Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Keukenhofbos Home | Profile | Archives | Friends
Waarnemingen vogels, planten en landschap in het Keukenhofbos, Lisse, Zuid-Holland
Website statistieken
Vervolg op vorige blog: Vos eet kippen21/3/2008

In de vorige blog beschreef ik een melding van een vos die in November die twee kippen had buitgemaakt in een kippenhok achter het Keukenhofkasteel. Een maand later kreeg ik een reactie van Bouwe de Vries op deze melding en dit bleek uiteindelijk om de zelfde gebeurtenis te gaan. Die heeft de informatie van Jan van Duyn [beheerder buitengebied]. In onderstaand bericht heb ik de informatie uit twee e-mails samengevoegd en tussen teksten tussen [ ] teksten, zijn door mij toegevoegd ter verduidelijking.

"Dit alles heeft zich afgespeeld eind Nov. begin Dec.2007
Volgens Jan [betreft dit] ook de kip van tante Jannie.
[Plaats van delict:] Het eendehuis is de folie waar de ganzen en kippen lopen en het ooievaarsnest staat.
Er zijn 3 kippen gesneuveld,2 zijdehoenders en 1 krielkip de krielkip is half begraven met afgebeten kop terug gevonden.
De vos hebben we niet gezien.
[Van één]  zijdehoender [is] een gedeelte terug gevonden is in een boom.Het is [ook] mogelijk dat de zijdehoender gepakt is door het vrouwtje van de havik.
Het is mij niet duidelijk of zij eerst door de vos gepakt is en een gedeelte door een Buizert mee de boom in genomen.
Vandaag 25-2 een zilverreiger gezien in het weiland achter de kwekerij."
 
2 Comments | Post Comment | Permanent Link

November 2007: Vos valt kippen aan bij Kasteel15/2/2008

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 heb ik de Grote Looster geïnventariseerd (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail: wil.tamis@inter.nl.net.

-----------------------------------------------------

Naar aanleiding van deze weblog kreeg ik de volgende melding van een Vos in het kippenhok achter het Kasteel Keukenhof:

" Laatst hoorde ik van mijn tante die op de Keukenhof woont, dat er 's avonds tot haar grote schrik een erg grote vos tot haar kippenhok was doorgedrongen. Resultaat 1 dode en 1 gewonde kip!
Ik las dat u nog geen vos had waargenomen dus vandaar dat ik dit wil delen met u."
Dit voorval was in de maand november 2007.
Zij woont opzij van het Koetshuis, de tuin tegen de singel aan. Heet deze niet de Barmsloot?  Ze vertelde nog nooit zo'n grote vos te hebben gezien!" 

Met dit soort meldingen ben ik natuurlijk erg blij. Sneu natuurlijk voor de tante en de kippen in het kippenhok.

Wil

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Water- en oeverplanten Grote Looster 1 september 20071/9/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen:

wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

In de zomervakantie niet zo aktief geweest. Korte bezoeken aan het Keukenhofbos (verslagen volgen nog) en langsfietsen in verband met bezoek strand en duinen.

 

Op 1 september speciaal aandacht voor oever en waterplanten.

 

Langs de Stationsweg veel Grote waterweegbree, onbekende Sterrekrozen (want geen bloemen/zaden), Penningkruid, Rode waterereprijs.

Langs de Spoorsloot: Gele waterkers, uitgebloeide Groot heksenkruid.

Langs de Rijnsloot in het hakhout: Hop, Gevleugeld helmkruid, Groot springzaad, Groot heksenkruid, Gevleugeld hertshooi (ca. 20 exx.). Verder de bekende soorten.

Langs de Rijnsloot in het weiland: Grote ereprijs, Beekpunge, Beklierde bastaardwederijk, Zwart en Smal tandzaad e.d. Alleen Grof hoornblad als onderwaterplant gezien. Verder: Bultkroos, Kleinkroos, Veelwortelig kroos, Grote Kroosvaren, Dwergkroos e.d.

In en langs de de sloten in de weilanden (randen bespoten met herbicide): veel Kalmoes,  Kikkerbeet en Veenwortel, verder Moeraswalstro, Waterpeper en Rode waterereprijs.

Op het parkeerterrein ca. 10 m Heelblaadjes en in het zuidelijke deel veel Grote egelskop.

 

De vegetatie in het hakhout is nog steeds hoog en zwaar (brandnetels en bramen in de randen)

Verder veel Groene kikkers. Aan vogels niet veel: op de vijvers veel baltsende Krakeenden,fouragerende Boeren- en Huiszwaluwen boven de graslanden, een overvliegende Groenpootruiter. Geen roofvogels gezien.

 

 

 

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

1 juli 2007 Planten naast Kasteel Keukenhof / Grote Looster1/7/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Zondag 1 juli, deel ten NW van Kasteel Keukenhof bekeken op planten: Veelal de gewone soorten: paardenkastanke, Hollandse linde, Japnase duizendknoop, Klein springzaad, Hulst. Naast de ingang van de kwekerij Vrouwtjesvaren. Langs het hek van de kwekerij: Heggeduizendknoop. Op het parkeerterrein bij wat afvalhopen langs de rand: forse exemplaren van de Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio). Bij de kwekerij stond een merkwaardige plant, die bij nadere controle (met dank aan Kees Groen van FLORON) een Akkerdistel zonder stekels te zijn. Dan sta je raar te kijken!

