Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Red de Tijger !!!!

tijger welpen

 

Een tijgerin krijgt ongeveer elke drie jaar gemiddeld twee tot vier welpen. Na een zwangerschap van 95 tot 112 dagen worden de welpen geboren in ondoordringbare schuilplaatsen. Ze zijn dan net zo klein als een gewone huiskat. En net als de jongen van een huiskat zijn ze blind en hulpeloos. Ze zijn helemaal afhankelijk van de bescherming van hun moeder. De eerste twee maanden leven ze alleen van de melk van hun moeder. Daarna begint ze hen vlees te voeren. Na zes maanden stopt de moeder helemaal met het voeden van haar jongen. Jonge tijgers blijven niet langer dan twee jaar bij hun moeder.

 

  

 

In de paartijd komen een mannetje en een vrouwtje samen. Tijdens de paring bijt het mannetje in het nekvel van het vrouwtje. Na 3.5 maand worden er twee tot vier jongen geboren. De draagtijd hiervoor is ongeveer zo'n 100 dagen. Ze zijn nog blind en wegen ongeveer 1 kilogram. Ze hebben wel al een dikke vacht. Alleen de moeder zorgt voor hen. De jongen liggen in een nestje, goed verstopt in het struikgewas. Pas als ze twee maanden oud zijn, verlaten ze voor het eerst hun schuilplaats. Zes maanden lang drinken de kleintjes melk bij de moeder. Daarna moeten ze leren om zelf een prooi te vangen.

1 week Oogjes open.

1 maand Veilig in de schuilplaats. Melk drinken bij moedertijger als ze terug is van de jacht.

2 maanden Eerste vleeshapje, voorgekauwd door ma.

4 maanden Buiten spelen, insecten vangen.

½ jaar Met moeder op jacht, de welpen krijgen geen melk meer.

11 maanden Voor de eerste keer alleen op jacht.

16 maanden ze kunnen nu alleen op jacht en zelf grote dieren doden

3 jaar De welpen gaan alleen op pad

 

 

De tijgerin leert haar jongen alles wat ze nodig hebben om te overleven in de jungle. Voedsel ver-zamelen, op jacht gaan dus, staat bovenaan het lesprogramma. In het begin vangt de tijgerin speciaal voor haar kleuters kleine prooidieren, die ze al spelend leren veroveren. Als de tijgerwelpen een half jaar oud zijn, mogen ze met moeder voor het eerst mee op jacht. Vaak bivakkeren ze dan lange tijd bij een prooi, tot er niets eetbaars meer van over blijft. Rond de leeftijd van elf maanden gaan jonge tijgers voor het eerst zelfstandig op jacht, al duurt het dan nog wel een tijdje voor ze een grote prooi alleen kunnen verschalken.

 

 

 

 

HIER EEN KORT PERSBERICHT (2 TIJGERWELPEN GEVONDEN IN EEN DIERENWINKEL)

 

Toegenomen stroperij
Uit een veldrapport van het Wereld Natuur Fonds in Indonesië blijkt dat de afgelopen twee jaar minstens 66 Sumatraanse tijgers zijn gestroopt: 20% van de totale populatie. In Jakarta werden in 1998 twee tijgerwelpen aangetroffen die in een dierenwinkel werden aangeboden. Tijgers worden de laatste jaren steeds vaker gedood door de lokale bevolking, omdat zij een gevaar vormen voor de mensen en hun vee. Vervolgens bestaat er een sterke financiële stimulans om de lichaamsdelen van de gedode tijgers te verhandelen. Mogelijk worden veel tijgers om die reden ten onrechte aangemerkt als probleemdier.
Controle medicijnen zeer moeilijk
De op tijgerbotten gebaseerde medicijnen mogen niet meer verkocht en gebruikt worden in de belangrijkste producerende landen. Een toegenomen controle op de naleving van binnenlandse handelsverboden en samenwerking met de traditionele Aziatische medici heeft ertoe geleid dat de vraag naar tijgerbotten is afgenomen. Op de verpakking van traditionele Aziatische medicijnen is zelden nog een verwijzing naar tijgerbeenderen te vinden. Ongelukkig genoeg is het technisch nog niet mogelijk om te bepalen of medicijnen tijgerbeenderen bevatten.
Ook in Nederland handel in tijgerproducten
Ten opzichte van begin jaren negentig is de aard van de illegale handel veranderd. Werden tien jaar geleden nog grote partijen gesmokkeld, nu gebeurt dit vooral in kleine hoeveelheden door grote aantallen mensen. Dit soort handel is moeilijk uit te roeien. Zelfs in Nederland zijn traditionele Aziatische medicijnen te verkrijgen. Een afgelopen maand door TRAFFIC verricht onderzoek wees uit dat in alle achttien onderzochte zaken traditionele Aziatische medicijnen te koop waren waarin wettelijk beschermde plant- en diersoorten zijn verwerkt, zoals beer, muskushert en costus-wortel. In één zaak was zelfs tijgermateriaal verkrijgbaar. Nederland is hiermee koploper in Europa.
Oplossingen voor bedreiging van de tijger
In het rapport van TRAFFIC wordt aangedrongen op continuering van de nauwe samenwerking met de traditionele beroepsuitoefenaren van de geneeskunde in de Aziatische landen. Bovendien kan de gemeenschap een belangrijke rol spelen bij het elimineren van de resterende handel. Door voorlichting over alternatieven en het bewustzijn omtrent het belang van het voortbestaan van de dieren onder consumenten te verhogen. Prioriteit moet ook gegeven worden aan de gemeenschappen die naast de tijgerpopulaties leven. Zolang tijgers en mensenelkaar blijven beconcurreren om leefruimte en bestaansmiddelen, blijft het conflict tussen mens en tijger bestaan en verergert dit conflict de commerciële stroperij. Oplossingen in de sfeer van beheer, zoals schadevergoedingen, bescherming van vee en het ontwikkelen van andere middelen van bestaan moeten worden gestimuleerd.
CITES conferentie
De tijgerbescherming is ook een van de onderwerpen van de aankomende CITES conferentie. Het Wereld Natuur Fonds zal daar aanbevelen dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de bescherming van de tijger te verbeteren en beveelt verder aan om de ontwikkeling van alternatieven voor tijgerproducten in traditionele oost-Aziatische medicijnen stimuleren.


    

STORT DUS OM BEDREIGDE DIERSOORTEN ZOALS DE TIJGER TE BESCHERMEN ! STORT OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 ! STEUN WWF ! HELP ONS MEE TE KUNNEN MET HET WWF ALS VRIJWILLIGER OM ZO NOG MEER STEUN TE BIEDEN AAN DEZE PRACHTIGE DIEREN EN HET WELZIJN VAN DE MENS ! STORT OM MENS DIER EN NATUUR TE REDDEN OP REKENING NUMMER 953-0628588-94 !

 

01:27 - 12/12/2005 - post comment

Tijgertjes

Arme tijgertjes man!!
het zijn fucking mooie dieren wat gaan ze er allemaal mee doen man is toch zonde man wat gaan ze er allemaal mee doen is toch zieligg fucking tijger mishandelaar beetje van hun botten medicijnen maken:S

BRUNETTE^GiiRL - 10:35 - 4/4/2008

Untitled Comment

ge voudre achete un de vous tigre un bebé mon amail
se ayoub8888@hotmail.com

Anonymous - 17:22 - 12/9/2009

Last Page Next Page
Description
Tijgers zijn de grootste katachtigen die op onze planeet leven. Maar hoe prachtig en sterk ze ook zijn, hun toekomst is verre van zeker…

Home
User Profile
Archives
Friends

Recent Entries
- tijger welpen
- LEEFWIJZE van de TIJGER
- Red de Tijgers en alle andere bedreigde dieren. Red het welzijn van mens, dier en natuur !
- Wat doet WWF om de tijger te helpen ? En wat doen wij ?

Friends
Hosting door HQ ICT Systeembeheer