Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

my life

ann martens

ze is gwn de beste die ik ken ze is lief en schattig ze helpt mij en ze is leuk ja kan er lol me maken en ze is ook nie streng alleen als ze moet ma da duurt nie lang hehe ik heb mijne groene leerkracht verandert naar haar omda ik me beter voelde bij haar en haar ook het leukste vin hehe ik ben echt zo blij als ik  ze zie en zeker als ik er les van heb in praktijk is ze super ze geeft u zo complimentjes en zo als ge et goe doe in haar les kan er is gelachten worden enzo ik zou haar zo willen knuffelen e en wa ik gemerkt eb is gelij ik voel mij echt goe bij haar en ik begin zo het gevoel te hebben da ik mij et beste bij haar voel da ze echt boven mijn familie staat en da ik enkel me haar zo goe kan babbelen en me niemand anders ik voel mij echt zo goe  bij haar en ik weet da ik haar kan vertrouwen en aar alles kan zeggen ze is gwn echt super ze betekend echt kei veel vo mij ze is gelijk een soort moeder vo mij geworre waar ik altij bij terecht kan en die mij kan helpen beter dan mij eigen moeder ik vin da wel erg ma ik voel me zo raar en ik weet echt nie meer wa er an et gebeuren is me mij ik ben echt zo een raare aan et worre da ik men eigen nie meer herken zelfs weet wel ik wet niets meer da laatste tijd ik vin et zo erg vorr mijn familie da ik een leerkracht boven ulder heb en ik begin echt school enal zo leuk te vinden omda ik weet da ann daar is en als er ist is da ik naar haar kan gaan zoals ik zij en soort moeder op school ik weet ze is een leerkracht en ze kan mij onder mijn voete geven maar da kan mij nie schelen da is teken da ik iets nie goe eb gedaan en ja ik weet nie oe da komt da ik aar zo leuk begin te vinden heb maar ik vin het zo raar ik heb ma nog nooit zo goe gevoeld bij iemand als bij haar ze geeft mij echt zo een gevoel da ik gelijk beschermt ben of zo ik weet nie ik ken mezelf nie meer gelijk ize is echt iemand speciaal vo mij en ik weet nie oe da komt of waarom ma ik ben een beetje bang daarom da ik is wil spreken me wendy ier over miss da zij mij miss ken helpen ze hebben al gezegt da ik gehegt ben aan haar en miss is da wel zo ma da is zo gelijk bij dieren e ge hecht er u ook aan e ook al mag da nie omda da u dieren nie zijn ewel bij mij is da ook zo ik kan echt kei goe me haar praten en ik weet da ze mij begrijpt of ik voel da to en ik kan ten minste me haar echt praten en ik vertrouw haar ook 100% vo als ik een gehiem zeg of zo en ik weet nie wa ik moe doen ik begin mijn eigen zoo raar te vinden ik herken me eigen nie en daarom ik ga da ook zeggen tegen wendy en miss weet zij wa te doen ze zeggen wel da ik afstand moe nemen omda ik miss geen les meer ga krijgen van haar ma da kan mij nie schele weet wel zolang ik haar nie en ma haar is kan praten als ik het moeilijk heb of gwn  een babbeltje slaan al sik weet da ze er is en alles goe is me haar is da goe vo mij en daarom moe ik geen les van haar krijgen als ik aar ma is moe zien of zo ben ik al blij heeh erg e ik ben waarschijlijk zot aan et worre ma ze is zo speciaal vo mij en ik weet nie waarom ik moe echt is praten me wendy ier over want ik weet nie me wa ik goe doe het zelfde als me maelle stephanie is een kei goeie vriendin geworde en ze is ook speciaal vo mij ann iestje meer maar stephanie ook ze ze is echt een goeie vriendin kga ma is na boven gaan miss morgen nog iets te zeggen hehe love ann en stephanie en wendy vriendschappelijk wel e ze zijn de beste ik weet nie wa ik zonder ulder zou moete doen

een vriendin

hey dagboek ik heb een vriendin en die noemt maelle en de week voor de vakentie was er iets gebeurt me een leerkracht die ik vree wijs vin en ik zou dan effe met iemand anders lopen waar ik nu heel goe me bevriend ben geraakt en maelle was is is nogaltij zo bezich van ze wil u afpakken van mij en dit en dat en zit alsma stephanie gelijk zwart te maken ongeveer en ik weet nie wa ik moe doen ze wil mij alsma trug ma ze begin mij zo beu te worre en ik wou gwn effe ruimte en ze laat mij nie me gerust en nu oe meer ze tegen mij daarover spreekt oe meer ik niets meer van aar moe weten omda ze alleen maar aan aar eigen denkt en ik moe weten oe zij aar voelt en zij nie over mij ze wil mij dan troosten en da lukt aar nie enzo en maakt overal zo een drame van et kleinste eerst en dan blijf ze daar over zagen en mijne kop staat daar nie naar ma ze wil de gelijk nie horen ze zit aleen maar aan aar eigen te denken en de rest kan aar worden gestolen gelijk weet wel en ze kan het gelijk nie verdragen da ik bij stephanie loop enzo we moete gelijk alleen maar om haar geven en om niemand anfders zo komt zij over ze tegen mij to en ik wil daar zo vlug mogelijk over praten me die laarkracht die ik zo graag heb men vertrouwens leerkracht ze noemt mvr martens ze is echt gwn super over aar moe ik ook iets zeggen ma da doe ik wel een ander keer maar nu over maelle ze is gelijk zo jaloers en ik weet nie wa ik moe doen ze begin mij zo tegen te steken en ze doe gelijk zo beu maandag ga ik direct naar mvr martens ze ma maelle ze luistert nie en ik pijs da et daarom is da ik effe bij stephanie wou lopen omda nu zijn we echt kei goeie vriendinne ngeworden daar door en ander moest maelle goe luisteren zou ik miss een beter band hebben gat me haar ma ja nie da ik haar zomaar ga laten vallen ma het ga nie meer zo zijn als in het begin. in het begin liepen wij dagin daguit samen e ik zit op internaat e en maelle ook stephanie ook ma ik liep altij samen me haar en da laatste tijd begon ze me al op de heupen te zitte want ze geeft are comentaar altij en ze doe grof tegen mij enal echt zo de baas over mij spelen e en nu gelijk nog meer omda ik nie mer bij haar loop en minder tegen haar sprak ze doe echt zo beu en ik heb nog nooit zo geweest tegen een vriendin ik heb nog nooit ruzie gad me een vriendin nog nooit en nu et is toch teken da et nie gaat e een echte vriendin id ze nie voor mij ze vin ik ze kan nie eens is deftig luisteren en ik heb da wel nodig ze in een vriendin daarom da ik miss meer me stephanie ben beginne lopen ik voel me ook beter nu ik minder me maelle loop losser gelijk kwee nie eerst was ze een goeie vriendin ma nu is ze nog maar een gwne vriedin vo mij ze en ik pijs nie da ta nog meer ga worden hehe nee ma ik meen et wel echt ik weet nie wa ik moe doen daarom ga ik maandag direct naar ann (mvr martens) en vraag ik of ik effe over de middag mag komen want ik ga nie kunne w8en tot woensdag omda we elke woensdag mag ik naar haar gaan over da middag om te praten ik doe da graag me aar enzo dus heh ik heb aar ook vre graag ik zit daar echt wel mee en dan s'avonds ga ik praten me mvr minne (wendy) over hoe ik me nu aan et voelen zij over ann want ik begin zo iets te merken
Hosting door HQ ICT Systeembeheer