Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Yeels Wereld

Home - Profile - Archives - Friends

Vergeven

Posted on Monday, October 30, 2006 at 23:41 - 1 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Vergeven...
Een simpel woord, maar soms een o zo moeilijk woord om te gehoorzamen.

Ik denk dat er niemand is, die nooit verlangd heeft naar vergeving, soms zelfs om gesmeekt heeft,
op een moment in het leven...

De uitroep was niet "Ik ben niet schuldig!" Maar eerder:
"Ja, ik ben schuldig, maar, alsjeblieft, wees genadig, vergeef me!
Ik verdien het niet, maar het spijt me zo vreselijk, alsjeblieft, vergeef me!
Bevrijd me van je woede en ergernis. Bevrijd me van je verlangen me met gelijke munt terug te betalen.
Ik was stom bezig en was egoďstisch en gaf me over aan mezelf belangrijk vinden, maar nu
besef ik hoe fout ik bezig was.
Alsjeblieft, geef me weer een plaatsje in je hart en laat me weer bij je horen zoals altijd."

En met ingehouden adem wachten we op die oprechte woorden van genade: "Ik vergeef je".
We zijn zéker de eerste tijd na het horen van die woorden nog erg alert...
Steeds maar controleren, de balans aan het opmaken... ben ik wel écht vergeven... heb ik wel
gekregen wat ik echt niet had verdiend, of waren het enkel maar woorden die niks inhielden...
We willen het wéten!!

En oh! Die opluchting als blijkt dat het oprecht vergeven is !!!


En dat is wat God doet... OPRECHT vergeven, ieder van ons. Hij wacht gewoon op onze vraag om vergeving..
Zijn Liefde voor ons gaat ver boven welke zonde we dan ook deden.
En Hij antwoordt: "JA, IK vergeef je.
IK heb de prijs al betaald en je vrij gekocht van je zonden met MIJN Eigen Lichaam.
IK hou van je en je bent vergeven.
Kom terug in MIJN Liefde en geniet van MIJN Zegeningen zoals je eerder deed,
alsof je NOOIT bij MIJ bent weggeweest!"


Als we onze ogen sluiten..

Posted on Friday, September 29, 2006 at 18:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

 
 
Als we onze ogen sluiten voor het leed van de wereld...
 
Er zijn mensen die gewond zijn door het leven,
huilende kinderen waar niemand om geeft.
En zij zullen weer doorgaan met leed toebrengen,
en doorgaan met huilen, als we het niet zien.
Ze hebben jou nodig, ze hebben mij nodig, ze hebben Vriend Jezus nodig.
 
Er zijn hoeren, gevangenen, junks die je niet aankijken..
De gokverslaafden die dromen van rijkdom,
de tiener die steelt voor zijn volgende shot...
Ze hebben jou nodig, ze hebben mij nodig, ze hebben Vriend Jezus nodig.
 
Er zijn mensen die liever dood gaan dan leven,
hun christelijke buren lopen ze simpel voorbij..
Er zijn mensen die naast een zwijgende telefoon wachten...
Hongerige mensen, eenzame mensen...
Ze hebben jou nodig, ze hebben mij nodig, ze hebben Vriend Jezus nodig.
 
Er zijn weggelopen kinderen zonder een plek om heen te gaan..
Er zijn alcoholisten die het allemaal niet meer weten,
Er zijn Goddeloze mensen hopeloos verdwaald...
Ze zoeken Gods Liefde, maar durven het niet te zeggen..
 
Als we onze ogen daarvoor sluiten, gaan ze misschien wel weg..
Zonder jou, zonder mij, zonder Vriend Jezus.
 
 

 

Soms

Posted on Friday, September 29, 2006 at 09:49 - 0 Comments - Post Comment - Link

 
 
 
Groeien gaat niet zonder pijn,
leren niet zonder falen.
Winnen niet zonder verlies.
 
SOMS
Wordt het (in)zicht helder door vergoten tranen.
Moeten we de grond onder onze voeten verliezen,
zodat Gods grond het fundament wordt.
Moeten we zelf gebroken zijn geweest om gevoelig te kunnen zijn.
Of moeten we ziek zijn om over belangrijkere dingen te denken
dan carričre of vermaak...
Worden we meegenomen naar een 'reis' naar bijna dood,
zodat we de balans kunnen opmaken.
 
SOMS
Moeten we ons deel van het lijden ondergaan,
om Gods Rijkdom te kunnen zien.
 
Als je vandaag niet begrijpt waarom..
probeer niet te mopperen...
vraag God wat Hij wil...
 
SOMS
Is het nodig voorbij het lijden te kijken om te groeien.
God is te vertrouwen, Hij geeft ons wat we nodig hebben
en wat góed is, door alles heen.
Deze gedachte is een zegen.. waarin je al je angsten
en vragen kwijt kunt.
Gods liefdevolle Hand geeft wat in Gods Liefdevolle Hart is.
 
SOMS
Maakt God de storm rustig,
 
SOMS
Laat God de storm voortduren en maakt Hij
Zijn kind rustig.
Liever stormen mét Hem, dan rustig vaarwater
zónder Hem..
 
 
 

Je persoonlijke strijd

Posted on Saturday, September 23, 2006 at 09:02 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Wat is het meest waardevol in je leven?
Van welke dingen kun je het moeilijkst afstand nemen in je leven...

Best belangrijke vragen... want het antwoord defeniëert je persoonlijke slagveld
met het kwaad...
Alles wat belangrijker in je leven is dan God zélf, daar zal het kwaad op inhaken.

Daarin zal het kwaad je sturen om je eigen wil te doen ipv op God te zien en Zijn
Gedachten toe te laten. Het kwaad zal je helpen er een idool van te maken.

Soms is er strijd in je leven die eigenlijk geen strijd zou hoeven zijn,
als je je 'idolen' erkent en ze laat gaan...

Joh.11: 47-48
47 Daarop riepen de hogepriesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen:
‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen,
48 en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven.
Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’


De hogepriesters en Farizeeën konden niet eens de goede dingen zien die
Jezus deed... omdat hun tempel en macht waardevoller waren
dan God, waarvan ze zeiden dat ze Hem dienden...

Wat is het meest waardevolle in je leven? Waar kun je niet buiten?
Het antwoord geeft je inzicht op je persoonlijke strijd met het kwaad.....


Volmaakt..

Posted on Friday, September 22, 2006 at 07:56 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Matt. 5:48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Volmaakt...
Ik denk dat dit vers slaat op hoe we tegenover anderen staan.
Hoe gul we zijn met onze liefde voor onze medemens.
Niet dat we een perfect mens moeten zijn, of een perfecte christen.
(God vraagt geen dingen van ons die we niet kunnen)
maar dat we de Liefde die wij van God krijgen doorgeven naar anderen.

Mensen hebben van nature een voorliefde voor bepaalde mensen.
De een mogen we wel, de ander niet. De een doet wat we leuk, lief,
aardig enz. vinden, de ander niet.
Als we in Gods Licht leven, laten we zien wat God ons heeft laten zien...
ook aan mensen die we niet leuk vinden, of zelfs waar we een hekel aan hebben.

Gods Liefde laten zien... niet krampachtig omdat het móet (alsof iemand daar intrapt ook),
maar omdat Gods Geest in ons hart woont en we niet anders kunnen.
Leven/wandelen in Gods Licht...

Midden in de chaos tot de verbazende ontdekking komen dat je
de kracht krijgt om in balans te blijven...
Leven in Gods Licht...
Je leert God kennen door met Hem te praten en Zijn Woord te lezen,
maar leven in Gods Licht hangt af van hoeveel ruimte je in je hart hebt opengezet
voor Gods Liefde voor anderen.

Wees volmaakt, zoals jullie Hemelse Vader volmaakt is...


Het creëren van cynisme

Posted on Wednesday, September 20, 2006 at 14:08 - 0 Comments - Post Comment - Link

 
 
 
Christenen zijn mensen...
We mogen bereid zijn om over ons leven te praten zoals ons leven is en wat we graag anders
zouden willen zien...
We mogen vergissingen maken, onze onzekerheid bekennen en eerlijk zijn over conflicten.
En het is meer dan OK om niet voor elke gebeurtenis in ons leven een stevige geestelijke uitleg te hebben.
 
Een van de grootste oorzaken dat mensen cynisch zijn over christenen is de manier waarop we
ons achter een vernisje verschuilen om vooral maar niet te hoeven praten over de realiteit
die we te pijnlijk of te moeilijk vinden om over te praten.
 
VOORBEELD:
Een voorganger die het niet meer ziet zitten in zijn kerk, de boel niet meer aan kan of de kritiek niet meer
aan kan zal dat niet zo vlug zeggen, dénkt dat hij dat niet kan zeggen...
 
Hij zal zeggen dat God hem gezegd heeft dat hij verder moet gaan op een andere plek....
Dat hij nog niet weet op welke plek precies dan wel enzenz. maar dat God hem naar de goede plek zal leiden.
En iedereen in de kerk weet wat de "code" betekent: Ik voel me hier ellendig, ik ben het beu.
Ik ben liever werkloos dan dat ik hier nog een dag langer blijf."
 
Als het zo gaat, bewijst de voorganger de kerk tuurlijk geen dienst... hij zou die pas bewijzen als
hij werkelijk zou zeggen wat er aan de hand is en de dingen boven water haalt waardoor het allemaal
niet (meer)  functioneert.
 
VOORBEELD:
Er zijn legio redenen waarom de meesten onder ons zich niet geroepen voelen over onze verwarring/onzekerheid
te praten.
Een daarvan is dat we meer zekerheid willen uitdragen over ons leven en onze beslissingen willen dan we diep van binnen hebben.
 
Maar je mág praten over je onzekerheid, je mág zeggen dat je geen idee hebt waarom iets wel of niet gebeurt.
Het is heel niet zo dat je daarmee wantrouwen naar God uitspreekt, of 'door de mand valt' inzake je vertrouwen in God.
 
Het is wel zo prettig voor mensen dat christenen zich als 'gewoon' mens laten zien...
Dat je zegt dat je je vergist hebt in Gods leiding of gewoon maar gilt "Ooooh, grote vergissing om hier te komen".
In de Bijbel komen ook mensen voor die Gods Wil niet helemaal begrepen hadden, ook mensen die niet de
hele tijd heldere uitleg van God kregen over te nemen besluiten... Niks mis mee, gewoon menselijk.
 
VOORBEELD:
Christenen maken ruzie. Net zo vaak als elk ander mens die hier op aarde rondhuppelt.
Talloze christelijke ego's botsen. Niks om voor te schamen.
De wil laten zien om het samen met God op te lossen zal meer indruk maken op jong gelovigen dan er een
vernisje over heen te smijten door te zeggen dat God ons elders heen leidt...
 
Dit soort verstoppen onder een vernisje kweekt onderhuidse verdeling die nooit uitgesproken wordt,
maar een soort valse vrede, een vernisje gegoten over de waarheid.
Het vernisje kan er zelfs voor zorgen dat Gods Naam IJdel wordt gebruikt !
Gods Woord is wel duidelijk over het misbruiken van Zijn Heilige Naam voor onze eigen doeleinden...
 
Verschuilen achter een vernisje is gewoon een manier om niet te hoeven kijken naar pijnlijke realiteit en
maakt mensen onnodig cynisch over onze Grote God en Zijn Woord. (En over alles wat we over Hem zeggen).
 
Als we nou simpelweg toegeven dat we onze conflicten niet op kunnen lossen, en onzeker zijn over wat
God nou eigenlijk wil in een bepaalde situatie, of dat we niet meer weten hoe we nog verder moeten
met een situatie en daarom een nieuwe richting zoeken, zouden we het "code-gebruik" kunnen verbreken
en het cynisme dat we zelf creëren door woorden over God te misbruiken....
 

Trots

Posted on Saturday, September 16, 2006 at 08:27 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

Mijn naam is Trots.
Ik ben een misleider.

Ik misleid je over Gods bestemming ....
omdat ik je overtuig je eigen weg te gaan.

Ik misleid je over tevredenheid....
omdat ik je overtuig dat je "beter dan dit verdient"

Ik misleid je over kennis...
omdat ik je overtuig dat je het allemaal al weet.

Ik misleid je over genezing...
omdat je zo vol van me zit om te kunnen vergeven.

Ik misleid je over heiligheid....
omdat je weigert toe te geven als je fout zit.

Ik misleid je over visie....
omdat je liever in de spiegel kijkt dan uit het raam.

Ik misleid je over oprechte vriendschap...
omdat niemand je echte jij mag leren kennen.

Ik misleid je over liefde....
omdat je denkt dat echte liefde opoffering betekent.

Ik misleid je over Gods Glorie...
omdat ik je overtuig je eigen glorie te zoeken.

Ik misleid je over de grootheid van de hemel...
omdat je weigert op aarde iemands voeten te wassen.

Mijn naam is Trots, ik ben een misleider.
Je mag me graag omdat dat je denkt dat ik het goed met je voor heb.

Het is niet waar... ik maak je belachelijk.

GOD HEEFT ZOVEEL VOOR JE..., MAAR IK GEEF TOE, GEEN ZORGEN:

Zolang je bij mij blijft, zul je het nooit te weten komen.
 


Gods Wil

Posted on Monday, September 11, 2006 at 14:02 - 0 Comments - Post Comment - Link

 
 
 
Matt.6:10
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.


"Ik hoop dat mijn kind in het team wordt opgesteld;
Ik hoop dat het niet gaat regenen dit weekend;
Ik hoop dat mijn man die promotie krijgt;
Ik hoop dat mijn vriendin opslag krijgt."

En zo gaat het ook in onze gebeden... we willen wat we willen, en het liefst
op onze eigen tijd.

We bidden onze eigen agenda, we willen Gods Agenda ook nog wel volgen... als
de onze daar dan maar in past!

Nou en???? als een promotie dan aan iemand zijn neus voorbij gaat... als je
zelf/vriend/man die promotie maar krijgt...
Nou en??? als het kind van een ander teleurgesteld is... als mijn kind maar
in het team zit.

Het grotere plaatje van God moet maar even wijken... wij en onze
geliefden/vrienden/bekenden gaan voor...
 
We willen zo graag succes en welvaart om de volgende hoek
hebben wachten.. maar God kan ook werken door ons leven
door teleurstelling en gedwongen rust..
God kan dat zelfs nodig vinden in Zijn oneindige Wijsheid...
 
Vader God, dank U voor geliefden en vrienden,
Zegen iedereen Heer en help ons om Uw plan met ons
te vervullen, zodat we niet gefocust zijn op wat wij willen,
maar hoe we leven.
 
Amen.
 

Verstoord, verdrietig, geďrriteerd...

Posted on Saturday, September 2, 2006 at 10:25 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Joh.14:27

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

.

Soms is er geen rust en vrede in ons hart. Ja.. soms wel omdat we dingen negeren...
maar of dát echte vrede is...
Maar als de feiten van ons leven ons helemaal van slag af laten gaan,
kun je alleen nog maar vrede ontvangen van Jezus...

Wanneer Jezus vrede zégt, maakt Hij vrede, Zijn woorden
zijn  'geest en leven'.

Heb je ooit ontvangen wat Jezus zegt? "Mijn Vrede geef IK U"
Het is een vrede die voortkomt uit het aankijken van Jezus
en het je realiseren van Zijn onverstoorbaarheid.

Als je op dit moment pijnlijk getroffen bent door het leven..
Of door hoe het leven was...

Kijk naar Jezus, naar Zijn onverstoorbaarheid en ontvang
het van Hem... Hij is de Enige Die je dat kan schenken...

Richt je op Hem..., zodat je gedachten van jezelf af gaan
en ontvang Zijn Vrede.

Als je ook maar iets toestaat wat Zijn Aangezicht bedekt,
kun je Zijn Vrede niet ontvangen, hooguit een vals gevoel
van veiligheid...

Als je je nu op Jezus richt, zal Hij Zijn Vrede in en door
jou laten stromen.

Leg het allemaal bij Hem neer.. al je verdriet, je angsten,
je onvermogens...
En hoor Hem zeggen: "Maak je niet ongerust en verlies de moed niet".
   


Overwinning

Posted on Wednesday, August 30, 2006 at 17:59 - 0 Comments - Post Comment - Link

1 joh.5:4 (NBG)
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;
en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Je hebt niet gewonnen als je geen problemen hebt,
je hebt gewonnen als problemen jou niet hebben.


Afwijzing

Posted on Friday, August 25, 2006 at 15:11 - 0 Comments - Post Comment - Link

 
 
 
Wanneer we als kind afwijzing over ons heen krijgen, leert dat ons snel om situaties en personen te gaan vermijden waar afwijzing uit voort kan komen...
Niemand zit te wachten op wéér zo'n afmaaksessie....
 
God heeft de oplossing:
Hij wijst je niet af, Hij zal altijd bij je blijven.
Hij wéét van al je sores.
Laat God bij je afwijzing en falen komen.
Laat God je liefhebben...
 
Aangezien iedereen in zijn/haar leven met afwijzing te maken heeft gehad,
(hoe kan het ook anders, want die mensen hebben OOK weer met afwijzing te maken gehad enzenzenz).
is het goed te weten dat je zelf én met jou hele volksstammen op een bepaalde manier reageren om afwijzing te voorkomen.
 
En wat krijg je dan?
Peoplepleasers, meelopers, valse vrede, achterbaks gedoe en ga maar door...
 
Haal je identiteit niet uit hoe mensen over je denken, uit wat mensen willen wie je bent.
 
Ben JIJ met al je fouten en je onhebbelijkheden, zonder die op een ander mens te storten en je bent vrij.
Vrij om te zijn wie je bent. Een kind van God.

Religie..

Posted on Monday, August 14, 2006 at 19:10 in Hersenspinseltjes - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

Religie kan een wapen van satan worden, geloof in Gods Liefde nooit.

Here God, onze Vader in de Hemel, laat ons leven anderen overtuigen
van Uw Liefde en Rechtvaardigheid. Niet onze woorden.


De schreeuw van velen..

Posted on Wednesday, August 2, 2006 at 15:58 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Eindelijk ligt vader in zijn bed als hij een klein stemmetje hoort roepen:
"Is er iemand boven?"
"Ja", roept vader, "wat is er??"
"Niks", roept het kinderstemmetje, "ik wilde weten of je er was".

Is het niet de schreeuw van velen... de schreeuw van mensen die het gevoel hebben
zich niet meer alleen door het leven te kunnen slaan?

Als je je hier in herkent, of iemand weet die zich hier in herkent:

Matt. 7:7-8 (NBV)
7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Mensen geven vaak op na een paar halfslachtige pogingen om God te vinden,
om te concluderen dat ze God niet kunnen vinden...
Wat je ook doet... geef je pogingen om God te vinden niet op.
Blijf schreeuwen, zoeken, vragen en kloppen, geef niet op.
God láát Zich vinden, ook door jou!

Gods Zegen voor jou, Yeel


Zit je in de problemen?

Posted on Friday, July 21, 2006 at 14:38 - 1 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Jac. 5:13 Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Het beste wat een mens kan doen als hij/zij in moeilijkheden is,
is bidden. Het maakt niet uit als je niet weet hoe, stort je
hart gewoon uit bij God en praat met Hem over je situatie.

Het is erg verleidelijk om hele andere dingen te doen...
Huilen, klagen, kritiek op anderen hebben...
In de Bijbel staat dat we moeten bidden wanneer
we in de problemen zitten.

Er staat niet dat je anderen om gebed moet vragen...
er staat dat je zelf moet bidden.
Tuurlijk niks mis met gebed vragen aan anderen,
maar wel met gebed verwachten van anderen terwijl
je zelf nooit bidt.
Ik hoor wel eens zeggen: "ja maar, ik kan niet bidden,
ik kan nu niet met God praten".
Misschien kun je daar eens over nadenken... één zin
naar God is voldoende... volgende keer misschien 2 zinnen
enzenz. Blijf gewoon proberen... je helpt jezelf ermee.

God houdt van je en wil je altijd helpen.
We hoeven Zijn arm er niet zowat af te klemmen om hulp van Hem te krijgen...
Soms is Zijn eerste antwoord ons lang genoeg rustig te maken,
zodat Hij tot ons hart kan spreken en ons te laten zien wat we moeten doen.

Soms hebben we het in onze onrust niet gehoord/begrepen, en gewoonlijk
zitten we dan helemaal in de penarie...
Soms hebben we problemen omdat we in een gebroken wereld leven.
Maar als we in de problemen zitten hebben we altijd Gods Weg nodig
om te weten wat we moeten doen.

Praat met God over je situatie. Leg het Hem tot in de kleinste details uit.
Heel vaak zie je al wat je moet doen als je God eerlijk vertelt wat
er allemaal verkeerd is.
Laat Gods Vrede over je heen komen... geef God de kans dat te kunnen doen.

God komt dicht bij je, als jij dicht naar Hem gaat.
Gebed is het middel tot dit doel...
God heeft de wijsheid en kennis om je uit de problemen te helpen.

Misschien komt Gods antwoord niet meteen de eerste keer als je
ervoor bidt.. misschien lijkt het dat er gewoon geen antwoord kómt...
Maar weet: God is aan het werk en Zijn antwoord is onderweg.
Blijf bidden, blijf dicht bij God. Zijn hulp is onderweg.

Joh.16:33
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,
maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.


Het verleden voorbij..

Posted on Tuesday, July 18, 2006 at 08:31 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Phil.3:13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Klaagl.3:22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

Dag en nacht... een Goddelijke Schepping!


Wat er ook op een dag is gebeurd, dat de nacht komt geeft hoop...
Hoop op een nieuw begin, elke dag kunnen we een verse, nieuwe start maken!

Wat voor stommiteit of beroerde actie je gisteren ook hebt ondernomen, vandaag is
er om een nieuwe start te maken!
Misschien was je gisteren verleid tot zonde... (wie niet :))) ), en voel je je nog schuldig,
ook al heb je berouw, ook al heb je je zonde tot Vader God beleden...
Oprecht berouw geeft een nieuwe frisse start (1Joh.1: 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad), net zoals elke dag een nieuwe start geeft. (Nee... niet altijd fris in de zomer :) )

Hoe meer je Gods Genade beseft... Gods Genade die jou je zonden vergeeft... en inziet dat niemand zonder die Genade kan,
zul je ook steeds meer geneigd zijn om genadig tegenover je medemens te zijn.
En beseffen dat je zelf ook vergeving nodig hebt van je medemensen...
De manier om het verleden daadwerkelijk het verleden te laten zijn, is vergeving...

God heeft nieuwe dingen voor je in de toekomst, in het heden... maar je zult ze niet goed kunnen zien
als je het verleden blijft herleven.. Als je blijft denken en praten over het verleden.

Elke dag is een nieuwe dag. Verspil de dag niet door in gisteren te leven...

Hang een briefje op je spiegel:
"Vandaag is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Gisteren is geweest.
Dit is mijn nieuwe start. Ik kies vandaag voor : (vul maar in naar eigen wens)."

Je bent niet alleen.

Posted on Monday, July 17, 2006 at 09:10 - 2 Comments - Post Comment - Link

 
 
Joh. 15: 26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. (NBV)
Joh. 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; (NBG)
Joh. 15:26 Wanneer de gids-en-helper komt
die ik u van de Vader zenden zal,
de Geest, de waarachtige,
die van bij de Vader uitgaat,
zal die van mij getuigen; (Naardense)
 
Jezus leert de discipelen over de Heilige Geest, de Geest van Waarheid, ook wel eens vertaald als Trooster of Helper.
God stuurt Zijn Geest om gelovigen te helpen...
Om hen te troosten, te begeleiden, te helpen Gods Waarheid te ontdekken, hen te leren wie Jezus is.
Waarheid over Liefde, vergeving van zonde(n), en Zegen.
 
Voel je je alleen, verloren, verdwaald en niet wetend waar je naar toe zult gaan?
Je bent niet alleen...
De Heilige Geest is bij je en wil je graag op Gods Pad begeleiden.
 
Voel je je aangesproken, vals beschuldigd?
Je bent niet alleen...
Gods Geest komt je helpen de Waarheid aan het Licht te brengen.
 
Voel je je verward, gefrustreerd, nerveus of angstig?
Je bent niet alleen...
Gods Helper is bij je, om je hoop te geven en je te laten zien hoe je
moet leven, zoals het goed is voor jou.
 
Voel je je verwoest door verlies van dierbaren, overweldigd door rouw en verdriet?
Je bent niet alleen..
Gods Trooster is dicht bij je, met Zijn Armen om je heen, woorden van oneindige Liefde fluisterend.
 
 
 

Mildheid

Posted on Tuesday, July 11, 2006 at 10:57 - 2 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

 

Mildheid.
 
Volgens de dikke van Dale:
 
Mildheid = weldadigheid, zachtheid.
(OK, er staat mild, dat heid heb ik er zelf achteraan gefrutseld,
maar dat mag de pret niet drukken).
 
 
In mijn meest prettige dromen is de mensheid mild, barmhartig en zacht.
Waarom is de werkelijkheid toch zo ver van dit alles af…
 
Aangezien ik de wereld niet kan kan veranderen, alleen mijn eigen
houding en vandaar uit hopend dat het kringetje groter zal worden,
ben ik maar eens gaan kijken hoe mild ik ben.
 
En ik ben tot de volgende ontdekking gekomen:
Wanneer ik vanuit mijn ego reageer is het gedaan met mijn
mildheid, dan reageer ik hard en krachtig.
Wanneer ik mezelf niet belangrijk vind (zonder mezelf minderwaardig te
voelen, want dat is iets héél anders), ben ik zo mild als een mens
maar kan zijn…
 
Maar ook wanneer ik mijn eigen tekortkomingen wil zien en wil
beseffen dat ik die meer dan genoeg heb, irriteren de tekortkomingen
van een ander me helemaal niet.
Ik voel me dan juist bewogen met die ander.
 
Ik hoor mensen vaak zeggen: “Jezus moet dat door mij heen doen,
ik kan niets uit mezelf”.
 
Maar ik denk inmiddels dat als we ons ego, onze dikke ikken eens
wat minder serieus nemen en wat meer lachen om onszelf,
dat Jezus een stuk meer door ons heen kan doen dan we ons
ooit kunnen indenken.
 
 


De wil om loyaal te zijn.

Posted on Sunday, July 9, 2006 at 18:56 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Ik kan mijn wil niet opgeven... ik moet mijn wil sturen...
God wil geen marionetten, God wil dat we met onze vrije wil kiezen.
Ik "moet" willen gehoorzamen, ik "moet" Gods Geest willen
ontvangen.
Als we Gods Waarheid ontdekken gaat het er niet om
wat Hij gaat doen, maar wat wij met die Waarheid gaan doen.

Kies vandaag wie je wilt dienen... dat is iets tussen jou en God.
Het is een weloverwogen keuze, niet iets impulsiefs, enkel te doen op bepaalde momenten...
Je geeft jezelf aan God. Al het andere is uitstel tot het moment
dat je werkelijk met je wil kiest.

Het kan het moment zijn dat je ver van de zekerheid komt dat
anderen je keuzes zullen begrijpen...

Verklaar aan God Zelf dat je kiest enkel Hem te dienen,
daarover hoef je met niemand te overleggen... het is
tussen jou en God.
Op het moment van die verklaring aan God, kies je tegelijkertijd
loyaal aan Jezus te zijn, Jezus dient niemand anders dan Zijn Vader.
Hij doet niets anders dan de Wil van Zijn Vader...

De wil om loyaal aan God te zijn... en anderen de vrijheid en respect geven
om hun eigen loyaliteit aan God te tonen, zonder dat jij er weet van hebt....
Het kan een onzeker, eenzaam bestaan lijken zolang je bevestigd wil
worden door je medemens... maar in feite heb je alle bevestiging die
je nodig hebt, wanneer die bevestiging van God komt.

Visioenen verwezenlijken

Posted on Friday, July 7, 2006 at 22:33 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

Jes.35:7 Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
 
Voordat we iets gaan doen hebben we normaal gesproken gedachten,
gedachten over wat we gaan doen, om het daarna
in de realiteit, werkelijkheid om te zetten.
Oftewel je plannen verwezenlijken.
 
Soms krijg je een visioen van God, wat Zijn plan is met je leven.
 
En dat visioen is dan wel werkelijkheid, maar je bent dan nog niet
op de plaats waar je volgens het visioen zou moeten zijn.
 
Dat is waarschijnlijk het moment dat het kwaad binnensluipt
met zijn verleidelijke uitspraken zodat je je geneigd bent te gaan denken:
Ach, het heeft geen nut om het te proberen, het gaat toch niet lukken.
En in plaats van het meewerken aan het visioen lig je in de valkuil
van vernedering en twijfel (dat het toch niet gaat lukken).
 
Als God je een visioen geeft, neemt Hij je mee naar het dal om je te vormen,
je voor te bereiden om te worden zoals in het visioen.
En in dat dal is het, waar de meesten van ons zwak worden en opgeven...
 
Maar elk visioen door God aan je gegeven wordt realiteit, als je geduldig bent..
God kent geen tijd op de manier zoals mensen die ervaren..
God heeft nooit haast...
Wij mensen zijn het, die zowat altijd in panische haast zitten
 
Om het plan wat God met ons voorheeft zo vlug mogelijk in succes om te zetten,
proberen we vanalles te doen, maar we vergeten dat het plan nog niet in
werking is gezet, God heeft je in het dal gebracht om je te vormen zodat
het kan gaan werken.
 
De hele tijd sinds je weet wat God met je voorheeft, is God met je aan het werk:
Hij is je aan het vormen voor hetgeen je voor Hem mag doen.
En heel vaak lopen we van Hem weg, door ons zelf te willen vormen
tot de gedaante die we zelf willen zijn.
 
Het visioen is geen luchtkasteel....
maar een visioen van Gods Plan voor jou, Gods Wil voor wat je bent en doet.
Laat Hem je maar in Zijn karretje zetten en rij simpel met Hem mee,
daar waar Hij je wil hebben...
Zo zeker als God God is en jij jij bent zul je op die manier perfect
op de plaats terecht komen die in overeenstemming met het visioen is.
 
Geef de moed niet op tijdens de vorming in het dal...
Als je ooit zo'n soort visioen van God hebt gekregen,
kun je nog zo je best doen om tevreden zijn met minder...
God laat het daar niet bij zitten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als God lijkt te zwijgen..

Posted on Friday, June 30, 2006 at 08:56 - 2 Comments - Post Comment - Link

 

 

 

Iemand zei me: "God geeft me geen antwoord", wat moet ik doen??
(en dat weet ik niet...want ik kan alleen maar zeggen hoe ik het zelf zou doen,
en of dát nou zo'n grote hulp is... :))) )

En ja... zo kan het inderdaad voelen... dat God ons niet hoort, geen antwoord geeft.
Maar soms denk ik dat we God niet horen,
omdat we zijn afgestemd op het horen van één bepaald antwoord.
En dat dat het moment is waarop we niet kunnen zien wat Hij wél geeft en
we als een briesende tiener naar onze kamer stampen en de deur dicht smijten :)
(wel eens een briesende tiener naar boven horen stampen?)

Ik denk overigens dat het ons in geloof en vertrouwen ook echt niet beter zou gaan
als we bij meteen elk gebed Gods Stem wél duidelijk zouden horen...
Al zou Hij voor onze ogen verschijnen... we zouden onze vragen, twijfels en angsten
nog steeds op Hem afvuren en het antwoord wat we zelf in gedachten hebben opeisen...

Lees maar eens in de Bijbel hoeveel mensen die met God hebben gesproken,
met Zijn Engelen hebben gesproken, het toch niet meer zagen zitten...
ongehoorzaam werden, gingen twijfelen, niet meer konden vertrouwen
en zelfs opgaven!

Ik geloof dat God ons precies geeft wat we nodig hebben om door situaties
heen te komen, maar dat het niet persé hetgeen
is wat wij zo graag willen en waar we op zitten te wachten.

Trouwens... wat en waar zouden we zijn als God ons voortdurend zou beschermen
tegen zaken die wíj als strijd zien....
Ik vrees dat we dan nooit voorbij het stadium van briesende tiener komen....
« Last Page :: Next Page »
Hosting door HQ ICT Systeembeheer