Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Analyse Atonement

Inleiding

Posted in Unspecified
Atonement is een verfilming van een boek van Ian McEwan. In dit Britse drama volgen we de jonge Briony, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog de romance tussen haar zus, Cecilia, en Robbie verkeerd begrijpt wat uiteindelijk tot gevolg heeft dat Robbie in de gevangenis belandt. Briony vervult dus een zeer belangrijk rol in deze film. Zij is niet alleen het hoofdpersonage in de film maar heeft het verhaal ook verzonnen. In het begin van de film leert de kijker Briony kennen als een dertienjarig meisje met veel fantasie, zij heeft namelijk net een toneelstuk geschreven. Doordat Briony veel fantasie heeft zou zij sommige dingen verkeert geïnterpreteerd hebben waardoor zij Robbie vals beschuldigt van verkrachting. Briony beschuldigt Robbie van een verkrachting omdat zij het vermoeden heeft dat hij seksueel gefrustreerd is. De eerste keer dat Briony dit vermoeden krijgt is bij de fontein scène. Deze scene wordt getoond vanuit het perspectief van Briony, later in de film krijgen we de fonteinscène nog een keer te zien, maar dan alsof de kijker samen bij Cecilia en Robbie. Zo weet de kijker wat er echt gebeurd is. Het gevolg hiervan is dat de kijker Briony gaat haten, maar toch kan begrijpen waarom ze haar beslissingen maakt. Ik ga de eerste fonteinscène analyseren, omdat het de eerste keer is dat deze manier van perspectief weergeven gebruikt wordt en waardoor de kijker ook gelijk snapt wat er bij de volgende scènes met verschillende perspectieven gaat gebeuren. Mijn hoofdvraag luidt: Welke stilistische elementen heeft de maker gebruikt om Briony het vermoeden te geven dat Robbie seksueel gefrustreerd is en wat is hiervan het gevolg op de rest van de film? Door middel van stilistische elementen kan een regisseur een bepaalde emotie, sfeer of boodschap overbrengen. Mijn hoofdvraag beantwoord ik door eerst de scene te beschrijven, daarna de stilistische elementen te benoemen en de functie daarvan aan te geven. Tot slot het effect van deze scene op het verhaal.

07:13 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Beschrijving Scene

Posted in Unspecified
De scène die ik heb gekozen is de eerste fontein scène. Je ziet deze scène vanuit het perspectief van Briony. Ze heeft een toneelstuk geschreven dat ze wilt oefenen met haar neefjes en nicht. Haar neefjes hebben er duidelijk geen zin in en haar nicht maakt hier gebruik van en loopt samen met haar neefjes de kamer uit. Briony blijft teleurgesteld achter. Opeens hoort ze het geluid van een wesp. De wesp bevindt zich bij het raam, Briony loopt erop af. Als ze bij het raam staat, ziet ze haar zus met Robbie (tuinman) bij het fontein staan. Robbie steekt zijn hand uit en roept iets wat niet goed te verstaan is. Door zijn gebaar en dat hij iets roept neemt Briony aan dat hij niet wilt dat Cecilia wegloopt. Cecilia trekt haar jurk uit en springt de fontein in. Briony schrikt hiervan en draait zich om. Als Briony weer door het raam kijkt, ziet ze net hoe Cecilia boven water komt met een natte en doorschijnende jurkje. Cecilia en Robbie blijven elkaar even aankijken, daarna kleed Cecilia zich weer aan en loopt zij boos weg.

07:12 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Mise-en-scène

Posted in Unspecified
Ten eerste bespreek ik de mise-en-scène. Welke keuzes zijn er gemaakt, en hoe dragen ze bij aan het narratief? In het begin van deze scene staat Briony alleen in haar kamer. Ze is net achtergelaten door diegenen die haar toneelstuk gingen opvoeren. Tijdens de repetitie waren ze al niet serieus bezig en hebben uiteindelijk niks gedaan. Briony is teleurgesteld en lijkt ook verdrietig. We krijgen haar dan ook te zien in het midden van haar kamer. Het is een grote kamer met drukke behang met bloemetjesmotief erop. Het bloemetjes motief is ook op de meubels te zien. Briony heeft een beige jurk aan dat haar jong en onschuldig doet lijken. Beige is ook de overheersende kleur van haar kamer en zo valt ze een beetje in het niet. Dat is ook het gevoel wat Briony daar lijkt te hebben. Haar eigen acteurs hebben geen zin om haar toneelstuk te spelen, zij is niet belangrijk genoeg om naar te luisteren. Ze lopen gewoon weg, zonder naar haar te luisteren. De wesp is belangrijk in deze scene, niet perse voor het narratief als geheel. Door de wesp ziet Briony wat er bij de fontein gebeurd. Was de wesp er niet geweest, dan had Briony Robbie en Cecilia misschien helemaal niet gezien en had het misschien niet geleidt naar het verraad. Maar dat zou de film niet ten goede doen. Als we kijken naar de kleding van Cecilia, dan is dat de tegenovergestelde van wat Briony aanheeft. Briony komt zo ook als een braaf iemand over en dan is Cecilia degene die zich toch wat gewaagder kleed. Doordat Robbie zijn hand uitsteekt om Cecilia te waarschuwen, krijgt Briony de indruk dat Robbie Cecilia iets opdwingt. Robbie staat met de rug naar Briony toe, waardoor de gezichtsuitdrukking van hem niet kan zien. Ze ziet wel dat Cecilia boos terugkijkt en neemt dan aan dat Cecilia dat niet leuk vind. Dat is ook zo, maar niet om de reden waar Briony aan denkt. Zij denkt dat Robbie een seksueel opmerking maakt. Wanneer Cecilia in haar doorweekte kleding staat, lijkt het vanuit Briony’s oogpunt alsof Robbie haar zit aan te staren en dat natuurlijk leuk vind.

07:12 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Cinematografie

Posted in Unspecified
De regisseur heeft ervoor gezorgd dat de kijker weten dat we deze scène vanuit het perspectief van Briony beleven. In het eerste shot is Briony in haar eentje in het midden van haar grote kamer. Ze is in de steek gelaten en voelt zich eenzaam. Hier wordt er gebruik gemaakt van een longshot. Door te kiezen voor een longshot, worden de emoties van Briony versterkt. Ze komt klein en eenzaam over in haar grote kamer en lijkt een beetje op een meubelstuk in haar kamer. In shot 2 loopt Briony naar het raam. We krijgen haar eerst in een medium long shot te zien, wanneer ze naar het raam loopt wordt er gebruik gemaakt van een tracking shot. De camera volgt Briony hoe zij zich naar het raam verplaatst. De spanning loopt op omdat de kijker nog niet te zien krijgt wat er zich bij het raam afspeelt. De lengte van dit shot draagt ook bij aan het opvoeren van de spanning, omdat het 17 seconden duurt voordat de kijker het raam ziet. Na dit shot wordt het duidelijk dat de kijker vanuit het perspectief van Briony kijkt. In het derde shot krijgt de kijker te zien dat er een wesp probeert buiten te komen. Er wordt hier gebruik gemaakt van een close up, waarbij de wesp scherp in beeld is en het achtergrond vervaagd is. Toch is er wel vaag te zien dat er in het tuin iets afspeelt. Samen met Briony valt het de kijker op dat er iets gebeurd in de tuin. Wanneer Briony ziet dat Robbie en Cecilia buiten staan, is al haar aandacht op hun gericht en krijgen we Robbie en Cecilia scherp in beeld te zien. In de shots 7, 9, 13, 15, 17 en 19 speelt de cinematografie weer een belangrijk rol voor het narratief. Zo krijgen we vanuit het oogpunt van Briony, Cecilia en Robbie te zien. Aan de hand van wat Briony hier ziet, trekt ze verkeerde conclusies en dit leidt tot jaloezie en verraad. In deze shots wordt er gebruik gemaakt van een high angle longshot, het beeld trilt ook een beetje. Dit versterkt ook het idee dat we meekijken met Briony. Hierdoor wordt het ook duidelijk dat Briony zit te gluren en dus ook ziet wat de kijker te zien krijgt. Tussen deze shots komt Briony in beeld met behulp van close-ups. De snelle wisseling shots van wat er buiten gebeurd en de close-ups van Briony zorgen ervoor dat er een verband gelegd kan worden tussen beide situaties en dat Briony kijkt en ook reageert op wat er buiten afspeelt. Bij de close-ups van Briony wordt gebruik gemaakt van shot/reverse shot.

07:11 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Geluid

Posted in Unspecified
Het geluid en ontbreken van het geluid zijn beide belangrijk in deze scene. In het begin van deze scene horen we een jongetje naar Cecilia roepen, alleen is er geen antwoord van Cecilia te horen. Zo wordt het ook duidelijk dat Cecilia zich niet binnen het huis bevind en misschien weg is. Vervolgens is er een wesp te horen, dat de aandacht van Briony trekt. De wesp zorgt ervoor dat Briony naar het raam toeloopt en de scène die zich buiten afspeelt ziet. Het geluid van de wesp is versterkt en hierdoor duidelijk aanwezig. Wanneer Briony zich naar het raam begeeft begint de non-diegetische muziek. De muziek is duister, dankzij de lage pitch. Wanneer Briony naar buiten kijkt is het geluid van de wesp af en toe nog wel te horen, maar duidelijk zachter. Het is geen prioriteit meer van Briony. Er wordt bewust voor gekozen om Robbie zijn hand uit te laten steken wanneer hij Cecilia waarschuwt voor scherven die in het fontein kunnen liggen. Wanneer hij haar waarschuwt is dat niet verstaanbaar, maar later krijgen we wel te zien en te horen wat daar echt gebeurd is maar dat krijgt Briony niet mee. Briony kan dit namelijk verkeert interpreteren doordat zij niet hoort wat Robbie roept en doordat zij niet weet dat Robbie zijn hand uitsteekt om Cecilia te beschermen van glasscherven van de gebroken vaas. Doordat je het geroep van Robbie niet goed kunt verstaan weet je als kijker ook niet of hij boos, blij, ongerust is. Briony interpreteert dit echter als boos omdat Robbie zijn hand ook uitsteekt. Het schrik geluid van Briony is ook benadrukt in de film, hierdoor weet je als kijker dat ze het erg vindt wat ze ziet, ze schrikt er namelijk van. Wanneer Briony zich steeds meer beseft wat er gebeurd neemt de intensiteit van de muziek toe, er komen steeds meer hoge tonen wat overeenkomt met de spanning dat Briony voelt.

07:10 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Gevolg narratief

Posted in Unspecified
Wat Briony hier ziet heeft grote gevolgen op het rest van het verhaal. Door wat ze bij de fontein ziet begint ze te denken dat Robbie misschien seksueel gefrustreerd is en noemt hem later ook een seksmaniak. Door ongelukkige gebeurtenissen die later volgen raakt ze meer overtuigd van haar eerste vermoedens. Zo leest ze het verkeerde brief van Robbie aan Cecilia en betrapt ze Cecilia en Robbie op een ongelukkig moment in de bibliotheek. Bij de bibliotheekscène worden dezelfde stilistische elementen gebruikt als bij de fonteinscène, waardoor we de scene eerst vanuit haar perspectief te zien krijgen en later als toeschouwer. Hetzelfde gebeurd bij de verkrachting van haar nicht en alleen wordt deze scene pas aan het eind vanuit een ander perspectief getoond. Bij deze scene kwam het wel minder sterk over, omdat iedereen wel bij het eerste stuk kon raden wat er daar echt gebeurd was. Maar al deze gebeurtenissen hadden wel het gevolg dat Briony, Robbie beschuldigd van verkrachting. Deze beschuldiging blijft haar hele leven volgen, waardoor ze een boek schrijft waarbij het wel goed afloopt tussen Robbie en Cecilia. Puur als boetedoening.

07:10 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Theoretische Reflectie

Posted in Unspecified
Voor de theoretische reflectie heb ik gekozen voor de tekst ‘Buiten het filmbeeld’ van Sergej Eisenstein. In mijn gekozen scene speelt dit een rol in het creëren van het gevoel dat de kijker vanuit Briony’s perspectief de situatie bekijkt. In zijn tekst heeft Eisenstein het over de verschillen tussen het Oosters en Westerse montagetechnieken. Hij stelt dat hiërogliefen vormen van montage zijn. Door twee van elkaar losstaande tekeningen te combineren kan er iets gecreëerd worden dat niet te tekenen is. Die twee tekeningen vormen samen een nieuw betekenis. Zo geeft hij als voorbeeld dat als je een hond en een snuit ziet dat men aan blaffen denkt, een snavel en een vogel denkt men aan zingen. Wanneer Robbie naar Cecilia roept en zij vervolgens haar rok uittrekt, zien we vervolgens een shot van Briony die zich gelijk omdraait. Zij schrikt en dit maakt de scene ook een vloeiend geheel door steeds om te wisselen van shots Briony en de shots van wat er bij de fontein gebeurd. Dit geeft ook aan dat de shots van Briony een reactie zijn op wat er gebeurd. Door later nog de scene opnieuw te tonen maar dan als toeschouwer van wat er bij het fontein gebeurd, weet de kijker nou wat er precies gebeurd is. Dit zorgt ervoor dat de kijker later in de film misschien een haatgevoel kan krijgen tegenover Briony die duidelijk de verkeerde beslissing maakt, maar toch snapt de kijker hoe zij die conclusies getrokken heeft en waarom zij daarin gelooft. Atonement is een film waarin niks lijkt wat het eigenlijk is. Situaties worden meerdere keren vanuit meerdere perspectieven getoond.

07:08 - 8/2/2010 - comments {0} - post comment


Description

Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Inleiding
- Beschrijving Scene
- Mise-en-scène
- Cinematografie
- Geluid
- Gevolg narratief
- Theoretische Reflectie
Hosting door HQ ICT Systeembeheer