Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

BHV - Bedrijfshulpverlening


Informatie over BHV (bedrijfshulpverlening) zoals de BHV cursus, de AED cursus en de reanimatie cursus. Ook informatie over AED (Automatische Externe Defibrillator).

Home | My Profile | Archives

 

BHV
BHV cursus
BHV training
BHV herhaling
AED cursus
Reanimatie cursus

EHBO kennis Nederlanders schrikbarend slecht

Posted at 08:34 on 23/6/2010
Uit een onderzoek dat in opdracht van het Rode Kruis is uitgevoerd, is gebleken dat twee op de drie Nederlanders niet weten hoe ze moeten handelen bij ongelukken.

In het onderzoek kregen zo'n 1500 Nederlanders vragen over praktische ongevallen, zoals verslikking en het oplopen van een brandwond of botbreuk voorgelegd - standaardvragen uit de cursus EHBO - waarbij zij aan moesten geven wat zij in zo'n geval zouden doen. Van de ondervraagden beantwoordde slechts 34% de vragen correct.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen heeft zich wel eens in de vingers gesneden tijdens het koken of is ooit gevallen met de fiets. Toch heeft slechts zo'n 3% van de Nederlanders 'aantoonbare eerste hulp vaardigheid', zo blijkt uit gegevens van het Rode Kruis.

Voor meer gerelateerde nieuwsberichten over dit onderwerp, of informatie over de cursus EHBO ga je naar BHV Nieuws
Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Reanimatie op het werk steeds belangrijker

Posted at 12:28 on 3/6/2010
Werkgerelateerde ziekten kosten jaarlijks meer dan 3.000 Nederlanders het leven. Onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) heeft uitgewezen dat het bij de grootste groep sterfgevallen, dat zijn er zo'n 1.350 per jaar, gaat om kanker veroorzaakt door het werken met chemische stoffen en asbest. Hart- en vaatziekten komen op de tweede plaats met ruim 800 werkgerelateerde sterfgevallen per jaar. De behoefte aan BHV'ers die uit de voeten kunnen met reanimatie is hierdoor aanzienlijk toegenomen.

Sterfgevallen waarbij hart- en vaatziekten een rol spelen, worden veelal veroorzaakt door de steeds hoger wordende werkdruk. De toename van werkgerelateerde hart- en vaatziekten heeft gevolgen voor de vaardigheden waarover bedrijfshulpverleners moeten beschikken. Het is belangrijk dat BHV’ers zonder aarzelen eerste hulp kunnen verlenen en ook reanimatie cursussen hebben gevolgd. BHVNederland biedt daarom bedrijfshulpverlening cursussen aan, waarin vaardigheden zoals AED en reanimatie centraal staan. BHVNederland leidt werknemers op tot zelfverzekerde, competente BHV’ers, die zich bewust zijn van de risico’s op de werkvloer.

Voor meer informatie kunt u terecht op BHV Nieuws
Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Automatische brandmelding vaak loos alarm

Posted at 09:13 on 31/5/2010
Jaarlijks rukt de brandweer meer dan 53.000 keer voor niets uit. Onderzoek wijst uit dat 95 procent van de ruim 56.000 brandmeldingen in Nederland een loos alarm betreft. De brandweer overweegt dan ook om niet meer uit te rukken bij automatische brandmeldingen. Naast de overbodig hoge kosten voor de maatschappij leidt het immers ook tot onnodig gevaarlijke verkeerssituaties.

Volgens de UNETO-VNI (de brancheorganisatie van installateurs) is een loos brandalarm meestal te wijten aan ondeskundig gebruik en slecht onderhoud. Door de installaties goed te onderhouden en de beheerders op te leiden, zodat zij de brandmeldinstallaties op een deskundige manier kunnen gebruiken, kunnen loze alarmmeldingen in de toekomst worden voorkomen.


BHVNederland is gespecialiseerd in het organiseren van de BHV cursus, welke ook de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie bevat. Wanneer deelnemers de cursus met goed gevolg afronden, beschikken zij over voldoende kennis om op vakkundige wijze de wettelijk verplichte maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie te verzorgen.


Voor een uitgebreide versie van dit artikel kunt u terecht op de website van BHVNederland.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Nauwelijks brandoefeningen bij zorgcentra

Posted at 10:13 on 27/4/2010
De verplichte jaarlijkse brandoefening wordt door veel publieke zorginstellingen niet georganiseerd. Dit gaat op voor een 25% van de crèches en basisscholen. Bij ziekenhuizen en zorgcentra is het helemaal dramatisch gesteld; hier traint slechts 50% jaarlijks met de brandoefening.

Dat hier niet in alle gebouwen mee wordt geoefend was al bekend, maar met name bij publieke zorginstellingen waar niet iedereen in staat is zelf te vluchten is dit natuurlijk cruciaal. De reden dat deze oefening jaarlijks moet worden uitgevoerd, is omdat er in een jaar tijd veel kan veranderen binnen een bedrijfspand.

BHV’ers leren tevens op deze manier de theorie in de praktijk te brengen en komen zo eventuele knelpunten tegen. Daarnaast worden het personeel en de bewoners gewezen op de veilige vluchtroutes en de gevaren van brand. Zo wordt in geval van nood veel leed voorkomen.

Op BHV Nieuws kun je terecht voor meer informatie.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Uitleg over de AED

Posted at 15:51 on 16/4/2010
De AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. Het apparaat geeft een elektrische schok af waardoor de hartslag weer op gang kan worden gebracht. Hierdoor neemt de overlevingskans van deze slachtoffers aanzienlijk toe.

Alleen al in ons land worden wekelijks ruim driehonderd mensen getroffen door een hartstilstand. Slechts tien procent overleeft dit wanneer er geen hulp wordt geboden. Wanneer direct wordt begonnen met reanimatie met behulp van een AED, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer naar zeventig procent. Vele levens worden hierdoor gered. De eerste zes minuten na een hartaanval zijn cruciaal. Omdat het ambulancepersoneel altijd een aantal minuten nodig heeft om ter plaatse te komen, was er vraag naar een gebruiksvriendelijk reanimatie-apparaat dat ook onmiddellijk door omstanders ingezet kan worden. Door de komst van de AED wordt aan deze vraag voldaan.

Lees meer op: BHV Nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

BHVNederland erkend door Nederlandse Reanimatie Raad

Posted at 09:39 on 13/4/2010
BHVNederland is door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkend voor de onderdelen reanimatie en AED. Dit betekent dat cursussen met deze onderdelen aan de basiscriteria voldoen die de Nederlandse Reanimatie Raad hieraan stelt. De NRR-erkenning van BHVNederland staat garant voor een cursus waarin alle aspecten aan bod komen om slachtoffers met een hartaanval zo goed mogelijk te helpen.

BHVNederland heeft zeer veel ervaring in het organiseren van cursussen waarin zowel AED als reanimatie een onderdeel van is. Deze cursussen hebben een eenvoudige opzet en zijn daarom door iedereen goed te volgen. Naast een training in beademen en het geven van een hartmassage, leren cursisten ook op een veilige en verantwoorde manier een AED te gebruiken. Elke cursus wordt gegeven door een NRR-gecertificeerde docenten. Deze werken volgens de NRR-richtlijnen en staan garant voor een inhoudelijk goede cursus. De cursus is zowel overdag, in de avonduren als in het weekend te volgen. Na afloop krijgen cursisten een diploma met het NRR-logo.

Kijk voor het volledige bericht op: BHV Nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Noodzaak van een BHV-plan

Posted at 09:30 on 30/3/2010
Elke werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld binnen het bedrijf. Dit wordt ook wel het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) genoemd. Daarin moet worden beschreven welke maatregelen en voorzieningen zijn genomen om de gevolgen van een calamiteit of ongeluk zoveel mogelijk in te dammen.


Een BHV-plan is van belang wanneer een bedrijf veel medewerkers heeft, er meerdere verdiepingen in een bedrijfspand aanwezig zijn of wanneer er ongewone risico's binnen een bedrijf aanwezig zijn. Toch is het voor bedrijven waar dit niet van toepassing is ook raadzaam een BHV-plan op te stellen. Zo is er een goed plan van aanpak aanwezig zodat er tijdens calamiteiten direct kan worden ingegrepen. Veel leed wordt op deze manier bij werknemers en bezoekers voorkomen. Lees het volledige bericht op: BHV Nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Wat is BHV?

Posted at 14:48 on 26/3/2010
De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Op deze manier kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een organisatie hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico's binnen de organisatie. Door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Ook het aantal bezoekers dat in een pand aanwezig kan zijn wordt hierbij opgeteld. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is. Om BHV-er te worden dienen werknemers een BHV cursus te volgen. Deze cursus kan op vele cursuslocaties door het land gevolgd worden, maar ook via 'In Company' binnen het bedrijf zelf. Tijdens de cursus leren de toekomstige bedrijfshulpverleners een beginnende brand te bestrijden, EHBO te verlenen en personen uit een pand te evacueren.


Kijk voor het volledige artikel op: BHV nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

60 procent BHV organisaties houdt geen ontruimingsoefening

Posted at 14:08 on 22/3/2010

Uit onderzoek van de Brandwondenstichting is gebleken dat 60 procent van alle organisaties niet de jaarlijkse ontruimingsoefening uitvoert. Dit terwijl de Arbo-wet elke BHV organisatie binnen een bedrijf verplicht deze oefening elk jaar te organiseren. 

Het onderzoek werd gehouden onder vijfhonderd organisaties, waaronder ziekenhuizen en scholen. Met name daar zou men verwachten dat de ontruimingsoefening jaarlijks wordt uitgevoerd. Wanneer er brand uitbreekt raken immers veel mensen in paniek en weten niet waar ze heen moeten vluchten, laat staan kinderen en patiënten. Met behulp van deze jaarlijkse oefening leert iedereen hoe ze moeten handelen in geval van nood en hoe ze het pand via een korte weg en op een veilige manier kunnen verlaten.


Op BHV nieuws vind je meer informatie over dit onderwerp.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Grootste brandschade sinds vijf jaar

Posted at 14:33 on 19/3/2010

Volgens het CBS was in 2008 de totale door brand aangerichte schade het hoogste in 5 jaar tijd. De schade liep vorig jaar op tot 1 miljard euro. Daarnaast vielen er meer dodelijke slachtoffers bij branden dan in 2007.


De Nederlandse brandweerkorpsen kregen vorig jaar in totaal 158.000 meldingen binnen. Bij 70.000 gevallen hiervan was er sprake van loos alarm. Een groot deel van de loze meldingen kwam van automatische brandmelders. Toch moest de brandweer 2.000 keer minder uitrukken om een brand te bestrijden dan het jaar ervoor. Toen stond de teller op 47.000 keer. Ook het aantal keer dat de brandweer moest uitrukken om hulpverlening te verlenen was met 44.000 keer maar liefst 5.000 keer minder dan in het jaar ervoor.


Bij deze branden vielen 97 doden, 30 meer dan in 2007. Bijna 50% van de dodelijke slachtoffers kwamen om bij een woningbrand. Verder raakten bij deze branden 874 personen gewond, dit tegenover 843 in 2007.


Lees het volledige artikel op: BHV nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Brandweer roept op tot meer BHV-ers

Posted at 14:00 on 17/3/2010

Jaarlijks volgen zo’n 1500 mensen de BHV cursus. Het Amsterdamse brandweerkorps vindt dit veel te weinig. Het korps is daarom momenteel dan ook druk bezig met het werven van bedrijfshulpverleners binnen bedrijven en sportverenigingen.


Werkgevers zijn door de Arbo-wet verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hierdoor wordt bij gevaarlijke omstandigheden in het bedrijf letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk voorkomen. In de BHV cursus komt namelijk naast EHBO ook het bestrijden van een brand en het evacueren van personen in een bedrijfspand uitgebreid aan bod. Elk bedrijf heeft daarom één of meer BHV-ers nodig.

 


Lees het volledige artikel op de website van BHVNederland : BHV nieuws

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

AED per 1 januari standaard onderdeel BHV cursus

Posted at 16:32 on 3/11/2009
AED is per 1 januari een vast onderdeel van de BHV cursus van BHVNederland. De Automatisch Externe Defibrillator wordt ingezet bij slachtoffers met een hartaanval. Het apparaat geeft een elektrische schok waardoor het hartritme weer op gang kan worden geholpen (defibrillatie).

Door dit extra cursusonderdeel zijn cursisten in staat nóg beter hulp te bieden bij slachtoffers met een hartstilstand. Uit cijfers blijkt dat dit hard nodig is. Wekelijks worden alleen in Nederland al ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Slechts 5 tot 10% van de getroffenen overleeft dit. Wanneer direct wordt begonnen met reanimatie in combinatie met een AED, vergroot de overlevingskans van slachtoffers naar 70%!

Lees het volledige artikel hier : AED per 1 januari standaard onderdeel BHV cursus

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Reanimeren redt levens

Posted at 14:33 on 21/10/2009
Per week worden maar liefst 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Dit zijn meer dan 15.000 gevallen per jaar! Helaas overleeft slechts 10% van de slachtoffers een hartaanval. Vaak is er in deze gevallen een omstander in de buurt. De acties die deze omstander onderneemt zijn van levensbelang voor het slachtoffer. Door het toepassen van de juiste reanimatietechnieken kan het overlevingspercentage verhoogd worden naar 50 tot 70%. Zo worden er jaarlijks duizenden levens gered.

Zorg dat jij een slachtoffer kan helpen! Via een stappenplan kun je alvast de basishandelingen uitvoeren. Zo kun je stap voor stap het slachtoffer alvast op weg helpen. Hoe maak je de luchtweg bijvoorbeeld vrij en hoe moet je reanimeren?

Dit en meer staat hier in het stappenplan : reanimeren redt levens


BHV Nederland organiseert zowel de BHV cursus als de AED cursus en reanimatie cursus.
Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer