Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Intranet Artist Labels

About Me


Home | Profile | Archives | Friends

Project organisatie - 12:47, 20/3/2008

Intranetprojectorganisatie

 

De projectorganisatie bestaat uit:

 

-         Sjoerd Martin (Interne Communicatiedeskundige)

-         Bas Kampman (Functioneel- en grafisch ontwerper)

-         Matthijs van Kooten (HRM en Marketingmanager)

 

De projectorganisatie legt wekelijks verantwoording af aan de heer V.G.J. Koetsier (Marketingmanager Sony Music) en mevrouw M. Westra (Accountmanager Sony Music)

Zeker in de begin en eindfase van het project, zal er intensief contact zijn tussen de projectorganistaie en de account manager van Sony Music. De account managers van Sony kunnen op deze manier in de beginfase van het project al hun specifieke wensen en verwachtingen aangeven, in de eindfase is er ruimte om het project in zijn geheel samen te implementeren en evalueren. Natuurlijk zal tussendoor regelmatig contact zijn tussen projectorganisatie en Sony Music om de voortgang kenbaar te maken.

 


0 Comments | Post Comment

Nieuwsbrief medewerkers Sony Artist Labels (Week 12) - 12:34, 20/3/2008

 

Nieuwsbrief Intranet

 

Betreft: Intranet voor Sony Artist Labels 

 

Geachte collegae,

 

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben staat onze afdeling voor een positieve verandering. Een projectgroep onderzoekt op dit moment of onze afdeling rijp is voor een intranet. De toekomst van onze afdeling zal niet meer liggen bij één afdeling. Crossmedia spelen in alle bedrijven een steeds meer onmisbare rol en ook wij kunnen hier niet in achterblijven. De technologische ontwikkelingen hebben ons er toe aangezet dit onderzoek te laten uitvoeren.

 

Waarom intranet? 

Zoals bij jullie allen bekent, staan de gegevens niet centraal geordend. Daarnaast is het lastig om achter gegevens te komen die via sociale contacten gevonden zijn. Dit kan natuurlijk irritatie met zich meer brengen. Hier kunnen wij uiteraard begrip voor opbrengen en aan ons de taak dit probleem op te lossen. We zullen nu de voordelen van het intranet voor onze afdeling op een rijtje zetten. Allereerst is een grotere kennis- en informatiedeling van groot belang voor het welslagen van succesvolle crossmedia. In de toekomst zullen we meer in teamverband gaan werken. Door deze doelstelling zal het een en ander veranderen. Kennis zal niet meer onbenut blijven, er treed een aanzienlijke tijdsbesparing op en online projecten zullen via het intranet bijgehouden worden.

 

Teamwork 

Het intranet zal een extra kick met zich meebrengen. Teamwork is een van de meest bevredigende werkvormen in de bedrijfssfeer. Er is altijd aandacht voor feedback en mensen kunnen elkaar instrueren en aanvullen. De projecten in de toekomst zullen door toedoen van intranet extra kwaliteit met zich meebrengen. Door meer mensen aan een project te laten werken zal er meer inspraak komen op het project, wat een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit. Daarnaast zal de betrokkenheid van de medewerkers toenemen en is er meer inzage in de ontwikkeling van het bedrijf. Dit alles ten goede aan het project. Daarnaast is het van groot belang dat de projecten op meerdere communicatiemiddelen kunnen slagen. In de toekomst kunnen projecten zich niet meer focussen op één communicatiemiddel. Dit betekent dat er goed samengewerkt moet worden en dat iedereen continu bij de online gegevens kan. Dus zowel thuis als op het kantoor.  

 

Vooruitgang 

Intranet heeft absoluut niet als doel om de huidige (positieve) sfeer weg te nemen. Sterker nog de huidige “sociale” sfeer kan versterkt worden door mogelijkheden binnen het intranet zoals een smoelenboek en een discussieplatform. Daarnaast zal door de grote van de afdeling weinig problemen ontstaan met het implementeren van het intranet. De grote illusie dat intranet vaak met technische problemen kampt, verwijzen wij naar het rijk der Fabelen. Het intranet wat hier geïmplementeerd zal worden, kent weinig tot geen kinderziektes en zal vrijwel meteen volledig in gebruik genomen kunnen worden. Op deze manier boeken wij een grote vooruitgang met betrekking tot de informatievoorziening van Artist Labels. Duidelijke handleidingen over het intranet zullen in de eindfase van de ontwikkeling worden verstrekt.

 

In de veronderstelling u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Projectgroep Intranet

Sony Artist Labels.


0 Comments | Post Comment
Hosting door HQ ICT Systeembeheer