Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Achter de Zon

18/4/2006 - De nag hammadi geschriften

De Nag Hammadi-geschriften tonen ons de vergeten wortels van de christelijke cultuur. Ze zijn niet gecencureerd door kerkvaders en tonen ons wellicht de werkelijke boodschap van Jezus. Zelfs de kerkelijke macht kan de waarde van deze geschriften niet ontkennen. Een nieuw – eeuwenoud – geloof doet zijn intrede in deze tijd.

In december 1945 werd een opmerkelijke vondst gedaan. In Egypte werd bij de plaats Nag Hammadi een kruik gevonden met daarin een vijftigtal zeer oude geschriften. De vondst kreeg niet direct de aandacht die het verdiende. De boer die de kruik gevonden had was zich niet bewust van de waarde en verbrandde een deel van de inhoud. Een ander deel kwam terecht in de zwarte handel.

                                                                                                                                                                     

 

 

Zonฎ

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Wat zeggen deze teksten?(deel 3)

Openbaringen
• Openbaring van Adam
• Allogenes
• Marsanes
• Melchizedek
• Zostrianus
• Hypsiphrone
• Omschrijving van Sem

Verlossingsteksten
• Drievormige Eerste Gedachte
• Drie St่les van Seth
• Donder: Volmaakt Bewustzijn

• Begrip van Norea
• Verhandeling over de Ziel
• Authentieke Leer
• Begrip van Onze Grote Kracht
• Spreuken van Sextus
• Plato, de Staat (588b-589b)
• Overige fragmenten van Nag Hammadi


==Bronnen==
Bron(nen):
• J. Slavenburg & W.G. Glaudemans / Nag Hammadi geschriften 1 (Ankh-Hermes Deventer, 1994)
• J. Slavenburg & W.G. Glaudemans / Nag Hammadi geschriften 2 (Ankh-Hermes Deventer, 1995)

 

Zonฎ

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Wat zeggen deze teksten?(deel 2)

Hieronder staan de titels beschreven van de tot nu toe gevonden schriften. Hierin staat zwart op wit een totaal ander mensbeeld beschreven. Waar de paus zo tegen vecht en al zijn valse profeten. Sindskort kan er een geschrift bij, die van Judas.

Geschriften over Jezus Christus
• Gebed van Paulus de Apostel
• Geheime boek van Jacobus
• Evangelie der Waarheid
• Verhandeling over de Opstanding
• Geheime Boek van Johannes

• Evangelie van Thomas
• Evangelie volgens Filippus
• Boek van Thomas de Kampvechter
• Wijsheid van Jezus Christus
• Gesprek met de Verlosser
• Openbaring van Paulus
• Openbaring van Jacobus (1)
• Openbaring van Jacobus (2)
• Handelingen van Petrus en de Twaalf Apostelen
• Tweede Verhandeling over de Grote Seth
• Openbaring van Petrus
• Lessen van Sylvanus
• Brief van Petrus aan Filippus
• Getuigenis der Waarheid
• Vetolking van de Gnosis
• Valentiniaanse verhandeling
• Evangelie van Maria Magdalena
• Handeling van Petrus
Geschriften over Hermes Trismegistus
• Verhandeling over de Achtste en Negende Hemelsfeer
• Dankgebed
• Asclepius
Scheppingsmythen
• Geheime boek van Johannes
• Oorsprong van de Wereld
• Het Wezen van de Machten
• Heilige Boek van de Grote, Onzichtbare Geest
• Eugnostus de Gezegende of Wijsheid van Jezus Christus
• Drievoudige Verhandeling

 

Zonฎ

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Wat zeggen deze teksten?(deel1)

Deze evangelies geven een beeld van Jezus Christus weer wat op sommige gebieden qua essentie strookt met de reeds bekende getuigenissen over het leven van Hem.

Duidelijk wordt dat Maria van Magdalena een relatie had met Jezus die verder ging dan verondersteld en Thomas beschrijft in enkele uitspraken van de Zoon dat ons zelfbewustzijn en kennis van de mens essentieel is voor een verder geloof. Als je wilt geloven in iets ongrijpbaars en onbewijsbaar, geloof dan eerst in jezelf, want zelf ben je ook moeilijk te bewijzen of in woorden samen te vatten. Geloof eerst in de kracht van de Schepper in jezelf, verruim dan pas je levenswereld.Tja, daar waren ze niet blij mee in Vaticaanstad en deze geschriften zijn dan ook in de ban gedaan. Immers, de kerk is niet meer nodig om in God te geloven. Nee, daar ben je zelf voor nodig, en als JIJ gelooft moet je eerst weten wie JIJ bent anders heeft het weinig zin. En overbodig maakt zoดn diepgeworteld instituut zich niet graag.

Vreemd dat zo’n ban als nuttig wordt gezien, daar de wetenschappelijke bewijzen uit verschillende kampen erop wijzen dat wij deze geschriften net zo serieus moeten nemen als de anderen voor ons bepaald. Als u mij van het tegendeel wil overtuigen, ik sta open voor reacties.

De Nag Hammadi-teksten zijn de belangrijkste bron voor onderzoek naar de gnosis en de relatie tussen gnostiek en christendom. De vondst bevat meer en minder gnostiserende teksten, maar ook joodse, hermetische en filosofische geschriften. Men veronderstelt nu dat deze verzameling geschriften de gehele of juist een deel bibliotheek van een vroegchristelijk klooster vormden.

De Nag Hammadi-geschriften zijn te verdelen in:
1. geschriften over Jezus Christus
2. geschriften over Hermes Trismegistus
3. scheppingsmythen
4. openbaringen
5. verlossingsteksten

 

Zonฎ

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Fundamentele bewijzen tegen de kerk

De eerste eeuwen van het jonge christendom waren gevuld met (verhitte) discussies over wat nu het 'ware' christendom was. Een van de kernpunten van deze discussie was of een christen zelf kon bepalen hoe te handelen en te denken of dat daar richtlijnen voor nodig waren. De uitspraken van Jezus en zijn volgelingen waren onduidelijk vastgelegd en op meerdere manieren uit te leggen. Moest de nadruk liggen op de persoonlijke vrijheid of op richtlijnen? De meningen liepen sterk uiteen. Misschien was het wel onvermijdelijk dat 'de richtlijnen' gewonnen hebben.

Deze groep zag de 'noodzaak' machtsmiddelen te ontwikkelen om de 'onwetenden' te helpen een goed christen te zijn. Dit leidde ertoe dat de bisschop van Rome, de plaats waar Petrus naar toe was gekomen, een speciale functie kreeg, deze werd 'de paus'. De combinatie van enerzijds een hi๋rarchisch pausdom en anderzijds het christendom als staatsgodsdienst zorgde in de loop der eeuwen voor een goed geoliede machtsstructuur, die de gelovige de wet voorschreef. Het was eeuwenlang voldoende om als ketter gezien te worden wanneer je een kopie van het nieuwe testament bezat en in staat was dit te lezen. Zelf nadenken en lezen was op zijn minst verdacht. Vanaf de vijfde eeuw had de Katholieke (= algemene, universele) Kerk de touwtjes in handen. Dit ten koste van 'afwijkende' groeperingen, die vaak Gnostiek waren. En nog op de dag van vandaag heerst, de paus als zowel de ketter.

                                                         

Zonฎ

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Evangelie volgens Maria Magdalena (pag. 15 - 19)

.....(ontbreken woorden)....het.
   En de Begeerte zei:
   "Ik heb je niet omlaag zien gaan,
   maar nu zie ik je omhooggaan.
   Waarom lieg je?
   Want je hoort bij mij !"
   De Ziel antwoordde en zei:
   "Ik heb jou gezien
   maar jij zag mij niet,
   noch herkende je mij.
   Je hebt mij als kleding gediend
   en je kende mij niet"
   Toen ze dat gezegd had ging ze met grote vreugde weg.


 

Toen kwam ze bij de derde macht,
   die Onwetendheid genoemd wordt.
   Deze wilde de ziel uithoren:
   "Waarheen ben je op weg?
   In slechtheid ben je vastgehouden en
   je bent onderworpen aan mijn oordeel!"
   Maar de ziel zei :
   "waarom oordeel je over mij
   terwijl ik niet geoordeeld heb.
   Ik werd vastgehouden
   hoewel ik niets vastgehouden heb.
   Ik werd niet herkend
   Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden
   zowel de aardse dingen als de hemelse"

 

Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen,
   steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht.
   Deze had zeven gedaanten:
   De eerste vorm is de duisternis
   De tweede de begeerte
   De derde de onwetendheid
   De vierde de prikkel van de dood
   De vijfde is het koninkrijk van het vlees
   De zesde is de domme wijsheid van het vlees
   De zevende is de vertoornde wijsheid.
   Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.

 

Ze vroegen de ziel:
   "Vanwaar kom je ,moordenaares;
   en waarheen ben je op weg,
   jij die de ruimte bedwong?"
   En de ziel antwoordde en sprak :
   "Wat mij bindt is gedood
   en wat mij omringt is overwonnen
   Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan
   en de onwetendheid is gestorven
   In een wereld ben ik bevrijd
   uit een andere wereld
   en in een beeld
   door een beeld van boven,
   want de boeien der vergetelheid
   hebben een tijdelijke duur.
   Vanaf dit ogenblik af
   zal ik de rust ontvangen,
   los van het tijdsverloop van de eon;
   in zwijgen"

Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze,
   want to zover had de Verlosser met haar gesproken.
  
   Maar Andreas nam het woord en zei tegen de broeders:
   "zeg eens, wat denken jullie over wat zij gezegd heeft?
   Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd,
   want het is duidelijk dat het afwijkende idee๋n zijn."
   Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen
   Hij vroeg hun over de Verlosser :
   "Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken
   hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren?
   Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?"

 

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:
   "Mijn broeder Petrus,wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart
   bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Verlosser?"
  
Levi nam het woord en zei tegen Petrus:
   "Petrus ,jij bent altijd zo heetgebakerd!
   En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders.
   Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft,
   wie ben jij dan om haar te verwerpen?
   Zeer zeker kende de Verlosser haar erg goed en
   daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van ons.
   We moesten ons eerder schamen en ons bekleden
   met de volkomen Mens en hem in onszelf verwerven,
   zoals hij ons heeft opgedragen,en het evangelie verkondigen.
   En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen
   dan wat de Verlosser gezegd heeft.
  
   Toen Levi dit gezegd had,
   maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken.

Bron: http://www.parochieheiligegeest.nl/magdevan.htm/ Wikipedia

 

Zon

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - Evangelie volgens Maria Magdalena (pag. 7- 10)

...zal de materie vernietigd worden of niet? De Verlosser zei: " alle naturen,alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want de natuur van de materie kan zichzelf slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore !"

 

Petrus vroeg hem :"omdat u ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu nog dit: wat is de zonde van de wereld?" De Verlosser zei:"Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel,dat wat men de "zonde" noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen" Toen ging hij voort en zei : "daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het!

 

De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks. Zo heerst er verwarring in het gehele lichaam. Daarom heb ik jullie gezegd : heb goede moed. En als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur. Wie oren heeft om te horen, die hore !

 

Toen de Gezegende dit gezegd had, groette hij hen allen met de woorden : Vrede zij met jullie, Breng mijn Vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen "zie hier, "of "zie daar" want de Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem ! Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden". Toen hij dit gezegd had, ging hij heen.

 

Zij echter waren bedroefd. Ze huilden heftig en zeiden :"Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard,hoe zal men ons dan sparen?

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders: "Huil niet, wees niet bedroefd en twijfel niet, want zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden. Laten we liever zijn grootheid prijzen,want hij heeft ons voorbereid en ons tot mens gemaakt.' Toen Maria dit zei richtten zij hun harten op het Goede. En ze begonnen de woorden van de Verlosser te bespreken.

 

Petrus zei tegen Maria : "Zuster ,we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord."

Maria antwoordde en zei : "Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken" en ze begon hun het volgende te vertellen:"Ik ,zei ze,ik zag de Heer in een visioen, en ik zei tegen hem: 'Heer , ik zie u vandaag in een visioen' Hij antwoordde en sprak tot mij:"Gezegend ben je dat niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat" Ik vroeg hem :"Heer ,ziet hij, die een visioen heeft, nu met de ziel of met de geest?" De Verlosser antwoordde en sprak : "Hij ziet noch met de ziel noch met de geest, maar met het bewustzijn,dat tussen de twee in ligt .Zo is het dat hij een visioen waarneemt en het is......

 

Hier ontbreken de pagina's 11- 14 van het oorspronkelijke handschrift.

 

Bron: wikipedia

 

Zon

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

18/4/2006 - De kunst der Gnostic

De al oude gnostic kunst is een formaat die het begrip kunst met de grote K een eer aan doet. Vage beelden waarin je een eigen gevoel kan voelen, wees bewust van je gevoel en probeer ze te vertalen, de weg naar zelfkennis...

 


Foto1


Foto2


Foto3


Foto4


Foto5
 
 
Zonฎ
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Ketters waren mensen die in zich zelf geloven en in de medemens. De kracht in jezelf, een zelfkennis waarin je van te voren kan bepalen wat wel of niet goed voor je is. Jezus, was een dergelijk mens, hij was een hardcore ketter. Hij had een visie die zich vertaalde in liefde, zowel voor jezelf als je medemens. Weten hoe meer je geeft hoe meer je terug ontvangt. Hoe minder je geeft, des te minder je krijgt. Geven en nemen, gepaard met vallen en opstaan. Je bent je eigen ''ik'', met een eigen keuze, een eigen wil, een totale vrijheid als mens. Bouwen en vertrouwen, is de sleutel tot groei. Hierdoor heb je geen orders nodig van degen die zich hoger stellen dan jij. Geen machtsstructuur zogenaamd in de naam van de goedheid. Vernedering, kastijding, onderdrukking, angst, oorlog en haat zijn de middelen om eeuwen lang een mensheid onder controle te houden. En zo begon het (valse) christendom dat wij nu nog kennen.

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer