Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Bram's Blog

Wikipedia, de toekomst?

Afgelopen weken heb ik een onderzoek gedaan naar Wikipedia, de betrouwbaarheid ervan en met name de nuttigheid van Wikipedia. Uit dit onderzoek heb ik de volgende conclusies getrokken:

Wikipedia is wel degelijk een betrouwbaar medium, dit is bewezen door een grondig onderzoek door het blad
Nature. Dit onderzoek wees uit dat er in Wikipedia net zoveel fouten staan als in de erkende encyclopedie Britannica. Echter zijn fouten net zoals bij Britannica, incidenteel. Maar Wikipedia bezit enkele voordelen ten opzichte van Britannica wat het een handigere encyclopedie maakt.

Allereerst is Wikipedia gemakkelijk via het web te bereiken, het is snel, het is gratis, en het is schijnbaar accuraat. Britannica komt in 2001 met zijn online versie, deze werkt vandaag de dag nog erg rommelig. Je kunt je via internet registreren, waardoor je een jaar gratis gebruik kunt maken van de dienst. Maar waarom zou je dit doen als je veel gemakkelijker gebruik kan maken van Wikipedia?


Veel mensen gaan ervan uit dat een encyclopedie gemaakt door experts, zoals het geval is bij Britannica accurater is dan een encyclopedie gemaakt door amateurs, zoals Wikipedia. Dit is echter een onterechte aanname omdat het aantal mensen dat aan Wikipedia meewerkt enorm groot is. Je spreekt van een collectief die gezamenlijk de encyclopedie bij elkaar brengt. Dit wordt ook wel gezamenlijke ofwel collectieve intelligentie.


Denk hierbij aan de befaamde uitspraak van Pièrre Lévy:

'No one knows everything, everyone knows something, all knowledge resides in humanity'


Gezamelijk weten wij heel veel, en doordat het gebruikersaantal van Wikipedia zo enorm hoog is, is het een accurate encyclopedie. Er zijn heel veel specialisten actief op Wikipedia die graag over hun onderwerp artikelen willen schrijven. Bovendien, als er fouten op Wikipedia komen te staan zullen deze, door het enorme aantal gebruikers snel worden verbeterd.

Tevens moet je bedenken dat door Wikipedia, informatie veel democratischer wordt. Ten eerste krijgen meer mensen toegang tot een enorme bron van informatie wat met name voor Derdewereldlanden een enorm voordeel is. Ten tweede krijg je de kans om mee te discussiëren over onderwerpen, iets waarbij je bij een informatiebron als Britannica niet te kans toe krijgt. Zo zijn er bijvoorbeeld discutabele onderwerpen waarbij de experts een standpunt innemen. Bij Wikipedia kan je ook jouw standpunt laten horen waardoor Wikipedia veelzijdiger is dan Britannica.


Oftewel Britannica is onderhevig aan politieke, economische en ideologische standpunten van zijn experts en is dus subjectiever dan Wikipedia, waarbij de gebruikers misschien ook wel bepaalde standpunten hebben, maar doordat er veel verschillende achtergronden actief zijn op Wikipedia de informatie veelzijdiger wordt.


In de toekomst zal Wikipedia wat mij betreft een veel belangrijkere rol gaan spelen. Meer mensen zullen Wikipedia gaan accepteren, en er aan gaan meewerken. En de regel van collectieve intelligentie is: Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer je weet. Dit zal ook het geval zijn bij Wikipedia.

13:45 - 28/5/2010 - comments {0} - post comment


Description
Hier vindt u academische onderzoeksresultaten van allerlei mediaonderzoeken.
Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Wikipedia, de toekomst?
Hosting door HQ ICT Systeembeheer