Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Gods Genade

Twijfel of hoop?

17:19, 20/1/2013 .. Posted in Overdenkingen .. 0 comments .. Link

Bestaat God? ……… God bestaat!

Ieder hart verlangt naar een relatie met zijn Schepper, maar soms kan ons hart zo verhard en in zonde verstrikt zijn dat we de vraag (durven) stellen of er een God bestaat. Een astronaut heeft eens tijdens een lezing gezegd, nadat hij in de ruimte geweest was; Op aarde heb ik nooit een God gezien en in de ruimte óók niet. Een oud mannetje gaf een tegen antwoord en zei: Dat kan ook niet, want alleen de reinen van hart zullen God zien. (Mattheüs 5: 8; Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.)

 Zou u een rein hart willen hebben? Als u hieraan twijfelt of hierover nadenkt, bevestigd u daarmee dat u geen rein hart hebt, tenzij u zo overtuigd dat u kunt zeggen, dat heb ik al. Als u zegt "dat heb ik al" dan kan het 2 dingen betekenen: Één, u rechtvaardigt uzelf of twee u bent gereinigd door het bloed van Jezus. Als u het eerste denkt dan, dan vraagt u zich waarschijnlijk ook af of er een God bestaat. Als u het tweede denkt weet u dat er een God bestaat en dat Hij Zijn Zoon heeft gestuurd om ons te reinigen van al onze zonde. Jezus zei:

Joh 14:9

"Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien".

 Soms zeggen mensen wel eens van, als er dan een god bestaat dan moet hij dat maar aan mij laten zien. Als u dit denkt, dan weet u niet wat u vraagt. Wilt u echt God vinden, dan moet u zoeken met heel uw hart! Want daar ligt het probleem. Sinds de zondeval is de mens in opstand tegen God. Het hart van de mens wil van nature niet buigen voor God. Het wil zijn eigen weg gaan. Als u tot deze erkenning komt, dan bent u op de goede weg. Misschien zegt u: Ik kan het gewoonweg niet geloven. Dan vraag ik u te bidden tot God en Hem te vragen of hij uw ongelovig hart wil openen. En God staat op u te wachten. Hij is lankmoedig en wil dat iedereen tot bekering komt. Zoek met een oprecht hart naar Hem die u het eeuwige leven kan geven. Mensen die ik spreek zeggen wel eens; ik geloof wel dat er een god is. Dan zeg ik wel eens; dat doet de duivel ook en hij siddert (Jac. 2:19). De vraag is uiteindelijk: Gelooft u dat Jezus voor u gestorven is. Niet van dat Hij gestorven is, maar dat Hij gestorven is voor u. Hij die ons hart wil reinigen. Hij die dat als enige kan. Persoonlijk heb ik veel jaren verknoeid, door met een onrein hart, door het leven te gaan en de zonde gediend te hebben. Maar sinds dat ik Hem heb mogen leren kennen, ben ik een nieuw mens geworden, Godzijdank.

 2 Cor. 7:10 "Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.

Echte droefheid over de zonde leidt altijd tot bekering. Maar droefheid op zichzelf is nog geen bekering. Mag ik u de vraag stellen? Bent u bedroefd? Of bent u bedroefd dat u de zonde los moet laten. Jezus kwam niet om de zonde van ons te beschermen, hij kwam om ons te reinigen van zonde. De zonde leidt tot de dood! Wilt u eeuwig leven?  Ik zeg u, ga naar Hem, Hij die u eeuwig leven wil geven en vrede in uw hart. Dit kan geen mens doen, Hij alleen kan het in u bewerkstelligen. Ik hoop van harte dat u niet de zonde blijft dienen, maar dat u verlangt naar een rein hart, zodat u vrede kunt ontvangen van Hem, die alle verstand te boven gaat. Stel niet uit, doet het vandaag, nu het nog kan. Wie weet wat er morgen gebeurt? Geef uw leven aan Hem, want u hebt het immers van Hem gekregen. Hij heeft Zijn leven voor u gegeven. (Joh. 3:16)Wat gelooft u?

21:31, 14/1/2013 .. 0 comments .. Link


brengt de kerst bij u thuis!

15:03, 18/12/2012 .. Posted in Overdenkingen .. 0 comments .. Link

Brengt de kerst bij u thuis….

 

Onderweg naar de kerk, las ik deze reclametekst. Van welk bedrijf de reclame was, heb ik niet zo snel kunnen lezen. Ik dacht bij mijzelf: zou dat niet geweldig zijn dat er in ieder huis kerst wordt gebracht.

 

Wat is dat nu: kerst thuis brengen?

Is het deze geweldige aanbieding van deze reclame? Of draait het juist om heel iets anders.

Want als er iets in onze wereld nodig is vandaag de dag, dan is het wel de kerstboodschap. Hoe kan men zonder deze boodschap, kerst bij iemand thuis brengen!

Ik besef natuurlijk wel dat er achter deze reclame natuurlijk geen diep gedachtegoed schuilgaat, maar het is wel een mooie slogan die stof tot nadenken geeft.

 

Wat is kerstfeest zonder de persoon om wie het allemaal draait!

We kunnen vele dingen inslaan zoals cadeaus, eten en weet ik wat al niet meer. Daar hoeft ook niets mis mee te zijn.

Maar als alle voorbereidingen worden getroffen voor een groot feest waarvoor iedereen is uitgenodigd, wordt de Jarige zelf dan ook uitgenodigd?

Mag de Persoon die het licht laat branden in deze donkere wereld, ook binnenkomen en deelnemen aan het feest?

Is kerst nog wel iets waarvan ons hart in verwondering raakt? Heeft men nog weet van het wonder dat heeft plaatsgevonden? Spreken de kerststalletjes nog tot ons hart?

 

Of is dat ook iets wat tot de uiterlijkheden van het feest hoort en geven wij alleen met ons verstand er aandacht aan. Laten wij net als die herders, die in geloof direct onderweg zijn gegaan, met hen meelopen en met eigen ogen zien welk wonder er geschied is!

Want dat licht, Jezus Christus, brandt niet alleen met kerst of met oud en nieuw of welk feest dan ook. Dat licht blijft branden, totdat Hij zelf terugkomt.

En wanneer dat gebeurt zal iedereen dat licht zien.

 

Ik hoop dat, bij de kerstfeesten die nog komen zullen, Jezus Christus de hoofdgedachte is. En dat dit feest in Zijn grote glorie gevierd mag worden en dat de kerstboodschap in ieder huis het grootste licht mag zijn.

Want het is niet belangrijk op welke manier men kerst viert, maar waarom men kerst viert. Als wij het waarom begrijpen, dan pas zal het echt kerstfeest zijn. Dan zal er nog meer licht zijn, niet alleen in onze huiskamers maar ook in ons hart!

En dit licht zullen wij dan ook uitstralen naar onze naaste.

 

Want Jezus zei: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, want hij zal het levenslicht bezitten”.

 { Last Page } { Page 1 of 4 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Bijbelstudie: Het leven van koning Josia
Stammen wij nou echt af van de apen?
Een medische kijk op de kruisiging van Jezus
Een heel mooi filmpje met een geweldige overdenking
Misleiding in de opkomende kerk

Categories

Bijbelstudies
Overdenkingen

Recent Entries

Twijfel of hoop?
Wat gelooft u?
brengt de kerst bij u thuis!
Dankt, dankt nu allen God
Vervolging: Semia

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer