Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Villa Foscari

Hoorcollege week 2

19:25, 5/2/2014 .. 0 comments .. Link

Hoorcollege week 2

 

Voor de renaissance werd de natuur gezien als een obstakel tussen punt A en B waardoor het voortbewegen in de natuur werd gezien als werken. De natuur werd dus nooit gebruikt om te ontspannen en rustig te gaan wandelen. Echter met de komst van de renaissance kwam hier verandering in. De renaissance man zag een berg niet langer als een obstakel om aan de overkant te komen, maar zou de berg beklimmen om zich verheven te voelen boven de natuur en de natuur aan zijn voeten te zien. Het kwam dus ook hierdoor dat de natuur in de renaissance functioneel gebruikt werd, als verblijf bijvoorbeeld. 

 

Voor de verovering van Constantinopel werd de Veneto gezien als een ongezond en onbegaanbaar moerasgebied. Dit gebied werd vervolgens drooggelegd, ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw. Dit deed men om Veneto tot grootste voedselvoorziening van het land te maken. Dit was nodig omdat de staande cultuur in Venetie gevallen was, dit was voorheen vooral wereldhandel over zee. In het gebied werden rivieren en kanalen gebruikt als drinkwater voorziening en daarnaast als transport. Omdat Veneto de grootste voedselvoorziening van het land moest worden werden er rijke mensen gecharterd om hier land te gaan verbouwen. Hierdoor ontstonden er stedelijke villa’s op het platte land. Deze villa’s fungeerde zowel als boerderij als rustplaats.

 

De indeling van zo’n villa wordt vaak vergeleken met dat van een stad. Er is een centrum (het piano nobile) met hieromheen verschillende functionele ruimtes. Hierbij kan gedacht worden aan: domestieken ruimtes, theatrale ruimtes, logistieke ruimtes en bedrijfsmatige ruimtes. Daarnaast was het van belang dat de villa’s aan rivieren of paden grensde, zodat landbouwproducten makkelijk naar de stad getransporteerd konden worden. De vele bomen die vaak langs deze paden stonden waren bedoeld om de mensen tijdens het transport te beschermen tegen de zon.

Deze paden werden ook gebruikt om het uitzicht vanuit de villa in te delen in een monumentale as en een agrarische as. Van groot belang was dat deze assen nooit onderbroken werden, dit om een mijlenver uitzicht te creëren. De ruimtes in de villa waren ook zo opgedeeld om een zo goed mogelijk uitzicht langs deze assen te creëren. Vragen week 1

18:59, 5/2/2014 .. 0 comments .. Link

Wat is de opvatting van de natuur in het middeleeuwse model. Maak hierbij onderscheid tussen de aardse natuur en de hemelse natuur.

 

In de middeleeuwen wordt de natuur op 2 manieren gezien door de mens; namelijk de aardse natuur en de hemelse natuur.  De hemelse natuur is de natuur die door god geschapen is en voorkomt in het verhaal van Adam en Eva. Terwijl de aardse natuur bedorven was door de zonde die Adam en Eva zijn begaan met het eten van het verboden fruit. Er was namelijk geen sprake van zindelijk genot van de natuur, de natuur werd gezien als een obstakel.

 

De hemelse natuur wordt uitgebeeld in de garden of Eden, de elementen in de tuin hebben een mythische betekenis en worden gekoppeld in een symbolische en anekdotische manier. De tuin is als het ware een miniatuur van Gods schepping en daarmee dus de hemelse natuur in de ogen van de mens. De mens zag het leven in deze tijd ook als een voorbereiding op het hiernamaals.  

 

De aardse natuur werd door de mens gezien als een obstakel. Een obstakel dat overwonnen moest worden om van A naar B te komen. Bezig zijn met de natuur werd daardoor ook beschouwd als werken. Dit alles komt voort uit de zondeval die is ontstaan in het verhaal van Adam en Eva, waardoor de hemelse natuur verpest is voor de gewone mens.

 

Wat is de opvatting van de natuur in de Renaissance? Gebruik hierbij in ieder geval de volgende thema’s: “Goddelijk model”, “de mens staat centraal” en “Harmonie.

 

Door de opkomst van de wetenschap gedurende de Renaissance wordt de zondeval van Adam en Eva langzaamaan verdrongen, echter is er nog steeds de gedachte dat Gods orde aanwezig is in alles wat zich in de natuur bevind. Hoewel dit vaak verborgen is in de schijnbare chaos, kan dit door goede observatie toch blootgelegd worden. De aardse natuur werd hierdoor gezien als een manier om dichter bij God te komen, en niet langer als een obstakel. En juist vanwege het feit dat de mens het vermogen heeft inzicht te krijgen in de patronen van de natuur worden zij in een centrale positie geplaatst.

 

Een kunstenaar maakt dit duidelijk door in zijn kunst de realiteit naar voren te laten komen onder een uiterlijk zichtbare verschijning van een materiele wereld. Waarbij deze wereld bepaald is door menselijke rede en intuïtie. Door de vormen duidelijk te maken in voor iedereen duidelijke zichtbare vormen laat hij de verborgen harmonie van de natuur zien. Dus de kunstenaar ontwerpt beelden die een interpretatie van de principes van de natuur zijn. Hieruit volgde dat de door de kunstenaar gemaakt imitatie van de natuur wiskundig werd verklaard. Wat geformuleerd werd als de wiskundige interpretatie van de natuur als een artistiek begrip.

 

De hemelse natuur die in de middeleeuwen wordt uitgebeeld in de garden of Eden is een voorbeeld van het Goddelijke model. De elementen in de tuin hebben een mythische betekenis en worden gekoppeld in een symbolische en anekdotische manier. De tuin is als het ware een miniatuur van Gods schepping en daarmee dus de hemelse natuur in de ogen van de mens. De mens zag het leven in deze tijd ook als een voorbereiding op het hiernamaals. 

 About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories

Week 2

Recent Entries

Hoorcollege week 2
Vragen week 1

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer