Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Update De Samenleving

21/11/2005 - De regering regeert niet

Het valt me al op zolang Balkenende aan de macht is.

De regering re(a)geert niet.
Zij heeft geen enkele binding met de nederlandse bevolking.

Het is ook daarom dat de regeringspartijen diep in de peilingen zijn gezakt.

Het is een regering van alleen economie, niet van mensen. Geschoeid op een Amerikaans model."U zoekt het zelf maar uit, wij doen alleen het hoognodige".
Het huishoudboekje is het allerbelanggrijkste, als de financien maar op orde zijn en we het beste jongetje van de euroa klas worden.
Eigen verantwoordelijkheid staat (te) hoog in het vaandel.
De mensen worden hiervoor msibruikt doordat steeds meer eigen bijdragen worden verlangd. Neem maar even de zorgpremie?
Ik kan me nog herinneren dat de basispremie ziekenfonds 45,- gulden bedroeg.

Nu, slechts een paar jaar later gaat de basispremie ca 90,00 bedragen. En dit terwijl de mensen niet meer zijn gaan verdienen, sterker nog, we zijn er met zijn allen op achteruit gegaan.
Raar: aan de ene kant minder inkomsten en aan de andere kant meer uitgaven. Resultaat? Schulden natuurlijk. En niet alleen dat neemt toe, maar ook de wijze waarop het beschikbare geld wordt uitgegeven verandert. Mensen moeten beter op hun geld letten, dus kopen bijvoorbeeld goedkoper voedsel (niet altijd gezonder) en steeds meer op afbetaling.
De regering gaat de wijken niet in, spreekt de mensen niet en regeert vanaf een ivoren toren als betweters en met minzame lachjes.

Oude politiek is oude politiek gebleven......
En ook de nieuwkomers proberen alleen maar een plekje in de macht te verwerven. P.R. de Vries, Wilders, Nawijn?
Deze mensen zijn in feite reactionair in de letterlijke betekenis. Meer versnippering in Nederland beteknt meer tegenstellingen, meer verwarring enminder saamhorigheid.
Daar zit niemand op te wachten.

Dus die regeer geilheid van nieuw rechts betekent ook weer: de regering regeert niet.

Wordt vervolgd.


 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Update weblog: meningen en discussie over aktuele gebeurtenissen en belevenissen.

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer