Posted on 25/11/2005 at 15:13 - 0 Comments - Post Comment - Link

Vrijdag 25 november

 

De eerste tekenen van vermoeidheid waren duidelijk te merken deze morgen. En toch vlogen we er meteen in. Met zijn allen hebben we de vragen van het interview samengesteld. Onze begeleidende docent, Eefje, was jammergenoeg ziek maar stelde voor om haar de vragen te mailen. Dit ging allemaal vrij vlot maar dan begonnen de problemen. Het EMI bleef in gebreken want er werkten maar enkele computers. Gelukkig was er weer een informaticales die we mochten bijwonen. Dries en Stephen hebben daar de enquêtes gemaakt die noodzakelijk waren voor de straatinterviews.

 

Toen de groep weer herenigd was in het EMI, hebben we ons warm ingeduffeld en zijn de straat opgetrokken. De Grand Bazaar was een perfecte locatie voor onze enquête. Dries had zijn dagje vandaag en was hetproductiefste lid van de groep. Proficiat Dries! Stijn overwon zijn vrees en deed het helemaal niet onaardig. Marthe voelde meer voor de korte sprint, zo snel mogelijk veel mensen interviewen en dan gaan eten. Tot slot was er het duo Caroline en Stephen die de bovenverdieping voor hun rekening namen. Sabrina was er deze keer niet bij omwille van onvoorziene omstandigheden maar zij had reeds extra werk geleverd dus diat was geen enkel probleem. Ondanks enkele strubbelingen met de security was deze klus geklaard in een klein uurtje.

 

De kelen van Caroline, Dries, Stijn en Stephen stonden zeer droog dus werd "de muze" verrast door ons gezelschap. Daar werden de taken voor het weekend verdeeld zodat Caroline en Dries naar huis konden. Stijn en Stephen voelden zich toch nog geroepen om naar Plantijn terug te keren en het weblog aan te vullen.

 

En na dit kleine werkje kon echt iedereen van zijn weekend gaan genietn.


Dag 2

Posted on 24/11/2005 at 15:39 - 0 Comments - Post Comment - Link

Donderdag 24 november 2005

 

Met de slogan "vroeg begonnen is half gewonnen" zijn we van start gegaan en hebben we de taken verdeeld. Zo zijn Caroline en Stijn meteen aan economie begonnen, Dries en Sabrina namen Duits voor hun rekening en Marthe en Stephen trokken hun winterkledij aan om adressen te gaan rondselen in Antwerpen.

 

De resultaten van deze inspanningen waren dan ook zeer bevredigend: Duits en economie was afgewerkt en we hadden een afspraak gemaakt ivm ons interview. Enkel de adressen van hulporganisaties ontbraken nog.Maar dit probleem werd vrij snel opgelost door onze goede vriend; het internet.

 

Na een korte lunchbreak werden de taken opnieuw verdeeld. Deze keer probeerden Caroline en Stijn ons thema af te bakenen en de fouten van gisteren te corrigeren terwijl Marthe een mislukte poging ondernam om de taak van sociologie tot een goed einde te brengen. Sabrina en Stephen hadden zich bij een les infomatica gevoegd zodat ze over een computer beschikte om de vakken Frans en Engels te maken. Dries en Stijn gingen op hun beurt naar opvanghuis "Van Cauwenberg" maar kwamen daar niets nieuws te weten dankzij een stagair.

 

Aan het eind van de dag hadden we dus volgende taken afgewerkt: Frans, Economie, Duits en stappen 3, 4 en 5 van de hoofdtaak. Voor Engels en het interview was het voorbereidend werk ook al gedaan zodat we met een gerust gemoed naar huis konden gaan.

 

 


Dag 1

Posted on 23/11/2005 at 10:30 - 0 Comments - Post Comment - Link

Woensdag 23 november 2005

 

De dag begon met een korte enquête over de leermethode van de studenten. Deze moest door elke student in 1CM individueel gemaakt worden.

 

Na deze enquête werden de leden van "Team 12" verwacht in de aula KOCKX. Daar hebben we dan het eerste contact met elkaar gelegd. Na een korte samenvatting van de exploratieweek hebben we dan de aula verlaten voor een welverdiende middagpauze.

 

Om 13.00 werden we in de AGORA verwacht waarna we met onze groep aan onze Teambuilding-opdracht begonnen. Wij zijn dan samen Antwerpen doorgetrokken op zoek naar allerlei folders en adressen die we nodig hadden voor onze opdracht. Zo hebben we elkaar ook beter leren kennen.

 

Nadat onze opdracht was afgegeven bleek er nog een fout te zitten in onze adressen, nl. de adressen van de PR-Bureaus. We hebben dan besloten de opdracht morgen af te werken.

 

Ondertussen zijn we tewerk gegaan aan onze "Groepsaffiche", deze wordt ook ad valvas uitgehangen in de AGORA.

 

Om 16.00 hebben we dan voor het eerst kennis gemaakt met onze groepsmentor, we hebben dan enkele practische zaken besproken.

 

De eerste dag was een succes, om 17.30 zijn we dan naar huis getrokken voor een welverdiende rust!


Hosting door HQ ICT Systeembeheer