Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Van ervaring tot bouwsteen


Als je deze weblog leest kan het alles voor je betekenen. Het kan ook niets voor je betekenen. Er kunnen waarheden in staan er kunnen ook onwaarheden in staan. Het kan een goede weblog zijn het kan ook een slechte weblog zijn. Zolang het maar jouw mening is. En niet die van een ander.

Home | Profile | Archives | Friends


De nietwetenschap opent zijn deuren

Posted at 21:47, 12/2/2012

Om meteen met de deur in huis te vallen. Al je zintuigen hebben zo hun zwakke plekken. Om deze zwakke plekken op te lossen heb je niet 1 zintuig maar 5 zintuigen. Op deze manier elimineer je eventuele gebreken. Wat nou als zelfs met je 5 zintuigen bepaalde zaken nog steeds niet waarneembaar zijn. Wat nu al je niet 5 maar wel 20 zintuigen nodig zou hebben om van alles om bewust te zijn van alles op deze wereld. Omdat je dit niet weet is er dus een mogelijkheid dat wij met behulp van onze gegeven zintuigen maar van een klein deel om ons heen bewust kunnen zijn.

 

Onze zintuigen kunnen dus redelijk betrouwbaar zijn, echter is dit nog geen bewijs van volledige registratie van gebeurtenissen.

 

Wat impliceert deze kennis? Wat kun je hiermee. Dit is een onbekende factor omdat wij niet kunnen weten hoe ver de mogelijkheden strekken. Als je zo objectief mogelijk kijkt naar feitelijkheden is het enige dat je echt weet dat je zintuigen niet voldoende zijn om alles te kunnen weten.

 

Vanwaar een stuk dat alleen verwarring zaait? Wat is verwarring? Is verwarring misschien een kluwen van meerdere gebeurtenissen, rationele en emotionele gedachten die zich kris kras door elkaar bewegen waardoor je een groot gedeelte van je hersenen gebruikt om ze vervolgens te kunnen ordenen? Als dit zo is dan is verwarring een hoge staat van registratie en bewustwording.

 

Deze nietwetenschap zoals ik het graag wil noemen is de manier om in de huidige maatschappij jezelf de kans te gunnen om niet te weten. Als je weet dat je iets niet weet dan pas ben je opzoek naar een antwoord of een verklaring. Tijdens de staat van het zoeken verkeer je in nieuwsgierigheid, leergierigheid en het hoge goed dat bescheidenheid heet. Iedereen die zekerweet heeft een oogklep op waarbij alleen het eigen denkkader en wereldbeeld geregistreerd wordt.

Wie is er verder, de Meester of de leerling?

 

 

 

 


Is toeval een verklaring?

Posted at 20:13, 12/2/2012

Toeval is een woord bedacht voor het gene wij niet vaak niet bevatten of begrijpen. Het is een niet te verklaren gebeurtenis in rationele termen. Het is een voorval dat onvoorzien is en geen samenhang lijkt te hebben met andere gebeurtenissen. Een vergelijkbaar woord is intuïtie, dit is ook een woord voor het onverklaarbare. Dit heeft alles te maken met de werking van onze hersenen.

 

Linker hersenhelft: Logica, ontleden van raadsels, rationeel, wiskundig, taalkundig methodisch en numeriek.

Rechter hersenhelft: Alles omvattend, breed georiënteerd, gevoelsmatig, intuïtief en geheeloverziend.

 

De linker en rechter hersenhelft proberen daar waar mogelijk samen te werken. Toeval en intuïtie is iets dat de rechter hersenhelft waarneemt maar niet te verklaren is door de linker hersenhelft. Dit komt door de beperkte samenwerking. Voorral het gevoel speelt hierbij een rol. Je weet iets bijna zeker, links kan het niet verklaren en rationaliseren. Je kunt dan op je gevoel afgaan (je intuïtie) of je laat het links liggen.

 

Bij toeval is er ook geen verklaarbare of rationele opvatting. Het gebeurd echter wel en is niet meer uit de wereld weg te denken. Waarom anders de uitdrukking; dit kan geen toeval zijn!

 

Je verklaard iets als je het doorgrond als je het begrijpt als je weet wat er plaatsgevonden heeft. Hoe kun je dan een gebeurtenis toeval noemen, als je de gebeurtenis niet kan doorgronden? Je kunt het niet verklaren met het begrip toeval, omdat het begrip niet gedefinieerd is.

 

Dat wil ik hier proberen:

 

 ‘’Alles is opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Deze deeltjes zijn trillingen op verschillende frequenties. Golflengten zijn niet te zien. Dat wat je ziet verhult de werkelijke kracht achter gedachten’’

 

Alles bestaat uit trillingen en gedachtes zijn sterke trillingen. Gedachten worden aangestuurd door je onderbewustzijn. Hierdoor krijg ik het idee dat het mogelijk is dat onbewuste gedachten de wereld om je heen beïnvloeden of in zekere zin construeren. Andere mensen hebben ook deze macht gekregen. Ze beïnvloeden ook de wereld op hun eigen manier. Alles is met elkaar verbonden, de geest is ook verbonden. Je zou kunnen zeggen dat dit alles bij elkaar gebundeld 1 ziel of energie is. Dan is het ook heel goed mogelijk dat toevallig 2 personen elkaar tegenkomen en verliefd worden voor de rest van hun gelukkige leven! Dit is in dat geval geen toeval maar het is een energie die ze samen geproduceerd en geconstrueerd hebben. Hierdoor hebben ze onbewust elkaars levenspad beïnvloed. Ze hadden al een verbintenis met elkaar voordat ze elkaar ‘’kenden’’ en ontmoeten. Dit gebeurd iedere dag en wij hebben het toeval genoemd! Gelukkig maar want met alle kennis voorhanden kan een mens niet bestaan. Het is prettig een niet te verklaren voorval toch een naam te geven om de illusie te creëren van de alwetendheid. Dit is de basis van een dragelijk leven voor velen.

 

Als we het over gedachten beïnvloeding hebben is het belangrijk je te realiseren dat misschien afstand geen belemmering is. Dit komt omdat alle trillingen elkaar beïnvloeden dus gedachten kunnen doorvoeren tot in het oneindige. Trillingen zijn selfsupporting. De ene trilling kan de andere versterken. Hierdoor kan een trilling eeuwig doorgaan. Levenden organismen uit de prehistorie kunnen heel goed vandaag de dag de wereld nog steeds beïnvloeden.

 


Iedereen wil zichzelf zijn, terwijl dat nu juist de moeilijkste persoon is om echt te leren kennen.

Posted at 20:12, 12/2/2012

De impuls en de drift viert hoogtij. Waarom moet alles meteen? Ziet men nog voorbij hun doelen? Zijn bestemmingen de reden om op reis te gaan? Al deze vragen gaan over hetzelfde, het antwoord op alle vragen is gelijk gestemd. Waarom ziet men niet de schoonheid van het proces? De laatste vraag is de belangrijkste. Op het moment dat je in de ochtend nevel naar school of het werk fietst dan functioneert men meestal op de automatische piloot. Dit betekend dat je eigenlijk pas de knop aanzet op het moment dat er op de plaats van bestemming 3 koppen koffie gedronken en er 2 moeilijke vragen gesteld zijn. Dit is genoeg gezegd wat betreft het geen geduld hebben en streven naar de bestemmingen die het leven te bieden heeft.

 

Gezegd dat men geen geduld meer heeft geeft nog een andere vervelende bijsmaak. Normen en waarden zijn verloren onder de vloek van niet nadenkende, hossende, vloekende, vervuilende, kortzichtige en relativerende huidige generaties. Deze generaties laten een scheet of een boer als deze er behoefte aan heeft. Deze generatie heeft kort gezegd schijt. Schijt aan alles wat niet ja knikt bij een vragende blik. Lieden die het waarderen dat iemand direct is. ‘’ ik zeg gewoon alles in iedereen zijn gezicht ‘’ . Enige nuances zijn soms op zijn plaats. Als iedereen dit zou doen dan zou deze dame waarschijnlijk wel van mening veranderen. Als iedereen in haar gezicht zou zeggen wat er op dat moment op de tong ligt dan eindigt ze vast met een minderwaardigheidscomplex. 

 

De normen en waarden zijn er met een reden. Normen worden gecreëerd uit waarden. Als we de normen niet meer handhaven betekend dit dat het ten koste gaat van onze zelf gekozen waarden. Dit betekend dat veel mensen op dit moment hier ongelukkig mee moeten zijn. Als men dit niet meer in acht neemt dan lijkt individueel het gewoon als iemand die schijt heeft. Sociologisch zou het een dramatisch gevolg hebben.

Het zou prettig leven zijn als iedereen zich weer houdt aan deze simpele normen. Het zijn immers allemaal zaken die bijdragen aan een prettig leefklimaat. Soms de waarheid verdraaien of iets op het juiste moment achterhouden dat is zeer goede smeerolie voor de werkende samenleving. Hierdoor kun je tenminste naar elkaar luisteren in plaats van rancunes en haat jegens elkander. Wees soms gewoon even niet jezelf alstublieft!


Eigen mening of smeltpot van gesprekssturing en opstandigheid

Posted at 20:12, 12/2/2012

Ik merk dat tijdens het praten met mensen dat het gesprekskader qua persoonlijke betrokkenheid niet duidelijk is.

 

Geeft iemand zijn eigen weloverwogen mening of is het een discussie waarin het gaat om de woordencompetitie? Is iemand betrokken en expert? Of praat ik met een willekeurige voorbijganger die zichzelf graag hoort en een mening geeft over ieder willekeurig gesprek dat op tafel komt?

 

Ik heb de neiging om van mensen die bij mij hoog staan te veel aan te nemen. Ik heb de neiging om te veel de andere kant op te gaan met mijn mening bij mensen die ik minacht.

 

Mijn gevoel zegt dat er mensen zijn die streven naar gesprekken waarin iedereen het met elkaar eens is. Het doel van het gesprek is de andere te overtuigen van je eigen meningen en opvattingen.

 

Dit is het gene waar ik moeite mee heb, de gesprekken waarin iedereen het met elkaar eens is zijn voor mij verloren gesprekken. Als je de verschillen laat voortbestaan en de rauwe mening van personen kunt horen dan is de waarde groter.

 

Dit is een rationele manier van gespreksvoering die overstijgt een deel van de betekenisgeving van mensen die op zijn beurt voeding biedt aan het grijze gebied tussen meningen. Hierdoor beginnen meningen te verschuiven of te verdraaien. Als dit gebeurd om onderbouwingen en argumentatie is dit goed. Jammer genoeg is dit niet altijd het geval.

 

Het blootleggen van verschillen biedt de niet expert de kans om zijn mening te construeren.

 

Jezelf niet meetellen en meegaan in de gespreksvoering om deze optimaal te maken kan ook nuttig zijn. Reacties ontlokken aan mensen en sturing geven om andere het gene te laten zeggen wat jij denkt.

 

Discussie voeren op een ander niveau en daarbij het sociale niveau uitschakelen, dat is wat we niet genoeg doen. Het sociale aspect wordt bijna overal meegenomen. Buiten de discussie kun je beste vrienden zijn! Het vergt een tijdelijke afstandelijkheid die je nodig hebt om te praten op deze manier.

 

In de eerste alinea’s staan allemaal onzekerheden in gesprekken. Het zijn allemaal zaken die je nooit precies weet. Je kunt hierdoor de opmerkingen van andere niet indelen in een vakje. Een vakje persoonlijke mening, quote van expert of bijvoorbeeld een ervaring. Het kan ook een tegendraadse opmerking zijn omdat het gesprek wat meer pit nodig heeft. Zo zijn er nog veel meer vakjes. Door het niet kennen van deze vakjes is 100% communicatie onmogelijk.

 

 


Chaos brengt teweeg

Posted at 20:11, 12/2/2012

Om verder te komen moet men terug naar het begin. De theorie word overstegen door werkelijkheid. Probeer niet te zien maar probeer te respecteren. Alles zien is blind zijn het is een zee van trillingen. Alles is opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Deze deeltjes zijn trillingen op verschillende frequenties. Golflengten zijn niet te zien. Dat wat je ziet verhult de werkelijke kracht achter gedachten. Dit komt omdat alles harde en vasten vormen lijkt aan te nemen. Als je deze grens weet te overschrijden en begrijpt dat wat je niet ziet. Dan pas kun je verder komen in je denk patronen. De chaos theorie verteld je dat een simpele slag van de vleugel van een vlinder tientallen kilometers verder een vloedgolf veroorzaken kan. Dit heeft te maken met miljarden frequenties en trillingen. Net zoals resonantie op het wiegende dek van een brug heviger kan worden waardoor de brug ineen kan storten. Trillingen versterken of verzwakken elkaar. Ze zijn de verbindende factor tussen alles dat is.

 

Als je dit vergelijkt met de vlinder en je realiseert je dat alles bestaat uit trillingen en golflengten dan weet je dat deze elkaar tijdens bepaalde frequenties versterken kunnen. Dit kan grote gevolgen hebben. Deze gevolgen zijn opgewekt door een enkele trilling. Nu je dit weet kun je de rest begrijpen. Je kunt fysiek de waarheid nooit ziet omdat je ogen ontoereikend zijn. In the country of the blind, the one eyed man is king. In the country of the al seeing the eyes are used to blind you from the truth! De blinde man kan zich focussen door dat hij minder prikkels krijgt. De man die een oog heeft ziet geen diepte meer. De man die 2 ogen heeft word overspoeld door informatie. Deze nemen soms rationaliteit weg en geven daarvoor terug: Ik geloof het pas als ik het zie houdingen.

 

Gedachten brengen ook trillingen teweeg. Gedachten staat boven materie omdat deze trillingen andere materiële frequenties kunnen beïnvloeden. Organismen staan met elkaar in verband door middel van trilling omdat het bewegen van een blad andere planten beïnvloed Dit kan een vorm van communicatie zijn. Mensen staan ermee in verband omdat gedachten trillingen teweeg brengen. Dieren en mensen maken gebruik van energie deze stromingen zijn ook trillingen met een positief of negatief geladen frequentie. Dit beïnvloed niet alleen organismen, dieren maar ook materiële zaken. Conclusie gedachten hebben meer macht dan wij denken. Gezamenlijke gedachten kunnen de wereld veranderen! Omdat wij dit denken kunnen wij onze kracht elimineren.

 

De chaos theorie toont aan dat onze reikwijdte eindeloos is!

 

Wie is wijs de man die ziet en de werkelijkheid vormt?  Of de man die probeert zich los te koppelen van de zaken die hem verblinden, en verder brengen van waarheden.

Hosting door HQ ICT Systeembeheer