Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
kwaliteit

Nieuwe ontwikkeling: baxtersysteem

Posted on 26/10/2011 at 19:06

Picture

Een nieuwe ontwikkeling binnen onze organisatie is het invoeren van het baxtersysteem. Een baxterverpakking (genoemd naar de geneesmiddelenfabrikant Baxter) is een rol doorzichtig plastic met dichtgesealde vakjes met opdruk. De opdruk vermeldt per vak de dag, de tijd van inname en de inhoud, en ook welke medicijnen van welke sterkte zijn ingesloten. Het verpakken per innametijd gebeurt met een speciale computergestuurde verpakkingsmachine. De tabletten worden gesorteerd in zakjes van transparante folie. Ieder zakje is voorzien van een duidelijke tekst (naam, datum, tijd en hoeveelheid). De zakjes worden op een afscheurbare medicijnrol geleverd. Deze rol past weer in een bijbehorende doos.De organisatie hoopt zo de fouten die er met medicatie gemaakt worden te verminderen. 

Op onze lokatie hebben de cliënten mogen kiezen tussen het baxtersysteem en het zelf innemen van de medicatie, Een aantal cliënten zette de medicatie ook zelf uit en de diensdoende begeleiding controleerde dit dan. Cliënten waren er trots op dat ze dit hadden geleerd. Indien men niet voor het baxtersysteem koos en zelf wilde blijven uitzetten,moesten de cliënten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijv. het doel en de bijwerkingen weten van de medicatie. 

Op mijn lokatie wordt de baxtermedicatie en overige medicatie/artikelen die via RMF zijn besteld, samen met de toedieningslijsten, geleverd door de bezorger van de apotheek. Bezorging vindt in principe plaats tussen 17.00 en 18.00 uur, iedere wonesdagavond. Indien er om 17.15 uur niet is geleverd, dan wordt er gebeld naar de apotheek door de dienstdoende begeleiding en men informeert wanneer er geleverd wordt. De bezorger neemt ook de lege baxterverpakkingen met daarin ook de RMF's voor de volgende levering mee. Op een RMF (Recept Mutatie Formulier) staat alle chronische medicatie. Verstrekking van de nieuw geleverde medicatie begint op donderdag. Bestellingen van medicatie worden op dinsdag verzorgd door de taakfunctionarissen en/of de dienstdoende begeleiding. De apotheek bestelt op vrijdag en krijgt de baxtermedicatie dinsdag binnnen.

Medicatiewijzigingen

De huisarts geeft wijzigigingen in de medicatie zelf door aan de apotheek. Dit wordt dan verwerkt in de volgende levering. Indien medicatie direct gebruikt moet worden dan komt er iemand van de apotheek om de huidige baxterrol op te halen, aan te passen en op tijd voor de volgende verstrekking terug te brengen inclusief een gemuteerde toedieningslijst.

Indien men een bezoek heeft gebracht aan een specialist, dan neemt de begeleider het recept mee en levert dit persoonlijk af bij de apotheek of vraagt de specialist dit door te faxen naar de apotheek. Belangrijk hierbij is ook de ingangsdatum. Dit wordt dan verwerkt in de volgende levering. Als medicatie direct gebruikt moet worden dan komt iemand van de apotheek om de huidige baxterrol op te halen, aan te passen, en op tijd voor de volgende verstrekking terug te brengen inclusief een gemuteerde toedieningslijst.

Kuurtjes(niet chronische medicatie) worden los geleverd met daarbij een aparte toedieningslijst. Telefonische bestellingen zijn niet mogelijk tenzij bij uiterste spoed.

Zelfzorgmedicatie is aanwezig in de medicijnkast. Bij verstrekking hiervan dit vermelden in de rapportage onder medicatie o.v.v. hoeveelheid en tijd.

Homeopatische medicatie mag verstrekt worden na overleg met de huisarts die dit weer doorgeeft aan de apotheek.

Van baxtermedicatie is geen enkele voorraadvorming toegestaan. Rollen mogen niet voor het moment van verstrekking gescheiden worden.

Baxtermedicatieverstrekking

Deze wordt door de dienstdoende begeleider verstrekt. Deze controleert de medicatie (a.d.h.v. omschrijving zakje),inname en tekent af op de toedieningslijst. Tevens verzorgt hij voor verstrekking/controle/toediening en aftekening van de niet deelbare medicatie (zalfjes, druppels e.d.). Om 10.00 uur 's morgens en om 22.00 uur 's avonds controleert de dienstdoende begeleider of de medicatie verstrekt is en parafeert de toedieningslijst.

Baxtermedicatie tijdens werkuren

Donderdagmorgen wordt een kopie van de toedieningslijst meegegeven aan cliënten voor het werk. Deze worden woensdagavond na levering door de dienstdoende begeleiding gekopieerd. Dagelijks krijgt de cliënt baxtermedicatie in gesloten verpakking mee naar het werk voor verstrekking door bevoegde begeleiding op het werk. De toedieningslijsten moeten 15 jaar bewaard worden. Als het niet gewenst/mogelijk is om medicatie mee te geven, dan is het aan de p.b.-er om goede afspraken te maken met werk voor levering van de dagelijkse medicatie.

Indien medicatie binnen een half uur na inname wordt uitgespuugd, dan dient de medicatie opnieuw te worden ingenomen, na overleg met apotheek en/of huisartsenpost, die dan direct dient te zorgen voor nieuwe medicatie. Dienstdoende begeleiding haalt deze direct op bij de apotheek of huisartsenpost.

Cliënten die medicatie zelf beheren, hebben de medicatievoorraad in hun eigen appartement. Afspraken m.b.t. het in eigen beheer hebben van medicatie worden door de p.b.-ers in het ondersteuningsplan vermeld.

                                          

In het begin zijn er wel wat problemen geweest. De bezorger was een keer vergeten de medicatie te brengen. Deze stond nog (op een andere plek dan normaal) bij de apotheek. De apotheker is toen thuis gebeld door ons en heeft alsnog de medicatie op onze lokatie gebracht. Ook hebben we twee  keer een tablet in een zakje ontdekt welke er niet in hoorde. Dit hebben we ook gemeld bij de apotheek en er bleek een fout gemaakt te zijn in het centrum waar men alles verpakt en klaarmaakt. Dus het is raadzaam altijd goed te kijken of het aantal tabletten wel klopt. Omdat tabletten qua kleur en vorm nog wel eens veranderen weet je helaas niet altijd of de juiste tabletten erin zitten. Daarnaast worden een aantal tabletten niet in het baxterzakje geleverd, zoals bijv. de pil bij een cliënt. Deze moet je dus naast het zakje apart geven en aftekenen.

Daarnaast volgt er 1x  per jaar een medicatiereview door de apotheker met de taakfunctionaris medicatie. De apotheker doet dit 1 x per 3 maanden met de huisarts, eventueel met de vraag of bep. medicatie nog nodig is. De huisarts moet 1 per 3 maand aangevend dat de apotheek de op de RMF vermelde medicatie geleverd mag worden door de apotheek.

Ik zelf heb een aantal jaren geleden de medicijntoets van mijn organisatie gehaald. Hierdoor ben ik bevoegd om medicatie uit te zetten en aan cliënten te geven. Daarnaast krijgen we elk jaar een opfriscursus diabetes opdat we ook zelf kunnen spuiten en waardes kunnen curven.

Stelling: door het gebruik van baxtermedicatie vermindert het aantal fouten in de medicatieverstrekking

Untitled Comment

Posted on 8/12/2011 at 12:22 by harriet
de praktijk heeft uitgewezen dat dit niet altijd het geval is. Al 2x is het voorgekomen dat client een medicijn in de baxter heeft zitten die niet van hem/haar is. Doordat je niet meer zelf uitzet weet je niet hoe medicatie eruit ziet, en vallen je evt fouten minder snel op. Daarnaast ben je afhankelijker van de apotheek, leveren ze wel/niet op tijd, wat als tablet zoekraakt

Untitled Comment

Posted on 11/12/2011 at 21:59 by ina nijman
Pure schijnveiligheid. je hebt totaal geen zicht op of de medicatie die in het zakje zit de juiste is.
Daarnaast moeten wij aftekenen op een lijst (verantwoordelijkheid dragen) hoewel wij geen zekerheid hebben dat de medicatie die op de lijst staat beschreven in het zakje zit.

Untitled Comment

Posted on 30/12/2011 at 18:23 by Anonymous
Je weet niet of de juiste medicatie in het baxterzakje zit. Het is al een aantal keer voorgekomen dat de verkeede medicatie erin zat. Daarnaast vind ik dat je bij een aantal clienten de zelfstandigheid wegneemt; voordien konden ze hun eigen medicatie uitzetten, wij controleren, en namen ze het zelfstandig in.

stelling baxter

Posted on 9/1/2012 at 18:14 by angiemmz4
Ik ben het niet met de stelling eens. Ook bij het geven van baxtermedicatie ontstaan fouten. Dit in de praktijk ondervonden door bijv. verkeerde tablet in een zakje van een cliënt. Ook kun je niet nagaan of je de juiste medicatie geeft, wel het aantal. De vorm en kleur van tabletten weet je niet meer omdat je deze niet meer zelf uitzet en op voorraad hebt. Daarnaast moet je goed uitkijken bij het afscheuren van de zakjes. Je scheurt al snel het volgende zakje in.

Untitled Comment

Posted on 10/1/2012 at 15:22 by Reindert
Toen ik van deze ontwikkeling hoorde klonk het een goed idee alleen heb ik nu op mijn 2 stage plekken fouten gezien met het systeem met verkeerde of te weinig medicijnen. het lijkt me lastig dat je medicijnen niet meer herkend. Dus ik ben met de stelling oneens

Untitled Comment

Posted on 11/1/2012 at 17:13 by Nienke
Ook ik ben van mening dat dit niet de fouten weghaalt, ik heb wel eens meegemaakt dat er 2 dezelfde tabletten in het zakje zaten terwijl mw er maar 1 moest hebben.

Baxter systeem redt levens

Posted on 24/2/2012 at 14:16 by Anonymous
Enkele feiten:
- reguliere medicatie verstrekking resulteert in 20-40% van alle gevallen in fouten (allerlei gradaties).
- gebruik van het Baxter systeem resulteert in 0,005% tot fouten.

De toegevoegde waarde van het Baxter systeem is daarmee onomstreden.

Er bestaat inmiddels een uniek hulpmiddel voor de medicatierollen: PICO (zie www.picocare.com).

M.v.g.,
dr. Erik Fransen

Baxtersysteem niet los van goed Distributieprotocol

Posted on 27/4/2012 at 07:37 by Anonymous
Ik lees veel commentaren over 'verkeerde' medicatie in de baxterrol. Mijn ervaring is echter dat het bextersysteem wel degelijk een grote foutreductie oplevert. Echter..een systeem is een hulpmiddel. Het baxtersysteem zelf is niet DE oplossing voor medicatiefouten. Een dergelijk systeem moet worden gedragen door én een goed medicijndistibutieprotocol, én een goed proffesioneel (boeren)verstand. Je moet hebben beschreven hoe je wijzigingen gedurende de week (periode dat de rol wordt gebruikt) verwerkt en bijhoud. Processen en afspraken moeten helder zijn.
Dit alles gaat echter alleen op voor het single- en combidosesysteem. Het multidosesysteem (alle medicatie voor één deeltijd en één zakje) is wel degelijk foutgevoelig en zal binnenkort niet meer door de IGZ worden geaccepteerd.

Untitled Comment

Posted on 22/5/2012 at 20:58 by Anonymous
Eens

5 jaar geleden ben ik van zelf uitzetten naar de bexter gegaan. Het was even wennen maar de fouten zijn met bijna 50% verminders (dit is afgelopen jaren onderzocht) het grootste struikelpunt is het alert blijven. Denk niet dat de apotheek het wel goed heeft gedaan want dat klopt niet altijd.

Last Page | Page 3 of 10 | Next Page

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer