Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Avontuur met God

Op avontuur met God naar India!

Niets onmogelijk!

Op een nacht kreeg ik een droom waarin God op mijn hart legde om naar India te gaan. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, merkte ik dat er iets in mij veranderd was tijdens deze droom. Ik was plotseling heel erg gaan geven om de mensen in India. Ik trok me hun lot aan. Toch was de stap om me op te geven voor de reis naar India nog groot. Ik had immers geen geld, terwijl de reis bijna 1400 Euro kostte! Aan de andere kant wist ik dat als God wilde dat ik zou gaan, Hij ook voor geld zou zorgen. Daarom vroeg ik Hem mij te bevestigen of het echt in Zijn plan lag. En ik werd bevestigd, op verschillende manieren. Toen werd het zaak om maatregelen te treffen en me op te geven voor de reis naar India. Ik gaf me op, schafte een paspoort aan, zonder geld voor de reis te hebben. Maar ik vroeg mijn Vader in de hemel om geld, want in de Bijbel lees ik dat God veel geeft aan mensen die Hem vragen, als datgene wat zij vragen in Zijn plan ligt.

 

Het duurde dan ook niet lang, of er kwam een gift binnen van iemand. Ik moest denken aan de geschiedenis in de Bijbel waarin Jezus God dankt voor vijf broden en twee vissen en deze net zo lang vermenigvuldigt tot er minstens vjfduizend mensen van kunnen eten. Ik nam de gift die ik had gekregen, dankte God ervoor en vroeg Hem de gift te vermenigvuldigen. Een aantal dagen later ontving ik twee nieuwe giften! Enthousiast en met geloof in God dankte ik Hem voor deze vermenigvuldiging en opnieuw vroeg ik Hem de giften te verdubbelen. Nog geen week later kwamen er -jawel- vier nieuwe giften binnen! Een beetje zenuwachtig bracht ik ook dezen bij mijn hemelse Vader. Zouden er nog acht nieuwe giften binnenkomen? Maar ik richtte mijn blik op mijn Vader, in de zekerheid dat Hij alles kan.

 

Het liep tegen mijn verjaardag aan toen God mij vroeg: 'Wat wil je van Mij op je verjaardag hebben?' Verrast antwoordde ik dat ik het heel gaaf zou vinden als het bedrag voor de reis compleet zou zijn op mijn verjaardag. Toen de dag van mijn verjaardag aanbrak, keek ik vol verwachting op mijn bankrekening. Wat ik vervolgens zag maakte dat mijn ogen volschoten van blijheid. Het bedrag was compleet, er was zelfs meer geld dan ik nodig had! Toen ik de giften telde, kwam ik precies op acht uit.... Zie, dat is mijn God! Mijn Vader in de hemel is de beste Vader die je kan hebben en Hij houdt Zich altijd aan Zijn beloftes!

 

Dit alles gebeurde in een tijdsbestek van ongeveer anderhalve maand.

 

Verre reis? No way!

Nog nooit had ik een verre reis gemaakt. Verder dan het kouwe-kikker-landje klimaat kwam ik nauwelijks. Vreemde landen en enge beesten waren taboe. Nederland was ook niet alles, maar de regen en de afwezigheid van overweldigende berglandschappen nam ik maar op de koop toe. Toen, ineens, werd ik gevraagd mee te gaan naar India met een zendingsreis voor jongeren.

 

–slik-

 

‘Ehm, ik zal er nog even over nadenken...’ Ik had helemaal geen geld daarvoor! Van binnen had ik mijn besluit al genomen. Bijna dan. Want hoewel het mijzelf geen goed idee leek, zou ik het eerst bespreken met mijn Vader in de hemel. (Zoals ik met zoveel dingen doe.) Die avond legde ik het aan Hem voor. Daarna liet ik het los. Dacht er niet meer aan. Een week lang leefde ik in de veronderstelling dat mijn leven onveranderlijk zou doorgaan. In de regen fietsend, tussen de weilanden door die de plaats innamen van waar in andere landen reusachtige bergen zouden staan of donderende watervallen zouden stromen.

 

Tot op een nacht…

 

-wordt vervolgd-

Hosting door HQ ICT Systeembeheer