Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Hardcore4life

3/3/2006 - f0to0;;'s xx.,,


 

 

iCck       Egt S0oo inTerreSsanttt       ,,

 


ShirleY AllerlieFstte Sgat!!     H0uvNj0uu   Liefe Meiskee!!        N0oitt Meer Tte BrekeNNn!!

 


Tim   boertJJ..     h0uvnjeWjnmk..

 


iCck        Und Dii AstRriidd      Hou SupersSss  Veel vn j0u     Egt N0oitt meer te Brekenn!! 

 


Bart SGatJj     HouVnjEe..       

 


mYn zuSss,,      Und Dii PattY          Hvjullii      =xx=  

 


LieKee lieFff meisJJ      HouvNjeeE,,     N_tb*

 


riChard liJp dinGetJ,,     Hvj,,

 


Bas lieffe sGattH     h0uheelveelvnj0u

 


AstRriidd    &   iCck      Bffl     N0oit te Breken  Vanaf 0ns geb00orte Kennen wiJj elkAar All..

z00 speCiiall      

 


Jurr lieeFF MeisJee..    Hssvvj!*..topweifkee..   N_tb*      

 d0rinDdaa h0u vn j0u meiiDd  NtB!!,,   &'Ndd   iCck     Egt z0oo iCck Z0oo kutk0oop!..,,

 j0ost ,,      h0uvnJee..         -xxx-

Permanent Link

3/3/2006 - ..,, l0ve y0uu ,.,.


 

 

 

jY,,   jiYyj BentTtt miJn harTtt

jiJ,,  jYijj Bntt miJjnn liieVerddTt,

jYiijj,, jYijj Bent gw0on allsZz voor miJj,

jY,, Je beNtt zo PerfeCcctt

jY,,  Je benttt z0o liief,,

jY,,  Jaaa jiJj,,

jY,,  Jij bent mijN waree    

Jy,,  Wij ziJn voor eeuwigGg,,

Ik h0uu gw0on vn Jee!

 

 

 


Je vr0eg  ,,   0f ik je m0gt,,

Ik Zij Nee,,

Je vr0eg,, 0f je m0oii wass,,

Ik zY nEe,,

Je vr0eg me,, 0f je in Me hard Bent,,

Ik zY neE,,

Je vr0eg,,  0f ik z0u huiiLen alSss je wegliieP,,

Ik ziJ Nee,,

 

 

Dus Je LiieP Wegg,,

Ik PakTte jE arM en ziJ;;

Ik mag Je Niet,, iCck h0u Vn je,,

Je bent niiEtt m0oii,, maaRrr PraChtiGgg,,

Je Bnt Niiet in Me Hartt,, maaRrr mYn harrT,,

Ik Z0u Niet Huiilen Alss Je Weg z0u l0penn,, Ik z0u d0od GaanNn,,!

 

Liieverd   Kh0uvnjee..!

 

 


 

 

LiieVerd,,  

Je Weett Dat Je AlleSss v0or me bent..

Je bent En blYfft,,  v0or EeUwiGg Mn VenTtt,,

We heBben Al z0veel MeegemaaKkktt,,

Maar mYijn hartJJje IsSs n0g SteeDtss niiEtt gebr0keNn,, 0f Gekraaktt,,

 

BijYna IdereeNnn DeeDdd MiJjY pijYn,,

MaaRr bij j0uUuwwW iSss Hett juiSst fYijn.,.

AlLleSss Met j0uw Is speCiiaaLll En Daar0mMmm Dat iCck Vn je h0uu,,

En AllLes WaTtt Ik Met Je DeeDdtt iSss ietTssS BiJJz0nderSss WaTtt iCck niieTtt verGeteNnn z0Uuu,,

WilLll Je n0oiiT meeRrr kwijYtt,,!

 

 


Lieverd Hou heel Veel Van jou

kwil jou nooit meer kwijt

wij zijn voor eeuwig samen

en ook nooit meer te breken

zonder jou in mijn hart

zou de wereld vergaan

ik zou dood gaan

ik zou niet meer normaal kunnen lopen

niet meer normaal kunnen slapen

en het ergste  ::..

ik zou niet meer normaal over je kunnen denken,.

dan voel ik mezelf gedwongen

om dan niet meer aan je te denken

dus alsjeblieft lieve sgat

verlaat mij nooit meer..!


 

z0n k0rte tYd n0g Maar met Je Samen,,

En t0g Weet iCck,,  Dat Ik Nu Al vN Je h0u,,

Liieverd  je m0et 1 Ding Weten..!

klaat je n0oit meer Gaan!,,

0ok al Zitt het s0ms Even Tegen,,

Denk p0sitiieF  De Meeste tYd Zit Het Mee!,,

 

 

 

 

 

 

..,    h0ufHanj0uu!!,,    Klaat Jjee N0oiit Meer GhhaaaNNn!!   Je Bnt Alls v0or Me SgatjEuhh!   ,..

 

 

 

 

ICck Zag j0u Daar STtaan,,

Z0 m0oii en fiiJnn,,

Ick d8 Klaat je n0oit meer GaannN,,

z0on iiIeMmanD AlssS j0u d0Eet Me GeeNn piJnn,,

 

Maar t0en ging jjiJj er Met eEn Ander vand0or,,

Dat wasSs VreZseliJkk v0or mIjj,,

t0eNn ik Dat HaddD Geh0oRrr,,

Ja Alls WassS v0orbiJJ,,

 

Je haDd mIjN hartT gebr0kenNn,,

Dat WasSS  niiEtt fiJnn,,

MaaR t0en Kwam eRrr Een anDerR ManneTje Opged0kennN,,

En Diie VerZagTte miJn piiJnn,,

 

 

..,,Kh0u van Jee Me MannetJj,,..

 


Ik Hou Van Jou,,     Alleen van j0u,,

Ik kan Niet Leven,,   in een wereld zonder jou

waar ik ook ben   ik hoor je stem,,

ik kan je zomaar,,     niet vergeten

ik neem je in mn armen,,     laat mij je hart verwarmen,,

ik wil je alles geven,,

ik hou zoveel,,    van jou,,

 

Jij hoort bij mij,,    Alleen bij mij,,

dat zijn die woorden,,     die je eens tegen me zij,,

ben zo alleen,,       waar moet ik heen,,

waar is die tijd van toen,,    gebleven,,

ik neem in mn armen,,    laat mij je hart verwarmen,,

ik wil je alles geven,, 

 

ik hou zoveel,,     van jou,,

ik hou van jou,,      alleeen van j0u,,

ik kan niet leven,,    in een wereld zonder jou,,

jij hoort bij mij,,     alleen bij mij,,

ik kan niet leven,,   in een wereld zonder j0u,,

is het n0u dan n0g niet duidelijk.,..      ,,dat ik van je h0u..!!,,

 


 

Ik h0u van j0u

alleen van j0u

ik kan niieTtt verteLllen h0eveel in Vn je h0u,,

 

Het iisSs  niiet in w0ordeNn uiTtt te druKkken,,

iCck KaNnn het niiet 0msgrijvVveennN,,

maar gw0on,,

ik h0u vn j0u

 


          

                                      Hardc0re 4 Life

 

 

 

0ohw   Je wil Weten waar0m..?

 

hardc0re is gw0on m0oii   ,,

Als je het niieTt accepteeRtt   lUiisterr Je er t0g niieTT naarRr,,

miJJn pr0blleeMm niieTt,,

En tr0uwens   heBb Jje er pr0blemen mEee,,

wat b0eiid miJj dat   ,,Dann m0eTt Je Ze 0oPloSseenn,,!..

 

Het is Wat iCck M00oi VInd En z0 m0et Je Me Maar acCepTerenn..!..

 


 

 

 

 

ICck BenNn 0ok Niiet De MooiiSte,,

Niiet De Knappste,,

Niet De DunStte,,

ICck Ben Niiet AlTiJjdd AardiiG,,

iCck z0een Met VeeLll j0ngens,,      DaTt Geef iCck t0e.,,

iCck Ben Niiet Z0als j0u,,

0ok niiEtt z0 g0ed alSs j0u,,

iCck Ben Niet de SlimsTte,,

iCck d0e Me MissGien s0ms st0eder v0or Dan Dat iCck Ben,,

iCck Haal n0oiitt 10-en 0p sg0ol,,

iCck Ben 0ok Niiet z0 NetjesSs,,

 

maArr   ..willLl je n0u Egt Zeggen,,

Dat iCck Niet Mezelf Benn,,

 

iCck Ben Gw0on Wie icCk ZijjN Will En z0 m0et Je miiJ DusSss 0ok MaaRr AccePteRreennN,,

              

 

 


 

 

Jurr Even verhaaltJ 0ver miJj,,

 

 

Nouu k mOest ff verhaaltje schrijven Over AniCaa..

Nouu euhh Ik ken Haar Niet zOo heel gOed,

Maah weet wel dat ze superlievv MEisjjee Is..

ENn Je kunttt Haar ckerr vertrouwenn

K MOet je ff een geheimpje Vrtellen..

Khou super veel van je ..!!

En gwoon niet fucken Met aniCa,

Dann heb je ook geen PrOblemenn

Enuu Jongennss Aniicaa Is Lkkr Ding heuurr..

Duuss..

Enn NEE Kben geen pot als je dt denk

Nja ik ga maar weer eens,,Houvanjjee !!

 

 

 

,,

Hha Liief H0arr MEisJJ,,

 

h0u0okvnj0u

 

 

  

 

AstrRiiDd VerhaalTjj,,

 

 

  Heey SchatJee Van Mee,,

  Hele Mooie Site Hoor..!

  Maar Ik Wou Ff Zeggen Dat Ik Heel Erg Veel Van Je Hou*

  En Dat Ik Je Nooit Meer Kwijt Wil

  xx Astrid,, HvJ Weiffie Voor AltYd NtB

   

   

   

  Weiffie Hou Ook heel Veel Vn Jou HoorSzz..   Ntb

   

   

   

   

   

   


 

Bram ( B )  Even verhaaltJJ

 

 

Haaii Lief ,, alles Goed , met Mij Wel

, MMM , Kk school van onS ..

Brammetjee gaat ook weg bij postuhmaaaaaa

Kusjee Hou Van Jeeee !

 

 Bram Liefe SgatJj  h0u0okvnj0u  =xx=

 

 


 

 

Bram ( o )   Even verhaaltJ

 

 

         Heey Lieverd Hoe Is Het Met Mij Goed

         Kusjes Bram

 

Jaa Met Mij ook G0ed..   h0uvnj0uu..xx-


 

Kevin..

 

         haaii Houvanje.. Kusjes Mij

 

 

Hou 0ok Vn j0u   KusJjss,,xx-=

 


 

 

Erna Even VerhaaltJJ,,

 

  haayy Sgatjee

  Alles goed ....??

  hier wel hoor

  Spreek je wel weer

  Hvj wjnmk ... NLaterSS

  kusjee... Erna

   

   

Erna Liefe MeisJ,,   Hou 0ok Vn j0u  Wj0nmk      KusjeSS--xxxx==x-


 

Even Tim Vhaaltj Enzo.,.

  HOI LIEV

  Nja kmoest ff verhaaltje typen voor je site duzz denk laat k maar ff wat op skrijven..

  Ken je eigenlijk alleen van msn/webcam

  Maar we hebben wel eens dingen tegen elkaar gezegd die we niet meenden

  Nja kvind je hele leuke en lieve meid..

  NLaterSS Tim Hvj

   

Liefe SgatJ,,   Houookvnjou    Kvind Jou ook Heel Leuk En Lief

  

 

 

Permanent Link

About Me

Hardcore4life

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer