Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
van wij-en-zij, naar samen

Home - Profile - Archives - Friends

nieuws

Posted on 8/4/2008 at 21:13 - 0 Comments - Post Comment - Link

Samen verder
Door: Nivard van Wijk, Max Jansen en Sam de Nijs


Maandag 7 april werd de petitie: 'Oproep! van wij-en-zij, naar samen' door mensen van het AC Actie Comité overhandigd aan Meneer Manders (algemene directie). In de petititie wordt opgeroepen tot een constructief dialoog tussen  leerlingen, docenten, medewerkers en de schoolleiding. Naast de Petitie werden ook de identiteit, missie en visie van Amstelveen College toegevoegd aan de box met handtekeningen. Op de box viel te lezen: “stof om over na te denken”. Ook was er een A4'tje toegevoegd waarop stond wat het Actie Comité voor ogen heeft. Meneer Manders reageerde opwekt.


Aangezien er niet veel tijd was, werd er donderdag 10 april verder gesproken worden over welke stappen er concreet genomen worden. Het AC Actie Comité stelt voor samen een spreekavond te beleggen, waar zal worden besproken wat goed beleid is en hoe dat in praktijk gebracht moet worden. Elke bijdrage is welkom, heeft het comite laten weten. We willen dat er een leerlingenraad met middelen, bevoegdheden, en onder goede condities, komt. Zodat de leerlingen effectief vertegenwoordigd zijn. Het AC Actie Comité wijst op de missie van de school, en wat er in staat over hoe de school zou moeten zijn:


“Een lerende organisatie door actief leren naar zelfstandigheid , verantwoordelijkheid en het beste resultaat... We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: dat we uitspreken wat we vinden, dat we met betrokkenen bespreken wat een ieder kan, mag en hoort te doen, dat we samen afspreken hoe we verder gaan, en dat we elkaar er op aanspreken als dat niet gebeurt... Het managementteam zal moeten bewerkstelligen dat identiteit, missie en visie worden gekend en gedragen door de medewerkers, en dat ze deze uitstralen naar leerlingen, naar ouders en naar de buitenwereld.”

 

Je kunt mailen naar ac_actie@hotmail.com

Je kunt meer lezen op: www.bloggers.nl/acpetitie http://ac-actie-comite.hyves.net/ en
www.amstelveencollege.nl (algemeen-> identiteit, visie, missie)

[noot: Dit artikel wordt ook in de ACtueel, de schoolkrant van het Amstelveen College, gepubliceerd]


Update

Posted on 6/4/2008 at 21:29 - 0 Comments - Post Comment - Link

Feiten en weetjes
  • Meer dan 370 betrokkenen tekenden
  • Niet alleen leerlingen, maar ook ouders tekenden
  • Een medewerker tekende
Nu nog een ander iets wat opviel; veel betrokkenen, die niet tekenden, waardeerde het dat er dat een petitie werd gehouden. Omdat er zo mogelijk een discussie opgang komt over hoe we dingen regelen op school. De hoop is dat ook iedereen die tot nu toe de petitie niet kon waarderen inziet dat kritiek gratis advies is.

Nieuws

Posted on 6/4/2008 at 21:27 - 0 Comments - Post Comment - Link

AC Actie Comité opgericht!

Meedoen? Lees het volgende en mail naar: ac_actie@hotmail.com. Iedereen kan mee doen, zowel voor als tegenstanders van wat er in de petitie: Oproep! van wij-en-zij, naar samen, staat.

Het AC Actie Comité is geen rechtsorgaan en heeft dus geen rechten en plichten. Iedereen doet mee op persoonlijke titel. Deelnemen kan iedereen. Beslissingen worden door "consensus", dat betekend dat we het eens moeten worden om het vervolgens uit te (kunnen) voeren genomen. Het doel van Het AC Actie Comité zichzelf overbodig te maken. Daarom de volgende richtlijnen:


AC Actie Comité wil
dat er geluisterd wordt naar alle ondertekenaars van de petitie door de erkenning van het belang van alle individuen die de petitie ondertekenden.

dat we samen, met alle betrokkenen tot een beter beleid komen. Daarom moet er een spreekavond komen met en voor betrokkenen; management, leraren, medewerkers, ouders en leerlingen.

een platvorm waarin leerlingen kunnen participeren en meebeslissen over schoolbeleid en daarom moet het plichtsbesef van alle betrokkenen vergroot worden.

Nieuws

Posted on 6/4/2008 at 12:12 - 0 Comments - Post Comment - Link

Petitie wordt aangeboden!

Het is tijd voor verandering! Niet alleen leerlingen zijn het zat ook ouders hebben er genoeg van; ze tekenden ook de petitie, van wij-en-zij, naar samen. Samen staan we sterker daarom willen we dat er een spreekavond georganiseerd wordt. Niet om lekker te praten maar om samen met alle betrokkenen tot daden te komen. De schoolleiding heeft al de eerste stap genomen en wil ons ma. in de grote pauze ontvangen, dit wordt gewaardeerd. Een mooie tweede stap in de goede richting zou het organiseren van zo'n spreekavond zijn.
 
De schoolleiding moet inzien dat ze niks hebben aan onwaardige en overbodige regels, ze zijn immers verantwoordelijk voor "een goede en leuke school". Daarom moeten alle betrokkenen de gelegenheid krijgen om aan te tonen dat er nu onwaardige en overbodige regels zijn. Om samen tot een redelijk alternatief te komen moeten we ook blijven na denken over de vraag: hoe dan wel?

Als de schoolleiding erkent dat de leerlingen het ook goed voor hebben met de school, en dat doen ze, kunnen we verder komen. Tegelijkertijd moeten wij, de leerlingen erkennen dat de schoolleiding niet altijd alles slecht doet, ze willen ons spreken en daar zijn we blij mee. Als we gaan keten hebben ze een  terecht en goed excuus om niet te luisteren.

Petitie

Posted on 6/4/2008 at 00:51 - 0 Comments - Post Comment - Link

OPROEP! van wij-en-zij, naar samen

Wij; leerlingen, ouders, docenten en medewerkers van het Amstelveen College (afdeling HAVO-VWO), uiten via deze oproep ons ongenoegen met de werkwijze van de schoolleiding. We eisen op korte termijn dat deze aanpak verandert. De schoolleiding moet de aangedragen oplossingen in praktijk brengen.

Er is een kloof ontstaan tussen leerlingen, docenten en leidinggevenden. Het vertrouwen van de schoolleiding in mensen op het Amstelveen College is de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor is het vertrouwen en wederzijds respect van individuen en groepen geschaad. Dit valt mede te wijten aan de grote hoeveelheid regels waaronder we bedolven worden. Deze regels geven uiting aan wantrouwen van de schoolleiding in alle betrokkenen. Wantrouwen leidt tot een minder betrokkenen houding van mensen bij “hun” school.

De schoolleiding dient al het mogelijke te doen om het vertrouwen van mensen in mensen te herstellen. De momenteel heersende regelzucht moet worden teruggedrongen.  Hiermee kan een begin gemaakt door overbodige en soms onwaardige regels af te schaffen. De regel die leerlingen verplicht op een willekeurige dag, de dag dat hen dit gemeld is, na te blijven moet verdwijnen. Leerlingen hebben verplichtingen naast school! De hoge straffen op te laat komen moeten omlaag, het is belachelijk dat men de te laat gekomen tijd, soms meer dan vertienvoudigd moet nakomen. Regels moeten een doel dienen en zijn geen doel op zich!

Stop!
Gluren naar leerlingen, haal de spiegel uit het “straflokaal” weg!
Mensonwaardig doorzoeken van leerlingen bij het  “straflokaal”!
Nutteloos moeilijke administratie van absenten!
Absurd hoge straffen op te laat komen!
Nablijven op de dag van melding!


Daarnaast dient de leerlingenraad omgevormd te worden tot een levend orgaan, door de leerlingenraad bevoegdheden en middelen te gunnen. Leerlingen moeten actief bij deze raad betrokken worden door aandacht te geven aan wat men via deze raad kan bereiken. Dit kan in mentoruren toegelicht worden. Er dient voor elke klas een gekozen vertegenwoordiger in de raad zitting te nemen. Zo wordt de raad een reflectie van de wil van alle leerjaren.

De schoolleiding moet haar taalgebruik, in zowel woord als geschrift, zorgvuldiger kiezen. Termen die mensen als minderwaardig definieert en uit elkaar drijven, zoals “de kinderen” en “zij”, zijn uit den boze. Daarnaast kunnen leerlingen niet denigrerend toegesproken worden, zoals dit nu gebeurt in het “straflokaal”.

Wij, de ondergetekenden, hebben het beste voor met onze school. We zijn ervan overtuigd dat een positieve aanpak leidt tot verbeteringen in de omgang en prestaties. Er dient  gekeken te worden naar wat mensen op school willen en hoe men dit vertaalt in beleid. We roepen de schoolleiding op nu te handelen!

Wij wensen herstel van vertrouwen en eisen respect.
Stop overbodige en onwaardige regels!
Blaas de leerlingenraad nieuw leven in!
Benader mensen  respectvol!

Hosting door HQ ICT Systeembeheer