Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Algemene theorie

Home - Profile - Archives - Friends

Case studies en analyse crossmedia - Posted at 23:10 on 4/11/2009 by Annebet

KRO


De Katholieke Radio Omroep (KRO) levert al tachtig jaar een bijdrage aan de kwaliteit van de publieke omroep.  De omroep biedt programma’s als Spoorloos, Boer Zoekt Vrouw, Memories en Adres Onbekend, welke tot de best bekeken en -beluisterde van de Nederlandse radio en televisie behoren. De omroep staat er eveneens om bekend om de vooral Britse detectives die ze met grote regelmaat uitzendt.
De KRO wil een innovatieve mediaorganisatie zijn, die vanuit de katholieke traditie een humane samenleving nastreeft, met gemeenschapsbesef, diversiteit en respect. De KRO wil bijdragen aan een wereld waarin mensen elkaar helpen en de ruimte geven het leven te vieren. De omroep ontwikkelt hiertoe toegankelijke concepten op het gebied van spiritualiteit, zorgzaamheid en educatie voor een volggroep van ca. 3,5 miljoen mensen

Analyse
In ons onderzoek stellen we de vraag of de KRO inderdaad een innovatieve organisatie is en of de omroep een crossmediale aanpak heeft.  We richten ons hierbij op een aantal tv-programma’s en bekijken de crossmediale aanpak hiervan. Opvallend is dat de KRO vooral het medium internet gebruikt om de kijker bij het programma en de omroep te betrekken en niet tot nauwelijks andere media hierbij inzet.
We bekeken de websites van de volgende programma’s; Bij ons in de PC, Bloot gewoon, Boer zoekt vrouw, KRO Detectives, Goedemorgen Nederland, Memories, KRO Kindertijd en Kamphuys boeit.

Bij ons in de PC gebruikt vooral internet als medium. Bij ons in de PC heeft op haar website naast de standaard onderdelen zoals de programma informatie en afleveringen bijvoorbeeld een online game ( PC Reporter-spel) en een etiquette test.

Het programma BlootGewoon gebruikt internet en print als media. De website geeft naast de standaard onderdelen (weblog, afleveringen, foto’s en video’s) de mogelijkheid om de kalender te bestellen naar aanleiding van het programma. Dit is een van de weinige programma’s die een ander medium inzet dan alleen internet.

Boer zoekt vrouw gebruikt internet en mobiel als media. Bij dit programma wordt de gebruikte media het beste ingezet. Het programma wordt versterkt door twitter, hyves, facebook, een club en recepten, daarnaast wordt ook een mobiele applicatie aangeboden om het programma te blijven volgen.

KRO Detectives bevat diverse series, maar wordt op één website gepresenteerd. Hierop zijn naast de programma informatie, nieuwtjes, een forum, een spelletje, quiz en en link naar diverse boeken te vinden.

KRO Goedemorgen Nederland maakt gebruik van internet en radio. Op internet zijn diverse informatie rubrieken, blogs, fun&video en een prijsvraag te vinden.

Naast programma’s voor volwassenen heeft de omroep ook programma’s voor kinderen. KRO Kindertijd maakt gebruik van internet. Hier kunnen kinderen online spelen, lezen, luisteren en kijken naar verschillend filmpjes. Het uiterlijk van de website is hier aangepast aan de doelgroep.

Memories maakt gebruik van internet. Naast de standaard onderdelen bevat de site een reageeroptie, een opzoek optie en een moodstream (een tool waar je muziek kunt luisteren passend bij je gemoedelijke gesteldheid).

Kamphues Boeit maakt gebruik van internet en free publicity (afhankelijk van waar het programma plaatsvindt). Op de website zijn verder programma informatie, een weblog en extra video’s te vinden.

Conclusie
De KRO zegt innovatief te zijn op het gebied van mediagebruik. Helaas blijkt dit niet uit de analyse van het mediagebruik van diverse KRO programma’s. Van crossmedia is nauwelijks sprake omdat internet vrijwel het enige medium is wat wordt ingezet.
KRO heeft voor alle grotere programma's een internetsite, welke allen een zelfde format hebben; dezelfde inhoud en indeling, alleen net iets anders toegepast om het bij het programma te laten passen. Elke website bevat de basisonderdelen van onder andere informatie, foto’s&video’s, weblog, quiz en/of spelletje en de mogelijkheid om uitzendingen terug te kijken. De enige verwijzing naar een website is te horen tijdens het programma of te zien in de aftiteling. De onderdelen van de websites zijn puur toegespitst op het gebruik van internet en voegen weinig tot niets toe aan de programma’s.
Voordeel van het gebruik van dezelfde onderdelen is de duidelijkheid en structuur voor de bezoeker, maar een groot nadeel is dat er geen specifieke mogelijkheden worden gebruikt om een programma te versterken. De programma’s die er enigszins crossmediaal proberen te zijn, zijn Bloot gewoon en Boer zoekt vrouw. Bloot gewoon wordt enigszins crossmediaal versterkt door de kalender die men naar aanleiding van het programma kan kopen. Boer zoekt vrouw is het paradepaardje van de KRO en bij dit programma word dan ook de meeste crossmedia ingezet: website met links naar Twitter, Facebook en Hyves. Tevens kun je een mobiele applicatie op de website downloaden om het programma te blijven volgen. Bij een nieuwsprogramma als bijvoorbeeld Goedemorgen Nederland zou je een optimaal gebruik van media kunnen verwachten. Helaas wordt er bij dit programma nauwelijks gebruik van gemaakt.
Eigenlijk geld dit voor het mediagebruik van alle programma’s van de KRO. Er word geen gebruik gemaakt van remediation of crossmedia. Echter alleen standaard mogelijkheden die niets versterken en geen nieuwe ervaringen bieden. Een gemiste kans omdat deze tot een grotere betrokkenheid van de kijker zouden kunnen leiden.

Het crossmediale aspect wat bij de tv-programma’s mist, wordt wel toegepast bij het promoten van de boodschap en missie 'goed leven door...', van de KRO als omroep. De omroep wordt zo goed op de kaart gezet, maar de content blijft achterwege.
Een goede ingang voor het gebruik van nieuwe en meerdere media voor de content van de omroep, is het verhaal. Alle programma’s van de KRO hebben met elkaar gemeen dat ze een verhaal vertellen over mensen. Een verhaal uit een programma als Memories zou bijvoorbeeld een crossmediaal vervolg kunnen krijgen. Het verhaal zou hierdoor een extra dimensie krijgen en ook zou hierdoor een nieuwe communicatie dimensie ontstaan. Helaas maakt de KRO hier geen gebruik van. Het zou een goed idee zijn om afhankelijk van de content de media te kiezen en via deze media naar de kijker te communiceren.


Onze definitie van crossmedia
Als er sprake is van crossmedia moet er interactie zijn tussen de verschillende media (zoals theater, film, televisie, radio, print, internet, games, mobiele devices en live-events).
De media eigenschappen moeten optimaal benut worden en elkaar aanvullen zonder klakkeloos herhaald te worden, terwijl ze samen streven naar het behalen van een universeel doel.


Voorstel crossmediale benadering 'Spoorloos'

In het populaire KRO programma Spoorloos gaan mensen opzoek naar hun bloedverwanten. Het programma Spoorloos heeft 6 afleveringen, vervolgens een tussenstop van 2 maanden waarna er weer 6 afleveringen volgen.
Tijdens deze 2 maanden van afwezigheid bezoekt het publiek de website van Spoorloos niet, waardoor de KRO na elke tussenstop weer opnieuw moet beginnen met het promoten van hun TV-programma. De KRO wil graag dat men ook tijdens deze tussenstop de website blijft bezoeken.
Een crossmediale campagne moet ervoor zorgen dat Spoorloos 'top-of-mind' blijft bij het publiek. En het publiek tijdens het lopende programma en tijdens de tussenstop actief blijft op de website.

Campagne ‘Wij zoeken verder’.

Doormiddel van een crossmediale teaser campagne zijn er mogelijkheden om Spoorloos top-of-mind te houden.
Tijdens de uitzending van Spoorloos verwijst presentator Derk Bolt naar de start van de crossmediale campagne ‘Wij zoeken verder’. Wie is voor jou spoorloos?, wie ben jij kwijt of wie wil jij zien? zal centraal staan. Het is een onderdeel speciaal voor de kijker, hun eigen Spoorloos op een luchtiger niveau.
De campagne start op internet op een soort online ‘marktplaats’, een soort zoekmachine waar men zoekadvertenties kan plaatsen naar personen die ze graag weer willen spreken en/of ontmoeten.
Op straat zal men geconfronteerd worden met ‘Wij zoeken verder’ door middel van print uitingen die verwijzen naar de online zoekmachine. Ook in de krant en tv gids zal door middel van zogenaamde contactadvertenties aandacht worden gevraagd voor het nieuwe Spoorloos onderdeel. Zowel op tv, internet als in print word men eveneens op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan de zoektocht door het downloaden van een mobiele applicatie. Met behulp van deze applicatie kan men mee helpen zoeken, foto’s uploaden en plaats aanduiden op google maps, daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van zoektochten van anderen. Wanneer er successen worden geboekt bij deze kleine zoektochten zullen deze kort de aandacht krijgen in het programma Spoorloos.
Daarnaast biedt deze campagne ook de mogelijkheid om de zoekmachine te koppelen aan andere programma’s als de Reunie en Memories.

Wanneer de KRO overstapt op dit crossmediale concept zal Spoorloos in de tussenstop top-of-mind blijven bij de kijkers en zal het programma daarnaast ook een geheel nieuwe dimensie krijgen waarbij er meer interactie met de kijker ontstaat. De kijker wordt door deelname onderdeel of volger van een zoektocht en kan hier ook invloed op uitoefenen. Ze kruipen in de rol van presentator en spoorzoeker. Interactie met het programma zal de betrokkenheid en populariteit vergroten en men zal de weg naar de website in de tussenstop snel weten te vinden. Een persoonlijke aanpak, zoals wij deze gehanteerd hebben, zorgt er voor dat de mensen onderdeel worden van het programma.Volgen van deelnemer Henk de Wit.
Henk de Wit, een man van middelbare leeftijd zit op de bank voor de buis. Hij kijkt geregeld naar Spoorloos op de zondagavond. Net voor het einde van het tv-programma (1) spoort hij de kijker thuis aan om eens mee te doen aan het nieuwe onderdeel 'Wij zoeken verder'. Een nieuw opgezette aanvulling op het huidige tv-programma voor de kijkers die wel weer contact willen hebben met een uit het oog verloren kennis, vriend, familie of buurman. Informatie is te vinden op de website. Dan herinnert hij dat hij twee dagen geleden tijdens het bladeren in de tv-gids (2) al wat heeft gelezen over dit onderdeel en direct aan zijn jeugdvriend en buurjongen Fransie dacht die hij al 40 jaar niet heeft gezien. Henk denkt bij zichzelf: 'Laat ik eens gek doen, en gaat naar de website (3). Nadat hij nog eens op zijn gemak de site door heeft gelezen, meldt hij zich aan en zet er een verhaal op over zijn uit het oog geraakte vriendschap met zijn buurjongen. De gegevens en een enkele foto die hij nog had bewaard besluit hij op zijn profiel te zetten, in de stiekeme hoop dat het gaat lukken om met succes zijn vriend terug te zien. Hij vinkt voor het versturen nog het item, "Ik wil mijn verhaal wel eens in het tv-programma vertellen", aan en een beetje gespannen slaat hij de informatie op. Hij kijkt nog eens verder naar de andere profielen en ziet dat er een mobiele applicatie (4) is die op straat een net genomen foto kan uploaden naar de website. Hij besluit hem te downloaden, er staan duidelijke instructies bij en hij wil ook wel zijn steentje bijdragen bij andermans zoektochten. Eenmaal de applicatie gedownload ziet Henk dat hij nu met zijn mobiel de profielen en de opgegeven foto's nog eens kan bekijken en eventueel een foto van een 'gespot' persoon up te loaden naar de website. Er staat zelfs automatisch de tijd en plaats bij wanneer deze wordt up geload!
De volgende dag loopt Henk naar de supermarkt en ziet onderweg nog een poster (5) met een oproep naar de site in een bushokje. Er vormt zich een herkennende, verrassende glimlach op zijn gezicht en hij loopt verder.
Die avond kijkt hij nog eens naar zijn profiel (6) en ziet dat er een aantal mensen vragen hebben gesteld en dus geïnteresseerd zijn in de achtergrond van deze bijzondere vriendschap en naar eventuele aanknopingspunten. Hij beantwoord de vragen en stelt daarna zelf ook nog een aantal vragen bij enkele zoekadvertenties.
De volgende ochtend bladert hij, met een kopje koffie aan zijn zijde, door de krant (7) en bekijkt de contactadvertenties in een snelle blik en ziet dat zelfs hier aandacht wordt gevraagd voor 'Wij zoeken verder'.
Ongeveer anderhalve week na het plaatsen van zijn eigen zoekadvertentie op de site krijgt hij een bericht op zijn mobiel. 'Er is iemand voor u gespot, kijk snel of de persoon op deze foto uw spoorloze is!' Verrast kijkt Henk via de mobiele applicatie (8) en ja hoor, het kan haast niet missen. Dat is Fransie, wellicht iets ouder dan hoe hij hem herinnert, maar die kop zit er nog steeds in. Hij bevestigd de foto en krijgt een bericht dat het de spotter is gelukt om Fransie aan te spreken en hij heeft de gegevens van de website doorgegeven.
Die avond heeft hij een bericht op zijn internet profiel (9): 'Henk oude makker, ..' Ze spreken af een keer te gaan vissen bij de oude beek en bij deze kan hij deze zoektocht als een succes verklaren. Niet veel dagen daarna wordt er met hem contact opgenomen of hij in het tv-programma (10) iets over zijn zoektocht wil komen vertellen. Ze komen al over een paar weken bij hem thuis opnemen!


Opdracht 2 - Hot versus cool media - Posted at 14:41 on 16/9/2009 by Annebet

Is er wel een toekomst voor ‘hot’ media?

Hot media wordt nog steeds ingezet en heeft dus ook nog steeds een toekomst.

Ik denk wel dat de hot media en cool media steeds meer gecombineerd zullen worden met elkaar.

Je ziet steeds meer interactieve banners, sites, evenementen, experience en ga zo maar door maar vaak wordt hierbij nog steeds gebruik gemaakt van hot media.3 voorbeelden van ‘hot media’ die momenteel populair zijn:

Film

Print

Naast online promotie (website, banner, advertenties, directmail, acties etc.) blijft print nog steeds een belangrijk media.

Print en online media zijn wel steeds meer met elkaar verbonden.

Je kan bijvoorbeeld print lezen in een magazine maar ook via een smartphone.

Papier heeft wel nog altijd meer waarde dan een beeldscherm, een magazine is voor mij tastbaarder en dus interessanter dan online.

Radio
Radio is nog steeds een populair media, in de auto maar ook zeker op het werk.

Je kan veel bereiken met dit medium en hem op veel verschillende manieren inzetten, zo zie je vaak dat radio dj’s mensen oproepen om te reageren via internet en sms.

Het is ook zo dat steeds meer mensen de computer gebruiken om naar de radio te luisteren, hier komen hot en cool media dus ook weer samen.‘Hot media’ anno 2010.

Welke media zijn dan nog populair?
Een advertising uiting anno 2010 zal grotendeels bestaan uit cool media.

Dit omdat mensen het steeds drukker krijgen en veel informatie binnen krijgen.
Het is belangrijk om als merk niet alleen je doelgroep te bereiken maar er ook voor te zorgen dat je doelgroep ook jou als merk wil bereiken.

Hiervoor is o.a. entertainment (cool media) belangrijk, maar hot media kan een sterke emotie overbrengen en is gemakkelijker om in te zetten.
Daarom denk ik dat ook hier de combinatie van hot en cool media van belang is.

Door deze combinatie zullen er ook nieuwe media ontstaan, veranderingen die hot media alleen niet kan maken.
Het is ook denkbaar dat hot media gepromoot wordt door middel van cool media, de grens tussen deze twee media zal waarschijnlijk wel steeds kleiner worden.

Voor welke doelgroep?

De oudere generatie zal zich eerder aangetrokken en aangesproken voelen door hot media dan je jongere.
Dit is logisch omdat de jongere generatie gemakkelijker omgaat met nieuwe ontwikkelingen, wat voor de oudere vaak toch een struikelblok is. 

De jongere generatie is ook opgegroeid in een tijdperk met interactieve media.Opdracht 1 - Crossmediale advertising - Posted at 16:29 on 9/9/2009 by Annebet

Zoek een voorbeeld van een geslaagde digitale of crossmediale advertising.
Hoe worden media gebruikt, via welk platformen wordt gecommuniceerd?

Upload Cinema
Hoe help je het oudste filmtheater van Nederland aan een nieuw publiek en meer bezoekers?
Door het te veranderen in de bioscoop van de toekomst!

De Uitkijk in Amsterdam introduceert Upload Cinema.
Een bioscoop die de beste, gekste en leukste filmpjes van het web op het grote doek vertoont.
Het populaire medium ‘film’ op internet wordt dus doorgetrokken tot in de bioscoop, zo komen traditionele en nieuwe medium samen.
De bedreiging internet vormt op deze manier een kans voor de traditionele bioscoop.


De kracht van interactieve communicatie wordt hier goed benut.
Het filmprogramma wordt verzorgd en samengesteld door de leden zelf.
Je kan alleen lidworden op uitnodiging van Upload Cinema of een ander lid.
Zo ontstaat er een ‘offline community’ voor mensen die het leuk vinden films te uploaden, te maken, te bekijken en uit te wisselen.
Leden kunnen hun filmlinks uploaden via internet. (UploadCinema.nl)
Het uitgangspunt is dat films digitaal (gedownload) worden aan geleverd en vertoont.
Een vaste redactie plus gastredacteur selecteert daaruit het beste en er wordt een avondvullend filmprogramma gemaakt.
Deze wordt gekoppeld aan een speciaal (actueel) thema.
Na afloop van de avond zijn alle vertoonde video’s op de website terug te vinden, zo wordt er een archief opgebouwd.
Upload Cinema heeft zonder enige vorm van traditionele publiciteit na 3 maanden al ruim 500 leden.
De weblogs hebben ondertussen Upload Cinema ook ondekt.

Dit is dus een unieke manier om de bioscoop weer van deze tijd te maken en een nieuwe, jonge doelgroep de weg naar de bioscoop te laten vinden.
Hosting door HQ ICT Systeembeheer