Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Red de Tijger !!!!

tijger welpen

 

Een tijgerin krijgt ongeveer elke drie jaar gemiddeld twee tot vier welpen. Na een zwangerschap van 95 tot 112 dagen worden de welpen geboren in ondoordringbare schuilplaatsen. Ze zijn dan net zo klein als een gewone huiskat. En net als de jongen van een huiskat zijn ze blind en hulpeloos. Ze zijn helemaal afhankelijk van de bescherming van hun moeder. De eerste twee maanden leven ze alleen van de melk van hun moeder. Daarna begint ze hen vlees te voeren. Na zes maanden stopt de moeder helemaal met het voeden van haar jongen. Jonge tijgers blijven niet langer dan twee jaar bij hun moeder.

 

  

 

In de paartijd komen een mannetje en een vrouwtje samen. Tijdens de paring bijt het mannetje in het nekvel van het vrouwtje. Na 3.5 maand worden er twee tot vier jongen geboren. De draagtijd hiervoor is ongeveer zo'n 100 dagen. Ze zijn nog blind en wegen ongeveer 1 kilogram. Ze hebben wel al een dikke vacht. Alleen de moeder zorgt voor hen. De jongen liggen in een nestje, goed verstopt in het struikgewas. Pas als ze twee maanden oud zijn, verlaten ze voor het eerst hun schuilplaats. Zes maanden lang drinken de kleintjes melk bij de moeder. Daarna moeten ze leren om zelf een prooi te vangen.

1 week Oogjes open.

1 maand Veilig in de schuilplaats. Melk drinken bij moedertijger als ze terug is van de jacht.

2 maanden Eerste vleeshapje, voorgekauwd door ma.

4 maanden Buiten spelen, insecten vangen.

½ jaar Met moeder op jacht, de welpen krijgen geen melk meer.

11 maanden Voor de eerste keer alleen op jacht.

16 maanden ze kunnen nu alleen op jacht en zelf grote dieren doden

3 jaar De welpen gaan alleen op pad

 

 

De tijgerin leert haar jongen alles wat ze nodig hebben om te overleven in de jungle. Voedsel ver-zamelen, op jacht gaan dus, staat bovenaan het lesprogramma. In het begin vangt de tijgerin speciaal voor haar kleuters kleine prooidieren, die ze al spelend leren veroveren. Als de tijgerwelpen een half jaar oud zijn, mogen ze met moeder voor het eerst mee op jacht. Vaak bivakkeren ze dan lange tijd bij een prooi, tot er niets eetbaars meer van over blijft. Rond de leeftijd van elf maanden gaan jonge tijgers voor het eerst zelfstandig op jacht, al duurt het dan nog wel een tijdje voor ze een grote prooi alleen kunnen verschalken.

 

 

 

 

HIER EEN KORT PERSBERICHT (2 TIJGERWELPEN GEVONDEN IN EEN DIERENWINKEL)

 

Toegenomen stroperij
Uit een veldrapport van het Wereld Natuur Fonds in Indonesië blijkt dat de afgelopen twee jaar minstens 66 Sumatraanse tijgers zijn gestroopt: 20% van de totale populatie. In Jakarta werden in 1998 twee tijgerwelpen aangetroffen die in een dierenwinkel werden aangeboden. Tijgers worden de laatste jaren steeds vaker gedood door de lokale bevolking, omdat zij een gevaar vormen voor de mensen en hun vee. Vervolgens bestaat er een sterke financiële stimulans om de lichaamsdelen van de gedode tijgers te verhandelen. Mogelijk worden veel tijgers om die reden ten onrechte aangemerkt als probleemdier.
Controle medicijnen zeer moeilijk
De op tijgerbotten gebaseerde medicijnen mogen niet meer verkocht en gebruikt worden in de belangrijkste producerende landen. Een toegenomen controle op de naleving van binnenlandse handelsverboden en samenwerking met de traditionele Aziatische medici heeft ertoe geleid dat de vraag naar tijgerbotten is afgenomen. Op de verpakking van traditionele Aziatische medicijnen is zelden nog een verwijzing naar tijgerbeenderen te vinden. Ongelukkig genoeg is het technisch nog niet mogelijk om te bepalen of medicijnen tijgerbeenderen bevatten.
Ook in Nederland handel in tijgerproducten
Ten opzichte van begin jaren negentig is de aard van de illegale handel veranderd. Werden tien jaar geleden nog grote partijen gesmokkeld, nu gebeurt dit vooral in kleine hoeveelheden door grote aantallen mensen. Dit soort handel is moeilijk uit te roeien. Zelfs in Nederland zijn traditionele Aziatische medicijnen te verkrijgen. Een afgelopen maand door TRAFFIC verricht onderzoek wees uit dat in alle achttien onderzochte zaken traditionele Aziatische medicijnen te koop waren waarin wettelijk beschermde plant- en diersoorten zijn verwerkt, zoals beer, muskushert en costus-wortel. In één zaak was zelfs tijgermateriaal verkrijgbaar. Nederland is hiermee koploper in Europa.
Oplossingen voor bedreiging van de tijger
In het rapport van TRAFFIC wordt aangedrongen op continuering van de nauwe samenwerking met de traditionele beroepsuitoefenaren van de geneeskunde in de Aziatische landen. Bovendien kan de gemeenschap een belangrijke rol spelen bij het elimineren van de resterende handel. Door voorlichting over alternatieven en het bewustzijn omtrent het belang van het voortbestaan van de dieren onder consumenten te verhogen. Prioriteit moet ook gegeven worden aan de gemeenschappen die naast de tijgerpopulaties leven. Zolang tijgers en mensenelkaar blijven beconcurreren om leefruimte en bestaansmiddelen, blijft het conflict tussen mens en tijger bestaan en verergert dit conflict de commerciële stroperij. Oplossingen in de sfeer van beheer, zoals schadevergoedingen, bescherming van vee en het ontwikkelen van andere middelen van bestaan moeten worden gestimuleerd.
CITES conferentie
De tijgerbescherming is ook een van de onderwerpen van de aankomende CITES conferentie. Het Wereld Natuur Fonds zal daar aanbevelen dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de bescherming van de tijger te verbeteren en beveelt verder aan om de ontwikkeling van alternatieven voor tijgerproducten in traditionele oost-Aziatische medicijnen stimuleren.


    

STORT DUS OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

 

01:27 - 12/12/2005 - comments {2} - post comment

LEEFWIJZE van de TIJGER

 

STORT  OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS, MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS, DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

 

 

Een eenzaam leven


Om een tijger in de natuur te ontdekken, moet je je ogen goed openhouden. In de eerste plaats omdat er niet veel tijgers meer zijn natuurlijk, zodat je al veel geluk moet hebben om er één tegen te komen. Maar in de tweede plaats ook omdat tijgers echte eenzaten zijn. Als geen ander weten ze zich aan het oog te onttrekken. Je moet dus goed uitgeslapen zijn om een tijger te bespeuren!

De voortplanting


Tijgers zijn geslachtsrijp als ze 3 à 4 jaar oud zijn. Na een zwangerschap van 93 tot 111 dagen, naargelang de soort, zet een tijgerwijfje 2 tot 3 jongen op de wereld.

 

Eigenaardige camouflage


Sommige mensen kopen een “tijgerjas” (echt of synthetisch) om op te vallen. Best wel grappig als je weet dat tijgers door hun strepentooi juist onopgemerkt blijven. Als een tijger zich stilletjes voortbeweegt door het hoge gras en tussen de bomen, zorgt de afwisseling van lichte een donkere strepen ervoor dat zijn schaduw “gebroken” wordt, zodat je hem niet opmerkt. Het strepenmotief van een tijger is ook een beetje zijn “identiteitskaart”: er zijn geen twee tijgers die precies hetzelfde strepenpatroon hebben. Wetenschappers die tijgers bestuderen, kijken altijd eerst naar de strepen op de kop van de tijger. Zo kunnen ze niet alleen makkelijk de soort herkennen maar ook verschillende individu’s uit elkaar houden.

Een discrete jager


Als de tijger op jacht gaat, zorgen zijn strepen voor een goede camouflage, zodat hij heel dicht bij zijn prooi kan komen. Als hij tot op zo’n 15 meter genaderd is, maakt de tijger zich klaar voor de aanval. Enkele sprongen en… hop, de tijger bespringt zijn totaal verraste prooi. Hij zorgt er ook steeds voor dat hij niet naar zijn prooi sluipt met de richting van de wind mee. Anders zou het slachtoffer wel eens gewaarschuwd kunnen worden door die onvervalste tijgergeur! Tijgers jagen onder meer op wilde zwijnen en herten…

 

 

Truukje tegen tijgers!


In India, waar nog veel tijgers leven, weten mensen precies hoe ze zich moeten beschermen tegen tijgers, dankzij hun kennis van de jachttechnieken van de tijger. Ze dragen een “mensenmasker” aan de achterkant van hun hoofd als ze het bos intrekken. Zo heeft de tijger altijd het gevoel dat de mens hem aankijkt, aan welke kant hij zich ook bevindt. Daar houdt hij niet van, dus gaat hij op zoek naar een andere prooi!

 

Grote katten die van water houden
Tijgers zijn helemaal niet bang van water, integendeel! Zwemmen vinden ze best wel fijn. Ze schrikken er dan ook niet voor terug zich in zee te wagen, bv. om naar een eilandje wat verderop te zwemmen. Dat is wat anders dan die huiskat van ons, niet?

 

   

 

STORT  OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS, MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS, DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

17:58 - 7/12/2005 - comments {0} - post comment

Red de Tijgers en alle andere bedreigde dieren. Red het welzijn van mens, dier en natuur !

 

RED DE TIJGER EN ALLE ANDERE BEDREIGDE DIERSOORTEN ! STORT DAAROM OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN HET WWF ! EN HELP ONS OM ALS VRIJWILLIGER MEE TE KUNNEN OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN !

 

 

                                     
Tijgers zijn de grootste katachtigen die op onze planeet leven. Maar hoe prachtig en sterk ze ook zijn, hun toekomst is verre van zeker…

 

In het begin van de 20ste eeuw leefden er nog 100.000 tijgers in de natuur. Vandaag zijn het er naar schatting nog maar zo’n 6.000 meer. Niets om fier over te zijn dus. Van de 8 tijger-ondersoorten die vorige eeuw nog op onze aarde te vinden waren, zijn er vandaag bovendien nog maar 5 in leven.

 

                                    

BEDREIGINGEN

Tijgers zijn gegeerd…
Door hun schitterende vacht en schrikwekkende aanblik trokken tijgers als vanzelf de aandacht van jagers. Naast de “eer” zo’n krachtig dier te verslaan, konden deze jagers ook nog eens massa’s geld verdienen door de huid van hun prooi te verkopen.

Maar niet alleen naar de huid van de tijger is vraag. Ook andere lichaamsdelen zijn gegeerd, vooral in de traditionele Oosterse geneeskunde, die tijgerorganen allerlei geneeskrachtige, haast magische kwaliteiten toeschrijft…


- Van de tanden wordt een poeder gemaakt, om astma en geslachtsziekten mee te bestrijden.
- Aftreksels van de huid van het dier zouden het geheugen verbeteren
- Tijgerbeenderen zijn het populairst: ze worden verwerkt in pillen, zalfjes, wijn,… Ze hebben de reputatie pijn te verlichten, veroorzaakt door bv. rheuma, malaria, zweren,…
- Van de staart worden zalfjes gemaakt tegen huidziekten.

… maar ook te duchten!
De mens is bang van tijgers. Het zijn immers grote, erg sterke dieren, die schijnbaar uit het niets hevig kunnen aanvallen. Er circuleren dan ook de meest afschuwelijke verhalen over tijgers die zonder reden mensen aanvallen. Zo kwam de tijger aan zijn bijnaam “menseneter”. Nochtans is dit voor de meeste tijgers absoluut geen correcte naam: meestal vallen tijgers enkel mensen aan als ze zich bedreigd voelen. In India bv., worden er jaarlijks een 40-tal mensen door tijgers gedood. Dat lijkt misschien veel, maar in India wonen meer dan een miljard mensen en slangen maken er 40 maal meer slachtoffers. En het autoverkeer laten we dan nog even terzijde…

Toch zit de angst voor de tijger er nog steeds diep in. In China beschouwde de wet tijgers gedurende lange tijd als “vijanden van de landbouw en de veeteelt”, die afgemaakt moeten worden.

Niet alleen de jacht vormt een ernstige bedreiging voor de tijger, ook de inkrimping van zijn leefgebied speelt hem parten. Het aantal mensen in gebieden waar de tijger leeft, neemt razendsnel toe. Al deze mensen hebben voedsel nodig, en een plaats om te wonen. Waar ooit uitgestrekte bossen lagen, vind je vandaag velden en dorpen. Voor de tijger betekent dit een ramp, want er blijft alsmaar minder plaats voor hem over! Zo zorgt ook de bosbouw in de ongerepte bossen in Azië ervoor dat hele delen van het leefgebied van de tijger verdwijnen.

                             

DE ONDERSOORTEN VAN DE TIJGER DIE UITGESTORVEN ZIJN...

 

Drie ondersoorten van de tijger zijn helaas nog voor de jaren 1990 uitgestorven:

 

De Balinese tijger
Dit was de allerkleinste tijgersoort. Hij leefde op het eiland Bali (Indonesië) maar stierf uit in de jaren 1940.

                             

 

De Kaspische tijger
Deze ondersoort had een helder gekleurde vacht en leefde in Rusland en Oost-Turkije.
In de jaren 1960 is de laatste Kaspische tijger gestorven.

De Javaanse tijger
Sinds de jaren 1970 werd deze bewoner van het Indonesische eiland Java niet meer waargenomen.

 

DE ONDERSOORTEN VAN DE TIJGER (NOG IN LEVEN)!

 

Er zijn er 5:


De Bengaalse tijger
De Bengaalse tijger leeft in India, Bangladesh en Nepal. Er leven nog 3.200 tot 4.500 Bengaalse tijgers in de vrije natuur, dankzij inspanningen van de Indische regering en WWF. Zij zorgden immers voor de oprichting van verschillende tijgerreservaten met hun project “Operatie Tijger”.

De Indo-Chinese tijger
Deze ondersoort is verspreid in Maleisië, Thaïland, Laos, Vietnam en Cambodja. In Maleisië en Thaïland is hun aantal redelijk stabiel gebleven, maar in Vietnam heeft deze soort erg te lijden gehad onder de oorlog. Men schat dat er nog tussen de 1.200 en de 1.700 Indo-Chinese tijgers zijn.

De Siberische tijger
Dit is de grootste van de verschillende ondersoorten. Je kan ze herkennen aan hun lange pelsharen die hen beschermen tegen de ijzige kou in de gebieden waar ze leven: Rusland, China en Noord-Korea. In het wild zijn er nog maar 360 à 400 Siberische tijgers, wees een WWF-onderzoek onlangs uit.
      
De Sumatraanse tijger
Dit is de kleinste nog levende telg uit de tijgerfamilie. Je vindt hem op het Indonesische eiland Sumatra. Naar schatting zijn er nog 400 tot 500.

     

                           

De Zuid-Chinese tijger
De Zuid-Chinese tijger leeft in het Zuid-Chinese gebergte, in de bossen. Zijn vacht is helder, met brede zwarte strepen. Enkele tientallen jaren geleden jaagden de boeren in het gebied intensief op deze soort. De regering had immers gezegd dat de dieren een ware pest waren en afgemaakt moesten worden. Het trieste gevolg: vandaag zijn er nog maar een twintigtal Zuid-Chinese tijgers…

                               

STORT DUS OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE KUNNEN BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS...

 

 

17:23 - 7/12/2005 - comments {0} - post comment

Wat doet WWF om de tijger te helpen ? En wat doen wij ?

 

STORT  OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS, MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS, DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

 

 

Aan de alarmbel trekken


Als we willen dat de mensen zich iets aantrekken van het tragische lot van de tijgers, moeten we hen eerst duidelijk maken hoe moeilijk deze dieren het hebben. We moeten hen overtuigen van de dringende noodzaak om deze prachtige katachtigen te redden. Bovendien is er veel geld nodig om de tijger goed te kunnen beschermen.

 

  

 

De stroperij en de illegale handel bestrijden


WWF stelt alles in het werk om een einde te maken aan de handel in lichaamsdelen van de tijger (beenderen, huid, …) en aan de stroperij. Zo helpt WWF overheden in verschillende landen patrouilles tegen de stroperij op te richten. Met zijn programma TRAFFIC bestudeert WWF ook de handel, om uit te zoeken welke weg de illegaal verhandelde tijgerproducten afleggen.

Samenwerken


Een goede samenwerking met de overheden van de landen waar nog tijgers leven, is onontbeerlijk. Deze regeringen moeten ervoor zorgen dat de tijgers en hun leefgebied goed beschermd worden. In gebieden waar tijgers leven en waar de bevolking arm is, moeten ze de mensen helpen. Arme mensen die op een andere manier aan een inkomen kunnen komen, zullen immers niet langer hun toevlucht nemen tot de jacht op tijgers…

 

 

Hoe WWF is ontstaan en wat hun en ook onze missie is


WWF staat voor "World Wide Fund for Nature". Het WWF-logo is de reuzenpanda. WWF is één van de grootste natuurbehoudsorganisaties ter wereld, met bijna 5 miljoen leden wereldwijd.

 
In de jaren 1960 werd het duidelijk dat we dringend de natuur moesten gaan beschermen. Daarom werd er een fonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurbehoudsprojecten.

Op 11 september 1961 hebben een aantal wetenschappers WWF officieel opgericht. Eén van hen was Peter Scott , vice-voorzitter van de Wereldunie voor Natuurbehoud (IUCN).

 

Waarom de panda?


In 1961 kwam de reuzenpanda Chi-Chi aan in de zoo van Londen. Dit grote, bedreigde dier, met zijn vertederende, met zwart omgeven ogen, was een schitterend symbool. En zo werd de panda het logo van WWF en van natuurbehoud in het algemeen.

Het Belgische WWF-kantoor werd in 1966 opgericht. WWF is vandaag in heel de wereld aanwezig.


   

De missie van WWF en ook van Ons


WWF wil aan een toekomst bouwen waarin de mens in harmionie met de natuur leeft.

 

Hoe ?

  • door belangrijke natuurgebieden n te beschermen;
  • door bedreigde planten- en diersoorten te beschermen;
  • door de vervuiling te verminderen;
  • door de natuurlijke bronnen te gebruiken zonder ze uit te putten of onherstelbare schade aan te richten;
  • door de mentaliteit van de politici - en eigenlijk van alle mensen -te veranderen.

     

Wat doet WWF ?


Om zijn doel te bereiken werkt WWF rond 6 grote thema's:

 

BOSSEN: bossen zuiveren de lucht, houden de bodem vast, brengen belangrijke stoffen voort en herbergen talloze diersoorten. Ook veel lokale gemeenschappen zijn van de bossen afhankelijk om te overleven. Al tientallen jaren lang kapt de mens op grote schaal bossen zonder aan de gevolgen te denken...


Daarom wil WWF:
- bosreservaten oprichten;
- bedreigde bosgebieden herstellen;
- mensen aanmoedigen hout te kopen dat uit goed beheerde bossen komt.

ZOET WATER: zoet water is onmisbaar voor alle leven op aarde, maar de mens gedraagt zich alsof deze bron onuitputtelijk is.

 
Daarom wil WWF :
- de zoetwaterreserves beschermen;
- de waterrijke gebieden herstellen (moerassen, meren, rivieren,... ).

OCEANEN EN KUSTEN: in en aan de oceanen en kusten leven duizenden soorten. Ook de mens is voor een deel afhankelijk van de zee. En toch put de mens de zee uit en vervuilt haar.

 
Daarom wil WWF:
- zeereservaten laten erkennen om de vele soorten in de zee te beschermen;
- vissers aanmoedigen op een verantwoorde manier te vissen.

•SOORTEN: duizenden planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. En vaak is dat aan de mens te wijten...


Daarom wil WWF:
- dieren als de reuzenpanda, zeeschildpadden, gorilla's, olifanten,... maar ook hun leefgebied beschermen. Zo kunnen ook de andere soorten in deze gebieden beter overleven.

 

DE VERVUILING: de laatste 50 jaar heeft de mens wel 75.000 verschillende chemische producten ontwikkeld . Sommige daarvan zijn zeer giftig voor de mens, de dieren en het milieu in het algemeen.


Daarom wil WWF:
- schadelijke stoffen bestuderen en onschadelijke alternatieven voorstellen voor de stoffen die gevaarlijk zijn.

•DE KLIIMAATVERANDERING: Er wordt al jaren over gesproken en wetenschappers zijn het er ondertussen over eens: de klimaatverandering gebeurt wel degelijk. De oorzaak: broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide). De jklimaatverandering stoppen kunnen we niet meer. Maar we kunnen wel maatregelen nemen om dit proces af te remmen. Zo krijgt de natuur meer tijd om zich aan te passen.


Daarom wil WWF:
- de mensen informeren ;
- de regeringen aansporen maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en
"groene", hernieuwbare energiebronnen te promoten.

 

STORT  OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS, MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS, DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

 

16:20 - 7/12/2005 - comments {1} - post comment

Description
Tijgers zijn de grootste katachtigen die op onze planeet leven. Maar hoe prachtig en sterk ze ook zijn, hun toekomst is verre van zeker…

Home
User Profile
Archives
Friends

Recent Entries
- tijger welpen
- LEEFWIJZE van de TIJGER
- Red de Tijgers en alle andere bedreigde dieren. Red het welzijn van mens, dier en natuur !
- Wat doet WWF om de tijger te helpen ? En wat doen wij ?

Friends
Hosting door HQ ICT Systeembeheer