 

Langs het slootje aan de noordzijde van de parkeerterrein: Hopklaver, Kleine klaver, Gewone rolklaver, Moerasrolklaver, Veldlathryrus, Biggenkruid, Tijmereprijs, Smalle lisdodde, Grote kattestaart, Moerasspiraea, Gewone brunel e.d.

 

Het aantal plantensoorten, gevonden in 2007 in het km-hok van de Grote Looster is inmiddels 196.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

27 juni 2007: Boerenzwaluwen en Gevleugelde helmkruid in de Grote Looster27/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Woensdagmiddag met Piet Muller Boerenzwaluwen geteld in de boerderij van Van Graven. Er zaten er veel! Veel meer dan je in het voorbijlopen zou denken. Naast de melkunit in de grote schuur zaten alleen al 7 nesten. Verder in deze schuur nog zeker 6 bezette nesten. In andere gebouwen nog zeker 5 nesten, wat het totaal op minimaal 18 nesten brengt! Verder 1 Witte kwikstaart met jongen, tientallen Turkse tortels, foeragerend in de stal,

 

Daarnaast de planten rond de boerderij onder de loep genomen: veel soorten van voedselrijke bodems: Kaal en Harig knopruid, Zegenkruid, Europese Hanepoot, Zeegroene ganzevoet, Zwarte nachtschade, Hop, Gewone klis, Kleine brandnetel, Liesgras (met branden), Stippelganzevoet, Zachte en Kleine ooievaarsbek, Grote en Smalle weegbree, Krulzuring en Ridderzuring, veel Klein kaasjeskruid, Akkerkers, Beklierde duizendknoop, Varkensgras, Straatgras, Gewone raket, Haagwinde, Zwaluwtong, Herik, Koolzaad, Tuinwolfsmelk etc. etc.

 

Daarna nog even naar de fenomenale groeiplek met Groot springzaad en Groot heksenkruid gelopen. Hier ontdekte Piet ook tientallen planten van het Gevleugelde helmkruid. De Grote keverorchis was nu helemaal afgestorven (zwart en verlept). Verdere nieuwe soorten en  vondsten van Watergentiaan, Gele maskerbloen (1 ex bloeiend langs Rijnsloot),  Waterpunge, Biggekruid, Canadese fijnstraal, Wolfspoot, Hopklaver, Gladde witbol, IJle dravik etc.

 

Het totaal aantal aangetroffen plantensoorten in de Grote Looster is nu reeds 171.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

10e telling Grote Looster 24 juni 2007: veel muggen en Groot heksenkruid24/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

De laatse broedvogeltelling op 24 juni 2007. Geteld van 04.15 tot 07.15. ZW 4 B, geheel bewolkt, i fikse regenbui, c. 13 graden. Vegetatie heel zwaar om door te lopen, veel muggen, lekgestoken. Waterstand gelukkig lager, zodat planken en bruggetjes weer normaal te gebruiken zijn. De eerste bramen zijn rijp en ook de Rode bes draagt rode bessen.

 

Het is goed dat het telseizoen is afgelopen. Veel vogels zingen niet of vrijwel niet meer (Roodborst) of zijn al weg (eenden en ganzen). Nog wel veel actief waren Zanglijster, Winterkoning, Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf en Vink. Verder o.a. : Kleine karekiet (bij plasjes 3), Spotvogel (idem 1 alarmerend), Grote bonte specht (2), Boomkruiper (1 en 2 buiten gebied), Bosuil (man en vrouw luid roepend bij kasteel), Staartmees (1), Houtduif (diverse), Putter (2), Groenling (3), Fuut (2), Fitis (2) e.d. Veel fouragerende en alarmerende Visdieven. Géén IJsvogel. Géén Sperwer of Buizerd.

 

Overige waarnemingen: overal roepende Groene kikkers. Boven Rijnsloot jagende (Water?)vleermuizen. Ook langs bosranden van telpercelen jagende vleermuizen. Slechts enkele Hazen.

 

Wat betreft planten: Moeraswalstro langs sloten in weiland. Grote Egelskop langs P-plaats Keukenhof. Middelste Teunisbloem en Zeepkruid langs Loosterweg-Z. Bijvoet, Canadese fijnstraal, Brunel, Klein streepzaad en Grote Kattestaart langs de Stationsweg. De Grote keverorchis is aan het afsterven en toont dan zijn opvallend gele bladeren op de grond. Aan de zwart geworden bloeistengel zitten zo te zien geen volle vruchtdozen.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Kort bezoek Keukenhofbos 17 juni 200717/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Vandaag korte wandeling met Hetty door het Keukenhofbos. In de N-kant, langs de Stationsweg, staat een Grote stinkzwam in volle glorie. De vreemde springzaad (I. scabrida) staat weer volop boven de grond maar bloeit nog niet, in tegenstelling tot zijn kleinere broertje het Klein springzaad. Rond de Kinderboerderij is helaas alle vegetatie weggemaaid, zodat ook de Franjekelk is gesneuveld. Langs de westelijke weg staat weer het Knopkruid (Galinsoga) te bloeien en waar grote partijen Jasmijn zijn aangeplant. Nog veel zangactiviteit van Zwartkop en Heggemus. De Hoge cyperzegge langs deze weg, had maar één bloeistengel met rijpe vruchtjes. Terug via het laarzenpad. Hier wederom GEEN Wijngaardslakken gezien. Wie ziet ze wel. Theo, wanneer heb jij je laatste gezien? In het bos zelf zijn door de wolkbreuken van onlangs nog beuken finaal afgeknapt. Hier en daar dooie reigerjongen op de grond.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

9e telronde Grote Looster 13 juni 2007; IJsvogel en Groot heksenkruid13/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Op 13 juni 2007 9e telronde gehad van 04.30 tot 07.15 u. Geheel bewolkt, ZW 3 B, 13 graden, klefwarm en veel muggen. De vegetatie wordt op veel plekken ondoordringbaar en de muggen zijn irritant. Pad is vaak niet mer zichtbaar, zodat ik geregeld vastloop.

 

De vogels zingen ook beduidend minder aktief. Sommige soorten heb ik helemaal of vrijwel niet meer gehoord of gezien: Nachtegaal, Boomkruiper, Buizerd, Canadese en Grauwe gans, Fazant, Staartmees, Glanskop, Gaai, Waterhoen en Krakeend. Koolmees en Pimpelmees schaars gehoord of gezien.

 

Verder nog wel veel aanwezig en aktief: Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Vink, Meerkoet en Wilde eend, de laatste twee soorten veelal met (grote) pullen. Verder aanwezig: Nijlgans (diverse families), Kuifeend, Merel, Zwartkop,  Tuinfluiter en Heggemus. Meer zeldzaam: Kleine karekiet (bij plasjes, 2), Putter (1), Zwarte Kraai (2), Groenling (2), Spotvogel (2), Fitis (1), Fuut (1), Sperwer (1), Turkse tortel (1, zingend langs Rijnsloot!)

 

Verder de gebruikelijke boerderijsoorten: Huismus (4), Kauw (min. 2), Boerenzwaluw (min. 3) en Knobbelzwaan (3 p met 1 p met jongen).

 

De meest opmerkelijke waarneming deed ik toen ik een familie Nijlganzen (ouders met jongen), vervolgens een Merel man met witte middelste staartpennen door het beeld vloog en toen ik die volgde er een IJsvogel door het beeld flitste. Deze kwam van de plasjes en vloog parallel aan de spoorlijn naar het zuiden dwars door de hakhoutbossen. Als ik met mijn ogen had geknipperd, had ik hem gemist, zo flitste die letterlij door mijn kijkerbeeld. Wat een toeval! De IJsvogel riep niet.

Is dit nu een IJsvogel, die hoort bij het mogelijke broedgeval in het zuidelijke deel van Wassergeest? Dat ligt echter een heel eind weg. Zou er nog een broedgeval zijn, wat ik totnutoe over het hoofd heb gezien? Of is dit een zwervend exemplaar? Het gebied moet maar eens opnieuw worden uitgekamd......

 

Andere waarnemingen: Visdieven vliegen af en aan via een vaste route en komen waarschijnlijk van de bekende plek achter het Keukenhof. Het gaat om een klein aantal 5-10 paar schat ik( van grote afstand!). Meeuwen worden fel aangevallen. Andere waarnemingen: roepende Groene kikkers, overvliegende Aalscholver, Groep van 30 Kievitten op het verlaten parkeerterrein, een groep van 15 Turkse tortels op een akkertje.

 

Dan nog de planten: de onbekende schermbloemige in de sloot aan de zuidkant van het gebied is Watertorkruid. Hij staat nu mooi te bloeien. Verder aangetroffen de bekende soorten Groot en Klein springzaad, de Grote keverorchis etc. In de Bosrand op twee plaatsen ook Groot heksenkruid gezien (tientallen exx.). Verder staat het Valeriaan mooi te bloeien. In de graslanden zijn de sloten eindelijk best wel mooi: Kalmoes, Kikkerbeet, Veenwortel, Zwanebloem. In de graslanden verder Akkerkers en Schijfkamille.

 

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Opnieuw Groot springzaad, 6 juni 2007, Grote Looster6/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

De 100ste blog!

Op 6 juni met Jan en Riek Bisschoff naar de Grote Looster geweest om naar het Groot springzaad te kijken. Het stond op een aantal plekken langs de Rijnsloot en langs de Spoorsloot rijk te bloeien en er waren nog vele planten niet in bloei. Het gaat inmiddels om 100-en exemplaren. Ook het Klein springzaad groeit langs de Rijnsloot. Jan heeft van Het Groot springzaad en van de Grote keverorchis diverse foto's gemaakt.

 

Naast de vele leuke plantjes, ook diverse vogels gezien: een groep Nijlganzen (20), een paar Knobbelzwanen met hele kleine jongen en een jagende vrouw Sperwer. Verder de nodige vlindertjes: o.a. de Gestreepte goudspanner en de Bonte brandnetelmot (een prachtig getekend beest!). Verder ook de nodige libellen, maar hier nog niet in detail naar gekeken.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Nogmaals Impatiens scabrida en IJsvogel3/6/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Afgelopen woensdag libellencursus van de Co en Agaat Mesman in de Klister gevolgd. Een grote belangstelling en mooi voorbereid en gepresenteerd! Op die cursus was ook Jan Bisschof aanwezig, die op mijn waarneming van Groot Springzaad in de Grote Looster reageerde dat hij die in 2005 ook al in het Keukenhofbos gefotografeerd had. Hij heeft de, overigens prachtige, dia's opgestuurd en dit blijkt niet het Groot Springzaad, maar wederom Impatiens scabrida te zijn (zie eerder in weblog). Jan, Riet en ik gaan binnenkort de "echte" Groot springzaad in de Grote Looster bewonderen.

 

Vandaag, 3 juni, ook achter de IJsvogel aan geweest bij het Laarzenpad (Ik laat de exacte vindplaats even in het midden......). Ik heb de IJsvogel tot twee maal goed gehoord en tot drie maal gezien. Ook enige omgevallen boomstronken gecontroleerd, maar niets. Verder één nest van de Grote bonte specht en van de Buizerd (met twee halfwasjongen) gevonden. het ziet er toch echt naar uit dat we met een broedgeval van de IJsvogel te maken hebben.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

8e telronde Grote Looster: Vos en Groot springzaad30/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Op 30 mei 8e telronde broedvogels Grote Looster. De vegetatie in de rand wordt heel zwaar. De volgende keer moet ik ook een regenjas aantrekken, want de vegetatie is plaatselijk manshoog en drijfnat. Ook de waterstand in de sloten is nog weer een stukje hoger! 'S ochtend grote gitzwarte stapelwolken tegen een ochtendlucht. NW-wind 2B, koud, 8 graden ofzo, 1/4 bewolkt. Mooie zonsopgang.

 

Je merkt duidelijk aan de vogels dat het seizoen op zijn einde loopt. De zangactiviteit is beduidend minder en sommige soorten laten zich vrijwel niet horen of zien. De jongen van de Wilde eenden zijn al groot en in de gemaaide weilanden al de eerste steltlopergroepjes.

 

Weer opnieuw veel Roodborsten, Winterkoning, Zanglijster, Zwartkop, Tjiftjaf en Merel. Verder de gebruikelijke zeldzamere soorten als Buizerd (1), Sperwer (1, ook 1 jagend), Canadese gans (3 pul), Spotvogel (2), Tuinfluiter (3), Grote bonte specht (1 nu bij Boerderij), Waterhoen (1), Boomkruiper (1), Fazant (1), Fitis (2), Kleine Karekiet (2), Fuut (1), Groenling (2), Putter (1)  etc. Niet gehoord o.a.: Grasmus, Nachtegaal, Braamsluiper, Glanskop, Staartmees en Vlaamse gaai. Pimpelmees en Koolmees waren niet zo aktief.

De Heggemus was weer opnieuw (in het seizoen) aan het zingen. Wederom een Holenduif bij de boerderij. Hier ook weer 2 paar Boerenzwaluw. Vanwege het hoge water weer door de bosjes langs de plasjes moeten gaan en opnieuw op de Ransuil gestuit, die pas wegvloog op een meter afstand.

 

In de Graslanden groepjes Kievitten (c. 40), Scholeksters (c. 5), Meeuwen (Kokmeeuw en Kleine Mantelmeeus) en Tureluurs (c. 5). In de lucht luid alarmerend bij het overvliegen van een man Sperwer 2 paar Visdieven. Langs de Spoorsloot bij het Sation tenslotte drie Oeverlopers, die zelfs even zang lieten horen.

 

Grote verassing was een Vos. Hij (of zij) was gemêleerd rood-zwart en liep op een ingezaaid perceel, waarbij hij een duidelijke voorkeur had voor de korte vegetatie en af en toe de slootkant instak. Na controle op deze manier van de gehele slootkant, dezelfde weg weer terug. Er zaten ook twee Hazen, maar die leken in het geheel niet gealarmeerd. Een andere andere verrassing was het bloeiende Groot springzaad op twee plaatsen, langs de Rijnsloot en de Spoorsloot. Op beide plekken tientallen tot honderden exemplaren, gedeeltelijk al bloeiend. De Grote keverorchis staat ook nog steeds in bloei.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Mogelijk broedgeval van IJsvogel??????28/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Van Jelle van Dijk kreeg ik vandaag een e-mail dat hij een IJsvogel heeft gezien, die een visje vind en daarmee wegvloog naar de hakhoutbossen. Dit wijst op een mogelijk broedgeval, bijv. in de wortels van een omgewaaide boomstam. Dat zou nog eens een leuk broedgeval kunnen zijn! Toevallig zag ik vandaag en gisteren verschillende IJsvogels in de (Hollandse) Biesbosch. Binnenkort maar eens verder zoeken.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

23 mei 2007 Op zoek naar het Dalkruid23/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Woensdagavond 23 mei met Martien de Graaf en Joop Kortselius, die in 2000 Dalkruid hadden gevonden in de Grote Looster, gezocht naar deze plant. Hij schijnt te moeten staan in het perceel langs de Stationsweg. Verder waren mee Co en Agaat Mesman en Piet Muller. Jan Bisschoff Tulleken zou ook meegaan, maar die had ik per ongeluk een verkeerde dag opgegeven.

 

We hebben ons door de Lissese rimboe geworsteld en vele bijzondere mossoorten typisch voor Essenhakhoutbossen gevonden:  Struikmos,  Spatelmos, Haarspitsmos en Recht palmpjesmos. Verder: Gewoon Sterremos, Fijn laddermos, Plooibladmos (of  Geplooid snavelmos) en Gerimpeld Boogsterremos.

 

Joop is een geanimeerd verteller, hier is een voorbeeld: "  spatschoteltjes: We hebben mannelijke planten bewonderd van Gewoon sterrenmos, Mnium hornum. Aan de top van de rechtopstaande stengels zagen we de sterretjes waaraan Sterrenmos zijn naam dankt. Elk sterretje bestaat uit circa 12 blaadjes die samen een plat sterretje vormen in het midden waarvan een pluizig bosje haren te zien is. Die haren heten parafysen en tussen de parafysen bevinden zich de antheridiën (mannelijke voortplantingsorganen). Als de spermatozoïden (mannelijke voortplantingscellen) rijp zijn en er een druppel water op het sterretje ligt, komen er spermatozoïden vrij en deze zwemmen rond op zoek naar een archegonium (vrouwelijk voortplantingsorgaan). Aangezien Gewoon sterrenmos tweehuizig is, is er weinig of geen kans dat een mannetje een vrouwtje bereikt. Als het regent, of als er regenwater van de bomen lekt, spat een deel van de oude druppel weg waardoor de erin aanwezige mannetjes in het rond worden gesproeid. Zo kunnen vrouwelijke planten worden bevrucht die decimeters ver weg groeien. "

 

Naast de mossen vonden we ook een aantal paddestoelen: Zadelzwam en Elfenbankje. Naast de bekende plantensoorten vonden we dus geen Dalkruid, maar wel veel Sterrekroos op de droge bosbodem en ook Moeraswalstro, Verder (waarschijnlijk) Veelbloemige veldbies en Paddenrus.

 

Verder geen bijzonderheden. Mooi weer, 20 graden, weinig wind, veel zon. Weinig vogels, de gebruikelijke, Winterkoning, Zanglijster e.d. Op de terugweg wees Martien de Graaf mogelijke vindplaatsen van Grote keverorchis aan op een klein parkeerterreintje van het tentoonstellingsterrein Keukenhof. Langs de Loosterweg nog steeds het nest met luid roepende jongen van de Grote bonte specht.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

7e inventarisatieronde Grote Looster 18 mei 200718/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen:

wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

7e inventarisatieronde Grote Looster 18 mei 2007

 

Geïnventariseerd van 05.00 tot 07.30 uur. Geheel bewolkt, weinig wind (zw 1-2 B), c. 8-10 graden. Bloedrode zonsopgang (door de wolken). Waterstand nog weer hoger. Het bos is weer geheel nat. De vegetatie is nu op borsthoogte en nat van de dauw, maar gelukkig had ik nu mijn regenbroek aan. Door het gebied lopen wordt nu zwaar werk, brandnetels, bramen, kleefkruid, struikeltakken, hoog gras.

 

Veel Roodborsten, Winterkoningen en nu ook waren de Zanglijsters weer veel zingend aanwezig. Verder de gebruikelijke zeldzamere soorten: Sperwer (1), Grote bonte specht (1 en 2 nesten langs de Loosterweg), Staartmees (1), Boomkruiper (2), Glanskop (1, nu langs de spoorbaan), Putter (1), Nachtegaal (1). Vele Zwartkoppen en enkele Tuinfluiters. In het gebied zitten nu drie Grasmussen (en één vlak erbuiten). Bij de plasjes 1 Bosrietzanger, 2 Kleine Karekieten en 1 Spotvogel. In het bosje bij de boerderij 1 zingende Braamsluiper. Bij de boerderij (vorige week nog een Ekster), de gebruikelijke soorten, maar nu ook tenminste drie spreeuwenpatren met jongen. De Heggemus was nauwelijks actief (1 zingend). Verder heel veel Wilde eenden met pullen, Krakeend met pullen en verder diverse aanwezige paren Krakeenden, en diverse paren Kuifeenden en één paar Slobeend langs de Rijnsloot. Diverse Scholeksters en een Kievitpaar aanwezig, maar deze duidelijk niet broedend. Opmerkelijk zijn de vele Meerkoeten (inmiddels diverse nesten en pullen), maar zo weinig Waterhoenen.

 

Overige waarnemingen. Bij het Kasteel zat een mannetje Bosuil te roepen. Later ook de Halsbandparkiet. Langs de Stationsweg o.a. een vleermuis en een Bruine rat. In de Grote Looster op verscheidene plekken Gewone padden roepend.

 

Planten: In de Rijnsloot gaat de Witte waterlelie bloeien. Langs de Stationsstraat staat de Grote zandkool ("Rucolah") te bloeien.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

6e telronde Grote Looster 6 mei 20076/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

6e telronde Grote Looster 6 mei 2007

 

Geteld van 05.15-07.30 u. Geheel bewolkt. Vrijwel windstil en ca 8 graden C. De vegetatie staat al heel hoog en ik ben tot mijn middel nat van de dauw van de planten. Ook het slootwater staat heel hoog zodat veel planken in de weilanden niet te gebruiken zijn. Hierdoor door de bosjes rond de plasjes moeten lopen, hetgeen heel moeizaam is ivm bramen en brandnetels.

 

Ook nu weer de gebruikelijke soorten: Winterkoning en Roodborst en Merel. De Zanglijster is veel minder actief. Veel Wilde eenden met pullen, een aantal Meerkoetnesten en 2 paar Fuut. Verder redelijk veel Zwartkop en Tuinfluiter Nog steeds 1 Nachtegaal en nu ook 2 Fitissen en 2 Grasmussen. Kuifeenden niet gezien, wel de nodige Krakeend mannen (c. 5). De Grauwe gans heeft pullen (4) en de Canadese gans gedraagt zich zeer waaks, dus die zal binnenkort ook wel pullen hebben. Een paar Nijlgans met pullen. Verder Glanskop en Grote bonte specht bij bosperceel bij boerderij. Dit keer diverse Turkse tortels: bij de boerderij, langs de Rijnsloot en langs de Stationsweg. Hier ook een Staartmees, Verder de gebruikelijke vaste zeldzamere soorten: Sperwer, Buizerd, Groenling e.d. Bij de boerderij 1 paar Boerenzwaluwen gezien. Grote verrassing was dat ik rond de plasjes een Ransuil opjaagde uit een bramenbosje, zeer vermoedelijk een broedgeval, gezien het type plek en het late opvliegen. Het bramenbosje was ondoordringbaar.

 

Aan de andere kant van de Stationsweg een roepende Koekoek.

 

Overige waarnemingen: Veel hazen gezien, zelfs één groep van 7. De Gele lis bloeit nu volop en de Grote keverorchis staat er nog mooi bij. Eerste bloeiende Geel nagelkruid. Langs de Stationsweg Scherpe boterbloem en Zachte dravik. Aan de noordkant van het gebied een slootkant die vrijwel alleen uit Ruige zegge bestaat. Verder hier en daar roepende Bruine kikkers.

 

 

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Korte waarnemingen Keukenhofbos 2 mei 20073/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen:

wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Een korte fietstocht 's avonds gemaakt naar de westrand van het Keukenhofbos samen met jongste dochter Roos. Het is erg druk met wandelaars en er is een receptie op het Kasteel. Desondanks zitten er bij het Kasteel weer exact dezelfde gekleurde konijntjes. Ook de Halsbandparkiet zit nog steeds op zijn nest. Achter de kinderboerderij staat weer Franjekelk te bloeien. Langs de westelijke weg staat een aantal exemplaren van de Knikkende vogelmelk  / Pyramidevogelmelk. Nog eens nader bekijken.

 

'S ochtends naar de oude vuilnisbelt Sassenheim geweest: Zanglijster, Winterkoning, Roodborst, Heggemus, Tuinfluiter, Zwartkop, Nachtegaal e.d. Aan de Kagerplassen: Dotterbloem 1 ex en langs het pad naar de oude Vuilnisbelt een hele slootkant met Echte koekoeksbloem, wat je vrijwel niet meer ziet in onze omgeving.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Grote keverorchis in de Grote Looster, 30 april 20071/5/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

Op de ochtend van Koninginnedag eerst naar strand geweest. Sterke trek van Rosse grutto's, die ook langs de strandlijn zaten. Verder troepen Zilverplevieren. Oosterduinse meer, de eerste Kleine karekiet en bij de Camping Ruigenhoek de eerste Fluiter.

 

Op de middag van koninginnedag in de hakhoutbossen van de Grote Looster gelopen, speciaal lettend op planten. Jan en Riek Bisschoff waren mee, die ook een aantal mooie foto's hebben gemaakt. Er stond een straffe NO-wind (5B) en het was ca. 18 graden en een kraakheldere zonnige hemel.

 

De vegetatie schiet nu de lucht in en de paden zijn soms niet helemaal meer te zien. Op een groot aantal punten zijn we de bospercelen ingestoken. Mede dankzij de oplettendheid van Riek en Jan hebben een flink aantal groeiplaatsen van Kruipend zenegroen en ook van Bosandoorn. Grote verrassing was de vondst van 2 bloeiende Grote keverorchissen. Daar was ik al straal langs gelopen, maar Jan en Riek zagen hem wel. Een extra paar ogen bij planteninventarisaties is altijd ontzettend handig. De orchis is op de foto gezet. Ik ga nog uitzoeken hoe ik deze foto's in de weblog krijg (krijg nu een foutmelding van te weinig ruimte).

 

Andere opmerkelijke / nieuwe soorten:

Penningkruid (oevers bossloten), veel Gewone vogelmelk, in de randen veel Moerasspiraea, veel oeverzegge (ook met hangende vrouwelijke aartjes), ook op het land, Koninginnekruid, bijna bloeiend, Vlotgras, Kleine watereppe, veel bloeiend Bosgierstgras, Reukgras, Gevleugeld helmkruid, Kalmoes, Amerikaanse vogelkers. Op de wat open plekken in de bosrand: Moerasmuur. In totaal zitten we nu op 107 plantensoorten.

 

Daarnaast ook de nodige vlinders gezien (determinatie Jan en Riek): Klein geaderd witje (paartje), Groot koolwitje, Dagpauwoog, Landkaartje (voorjaarsvorm) en een dagactieve nachtvlinder: de Koolbandspanner. Verder de eerste libel: het atoombommetje.

 

Aan vogels en andere dieren niet veel gezien. Een roepende Fazant in het bosperceel bij de boerderij. De graslanden worden nu al gemaaid, hetgeen extreem vroeg is. Maar goed, er zaten toch geen weidevogels in, zelfs geen Scholekster.

 

De bermen van de stationsweg raken ook verder in de bloei en daar is veel te vinden wat verder in de hakhoutbossen niet veel voorkomt: Herderstasje, Rode klaver, Akkervergeetmenietje, Slanke weegbree, Gewone hoornbloem, Gewone raket, Kropaar en Gewone ereprijs.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

5e telronde Grote Looster 25 april 200725/4/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Woensdag 25 april geteld van 05.45-08.00. Temp ca. 10 graden, weinig wind O 1 B, 1/4 bewolkt. Lage grondmist. Mooie bloedrode zonsopgang. Het slootpeil was opmerkelijk hoog en aantal plekken waren de planken over de sloten compleet onder water verdwenen en niet altijd meer over te steken. Hierdoor ook dwars door de bosjes rond de plasjes moeten lopen, om toch een compleet rondje te kunnen maken. De brandnetels zijn al kniehoog, dus je wordt al behoorlijk nat, 's ochtends vroeg bij het doorkruizen van het gebied.

 

Weinig nieuwe ontwikkelingen, bij deze vijfde telling. De belangrijkste soorten in de hakhoutbossen zijn nog steeds Roodborst, Winterkoning en Zanglijster. Minder belangrijke soorten in de bossen zijn Heggemus, Pimpelmees, Koolmees, Tjiftjaf en Zwartkop. In de graslanden veel Wilde eend, nu ook veel met pullen, enkele Krakeenden, Kuifeenden, Meerkoeten, diverse met nest en 4 paar Knobbelzwaan, die nog steeds niet aan het broeden zijn (geen territoriumgedrag). Verder de Sperwer en Buizerd. Bij de plasjes Kuifeenden, Krakeenden, 1 p Grauwe gans, Waterhoen, Fuut, 1 Nachtegaal, 1 Fitis, de eerste Tuinfluiter. Verder enkele Putters langs de rand en Huismussen en Turkse tortels bij de bebouwing. In het bosperceel bij de boerderij 1 Glanskop en 1 Grote bonte specht. In de Rijnsloot zwom een baltsend paartje Rosse stekelstaarteend. Geen weidevogels, alleen Scholekster in hyacinthenveld net buiten het gebied, 1 paar Scholeksters op ingezaaid grasland (fouragerend), en op ingezaaid grasland bij boerderij 3 paar Kievit, 1 paar Scholekster en vele duiven, o.a. postduiven van Boerderij.

 

Overige waarnemingen: de Dagkoekoeksbloem staat massaal te bloeien, verder ook hier en daar in de bermen Reukgras en Grote vossestaart. Op een plek roepende Bruine kikkers. In de Rijnsloot paaiende vissen. Langs de Rijnsloot ca. 50 witte Wilde hyacinthen (i.p.v. de blauwe wildkleur).

 

Op de terugweg boven Lisse de eerste Gierzwaluwen.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Losse waarnemingen 21 en 22 april 200724/4/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen: wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

Op zaterdag 21 april 's avonds met jongste dochter langs de westelijke weg van het Keukenhofbos gereden. In de Hakhoutbossen zit weer één Nachtegaal te zingen. Langs de weg 2 wildkleur Konijnen.Bij het Kasteel 4 jonge Konijnen, 1 wildkleur, 1 zwarte, 1 beige en 1 beige met witte vlek in nek.

Aan westkant  terrein kasteel bij weiland hek nog tientallen bloeiende Zomerklokje.

 

Op Zondag 22 april Stationsweg gereden. Geen bijzonderheden. Nog geen nachtegalen in de Grote Looster en nog steeds extreme drukte bij Keukenhof.

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Excursie Laarzenpad / Keukenhofbos 14 april 200715/4/2007

In 2006 heb ik het Keukenhofbos geïnventariseerd op broedvogels (zie http://www.tamis.34sp.com) In dit weblog heb ik daarvan verslag gedaan. In 2007 ga ik de Grote Looster inventariseren (tussen Stationsweg/Loosterweg/Leidse Vaart).Heb je eigen waarnemingen van het Keukenhofbos of Grote Looster, voeg ze toe als commentaar of stuur een e-mail, ook als je in 2007 mee wilt doen:

wil.tamis@inter.nl.net

-----------------------------------------------------

 

Op zaterdag 14 april 2007 een excursie van KNNV-afdeling Bollenstreek (alias Natuur- en Vogelwerkgroep Bollenstreek) van 07.00-10.30 uur in het Laarzenpad / Keukenhofbos onder leiding van Piet Muller en ikzelf. Ca. 10 enthousiaste en actieve mensen en prachtig weer: 10-15 graden Celsius, weinig wind, volop zon.

 

We starttten bij Manege Puntenburg. Ik heb eerst een korte uitleg gegeven over hoe het landschap is ontstaan, waarna we bij diverse algemenere en zeldzamere planten en vogels hebben stilgestaan. Via het laarzenpad van het Keukenhofbos, hebben we bij het washuisje een kopje koffie gedronken en zijn via het Keukenhofbos teruggelopen naar het startpunt.

 

Bijzondere vogelwaarnemingen:

Havik (vliegend over de graslanden), Torenvalk die een Buizerd achtervolgt, Halsbandparkiet met een nest in een oude eik bij de Vijver, Glanskop die zich al zingend heel goed laat bewonderen, de voorjaarszangertjes Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis, een duidelijk alarmerende Grote Lijster bij de kinderboerderij, Boomklever (bij het Kasteel), Boomkruiper (nest gevonden door Piet midden in het bos), Pimpelmees (nest gevonden door excursiegangers), spechtensmidse van Groene en Grote bonte specht, die we allebei goed gehoord of gezien hebben en vele andere soorten die zich door het mooie voorjaarsweer goed lieten zien of horen. Er vloog één Boerenzwaluw over.De Nachtegaal hebben we nog niet gehoord (ook niet 's avonds in het duin, wel de volgende dag drie exemparen bij Noordwijk en Katwijk).

 

Bijzondere plantenwaarnemingen:

Bij Manege Puntenburg vind ik nog een nieuwe plek Wilde hyacinth die ik verleden jaar dus gemist heb. Langs de westelijke weg vinden we de bekende plekken met Kardinaalsmuts  (groene stengels en kurklijsten), en Bleeksporig bosviooltje.  Er werd ook een nieuwe plek langs de westelijke weg (ca. 2 m van het pad een nieuwe vindplaats van Hoge cyperzegge gevonden.

Langs het laarzenpad zelf vnl. algemenere soorten van natte bodems, waaronder Kale jonker en Sterrekroos en heel veel bloeiende Dagkoekoeksbloem, verder ook de Grote kroosvaren. Bj de eendenput hebben we nog gezocht naar de Grote Keverorchis die daar moet staan, maar helaas nog niet gevonden. Bij de boerderij staat in de bosrand Gele dovenetel (nieuwe plek, verder alleen bij de begraafplaats), Gevlekt longkruid, rozetten van Vingerhoedskruid, diverse kleine plekken met Muskuskruid, (ongevlekte) Gevlekte aronskelk, bloeiende Daslook en Armbloemige look, Gele Anemoon, Wilde hyacinth. Bij de ingang van de boerderij staan enkele forse exemplaren van het Zomerklokje. Verder langs de westelijke weg zijn de Zomerklokjes (en ook de Kievitsbloem) gesneuveld door de vele werkzaamheden. Bij het Washuisje staat ook Bleeksporig bosviooltje in de voet van een oude Beuk. Piet heeft nog  aangewezen waar hij de Kranssalomonszegel en Brede wespenorchis heeft gepland. Vanzelfsprekend hebben we stilgestaan bij de "boeketjes" Beuken met de vele jaargetallen erin gekerfd. Vanzelfsprekend hebben we meer (stinsen)planten en bomen gezien, dit geeft een eerste indruk.

Nagekomen waarnemingen: Moerasmuur (Stellaria uliginosa) (96,8;475,6) en Scherpe zegge (Carex acuta) in de "tuin" tussen de vijver en het bos (97,3;475,9).

 

Overige: Wijngaardslak

Op het Laarzenpad vertelde ik dat ik verleden jaar voor het eerst in vijftien jaar één levend exemplaar van de Wijngaardslak had gevonden en sindsdien nooit meer, ondanks dat anderen van mening waren dat ze hier toch algemeen waren. De overige excursiegangers hadden ze echter hier ook nog nooit gevonden of gezien, wel in de duinen. Er werd tenslote wel een huisje gevonden van de Wijngaardslak, die al duidelijk al heel lang gelegen had. Deze waarneming/vondst heb ik ingevoerd in www.waarneming.nl

 

 

1 Comments | Post Comment | Permanent Link

Page 1 of 6
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer