Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

het Beleggingskompas


Belegger Stijn deelt zijn visies met geinteresseerden.

Home | Profile | Archives | Friends


Tactische Asset Allocatie Seminar: Risk Parity

Posted at 19:35, 28/4/2012

Sedert enkele jaren ben ik lid van de VBA TAA commissie. Met deze commissie heb ik leuke vergaderingen gehad. Iemand uit de commissie zocht een onderwerp, stuurde artikelen rond en hield een presentatie. Daarna volge een doorgaans boeiende discussie over het onderwerp. Onderwerpen die we hebben behandeld zijn: Quant easing, momentum beleggen, CTA, seizoensfactoren en Risk Parity.

Over dit laatste onderwerp organiseren we nu een seminair. Een heus debat tussen Bridgewater en GMO. James (Montier) vs. James (Haskel). Datum 6 juni a.s. Dus mocht je tijd en zin hebben.

Zie onderstaande link:

http://www.vbabeleggingsprofessionals.nl/platform/bijeenkomsten/791/tactische-asset-allocatie-seminar-over-risk-parity.html

 


De grote recessie in perspectief

Posted at 22:13, 13/2/2012

Onderstaande afbeelding heb ik gevonden in het publieke materiaal van een Amerikaanse bank. Het geeft de omvang van de recessie aan in vergelijking. Het is indwerdaad waar dat dit de grootste recessie is sinds de Grote depressie. Het verschil tussen de twee is echter wel heel erg groot. De grote recessie was dus id. wat het is een grote recessie, maar geen depressie. Enik blijf hopen dat het monetair oppompen blijft werken, als zullen we dat pas over vele jaren pas definitief weten.  

 


MSCI Futures: een link naar een artikel

Posted at 21:44, 10/1/2012

 

Van onderstaand artkel ben ik mede auteur. Geplaatst in de Financial Investigator

http://www.blueskygroup.nl/LinkClick.aspx?fileticket=5rs0FxNsMBg%3d&tabid=1937

 De asset allocator heeft vandaag de dag de keuze uit een steeds breder

 wordend spectrum van instrumenten voor het voeren van actief beleid. In

dit artikel staan Rob Brand en Stijn de Bont, stil bij een nieuwe vrucht aan

de boom: de MSCI future.


Handel in honger

Posted at 11:30, 31/12/2011

Op 23 december, zo vlak voor kerstmis, zendde het met publiek geld betaalde actualiteitenprogramma Zembla een documentaire over het beleggen in grondstoffen. Er werd toegespitst op de handel in termijncontracten (futures/swaps) op agrarische grondstoffen als mais, graan en vlees. De documentaire was bedoeld als tranentrekker en had de tendentieuze titel: "handel in honger".

De boodschap luidde; de speculatie/het beleggen in agrarische grondstoffen heeft een prijsopdrijvend effect en leidt tot hongerdoden.

Allereerst mijn mening:

1) Als voedselspeculatie leidt tot vele hongerdoden dan is dit mijn inziens moreel niet juist. Echter dit verband is wetenschappelijk niet eenduidig aangetoond; zoals ook PGGM terecht stelt. Het handelt hier om de dynamiek/verband tussen roll en spot elementen. Een future die wordt gekocht zal doorgaans echter ook weer worden verkocht voor levering. Het grootste deel van het speculatieve element zal verdwijnen in het rol rendement en niet zozeer in de feitelijke prijs van de grondstof (de spot). Als er al een verband is met de spot dan is dit een beperkt verband.De documentaire insinueert dat er een wezenlijk verband bestaat en geeft hier eigenlijk geen onderbouwing bij.

2) Zelf geloof ik niet in lange termijn hogere prijzen voor agrarische produkten. Bestaande technologische vernieuwingen kunnen namelijk nog massaal worden uitgerold over de agrarische sector wereldwijd. Wel geloof ik in hogere metaal en olieprijzen als gevolg van schaarste.

Echter de reden van mijn schrijven betreft de opmerkingen van de heer Olivier de Schutter; de speciale rapporteur van de VN. Stuitend en laakbaar.

1) de Schutter claimt dat er een speculatieve golf van geld zich na de val van Lehman richting grondstoffen bewoog. In feitelijkheid echter waren grondstoffenprijzen al maanden lang fors aan het dalen toen Lehman viel. Zie grafiek.

2) Schaamteloos wordt als hoofdspeculant de institutionele belegger aangewezen. Dit terwijl trendvolgende fondsen als CTA een klantenbasis hebben die met name uit niet institutionele partijen bestaat. De proprietary desks van banken hebben ook al geen participatie van bijvoorbeeld  pensioenfondsen. Een gevalletje zwarte piet toespelen lijkt me.

3) De Schutter spreekt over financiele speculatie van eindbeleggers als zijnde "extremely amoral". Meer markt participatie is juist goed. Misschien dat de heer Schutter een kijkje kan gaan nemen op de markt voor bijvoorbeeld aardappels waar geen levendige markt is om prijsrisico over te dragen. Hier gebeuren pas amorele dingen.

 


banken stress - Libor OIS spread

Posted at 19:18, 4/12/2011

Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de centrale bank interventie in de USD funding markt. Grappig genoeg kwam dit net na mijn laatste posting of de basis swap rate. De basis swap rate is na de interventie inderdaad wat teruggekomen, maar blijft op duidelijke stress staan. Naar mijn mening geeft dit eigenlijk al aan dat er nog niet heel veranderd is. Deze mening wordt versterkt door het niveau van de Libor-OIS spread in de eurozone. Ook deze staat op scherp en is zelfs niet afgekomen.

 

De Libor - OIS spread geeft de spread tussen een 3-maands interbancaire lening met notional uitwisseling (met bancair risicio) en de Overnight swap met alleen netto-rente (risicovrij) in de eurozone. Dit maakt deze spread naar mijn mening tot een heel representatieve indicator voor interbancaire stress in de eurozone en deze staat dus op scherp .....


3 maands euro/dollar basis swap

Posted at 01:08, 18/11/2011

Bij deze een stukje over de 3-maands euro/dollar basis swaprate. Wat is het?
Het is de op/afslag die betaald moet worden voor een 3- maands cross currency swap (CCS) op US Libor/Euribor basis. Zoals sommigen wellicht in de tekstboeken hebben gelezen wordt eenCCS in theorie afgesloten op US Libor/Euribor basis zonder op- of afslag. In de praktijk was dit ook lange tijd het geval. Tot de wereld veranderde door de kredietcrisis. Europese beleggers ontvingen geen Euribor meer op hun ccs maar kregen een forse afslag. De banken die tegenpartij waren vertrouwden de Euribor niet meer als representatieve interbancaire rente.

De afslag ten opzichte van de Euribor is een barometer voor het vertrouwen in de bankensector in het algemeen en in Europese banken in het bijzonder. Hoge niveaus geven aan dat (met name Europese) banken mindervertrouwd worden.De  3-maands euro/dollar basis swaprate is dus bruikbaar als stress indicator.

Bijgevoegd de grafiek van de 3-maands en haar 5-daags moving average ; de afslag is sinds "Lehman" niet meer zo hoog geweest.


De eindspelen van Roubini

Posted at 21:01, 14/11/2011

Tegenwoordig lees ik geregeld research vanNouriel Roubini; ook wel bekend als dr. Doom.   Nouriel Roubini heeft zich gespecialiseerd in het economische crisis denken en dit maakt zijn stukken een nuttige aanvulling op de stukken die ik normaal lees.

In zijn laatste stuk staat hij uitgebreid stil bij de wegen uit de Europese krediet crisis. Bij deze een heel korte samenvatting.

Roubini definieert vier mogelijke eindspellen.

1) Groei en competiviteit worden hersteld door een uiterst aggresief monetair beleid. QE euro-style, belastingverlagingen in de kern van Europa en vanzelfsprekend een veel zwakkere euro. Staatschulden lopenjuist op en de euro overleeft in nagenioeg hele gebied.

2)Deflationaire aanpassing. Waarbij in de PIIGS de lonen worden gedrukt totdat er competiviteit is. Staatschulden worden teruggebracht door forse bezuinigingen. Oplopende werkeloosheid en sociale spanningen. Sanering met de harde hand.

3) Transfer unie; Nederland, Duitsland e.a. zullen op permanente basis de PIIGS subsidieren. Hier zijn additioneel naar schatting tussen de 100 en 200 miljard euro per jaar mee gemoeid. Dit zal gebeuren indien de deflationaire spiraal van optie twee tot een depressie leidt in PIIGS landen.  

4) Grootschalige restructurings en feitelijke fauillisementen. Wellicht ook gepaard gaand met een opbreking van de euro in enigerlei vorm.

Roubini acht optie 1 het meest gewenst maar onwaarschijnlijk. Optie 4 is het meest waarschijnlijk volgens dr DOOM.

Mijn mening: Er zal worden gegaan voor een policy mix. Er zal monetaire verruiming komen in de vorm van lagere rentes en een ruimer mandaat vioor de ECB. Duitsland zal haar lage leenrentes gebruiken om lang door te rollen en te investeren in infra-structuur. Ook zullen belastingverlagingen volgen. Dit analoog aan optie 1.

In de PIIGS zal er aan elke lening harde eisen worden gesteld door de creditors. Soms is hierbij sprake van deflationaire hervorming als het dichtzetten van het begrotingstekort en soms van inflationaire (en heel verstandige) hervormingen. Denk aan ophogen pensioenleeftijd, afschaffen minimumloon en versoepelen ontslagrecht. Analoog aan optie 2.

Dit in combinatie met een SICAV voor de staatsobligaties zou kunnen lukken. Al is de weg nog ver.

Over de andere opties 3 en4;

De PIIGS zullen soms de onrust proberen  voeden en gebruiken om afstempeling te eisen. Eerst van de bond holders en dan van de credit landen. Dit kan evt. lukken analoog aan optie 3. Chantage loont in dat geval.

Voor de hopeloze gevallen kan een exit uit de EZ naar mijn mening het minste kwaad zijn. De ironie is dat de "sterke"landen kunnen sturen wat het minste kwaad is voor de hopeoze gevallen en dat is een machtig gegeven!


Contagion risk in Europa; verder kijken dan de spreads.

Posted at 21:00, 9/11/2011

De onrust op de beurs sloeg vandaag wederom toe en het aangekondigde vertrek van Berlusconi kon de markten niet genoeg rust brengen. De Italiaanse rente bereikte een record van 7,4%; de spread met de Duitse rente ook.

 

Vaak worden de absolute niveaus van rentes of de spreads ten opzichte van een safe asset aangehaald om aan te geven hoeveel stress er is in de markt. Dit is naar mijn mening een te eenvoudige manier van kijken. Zelf prefereer ik ook te kijken naar de correlatie met de euro/usd wisselkoers. In tijden dat de risico's in de eurozone toenemen vluchten beleggers uit de euro en in de usd. De prijs van een risicovol geachte staatsobligatie zal dalen, terwijl die van veilig geachte staatsobligaties zullen dalen.

 

Indien een staatsobligatie als onveilig wordt geacht is haar prijs negatief gecorreleerd met de waarde van de dollar ten opzichte van de euro.

 

Voor Italie geldt dit. Maar hoe zit het met Frankrijk? De rente van Frankrijk loopt op en de spread van Frankrijk ten opzichte van Duitsland staat op een record. Qua correlaties is echter te zien is dat de correlatie met de US dollar nog steeds positief is en zelfs positiever wordt.  Onderstaand figuur illustreert het verloop van de correlatie tussen 10-jaars Franse staatsobligaties en de dollar.

Correlaties 10j frankrijk met euro/usd

Oftewel de markt ziet op dit moment de Franse staatsobligatie nog steeds als veilige haven ondanks de fors  toegenomen spread met Duitsland.

 

Hosting door HQ ICT Systeembeheer