Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

ZT's World

23/3/2006 - Tekst twee.

Kijken of deze bovenaan komt.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/3/2006 - Marketing Theorie

Marketing is ”vanuit de consument terugdenken naar de producent”

 

De vier marketinginstrumenten (de vier p’s)

·         Prijsbeleid. Welke prijs, welke kortingen

·         Productbeleid. Welke producten, welke kwaliteit?

·         Promotiebeleid (communicatiebeleid). Hoeveel reclame, hoeveel service?

·         Plaatsbeleid (distributiebeleid). Verkopen we rechtstreeks aan consument, of via winkelier of via groothandel?

 

Marketing-mix: tegelijk en in onderlinge samenhang toepassen van de vier marketinginstrumenten.

Omgevingsfactoren.

 

Als onderneming heb je niet alleen met je jezelf te maken maar ook met anderen. Als je de markeringmix gaat maken voor je bedrijf moet je de omgevingsfactoren goed in de gaten houden. Echter : sommige omgevingsfactoren kun beďnvloeden en anderen niet.

·         Beďnvloedbaar:                    leveranciers en aan de afnemers.

  • Niet-beďnvloedbaar             bv. de wetten, sociaal en cultureel milieu, technologische ontwikkelingen.

Sommige factoren zijn beheersbaar, andere niet; zie schema van onder.

 

 

Beheersbaar

Niet-beheersbaar

Beďnvloedbaar

Product

Prijs

Plaats

Promotie

Leveranciers

Concurrentie

Consumenten

Niet-beďnvloedbaar

--------

Politiek

Macro-economie

Techniek

Wetten

Demografie

 

Marketingdoelstellingen

 

De meeste ondernemers willen een doel bereiken. Dat doen ze door in te spelen op de behoeftes van de afnemers. Een voorbeeld van zo’n doel is een zo groot mogelijk marktaandeel. Wat is een marktaandeel? Een

 

Inzet marketingplan dient om een doel te bereiken.

Mogelijke doelen:               meer winst/ meer afzet/ grotere naamsbekendheid/hoger marktaandeel

 

Berekening marktaandeel :

 

Marktaandeel Douwe Egberts          Omzet Douwe Egberts

                                                               Totale koffieomzet              x 100% = …%

 

Opmerking 1         Marktaandeel kan ook in afzet(aantal verkochte bladen) berekend worden

Opmerking 2         Een marktleider = onderneming met het grootste marktaandeel

*kan best klein aandeel zijn

*zo machtig dat de rest moet volgen(bijvoorbeeld AH gaat prijs verlagen)

 

Marketingstrategie

Als onderneming moet je goed je doelgroep in de gaten houden.

De doelgroep(=marktsegment) is de groep mensen (met dezelfde kenmerken) aan wie jij als onderneming je producten wilt gaan verkopen.

Marktsegmentatie: totale markt wordt gesplitst in aantal min of meer homogene deelmarkten (afnemersgroepen).
Manieren om te segmenteren;          leeftijd,geslacht,levensstijl,inkomen,fase in leven

 

Bij goed gebruik van doelgroepen kun je ze ook precies bereiken(bv.een T.V.programma dat ze vaak kijken, een blad dat ze lezen. Dat wordt een medium genoemd. Dus je bereikt je doelgroep met een medium.

 

Je kunt op verschillende manieren inspelen op de eigenschappen van een doelgroep. Dit noemen we marketingstrategie.

 

Er zijn drie strategieën:

  • Ongedifferentieerd             hele markt behandelen als een doelgroep (bv.melk)
  • Gedifferentieerd                  markt onderverdelen in segmenten en voor elk segment een aparte      marketingmix.
  • Geconcentreerd                   richten op een segment(exclusiviteit)

 

Ongedifferentieerde strategie:

Voordeel: lagere kosten door grootschalige productie. Nadeel: beperkte keuze consument. Bv.melk
Gedifferentieerde strategie:

verschillende varianten. Bv.banken met zakelijke en consumenten dienstverlening

Voordelen :Grotere klantenbinding. Productiekosten hoger. Voorraadkosten hoger.
Geconcentreerde strategie:

Men richt zich op 1 deelmarkt. Specialist + grotere kwetsbaarheid als de markt terugloopt.


Productbeleid

 

Inleiding en product-mix

 

Product = alles wat in een behoefte voorziet(behoefte aan luxe,gemak,status,onderscheiding,verkoeling,etc.)

= product zelf + eigenschappen

 

Bij productbeleid moet je de productmix in de gaten houden. Deze bestaat uit: kwaliteit, merk, verpakking en service. Een product bevat materiële en immateriële producteigenschappen.

 

Materiële product eigenschappen

= objectief; meetbaar/tastbaar

bv. vermogen, aantal pk’s, gewicht, kb’s

 

Immateriële producteigenschappen

= subjectief;  bepaling beeld van product

= merk,kwaliteit, merk, status/prestige, service, garantie, verpakking

 

Merk

=Merk: naam, beeld, symbool, logo dat product herkenbaar maakt.
dus niet alleen een naam ; kan ook een symbool zijn (Mercedes). Geeft het image aan een product

Je hebt A-merken (landelijk bekend:,veel status;bv.Heineken)), B-merken(alles iets minder), C- merken, Een andere indeling is in paraplumerken, winkelmerken en eigen merken.

 

Andere indeling merken is  in fabrikantenmerken en winkelmerken
Fabrikantenmerk: naam fabrikant verbonden aan merk. Philips, van Nelle, DE-koffie.
A-merk: DE-koffie. Hogere prijs en kwaliteit.
B-merk: Kanis en Gunnik koffie. Product wat goedkoper. Soms op minder plaatsen verkrijgbaar. Vaak minder reclame.
C-merk: weinig naamsbekendheid. Vaak alleen plaatselijk of regionaal verkrijgbaar.

Fabrikantenmerken kunnen nog verdeeld worden in paraplumerken en individuele merken.

Paraplumerk: alle producten onder een naam. Bv.Philips. Kosten promotie dan minder hoog. (Naam Philips is al bekend).

Individueel merk: alle producten krijgen een eigen (merk-)naam. Bv.Unilever met Blue band,Gouda’s Glorie,Becel. Richten op specifieke doelgroepen.
 
Door fabrikantenmerken kunnen winkeliers zich niet van elkaar onderscheiden. Vandaar vaak eigen producten onder eigen naam. Winkelmerken:
Huismerk: is een paraplumerk van een winkelketen, vb. AH producten.
Eigen merken/private labels: Brouwersbier van Albert Heijn, euroshopper (dit is dus geen paraplumerk!!!).
 
 Voordelen fabrikantenmerk:
· Niet de winkelier maar fabrikant zorgt voor reclame
· Grotere winstmarge
· Winkelier krijgt goede naam
· voor de fabrikant: kosten per stuk dalen door “schaalvoordelen”van een grote produktie

Voordelen eigen merk
· Consument krijgt binding met winkelier
· Winstmarge vaak groter
· Minder last van concurrentie van andere winkels
· Naam winkel staat op verpakking.

 

Verschillende merknamen hebben zich tot soortnamen ontwikkeld: Maggi, aspirine, walkman.

 

Kwaliteit

Bij kwaliteit onderscheiden we de technische(=objectief) en de consumenten(=subjectief)kwaliteit.

 

 

Verpakking

Een verpakking heeft verschillende functies:

  • Technisch:           bescherming,opslag,etc.
  • Commercieel:        verkoopstimulering(bv.kinderspeelgoed) Verpakking wordt gebruikt om aandacht te trekken. Vooral bij luxe artikelen en cadeaus speelt verpakking belangrijke rol.
  • Informatie :           gebruiksaanwijzing (Knorr)

 

 

De levenscyclus van een product

=verloop van afzet, omzet en winst gedurende de looptijd van een product.

 

Als je een product op de markt brengt is het van belang te weten in welke fase van de productlevenscyclus het product zich bevindt.

 

 

Introductie

fase

Groeifase

Rijpheids

fase

=volwassenheidsfase

Verzadigings-

fase

Neergangs-

fase

=eindfase

Afzet

laag

Sterke groei

Afnemende

Groei

 

Daling

=vooral vervangingsvraag

Zeer laag

Winst

verlies

Grote stijging

stijging

stabiel

Daling

Product-

variëteiten

test

uitbreiding

uitbreiding

daling

gering

Prijs

Hoog/laag

Daling/conc

Daling/conc

daling

Laag=dump

Promotie

Aandacht

Afzetten tegen concurrenten

Aanwezig

Geen

Plaats

Test

Uitbreiding

Uitbreiding

Stabiel

Weinig

 

BEGIN

GROEI

CONCURRENTIE

STABIEL

KASSA

 

De lengte van de productlevenscyclus is afhankelijk van:

1.             mode                      “Big Brother”, “Frankrijk-vakantie”

2.             techniek                LP, modem

N.B.Verschil initiële aankopen (eerste keer) en herhalingsaankopen(vervangingsvraag)

 

Je moet goed weten in welke fase je product zich bevindt. Je kunt dan een voorspelling doen van de verwachte winst en de verwachte verkopen, ook weet je of je eventueel actie moet ondernemen om de verkopen op korte termijn te  stimuleren of niet.

 

Prijsbeleid

 

Met het bepalen van de prijs kan de ondernemer verschillende doeleinden voor ogen hebben. Als eerste moet de prijs natuurlijk hoog genoeg zijn om de productie- en ontwikkelingskosten terug  te verdienen.  Op de tweede plaats wil hij natuurlijk een bepaald rendement behalen. Ook kan hij de prijs gebruiken om een bepaald markt aandeel te veroveren. En als vierde kan hij de prijs gebruiken als concurrentie middel. 

Vraag 1.

Voorbeeld van een vraag en nog een vraag

Comments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/3/2006 - hond

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Een hulp bij de marketing

Recent Posts

Tekst twee.
Marketing Theorie
Proefwerkvragen
hond

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer