Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Acropolis Spiegel

Description

Vlugschrift open-baringen van een blauw brein betreffende de fundamentele waarde van menselijk leven in het Schema der Dingen


My Links

Home
My Profile
Weblog Archives
Friends
My Photo Album

Ieder is zijn eigen God*

Het iK is het midelelpunt van een nog niet uitgevulde cirkel

Het iK is een centrum van aantrekkingskracht

Het iK is een intentie

Het iK is een uitdrukking van "de wil om te leven"

Het iK is de essentie van de menselijke geest

Het iK is een spoor van bewustzijn

Het iK is een manifestatie van God*

Het iK is een micro manifestatie van de scheppende en het geschapene gecombineerd, dat de drang in zich heeft  om het zaad van bewustzijn manifest te maken in de gepermiteerde tijd van het leven hier op aarde.

* Ïeder is zijn eigen God (de veiligheid is : gelukkig alleen hier op aarde).

 

 

 

 

 

 

 

 


Posted: 08:07, 18/10/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

De keuze om te schitteren

 

De keuze om te schitteren

Vroeg of laat in ons leven als god's schittering  (jeugd) ons verlaat , komen we allen voor een keuze te staan : laten we ons leven consumeren door de winst, idiologie, en religie makers van de wereld of nemen we het smeden van ons eigen persoonlijke intieme leven ter hand  ? 

De keuze om te schitteren is een bewuste wilsdaad om ons bewustzijn te groeien over de ware aard van het menselijk leven hier op aarde.  Onrechtvaardig lijkt het dat de absentie van die keuze  - DUS NIET ALLEEN DE KEUZE ERTEGEN - de teloorgang van de menselijke optie is.

Maar die op elk moment te maken keuze,   is exact wat ons goddelijk maakt.  Want net als God's creatie kunnen  wij ons leven ( onze creatie) bij bewust besluit  schittering geven - door tegen de juiste  dingen NEE te zeggen - zodat  god niet langer alleen is in zijn streven naar schittering en vervolmaking.

De schepping is de manifestatie van God's toenemende schittering. De menslijke maatschappij - bij absentie van de keuze - vaak een duisternis DIE NIETS MET GODS INTENTIE VAN DOEN heeft.. 

 

  


Posted: 01:00, 6/3/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

de trend van de evolutie en de toename van suicidaal gedrag in de westerse wereld.

Is er een relatie tussen de trend in de evolutie om meer geinformeerd te raken en de toename van suicide pogingen;  vooral onder de jeugd van de geindustrialiseerde samenlevingen ?

Er zijn aanwijzingen dat de biologische evolutie waar selectie bepaalt wordt door je aan de omgeving aan te passen steeds verder ingehaald wordt door "geinformeerde"evolutie . Geinformeerde evoltie kenmerkt zich doordat  de omgeving wordt aangepast aan het object  Zie de ontwikkeling van de aarde met alles erop en eraan de verschijning van de mens in de laatse 5 minuten van het etmaal.

Geinformeerde systemen en hun evolutie veranderen en veroorzaken mutaties die in de biologische evolutie die soms honderduizenden jaren duurden. 

 

  Zoals Adam en Eva  - het begin van de "geinformeerde evolutie" scheppingsverhaal - al hoorden zit hier de grote waarschuwing in. 

Als het systeem verkeerd geinformeerd word kan het evolutair versneld verkeerd of in verval raken.  Onze hedenhaagse samenleving gebasserd op het materialisme van Darwins "survival of the fittest"  - het overlevingssyndroom- mis-informeert de mens over zijn ware MENSELIJKE aard namelijk de uitwerking van de menselijke optie om geankerd te raken in de 2 e fundamentele drang  (OPTIONEEL VOOR DE MENS ) : het bewustzijn over leven syndroom .

De menselijke geest die opgroeit in de hedendaagse 21 e eeuw vindt daar niet of nauwelijks hoop of informatie die adequaat is, en reden geeft voor zijn/haar bestaan.

Waarna de ziel van de persoon bij gebrek aan informatie en de pijn daarover ( psychologie is de afstand die er bestaat tussen dat wat waar is en de werkelijkheid  van de persoon)  aanstuurt op beeindiging van het fysieke leven.

Is er hoop en remedie?  Ja en nee.

De hoop is dat de persoon in zijn wanhoop een zoektocht start die hem na de grote vragen van het leven leidt . Wat ben ik ?   Wat was er al voor mij , wat is er na mij ? wat is de bedoeling van het leven op aarde ? Zijn er anderen net als ik die met deze vragen bezig zijn ?  Dus de hoop is dat de persoon een zoektocht start waarbij het materieele vraagstuk  de menselijke queeste fasciliteert.

De remedie: anderen te vinden die het mens zijn en worden niet als iets vanzelfsprekends beschouwen of in de woorden van de dichter : In the darkness there is only me ; in the light there is everything and me.

 

 

 

 


Posted: 23:25, 1/3/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

Afvallen ? Val jezelf niet af ! (Over Gezonheid, Welzijn en Persoonlijke Ontwikkeling)

Voesel komt in 4 soorten

 

1.Vast - aarde

2.Vloeibaar- water

3.Lucht- lucht

4.Indrukken, prikkes - vuur

 

1 + 2 bepalen je gezondheid en hebben met je OVERLEVINGS syndroom te maken. 3 + 4 met je  welzijn en kunnen met je BEWUSTZIJN OVER LEVEN  syndroom te maken hebben. 1,2,3 moeten niet vervuild en corrupt zijn : in 3 & 4 bepaalt je leven de kwaliteit van wat je uit het voedsel ontrekt. Persoonlijke ontwikkeling is niet : het beter doen van een kunstje, het is de wetenschap van het groeien van "bewustzijn over leven"  en daar een accurate vertaling van en response op geven. Elke religie, bijzondere gebeurtenis  was toen het begon een uitdrukking daarvan . Dus alle religies zijn een poging uiting te geven aan de 2 e fundamentle levens drang  (voorgeprogrameerd in de mens MAAR optioneel): Bewustzijn over Leven.  

 

Gezegde : Darwin's ene oog is in het land der blinden koning. 

 

Dus je druk maken over voedsel in 1 +  2 is maar  1/16 de van het verhaal. (het neemt namelijk expentioneel toe van 1-4)


Posted: 09:09, 15/2/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

Oorlog en Vrede

Iedereen wenst het , niemand heeft het. Vrede is in de worsteling om ons bewustzijn te groeien. In het licht van duizend zonnen vrezen wij ons zelf, maar elk kind leert  lopen zonder dat  het lopen kan. Dus vrede is het welbehagen van "iets" anders zodat wij het onmogelijke kunnen doen. 

 

Frustatie is dezelfde puur menselijke energie in verkeerde richtingen geleid.

In plaats van een intiem persoonlijk leven (van KIND naar WAARACHTIG MENS) word ik consument, bakker, ongelukkig,machtig,blij of  soldaat en leggen de handen van mijn  niet gebruikte energie zich altijd om de keel van die andere.

 

Oorlog en Vrede manifesteren zich  vanuit ons collectief bewustzijn.

 

     


Posted: 02:33, 9/2/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer