Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Alarmsysteem


Dit is een blog over security systemen in huis

Home | My Profile | Archives | Friends

Alarmsysteem woning

Posted at 06:37 on 17/8/2012
Alarmsysteme in woningen kunnen goede investeringen zijn. In 2011 registreerde de Nederlandse Politie 1,19 miljoen misdrijven. In meer dan de helft van deze misdrijven ging het om inbraak of diefstal.
Inbrekers laten zich niet altijd afschrikken door de aanwezigheid van één of meer bewoners. Alarmsysteme in woningen blijken daarentegen nog effectief in het bestrijden van inbraak.

alarmsysteem-woning

Ziet u overal Alarmsysteme in woningen in de buurt? Dan kan het een goed idee zijn om maatregelen te treffen. Een veilig (t)huis is veel waard. Bescherm uw familie met een goed Alarmsysteem in woning.

Heeft u een alarmsysteem in woning?

Controleer of het systeem nog voldoet. De technieken van inbrekers worden steeds geavanceerder. Een antiek alarmsysteem in woning kan een makkelijke prooi zijn.

De standaard alarmsystemen in woningen bestaan meestal niet uit meer dan een digitale sleutel, bewegingssensoren, deur-sensor en raam-sensor. Een verbetering van uw alarmsysteem in woning is een glasbreuksensor. Een raam-sensor waarschuwt wanneer een raam wordt geopend maar niet bij een ingeslagen ruit. De inbreker kan dan ongemerkt naar binnen sluipen.

Een andere mogelijkheid is een Foto-elektrische sensor. Deze sensor stuurt infrarood licht van een een zender naar een ontvanger. Wanneer de straal onderbroken wordt gaat het alarmsysteem in woning af. Mits strategisch geplaatst kan dit een grote verbetering van de veiligheid in uw leefomgeving betekenen.
Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Alarmsysteem ouderen

Posted at 06:16 on 17/8/2012
Alarmsysteem ouderen

Levert een alarmsysteem ouderen straks de belangrijkste bijdrage aan het welzijn van senioren?

Het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen dat dit het geval is. Maar de vergrijzing enerzijds en de oplopende kosten van de gezondheidszorg anderzijds stellen ons voor steeds meer dilemma's. Een van die dilemma's is de vraag of ouderen op zekere leeftijd naar een verzorgingstehuis moeten of dat zij zo lang mogelijk in hun eigen huis moeten blijven wonen, bij voorkeur tot het einde van hun leven.

Alarmsysteem ouderen

Na een jarenlange periode waarin ouderen liefst zo snel mogelijk in een tehuis werden geplaatst is de trend nu om voor het langer thuis wonen te kiezen. Hiermee worden de kosten verlaagd en bovendien de zelfstandigheid van de ouderen in stand gehouden. Een gevolg van het langer thuis blijven wonen is dat er ook steeds meer voorzieningen nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Om op tijd de juiste assistentie te kunnen verlenen in geval van nood is bijvoorbeeld een alarmsysteem ouderen nodig. Een alarmsysteem ouderen zou eigenlijk standaard aanwezig moeten zijn in woningen die bestemd zijn voor deze doelgroep of die geacht worden levensloopbestendig te zijn. Behalve een alarmsysteem ouderen zou een pakket aan andere voorzieningen in de woningen voorhanden moeten zijn, zoals beugels, hoge toiletten, eventueel een traplift, enz.

Die traplift, dat alarmsysteem ouderen of dat hoge toilet kan natuurlijk nooit de aanwezigheid van levende verzorgers vervangen maar deze voorzieningen zijn wel een goede oplossingen voor de dagelijkse problemen van thuis wonende bejaarden. Veiligheid is een belangrijk onderwerp in het leven van senioren en een alarmsysteem ouderen kan bijdragen aan het veiliheidsgevoel, zoals een hoog toilet het de oudere langer mogelijk maakt zelfstandig het toilet te bezoeken.

Dit zijn kleine maar belangrijke zaken. Als de bejaarden de beschikking heeft over een alarmsysteem ouderen is dit ook voor eventuele kinderen een prettig idee. Een woning die geschikt is voor een oudere persoon en ambulante verzorging die klaar staat voor het geval er iets is en die wordt opgeroepen via het alarmsysteem ouderen, kan de opname in een instelling met vele jaren uitstellen en dat kan voor zowel bejaarden als maatschappij winst zijn.

Relevante links : http://nl.wikipedia.org/wiki/Alarmsysteem
Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer