Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
BKR info Home | Profile | Archives | Friends
Financieel

BKR11/2/2011
Het bij BKR vastleggen van gegevens die betrekking hebben op een aan particulieren verstrekt krediet, zijn ter inzage beschikbaar voor kredietverstrekkers met een BKR aansluiting. Met de verzamelde BKR informatie hebben de aangesloten banken een hulpmiddel bij de acceptatie van kredieten. Een aanvraag voor een krediet zal in de regel worden voorafgegaan van een BKR toetsing om te kunnen beoordelen of de aangevraagde lening voldoende acceptabel is om af te sluiten. Het toetsen bij het BKR wordt gedaan om geldverstrekkers te helpen zo min mogelijk met slechte betalers geconfronteerd te worden.

Het informeren bij BKR naar de registraties van een persoon zullen situaties met problemen die zijn ontstaan bij schuld door overkreditering kunnen verminderen. Wens je meer duidelijkheid over de van jou opgeslagen informatie bij het BKR dan kun je met vragen over jouw persoon surfen naar BKR en duidelijkheid krijgen na het stellen van je vragen. Voorkom het bezoek aan sites waar men de naam BKR ten onrechte gebruikt, ook al is in de naam of het internetadres BKR gebruikt. .

Het beschermen van BKR tegen het gebeuren een te grote last op je te nemen door een onverantwoorde kredietverstrekking, dien je te zien als een vorm van ondersteuning bij het lenen. Instellingen met een BKR aansluiting betrekken inlichtingen bij het BKR over afgesloten financieringen en daarop betrekking hebbende gegevens. De gegevens met betrekking op kredietovereenkomsten welke tot de vorige 5 jaren zijn opgeslagen.Iedere geldverstrekker kan daar dan voor het aangaan van een nieuwe lening rekening mee gehouden.CKI is een systeem waarin alle vergaarde inlichtingen door BKR geregistreerd worden.

De in het CKI verzamelde informatie zal bij een BKR toetsing worden verstrekt ten behoeve van nog af te geven financieringen via het toetsen door de aan BKR deelnemende  instanties.Op deze manier zal men weldoordacht over kunnen gaan tot het accepteren van kredietaanvragen. In het belang van iedereen, kredietnemers en kredietverstrekkers, is verstrekking van verantwoorde leningen met de bij het BKR ingekeken informatie erg belangrijk. Je krijgt hierdoor vanzelf hulp van het BKR zodat je minder snel een te hoog krediet aangesmeerd gaat worden waarvan je de maandtermijnen niet meer zou kunnen voldoen. Aangesloten kredietverstrekkers zullen met de door BKR aangedragen gegevens minder risico lopen. Met het gevolg dat het mogelijk is een betere verantwoording te geven bij een krediet dat wordt verstrekt.

Of je voor een bepaald krediet geaccepteerd gaat worden zal nooit door BKR worden besloten. Enkel de bij het BKR aangesloten deelnemer beslist over een lening die je bij hem hebt aangevraagd. Of een krediet voor jou verantwoord is zal blijken uit de BKR gegevens en andere informatie waarover de kredietverstrekker beschikt. Er kan pas definitief een lening worden aangeboden indien blijkt dat met jouw inkomsten alle lasten betaald kunnen worden en geen negatieve coderingen in het BKR staan.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer